Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Arbetsmarknadsdepartementet
90-dagarsgarantin
- en bra start på arbetslivet
Pressträff med arbetsmarknadsminister Ylva Joh...
Arbetsmarknadsdepartementet
Återhämtning i svensk ekonomi
Arbetsmarknadsdepartementet
Relativ arbetslöshet bland ungdomar respektive total
arbetslöshet, 1987–2014
Arbetsmarknadsdepartementet
Arbetslösa ungdomar (15–24 år) fördelade efter tid i arbetslöshet samt
utveckling av den genom...
Arbetsmarknadsdepartementet
Relativ arbetslöshet fördelat på
utbildningsnivå (20-24 år),
2005–2014
0
5
10
15
20
25
30
35
4...
Arbetsmarknadsdepartementet
Relativ arbetslöshet fördelat på utbildningsnivå (25–
34 år), 2005–2013
Arbetsmarknadsdepartementet
Tillträdande unga (16–30 år) på arbetsmarknaden samt
åldersavgångar, 2008–2025
Arbetsmarknadsdepartementet
Exempel på yrken där det råder brist
och där gymnasial yrkesutbildning krävs.
Arbetsmarknadsdepartementet
Kommundialog
• Kommundialog 24 november 2014 – 27
februari 2015
• Samtal med 249 kommunledning...
Arbetsmarknadsdepartementet
Så bekämpar vi ungdomsarbetslösheten
• Utbildningskontrakt
• Delegationen för unga i arbete (D...
Arbetsmarknadsdepartementet
Inskrivna arbetslösa ungdomar på Arbetsförmedlingen utan gymnasial
utbildning, 2006–2014
Källa...
Arbetsmarknadsdepartementet
Vad innebär utbildningskontraktet?
• En överenskommelse mellan individ, kommun och
Arbetsförme...
Arbetsmarknadsdepartementet
Delegationen för unga till arbete
Arbetsmarknadsdepartementet
Varför traineejobb?
Arbetsmarknadsdepartementet
Vad är ett traineejobb?
• Traineejobb är att kombinera anställning med yrkesutbildning
• En ny...
Arbetsmarknadsdepartementet
Traineejobb för hela arbetsmarknaden
• För personer som har varit arbetslösa eller i arbetsmar...
Arbetsmarknadsdepartementet
Traineejobb i välfärden
• För personer som har varit arbetslösa eller i arbetsmarknadspolitisk...
Arbetsmarknadsdepartementet
Traineejobb och yrkesintroduktionsanställningar
kompletterar varandra
• YA är en möjlighet att...
Arbetsmarknadsdepartementet
Satsningar för unga till jobb 2015-2017
2015 2016 2017
Delegationen 75 mnkr 90 mnkr 25 mnkr
Tr...
Arbetsmarknadsdepartementet
Sammanfattning
• Ordnad generationsväxling i välfärden
• Säkra kompetensbehov i yrken där det ...
Arbetsmarknadsdepartementet
Arbete och utbildning
- en bra start på vuxenlivet
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Insatser för unga. Ylva Johanssons presentation 20150414

558 views

Published on

Insatser för unga. Ylva Johanssons presentation 20150414

Published in: Investor Relations
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Insatser för unga. Ylva Johanssons presentation 20150414

 1. 1. Arbetsmarknadsdepartementet 90-dagarsgarantin - en bra start på arbetslivet Pressträff med arbetsmarknadsminister Ylva Johansson
 2. 2. Arbetsmarknadsdepartementet Återhämtning i svensk ekonomi
 3. 3. Arbetsmarknadsdepartementet Relativ arbetslöshet bland ungdomar respektive total arbetslöshet, 1987–2014
 4. 4. Arbetsmarknadsdepartementet Arbetslösa ungdomar (15–24 år) fördelade efter tid i arbetslöshet samt utveckling av den genomsnittliga tiden i arbetslöshet, 2007–2014
 5. 5. Arbetsmarknadsdepartementet Relativ arbetslöshet fördelat på utbildningsnivå (20-24 år), 2005–2014 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Förgymnasial utb. Gymnasial utb. Eftergymnasial utb. Procent Procent
 6. 6. Arbetsmarknadsdepartementet Relativ arbetslöshet fördelat på utbildningsnivå (25– 34 år), 2005–2013
 7. 7. Arbetsmarknadsdepartementet Tillträdande unga (16–30 år) på arbetsmarknaden samt åldersavgångar, 2008–2025
 8. 8. Arbetsmarknadsdepartementet Exempel på yrken där det råder brist och där gymnasial yrkesutbildning krävs.
 9. 9. Arbetsmarknadsdepartementet Kommundialog • Kommundialog 24 november 2014 – 27 februari 2015 • Samtal med 249 kommunledningar runt om i landet • Deltagande av Kommunal, Arbetsförmedlingen, Svenska ESF-rådet, regionföreträdare, kommunala arbetsmarknadschefer m.fl. • Dialogerna med kommunerna fortsätter nu genom Delegationen för unga till arbete
 10. 10. Arbetsmarknadsdepartementet Så bekämpar vi ungdomsarbetslösheten • Utbildningskontrakt • Delegationen för unga i arbete (Dua) • Traineejobb • Förbättringar av skolan • Fler utbildningsplatser • Tidigare insatser • Förbättrad matchning • Befintliga insatser såsom YA-jobb och nystartsjobb • Förhöjt studiemedel
 11. 11. Arbetsmarknadsdepartementet Inskrivna arbetslösa ungdomar på Arbetsförmedlingen utan gymnasial utbildning, 2006–2014 Källa: Arbetsförmedlingen Varför utbildningskontrakt?
 12. 12. Arbetsmarknadsdepartementet Vad innebär utbildningskontraktet? • En överenskommelse mellan individ, kommun och Arbetsförmedlingen • Inom ett utbildningskontrakt ska studier bedrivas på hel- eller deltid • Vid deltidsstudier ska det vara möjligt att kombinera studierna med arbete/ praktik. • När studier på deltid kombineras med arbete eller praktik som kommunen ordnar, ersätts kommunen av Arbetsförmedlingen. • Regeringen satsar 286 mnkr 2015 och därefter ca 475 mnkr per år i medel till kommunerna som kompensation för att de ordnar anställning eller praktik i kombination med utbildning.
 13. 13. Arbetsmarknadsdepartementet Delegationen för unga till arbete
 14. 14. Arbetsmarknadsdepartementet Varför traineejobb?
 15. 15. Arbetsmarknadsdepartementet Vad är ett traineejobb? • Traineejobb är att kombinera anställning med yrkesutbildning • En ny form av trainee införs för arbetslösa unga 20-24 år med i normalfallet fullständig gymnasieutbildning • 50% studier i relevant reguljär yrkesutbildning på gymnasial nivå kombinerat med 50% arbete • Arbetet subventioneras under max ett år • Yrkesutbildningar på gymnasial nivå berättigar till studiemedel • Anvisning sker efter en arbetsmarknadspolitisk bedömning. Riktas till de som står långt från arbetsmarknaden. • Kollektivavtal eller motsvarande villkor är ett krav
 16. 16. Arbetsmarknadsdepartementet Traineejobb för hela arbetsmarknaden • För personer som har varit arbetslösa eller i arbetsmarknadspolitiskt program i minst 3 månader • Subvention för 50% av lönekostnaden upp till lön 10 000 kr/mån för halvtid • Tillgängligt på hela arbetsmarknaden för bristyrken som kräver yrkesutbildning på gymnasial nivå • Förutom att minska ungdomsarbetslösheten har reformen utformats för att öka tillgången på personer som kan anställas inom bristyrken
 17. 17. Arbetsmarknadsdepartementet Traineejobb i välfärden • För personer som har varit arbetslösa eller i arbetsmarknadspolitiskt program i minst 6 månader • Subvention för 85% av lönekostnaden upp till lön 10 000 kr/månad för halvtid • Handledarstöd till arbetsgivaren på 2 200 kr/månad. Med lönesubventionen ger det ungefär full kostnadstäckning för den arbetsgivare som anställer en person i målgruppen till avtalsenlig lön • I ett första steg inom framför allt sjukvård, skola, fritidshem. I ett andra steg inom funktionshinderomsorg och äldreomsorg • Förutom att minska ungdomsarbetslösheten har reformen utformats för att underlätta generationsväxling inom välfärdsyrken
 18. 18. Arbetsmarknadsdepartementet Traineejobb och yrkesintroduktionsanställningar kompletterar varandra • YA är en möjlighet att komplettera en utbildning med arbetsplatsförlagt lärande. I normalfallet uppgår andelen utbildning till 25%. Kollektivavtal är en förutsättning. • Traineejobb är en möjlighet att kombinera gymnasial yrkesutbildning och arbete för de som saknar eller har för lite utbildning i ett yrke där det finns behov. I normalfallet uppgår andelen utbildning till 50%. Utbildningen sker i kommunens regi inom ramen för yrkesvux.
 19. 19. Arbetsmarknadsdepartementet Satsningar för unga till jobb 2015-2017 2015 2016 2017 Delegationen 75 mnkr 90 mnkr 25 mnkr Traineejobb 60 mnkr 680 mnkr 1170 mnkr Antal personer (genomsnitt per år) 590 7102 10902 Utbildningskontrakt 380 mnkr 780 mnkr 780 mnkr Summa antal utbildningskontrakt 3000 7700 7700 Totalt 515 mnkr 1550 mnkr 1975 mnkr
 20. 20. Arbetsmarknadsdepartementet Sammanfattning • Ordnad generationsväxling i välfärden • Säkra kompetensbehov i yrken där det råder brist • Ge unga varaktigt fäste på arbetsmarknaden • Gymnasiekompetens för alla • Lokal och flexibel samverkan med arbetsgivare, kommuner och ideell sektor.
 21. 21. Arbetsmarknadsdepartementet Arbete och utbildning - en bra start på vuxenlivet

×