Discretieplicht <br />en <br />beroepsgeheim<br />
<ul><li> Hoe ga je om met problemen die jongeren je </li></ul> vertellen? <br /><ul><li> Wat valt binnen het beroepsgehei...
Mag of moet je de politie informeren als een</li></ul>jongere een misdrijf aan jou vertelt? <br /><ul><li>Wat doe je als e...
Hoe ga je om met problemen die jongeren je vertellen?<br />Visie?<br />Hoe kijk je naar jongeren en de relatie die je met ...
Wat doe je als een jongere je in vertrouwen iets <br />vertelt wat je niet mag doorvertellen?<br />Waarom moet een jongere...
Wat houdt het beroepsgeheim in?<br />
Deontologische code<br />
Visie:<br />Straathoekwerk is emancipatorisch werk gericht op het verwerven of behouden van basisrechten<br />Straathoekwe...
Waarom moeten de gasten ons kunnen vertrouwen?<br />Individueel aspect<br />Maatschappelijk aspect<br />Beroepsklasse aspe...
Dit vertaalt zich binnen de deontologie als:<br />Om goed te functioneren moet de straathoekwerker kunnen rekenen op het v...
Beroepsgeheim of niet?<br />Straathoekwerkers hebben beroepsgeheim omdat:<br /><ul><li>Dit omschreven is binnen een deonto...
Omdat het algemeen aanvaard is dat straathoekwerk</li></ul> niet mogelijk is zonder beroepsgeheim<br />
Indien de straathoekwerker geconfronteerd wordt met derden die hem op één of andere manier onder druk zetten om de geheimh...
Hier geen uitspraken over het beroepsgeheim van andere beroepsklassen<br />
Maar jongeren hebben het recht om erop te vertrouwen dat je als jeugdwerker discreet omgaat met datgene wat hij je toevert...
Vooral belangrijk:<br />De manier van handelen en procedures?<br />
Preventief:<br /><ul><li>Maak gasten duidelijk wat ze je kunnen vertellen.</li></ul>- Geef je eigen grenzen aan, maar ook ...
De jongere vertelt je een geheim:<br /><ul><li>Nooit zelf beslissen  bespreken met je coördinator en/of team
Schakel je steunpunt en/of andere deskundigen en vraag advies.</li></li></ul><li>- Indien je het geheim doorgeeft aan derd...
Hou alle informatie bij.<br />
Artikel 458 van het strafwetboek<br />“Geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers, vroedvrouwen en a...
Beroepsgeheim<br /><ul><li> alles wat uitdrukkelijk of stilzwijgend aan de 	hulpverlener werd toevertrouwd
 ook wat wordt gezien of gehoord
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Vormingsdag 10 12-03 presentatie beroepsgeheim en deontologie

1,358 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Vormingsdag 10 12-03 presentatie beroepsgeheim en deontologie

 1. 1. Discretieplicht <br />en <br />beroepsgeheim<br />
 2. 2. <ul><li> Hoe ga je om met problemen die jongeren je </li></ul> vertellen? <br /><ul><li> Wat valt binnen het beroepsgeheim en wat niet?
 3. 3. Mag of moet je de politie informeren als een</li></ul>jongere een misdrijf aan jou vertelt? <br /><ul><li>Wat doe je als een jongere je in vertrouwen iets </li></ul> vertelt wat je niet mag doorvertellen?.... <br />
 4. 4. Hoe ga je om met problemen die jongeren je vertellen?<br />Visie?<br />Hoe kijk je naar jongeren en de relatie die je met hen hebt?<br />Wat is het doel van jullie relatie?<br />
 5. 5. Wat doe je als een jongere je in vertrouwen iets <br />vertelt wat je niet mag doorvertellen?<br />Waarom moet een jongeren het recht hebben om je in vertrouwen te nemen?<br />Waarom beroepsgeheim en discretieplicht?<br />Maar vooral: hoe ga je hier op een professionele en methodische goede manier mee om?<br />
 6. 6. Wat houdt het beroepsgeheim in?<br />
 7. 7. Deontologische code<br />
 8. 8. Visie:<br />Straathoekwerk is emancipatorisch werk gericht op het verwerven of behouden van basisrechten<br />Straathoekwerk werkt vanuit een relatie gebaseerd op respect voor de mensen waarmee je werkt en erkenning van de eigen verantwoordelijkheid en keuze van handelen<br />Dit geldt ook voor minderjarigen en handelingsonbekwame mensen behalve als er indicatie zijn dat iemand hiertoe niet in staat is<br />De werker handelt steeds in overeenstemming met en instemming van de gasten. Hij werkt ook op vraag van en op het ritme van de gasten behalve als er indicatie zijn dat iemand hiertoe niet in staat is<br />
 9. 9. Waarom moeten de gasten ons kunnen vertrouwen?<br />Individueel aspect<br />Maatschappelijk aspect<br />Beroepsklasse aspect<br />
 10. 10. Dit vertaalt zich binnen de deontologie als:<br />Om goed te functioneren moet de straathoekwerker kunnen rekenen op het vertrouwen van de doelgroep en de bredere samenleving. Dit is een basisvoorwaarde voor de individuele straathoekwerker maar ook voor het beroep op zich. De individuele werker vermijdt dan ook datgene waardoor het vertrouwen in het beroep wordt geschaad.<br />
 11. 11. Beroepsgeheim of niet?<br />Straathoekwerkers hebben beroepsgeheim omdat:<br /><ul><li>Dit omschreven is binnen een deontologisch kader
 12. 12. Omdat het algemeen aanvaard is dat straathoekwerk</li></ul> niet mogelijk is zonder beroepsgeheim<br />
 13. 13. Indien de straathoekwerker geconfronteerd wordt met derden die hem op één of andere manier onder druk zetten om de geheimhoudingsplicht op te geven, dan beroept hij zich op de geheimhoudingsplicht zoals geformuleerd in art. 458 van de strafwet voor de geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers, vroedvrouwen en "alle andere personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen die hun zijn toevertrouwd".<br />
 14. 14. Hier geen uitspraken over het beroepsgeheim van andere beroepsklassen<br />
 15. 15. Maar jongeren hebben het recht om erop te vertrouwen dat je als jeugdwerker discreet omgaat met datgene wat hij je toevertrouwt.<br /> Dus in ieder geval een morele discretieplicht<br />
 16. 16. Vooral belangrijk:<br />De manier van handelen en procedures?<br />
 17. 17. Preventief:<br /><ul><li>Maak gasten duidelijk wat ze je kunnen vertellen.</li></ul>- Geef je eigen grenzen aan, maar ook de grenzen van je organisatie.<br />- Geef aan als gasten je iets vertellen dat je liever niet weet.<br />
 18. 18. De jongere vertelt je een geheim:<br /><ul><li>Nooit zelf beslissen  bespreken met je coördinator en/of team
 19. 19. Schakel je steunpunt en/of andere deskundigen en vraag advies.</li></li></ul><li>- Indien je het geheim doorgeeft aan derden  praat erover met de gast<br />
 20. 20. Hou alle informatie bij.<br />
 21. 21.
 22. 22. Artikel 458 van het strafwetboek<br />“Geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers, vroedvrouwen en alle andere personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen die hun zijn toevertrouwd en deze bekendmaken buiten het geval dat ze worden opgeroepen om in rechte of voor een parlementaire onderzoekscommissie getuigenis af te leggen en buiten het geval dat de wet hen verplicht die geheimen kenbaar te maken, worden gestraft met een gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en een geldboete van honderd tot vijfhonderd euro”.<br />
 23. 23. Beroepsgeheim<br /><ul><li> alles wat uitdrukkelijk of stilzwijgend aan de hulpverlener werd toevertrouwd
 24. 24. ook wat wordt gezien of gehoord
 25. 25. ook informatie over derden
 26. 26. ook na beëindiging vertrouwensrelatie
 27. 27. niet: geanonimiseerde informatie (bv. situatiebeschrijving in algemene termen)</li></li></ul><li>Gevolgen van schending van beroepsgeheim (1)<br /><ul><li> Strafvervolging</li></ul>uiterst zelden<br /><ul><li> ontoelaatbaar bewijs</li></ul>- strafzaken (bv. vervolging omwille van seksueel misbruik)<br />- burgerlijke zaken (bv. echtscheiding)<br />
 28. 28. Uitzonderingen BGart. 458 Sw.: getuigenis in rechte<br />“…buiten het geval dat ze worden opgeroepen om in rechte of voor een getuigenis af te leggen…” <br />- tav (onderzoeks)rechter; niett.a.v. politie of parket<br />- spreekrechténzwijgrecht (strafbaarheid)<br />- zwijgen of spreken: <br />hulpverlenerbeslist (belang van de cliënt)<br />toetsing door rechtbank (misbruik van zwijgrecht)<br />
 29. 29. Uitzonderingen BG rechtspraak (2)<br />Noodtoestand<br /><ul><li> Rechtvaardigingsgrond: strafbaar karakter van feit verdwijnt
 30. 30. Doorbreken van BG is noodtoestand indien:</li></ul>enige mogelijkheid tot vrijwaring van een hogere waarde die bedreigd wordt door actueel en ernstig gevaar<br />=>Cassatie acht de bescherming van de fysieke of seksuele integriteit hoger dan bescherming BG<br />

×