Mot en ljusare framtid
– Afrika söder om Sahara
Finansminister Anders Borg
16 december 2013

Finansdepartementet
Sammanfattning
• Afrika fortsätter växa snabbt
• Tillväxtförutsättningarna har förbättrats det
senaste decenniet
• Långsik...
Stark tillväxt i Afrika Söder om Sahara
BNP-tillväxt per år 1980-2012, i procent
10

8

6

4

2

0
1980

1985

1990

1995
...
Flera länder växer med över 7 procent
per år
12%

Genomsnittlig BNP-tillväxt 2000-2012

10%

8%

6%

4%

2%

0%
Kina

Ango...
Den snabba tillväxten väntas fortsätta
Prognostiserad genomsnittlig BNP-tillväxt 2013-2018
9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
M...
Vad är skälen till att utvecklingen
vänt?
• Goda demografiska förutsättningar
• Minskad politisk osäkerhet
– Fler demokrat...
Kraftig befolkningstillväxt och ung
befolkning
Befolkningsutveckling till 2050

Fler i arbetsför ålder

Miljoner invånare
...
Fortsatt urbanisering
Andel av befolkningen som förväntas bo i städer, i procent

Källa: ISS och Pardee Center for
Interna...
Minskad politisk osäkerhet
• Ökad demokratisering
– Antalet demokratier har ökat från tre 1990 till
19 idag
• Färre konfli...
Större ekonomisk stabilitet
Inflation

Budgetunderskott

Årlig inflation i procent
20%

Afrika söder
om Sahara

15%

Värld...
Kraftigt ökad användning av
mobiltelefoner
Antal mobiltelefonabonnemang per 100 invånare, Afrika söder om
Sahara
60

50

4...
Strukturreformer för högre tillväxt
• Avregleringar inom jordbruket
– Landreformer, ökad handel, teknologiutveckling

• St...
Ökad öppenhet och mer handel med
omvärlden
Öppenhet för handel
Procent av export och import av varor och
tjänster som ande...
Tillväxten har bidragit till bättre
levnadssituation
Mödradödlighet

Barnadödlighet

Antal döda per 100 000 födslar

Antal...
Andelen fattiga minskar
Andel av befolkning som lever på under 1.25$/dag, Afrika söder om Sahara
65%

60%

55%

50%

45%

...
Fördelning av ökat välstånd varierar
Andel av befolkning som lever på under 1.25$/dag
Uganda, Rwanda, Etiopien

Nigeria, S...
Högre tillväxt bör leda till minskad
fattigdom
• Empiriska studier från IMF visar att länder
med hög tillväxt av BNP per c...
Utmaningar
• Politisk osäkerhet
– Svag demokratisk tradition
– Närmare hälften av demokratierna bedöms vara
sämre fungeran...
Fortsatt stort beroende av
naturtillgångar
• 2 av 3 länder förlitar sig på max tre råvaror
för 50% av exportinkomsterna
– ...
Hur kan Sverige bidra till Afrikas
utveckling?
• Bistånd
– Målet om att biståndet ska uppgå till 1% av BNI ligger fast

• ...
Sammanfattning
• Afrika fortsätter växa snabbt
• Tillväxtförutsättningarna har förbättrats det
senaste decenniet
• Långsik...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Anders Borg 2013-12-16 vid Utrikespolitiska institutet, presentationsbilder. ”Mot en ljusare framtid – Afrika söder om Sahara”

476 views

Published on

Published in: Investor Relations
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
476
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Anders Borg 2013-12-16 vid Utrikespolitiska institutet, presentationsbilder. ”Mot en ljusare framtid – Afrika söder om Sahara”

 1. 1. Mot en ljusare framtid – Afrika söder om Sahara Finansminister Anders Borg 16 december 2013 Finansdepartementet
 2. 2. Sammanfattning • Afrika fortsätter växa snabbt • Tillväxtförutsättningarna har förbättrats det senaste decenniet • Långsiktiga möjligheter för mer investeringar och handel • Risker och utmaningar kvarstår – Politiska risker, råvaruberoende, korruption, sociala spänningar Finansdepartementet
 3. 3. Stark tillväxt i Afrika Söder om Sahara BNP-tillväxt per år 1980-2012, i procent 10 8 6 4 2 0 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 -2 -4 -6 Europeiska Unionen Tillväxt- och utvecklingsländer Afrika söder om Sahara Afrika söder om Sahara, exklusive Sydafrika USA Finansdepartementet Källa: IMF
 4. 4. Flera länder växer med över 7 procent per år 12% Genomsnittlig BNP-tillväxt 2000-2012 10% 8% 6% 4% 2% 0% Kina Angola Etiopien Nigeria Rwanda Moçambique Tanzania Uganda Ghana Botswana Källa: IMF Finansdepartementet
 5. 5. Den snabba tillväxten väntas fortsätta Prognostiserad genomsnittlig BNP-tillväxt 2013-2018 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Moçambique Etiopien Kina Rwanda Tanzania Nigeria Uganda Ghana Angola Botswana Källa: IMF Finansdepartementet
 6. 6. Vad är skälen till att utvecklingen vänt? • Goda demografiska förutsättningar • Minskad politisk osäkerhet – Fler demokratiska regimer och färre konflikter • Ökad ekonomisk stabilitet • Strukturella reformer som har förbättrat tillväxtförutsättningarna • Informationsteknologi Finansdepartementet
 7. 7. Kraftig befolkningstillväxt och ung befolkning Befolkningsutveckling till 2050 Fler i arbetsför ålder Miljoner invånare Procent av befolkningen mellan 15 och 65 år Källa: ISS och Pardee Center for International Futures Finansdepartementet
 8. 8. Fortsatt urbanisering Andel av befolkningen som förväntas bo i städer, i procent Källa: ISS och Pardee Center for International Futures Finansdepartementet
 9. 9. Minskad politisk osäkerhet • Ökad demokratisering – Antalet demokratier har ökat från tre 1990 till 19 idag • Färre konflikter – Antalet väpnade konflikter har nästan halverats sedan slutet av 90-talet • Informationsteknologi bidrar till större tillgång till information Finansdepartementet
 10. 10. Större ekonomisk stabilitet Inflation Budgetunderskott Årlig inflation i procent 20% Afrika söder om Sahara 15% Världen 6% Procent av BNP, genomsnitt 4% 2% 10% 0% 5% -2% -4% 0% 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 -6% 2000 Statsskuld 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2006 2008 2010 2012 Bytesbalans Procent av BNP 5% 80% I procent 3% 60% 1% 40% -1% 20% -3% 0% -5% 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2000 2002 2004 Källa: IMF Finansdepartementet
 11. 11. Kraftigt ökad användning av mobiltelefoner Antal mobiltelefonabonnemang per 100 invånare, Afrika söder om Sahara 60 50 40 30 20 10 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Källa: Världsbanken Finansdepartementet
 12. 12. Strukturreformer för högre tillväxt • Avregleringar inom jordbruket – Landreformer, ökad handel, teknologiutveckling • Större öppenhet – Ökad handel med omvärlden – framförallt med Kina och Indien – Ökad intraregional handel • Minskad regelbörda för företag • Ökande investeringar – Främst riktad mot infrastruktur (vägar, elförsörjning mm.) – Nya finansieringskällor, bl.a. egen upplåning • Teknologi blir drivkraft och medel för förändringsarbete Finansdepartementet
 13. 13. Ökad öppenhet och mer handel med omvärlden Öppenhet för handel Procent av export och import av varor och tjänster som andel av BNP Export, fördelat på regioner Miljarder dollar • Även intraregional handel har ökat kraftigt sedan 1990 Källa: IMF Finansdepartementet
 14. 14. Tillväxten har bidragit till bättre levnadssituation Mödradödlighet Barnadödlighet Antal döda per 100 000 födslar Antal av 1000 födda barn som inte blir 5 år 1000 200 175 800 150 125 600 100 75 50 400 1990 2000 1990 2010 Deltagande i undervisning 2000 2012 Förekomst av HIV Andel som skriver in sig i grundskola Procent av befolkningen 8% 80% 6% 70% 4% 60% 50% 2% 40% 0% 1990 2000 2005 2011 1990 1995 2000 2005 Källa: Världsbanken Finansdepartementet 2010
 15. 15. Andelen fattiga minskar Andel av befolkning som lever på under 1.25$/dag, Afrika söder om Sahara 65% 60% 55% 50% 45% 40% 1981 1987 1993 1999 2005 2010 Källa: FN Finansdepartementet
 16. 16. Fördelning av ökat välstånd varierar Andel av befolkning som lever på under 1.25$/dag Uganda, Rwanda, Etiopien Nigeria, Sydafrika, Tanzania 90% 90% 80% 80% 70% 70% 60% 60% 50% 50% 40% 40% 30% 30% 20% 20% 10% 10% 0% 1980 1985 1990 Uganda 1995 Rwanda 2000 2005 Etiopien 2010 0% 1985 1990 Sydafrika 1995 2000 Nigeria 2005 2010 Tanzania • Uganda, Rwanda och Etiopien visar att det går att ha en inkluderande tillväxt Källa: Världsbanken Finansdepartementet
 17. 17. Högre tillväxt bör leda till minskad fattigdom • Empiriska studier från IMF visar att länder med hög tillväxt av BNP per capita har en mer inkluderande tillväxt • Bör därför finnas förutsättningar för en mer inkluderande tillväxt i fler länder än vad som är fallet idag Finansdepartementet
 18. 18. Utmaningar • Politisk osäkerhet – Svag demokratisk tradition – Närmare hälften av demokratierna bedöms vara sämre fungerande • Utbredd korruption • Sociala spänningar – Sydafrika har bland de högsta GINI-koefficienterna i världen • Risk att reformtempo stannar av pga. politiska låsningar och folkligt missnöje Finansdepartementet
 19. 19. Fortsatt stort beroende av naturtillgångar • 2 av 3 länder förlitar sig på max tre råvaror för 50% av exportinkomsterna – Olja utgjorde mer än 85% av total export i oljeexporterande länder 2011 • Skapar stort beroende av globala råvarupriser • Exporten fortsatt koncentrerad kring ett fåtal råvaror, men ökad spridning av handelspartners Finansdepartementet
 20. 20. Hur kan Sverige bidra till Afrikas utveckling? • Bistånd – Målet om att biståndet ska uppgå till 1% av BNI ligger fast • Fortsatt samarbete för att främja demokrati och stärka den ekonomiska politiken i Afrika • Ökad handel – förbättra förutsättningar för svenska företag att etablera sig i Afrika • Fler investeringar – Möjligheter till för bl.a. pensionsfonder att göra långsiktiga investeringar i t.ex. infrastruktur Finansdepartementet
 21. 21. Sammanfattning • Afrika fortsätter växa snabbt • Tillväxtförutsättningarna har förbättrats det senaste decenniet • Långsiktiga möjligheter för mer investeringar och handel • Risker och utmaningar kvarstår – Politiska risker, råvaruberoende, korruption, sociala spänningar Finansdepartementet

×