Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Rappport Ia Ib Presentatie Prof Steven Eggermont

1,016 views

Published on

Published in: Travel
 • Be the first to comment

Rappport Ia Ib Presentatie Prof Steven Eggermont

 1. 1. EEN ONDERZOEK NAAR DE INFORMATIEBEHOEFTEN VAN KINDEREN, TIENERS EN JONGEREN uitgevoerd in opdracht van het Vlaams Informatiepunt Jeugd Marie-Lou De Clerck Laura Vandenbosch Michaël Opgenhaffen Prof. Dr. S. Eggermont LEUVEN SCHOOL FOR MASS COMMUNICATION RESEARCH FACULTY OF SOCIAL SCIENCES PARKSTRAAT 45 (3603), B-3000 LEUVEN KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN
 2. 2. Onderzoeksmethodologie <ul><li>4 FASEN </li></ul><ul><li>Eerste survey </li></ul><ul><li>Tweede survey </li></ul><ul><li>Kwalitatieve interviewstudie </li></ul><ul><li>Kwalitatieve gebruiksstudie in laboratoriumsetting </li></ul><ul><li>User-centered and life-centered approach </li></ul>
 3. 3. <ul><li>User-centered approach </li></ul><ul><li><> information-centered </li></ul><ul><li>Manifeste en latente informatiebehoeften </li></ul><ul><li>Focus op de gebruikers </li></ul><ul><li>Life-centered approach </li></ul><ul><li>Focus op de context </li></ul>
 4. 4. Kwantitatieve studie <ul><li>Tweefasige survey </li></ul><ul><li>Specifieke connotatie “informatie” in schoolse context </li></ul><ul><li>Fase 1: open, zo min mogelijk sturende meting van informatiebehoeften </li></ul><ul><li>Fase 2: informatiegebruik en kwaliteitsbeoordeling </li></ul>
 5. 5. <ul><li>4 Kernconcepten </li></ul><ul><li>de informatiebehoeften </li></ul><ul><li>de informatiebronnen </li></ul><ul><li>de informatieproducten </li></ul><ul><li>de informatiemedia </li></ul>
 6. 6. <ul><li>Informatiebehoeften </li></ul><ul><li>de belangrijkste zorgen van kinderen, tieners </li></ul><ul><li>en jongeren? </li></ul><ul><li>verschillen kinderen, tieners en jongeren in hun zorgen? </li></ul><ul><li>zijn er verbanden met bepaalde variabelen? </li></ul>
 7. 7. <ul><li>Informatiebronnen </li></ul><ul><li>welke bronnen raadplegen kinderen, tieners en jongeren wanneer ze zich zorgen maken? </li></ul><ul><li>verschillen kinderen, tieners en jongeren in het raadplegen van bepaalde informatiebronnen? </li></ul>
 8. 8. <ul><li>Informatieproducten </li></ul><ul><li>welke informatieproducten kennen kinderen, tieners en jongeren? </li></ul><ul><li>verschillen kinderen, tieners en jongeren in hun kennis van bepaalde informatieproducten? </li></ul><ul><li>bestaan er verbanden met hun zorgen? </li></ul>
 9. 9. <ul><li>Informatiemedia </li></ul><ul><li>hoe benaderen kinderen, tieners en jongeren bepaalde informatiemedia? </li></ul><ul><li>verschillen kinderen, tieners en jongeren in hun benadering van deze media? </li></ul>
 10. 10. <ul><li>3 Leeftijdsgroepen </li></ul><ul><li>de kinderen : 10 – 12 jarigen </li></ul><ul><li>de tieners : 12 – 18 jarigen </li></ul><ul><li>de jongeren : 18- 25 jarigen </li></ul>
 11. 11. <ul><li>12 – 18 jarigen </li></ul><ul><li>schoolgebaseerde clustersteekproef </li></ul><ul><li>ASO, TSO, BSO </li></ul><ul><li>1e jaar (a- & b-klassen), 3e jaar, 5e jaar </li></ul><ul><li>600 leerlingen, verspreid over de drie gekozen jaren </li></ul><ul><li>10 – 12 jarigen </li></ul><ul><li>geografische omgeving secundaire scholen </li></ul><ul><li>5e en 6e studiejaar </li></ul><ul><li>200 leerlingen </li></ul>
 12. 12. <ul><li>schriftelijke vragenlijst </li></ul><ul><ul><li>tijdens de schooluren </li></ul></ul><ul><ul><li>in klasverband </li></ul></ul><ul><ul><li>onder begeleiding van een onderzoeksassistent </li></ul></ul><ul><ul><li>twee maal een vragenlijst afgenomen; minimum een week </li></ul></ul><ul><li>Gent, Antwerpen, Aarschot, Maasmechelen </li></ul>
 13. 13. <ul><li>18 – 25 jarigen </li></ul><ul><li>Pragmatisch alternatief </li></ul><ul><li>200 jongeren </li></ul><ul><li>Websurvey </li></ul>
 14. 14. <ul><li>De kinderen </li></ul><ul><li>Vragenlijst I : 202 Vragenlijst II: 204 </li></ul><ul><li>5de leerjaar: 111 5de leerjaar: 111 </li></ul><ul><li>6de leerjaar: 91 6de leerjaar: 93 </li></ul><ul><li>45.9% jongens 54.1% meisjes </li></ul><ul><li>gemiddelde leeftijd: 11 jaar </li></ul>
 15. 15. <ul><li>De tieners </li></ul><ul><li>Vragenlijst I : 734 Vragenlijst II: 719 </li></ul><ul><li>1 ste : 282 1 ste : 280 </li></ul><ul><li>3 de : 286 3 de : 277 </li></ul><ul><li>5 de : 166 5 de : 162 </li></ul><ul><li>52.8% jongens 47.2% meisjes </li></ul><ul><li>gemiddelde leeftijd: 15.3 jaar </li></ul>
 16. 16. <ul><li>De jongeren </li></ul><ul><li>Websurvey I : 471 Websurvey II: 228 </li></ul><ul><li>25.6% jongens 74.4% meisjes </li></ul><ul><li>gemiddelde leeftijd: 21 jaar </li></ul><ul><li>59.4% naar school of opleiding en werkt niet </li></ul><ul><li>15.9% naar school of opleiding en werkt wel </li></ul><ul><li>23.6% werkt maar niet naar school of geen opleiding </li></ul><ul><li>1.1% werkt niet en niet naar school of geen opleiding. </li></ul>
 17. 17. Kwalitatieve studie <ul><li>> User- en life-centered approach </li></ul><ul><li>Kwalitatieve interviewstudie </li></ul><ul><li>Kwalitatieve gebruiksstudie in </li></ul><ul><li>laboratoriumsetting </li></ul>
 18. 18. <ul><li>Kwalitatieve interviewstudie </li></ul><ul><li>8 focus group interviews </li></ul><ul><ul><li>2 categorie kinderen </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>10 jongens en meisjes 5 de leerjaar </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>12 jongens en meisjes 6 de leerjaar </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>2 categorie tieners </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>8 jongens 3BSO </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>9 meisjes 5TSO </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>2 categorie jongeren </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>7 jongens en meisjes </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>8 jongens en meisjes </li></ul></ul></ul>
 19. 19. <ul><li>Deelname aan schriftelijke vragenlijsten </li></ul><ul><li>tijdens de schooluren, onder begeleiding van één onderzoeker </li></ul><ul><li>Faculteit Sociale Wetenschappen van de K.U.Leuven, onder begeleiding van één onderzoeker. </li></ul>
 20. 20. <ul><li>2 met kinderen, tiener en jongeren met een beperking </li></ul><ul><li>een vzw die o.a. eerstelijnsactiviteiten organiseert voor kinderen en jongeren met een handicap </li></ul><ul><ul><li>6 kinderen en tieners tussen de 10 en 14 jaar </li></ul></ul><ul><ul><li>lichte tot matige handicap </li></ul></ul><ul><li>een school voor buitengewoon onderwijs voor tieners en jongeren met een matige tot ernstige mentale beperking </li></ul><ul><ul><li>4 jongens en 3 meisjes tussen de 16 jaar en 17 jaar </li></ul></ul><ul><ul><li>secundaire beroepsopleiding </li></ul></ul>
 21. 21. <ul><li>Welzijn </li></ul><ul><li>wie zijn de belangrijkste vertrouwenspersonen bij zorgen over welzijn? </li></ul><ul><li>wat doen ze als ze zich zorgen maken over welzijn? </li></ul><ul><li>Vrije tijd </li></ul><ul><li>wat doen ze in hun vrije tijd? </li></ul><ul><li>wat doen ze als ze informatie nodig hebben over vrije tijd? </li></ul><ul><li>Geld en werk </li></ul><ul><li>in welke mate zijn jongeren bezig met dit thema? </li></ul>
 22. 22. <ul><li>Kwalitatieve gebruiksstudie in </li></ul><ul><li>Laboratoriumsetting </li></ul><ul><li>= gedragsobservatie en monitoring van gebruikersstijl </li></ul>
 23. 23. <ul><li>Vijf tieners, drie meisjes en twee jongens </li></ul><ul><li>secundaire school, ASO studierichting </li></ul><ul><li>1ste, 3de, 4de, 6de middelbaar </li></ul><ul><li>internetverbinding thuis </li></ul><ul><ul><li>gebruikten al minsten meer dan twee jaar het internet </li></ul></ul><ul><ul><li>enkele keren per week tot enkele keren per dag op internet </li></ul></ul><ul><ul><li>3de en 6de middelbaar: regelmatig internet gebruiken om informatie op te zoeken </li></ul></ul><ul><ul><li>4de en 1ste middelbaar: slecht af en toe internet gebruiken om informatie op te zoeken </li></ul></ul>
 24. 24. <ul><li>Daadwerkelijk gebruik van het informatieaanbod </li></ul><ul><li>laboratorium van de Afdeling Journalistiek van de Lessius Hogeschool </li></ul><ul><li>selectie informatiemedia </li></ul><ul><li>geobserveerd tijdens hun gebruik ervan </li></ul><ul><ul><li>vrij rondsurfen op een website </li></ul></ul><ul><ul><li>een gerichte zoekopdracht </li></ul></ul>
 25. 25. De resultaten
 26. 26. 10- tot 12-jarigen: zorgen <ul><li>toekomstig geluk </li></ul><ul><li>gezinsproblemen </li></ul><ul><li>dood en ernstige ziekte </li></ul><ul><li>problemen van vrienden </li></ul><ul><li>onbehagen over school </li></ul><ul><li>schoolprestaties </li></ul><ul><li>gezondheid </li></ul><ul><li>onbehagen over het leven </li></ul><ul><li>de maatschappij </li></ul><ul><li>toekomstige job </li></ul><ul><li>studiekeuze </li></ul><ul><li>persoonlijk onbehagen </li></ul><ul><li>negatieve vriendschapsrelaties </li></ul><ul><li>probleemgedrag </li></ul><ul><li>geweld </li></ul><ul><li>relationele peerproblemen </li></ul><ul><li>uiterlijk en voorkomen </li></ul><ul><li>gebrekkige vriendschapsrelaties </li></ul>
 27. 27. 10- tot 12-jarigen: zorgen <ul><li>toekomstig geluk </li></ul><ul><li>gezinsproblemen </li></ul><ul><li>dood en ernstige ziekte </li></ul><ul><li>problemen van vrienden </li></ul><ul><li>onbehagen over school </li></ul><ul><li>schoolprestaties </li></ul><ul><li>gezondheid </li></ul><ul><li>onbehagen over het leven </li></ul><ul><li>de maatschappij </li></ul><ul><li>toekomstige job </li></ul><ul><li>studiekeuze </li></ul><ul><li>persoonlijk onbehagen </li></ul><ul><li>negatieve vriendschapsrelaties </li></ul><ul><li>probleemgedrag </li></ul><ul><li>geweld </li></ul><ul><li>relationele peerproblemen </li></ul><ul><li>uiterlijk en voorkomen </li></ul><ul><li>gebrekkige vriendschapsrelaties </li></ul>
 28. 28. 10- tot 12-jarigen: zorgen <ul><li>Meer zorgen bij </li></ul><ul><ul><li>wie een jaar dubbelde </li></ul></ul><ul><ul><li>wie uit een niet-traditioneel gezin komt </li></ul></ul><ul><ul><li>wie van Niet- of Oost-Europese afkomst is </li></ul></ul><ul><ul><li>wie lager opgeleide ouders heeft </li></ul></ul><ul><ul><li>wie een minder goede band met zijn/haar ouders heeft </li></ul></ul>
 29. 29. 10- tot 12-jarigen: wat doe je als je zorgen hebt over …? <ul><li>1. sociale relaties ouders nergens vriend(in) broer/zus familielid (100%) (95.5%) (59.4%) (34.9%) (34.0%) </li></ul><ul><li>2. persoonlijk o uders vriend(in) broer/zus familielid op school (64.2%) (47.2%) (33.5%) (27.4%) (17.9%) </li></ul><ul><li>3. godsdienst ouders nergens vriend(in) op school leerkracht (42.9%) (28.3%) (26.9%) (19.8%) (17.9%) </li></ul><ul><li>4. familie ouders familielid broer/zus vriend(in) bellen (69.3%) (41.5%) (30.7%) (30.2%) (12.7%) </li></ul><ul><li>5. school ouders vriend(in) op school leerkracht broer/zus (56.1%) (42.0%) (39.6%) (37.7%) (24.1%) </li></ul><ul><li>6. Gezondheid & ouders vriend(in) dokter broer/zus familielid </li></ul><ul><li>uiterlijk (62.3%) (39.6%) (36.8%) (30.2%) (18.4%) </li></ul><ul><li>7. geld & werk ouders vriend(in) broer/zus familielid nergens (61.3%) (25.5%) (23.1%) (19.3%) (18.4%) </li></ul><ul><li>8. huwelijk & ouders nergens vriend(in) broer/zus familielid </li></ul><ul><li>seksuele relaties (36.8%) (28.3%) (26.9%) (17.5%) (9.9%) </li></ul><ul><li>9. toekomstige ouders vriend(in) op school broer/zus familielid </li></ul><ul><li>studies & beroep (68.9%) (32.1%) (30.2%) (25.0%) (17.0%) </li></ul><ul><li>10. toekomst ouders vriend(in) broer/zus familielid nergens (68.4%) (33.5%) (27.4%) (21.2%) (17.9%) </li></ul><ul><li>11. verkeer & ouders nergens vriend(in) op school familielid </li></ul><ul><li>vervoer (42.0%) (34.9%) (14.6%) (14.2%) (12.3%) </li></ul><ul><li>broer/zus </li></ul><ul><li>(14.6%) </li></ul><ul><li>12. maatschappij ouders nergens internet familielid vriend(in) (39.6%) (34.0%) (16.0%) (15.6%) (15.1%) </li></ul><ul><li>13. chatten & ouders vriend(in) broer/zus internet familielid </li></ul><ul><li>internet (38.2%) (34.4%) (23.1%) (20.3%) (12.3%) </li></ul><ul><li>nergens </li></ul><ul><li>(23.1%) </li></ul>
 30. 30. 10- tot 12-jarigen: Informatieproducten <ul><li>de Yeti 90.9% </li></ul><ul><li>de Joepie 90.8% </li></ul><ul><li>de bibliotheek in de buurt 90.5% </li></ul><ul><li>www.goudengids.be 57.7% </li></ul><ul><li>de Kinder- en jongeretelefoon 56.3% </li></ul><ul><li>het OCMW 55.5% </li></ul><ul><li>www.klasse.be 54.1% </li></ul><ul><li>de Streekkrant 45.1% </li></ul><ul><li>de VDAB 43.5% </li></ul><ul><li>www.delijn.be 40.4% </li></ul>
 31. 31. 12- tot 18-jarigen: zorgen <ul><li>onbehagen over school </li></ul><ul><li>toekomstig geluk </li></ul><ul><li>schoolprestaties </li></ul><ul><li>problemen van vrienden </li></ul><ul><li>toekomstige job </li></ul><ul><li>gezinsproblemen </li></ul><ul><li>onbehagen over het leven </li></ul><ul><li>gezondheid </li></ul><ul><li>stress en slapeloosheid </li></ul><ul><li>dood en ernstige ziekte </li></ul><ul><li>studiekeuze </li></ul><ul><li>uiterlijk en voorkomen </li></ul><ul><li>maatschappij </li></ul><ul><li>persoonlijk onbehagen </li></ul><ul><li>probleemgedrag </li></ul><ul><li>vertrouwenspersonen </li></ul><ul><li>geweld </li></ul><ul><li>ouderlijke controle </li></ul>
 32. 32. 12- tot 18-jarigen: zorgen <ul><li>onbehagen over school </li></ul><ul><li>toekomstig geluk </li></ul><ul><li>schoolprestaties </li></ul><ul><li>problemen van vrienden </li></ul><ul><li>toekomstige job </li></ul><ul><li>gezinsproblemen </li></ul><ul><li>onbehagen over het leven </li></ul><ul><li>gezondheid </li></ul><ul><li>stress en slapeloosheid </li></ul><ul><li>dood en ernstige ziekte </li></ul><ul><li>studiekeuze </li></ul><ul><li>uiterlijk en voorkomen </li></ul><ul><li>maatschappij </li></ul><ul><li>persoonlijk onbehagen </li></ul><ul><li>probleemgedrag </li></ul><ul><li>vertrouwenspersonen </li></ul><ul><li>geweld </li></ul><ul><li>ouderlijke controle </li></ul>
 33. 33. 12- tot 18-jarigen: zorgen <ul><li>Meer zorgen bij </li></ul><ul><ul><li>wie werkt om geld te verdienen </li></ul></ul><ul><ul><li>wie ouder is </li></ul></ul><ul><ul><li>wie schoolproblemen ondervindt </li></ul></ul><ul><ul><li>wie uit een niet-traditioneel gezin komt </li></ul></ul><ul><ul><li>wie van Niet- of Oost-Europese afkomst is </li></ul></ul><ul><ul><li>wie lager opgeleide ouders heeft </li></ul></ul><ul><ul><li>wie een minder goede band met zijn/haar ouders heeft </li></ul></ul>
 34. 34. 12- tot 18-jarigen: wat doe je als je zorgen hebt over …? <ul><li>1. sociale relaties vriend(in) ouders broer/zus familielid op school (46.5%) (34.1%) (25.7%) (18.2%) (14.8%) </li></ul><ul><li>2. Persoonlijk vriend(in) ouders broer/zus familielid internet (41.8%) (39.3%) (24.1%) (15.9%) (12.3%) </li></ul><ul><li>3. godsdienst ouders nergens vriend(in) op school internet (33.6%) (28.7%) broer/zus (13.1%) (11.9%) </li></ul><ul><li>(15.7%) </li></ul><ul><li>4. familie ouders vriend(in) broer/zus familielid nergens (50.5%) (26.9%) (25.1%) (24.9%) (9.7%) </li></ul><ul><li>5. school ouders op school vriend(in) leerkracht broer/zus (36.5%) (35.7%) (31.9%) (22.1%) (18.5%) </li></ul><ul><li>6. gezondheid & ouders vriend(in) dokter broer/zus internet uiterlijk (39.1%) (32.9%) (32.2%) (20.9%) (12.2%) </li></ul><ul><li>7. geld & werk ouders vriend(in) broer/zus nergens familielid (50.3%) (24.1%) (18.8%) (12.3%) (11.5%) </li></ul><ul><li>8. huwelijk & vriend(in) ouders nergens broer/zus internet </li></ul><ul><li>seksuele relaties (31.5%) (25.7%) (18.5%) (13.6%) (10.2%) </li></ul><ul><li>9. studies & beroep ouders op school vriend(in) broer/zus leerkracht (47.6%) (28.6%) (27.7%) (20.0%) (18.1%) </li></ul><ul><li>10. toekomst ouders vriend(in) broer/zus nergens op school (47.6%) (30.6%) (20.1%) (15.7%) (12.9%) </li></ul><ul><li>11. verkeer & ouders nergens vriend(in) broer/zus internet </li></ul><ul><li>vervoer (29.5%) (27.7%) (15.9%) (12.8%) (12.0%) </li></ul><ul><li>12. maatschappij nergens ouders internet vriend(in) op school (28.9%) (24.9%) (14.8%) (14.4%) (11.8%) </li></ul><ul><li>13. chatten & vriend(in) nergens ouders broer/zus familielid </li></ul><ul><li>internet internet </li></ul><ul><li>(33.4%) (20.4%) (19.7%) (17.5%) (8.1%) </li></ul>
 35. 35. 12- tot 18-jarigen: Informatieproducten <ul><li>de Joepie 89.5% </li></ul><ul><li>de bibliotheek in de buurt 83.5% </li></ul><ul><li>www.goudengids.be 72.8% </li></ul><ul><li>het OCMW 72.3% </li></ul><ul><li>de Streekkrant 66.5% </li></ul><ul><li>de VDAB 64.2% </li></ul><ul><li>www.delijn.be 62.0% </li></ul><ul><li>de Kinder- en Jogerentelefoon 58.5% </li></ul><ul><li>de Christelijke Mutualiteit 57.5% </li></ul><ul><li>Childfocus 55.2% </li></ul>
 36. 36. 18- tot 25-jarigen: zorgen <ul><li>gezondheid </li></ul><ul><li>onbehagen over het leven </li></ul><ul><li>toekomstig geluk </li></ul><ul><li>problemen van vrienden </li></ul><ul><li>gezinsproblemen </li></ul><ul><li>stress&slapeloosheid </li></ul><ul><li>persoonlijk onbehagen </li></ul><ul><li>maatschappij </li></ul><ul><li>studies </li></ul><ul><li>toekomstig werk </li></ul><ul><li>uiterlijk en voorkomen </li></ul><ul><li>verlegenheid </li></ul><ul><li>geweld </li></ul><ul><li>geld en bezittingen </li></ul><ul><li>relationele aspecten seksualiteit </li></ul><ul><li>gebrekkige vriendschapsrelaties </li></ul><ul><li>dood en ernstige ziekte </li></ul><ul><li>medische aspecten seksualiteit </li></ul>
 37. 37. 18- tot 25-jarigen: zorgen <ul><li>gezondheid </li></ul><ul><li>onbehagen over het leven </li></ul><ul><li>toekomstig geluk </li></ul><ul><li>problemen van vrienden </li></ul><ul><li>gezinsproblemen </li></ul><ul><li>stress&slapeloosheid </li></ul><ul><li>persoonlijk onbehagen </li></ul><ul><li>maatschappij </li></ul><ul><li>studies </li></ul><ul><li>toekomstig werk </li></ul><ul><li>uiterlijk en voorkomen </li></ul><ul><li>verlegenheid </li></ul><ul><li>geweld </li></ul><ul><li>geld en bezittingen </li></ul><ul><li>relationele aspecten seksualiteit </li></ul><ul><li>gebrekkige vriendschapsrelaties </li></ul><ul><li>dood en ernstige ziekte </li></ul><ul><li>medische aspecten seksualiteit </li></ul>
 38. 38. 18- tot 25-jarigen: zorgen <ul><li>Meer zorgen bij </li></ul><ul><ul><li>wie nog studeert </li></ul></ul><ul><ul><li>wie jonger is </li></ul></ul><ul><ul><li>wie geen lief heeft </li></ul></ul><ul><ul><li>wie een minder goede band met zijn/haar ouders heeft </li></ul></ul>
 39. 39. 18- tot 25-jarigen: wat doe je als je zorgen hebt over …? <ul><li>1. sociaal vriend(in) krant ouders broer/zus schoolmat </li></ul><ul><li> (35.3%) (24.9%) (18.0%) (16.3%) (13.7%) </li></ul><ul><li>2. Persoonlijk vriend(in) krant ouders schoolmat broer/zus </li></ul><ul><li> (34.9%) (24.9%) (21.1%) (20.1%) (14.8%) </li></ul><ul><li>3. godsdienst nergens schoolmat ouders vriend(in) bibboek </li></ul><ul><li>(21.8%) (17.1%) (9.9%) (9.3%) (8.2%) </li></ul><ul><li>4. familie ouders vriend(in) broer/zus krant familielid </li></ul><ul><li> (33.8%) (26.8%) (24.5%) (21.6%) (20.3%) </li></ul><ul><li>5. school op school ouders schoolmat leerkracht broer/zus vriend(in) krant </li></ul><ul><li>(26%) (23.0%) (15.9%) (15.0%) (8.5%) </li></ul><ul><li>6. gezondheid & vriend(in) dokter schoolmat ouders krant </li></ul><ul><li>uiterlijk (26.2%) (25.8%) (24.1%) (21.8%) (20.9%) </li></ul><ul><li>7. geld & werk ouders schoolmat vriend(in) krant broer/zus </li></ul><ul><li> (34.2%) (23.3%) (21.6%) (20.9%) (8.9%) </li></ul><ul><li>8. huwelijk & vriend(in) krant schoolmat ouders broer/zus seksuele relaties (33.0%) (24.5%) (18.2%) (13.1%) (7.6%) </li></ul><ul><li>9. toekomst vriend(in) ouders krant broer/zus schoolmat (32.6%) (29.8%) (25.4%) (12.5%) (12.3%) </li></ul><ul><li>10. verkeer & schoolmat ouders vriend(in) nergens krant </li></ul><ul><li>vervoer (30.2%) (20.3%) (11.8%) (9.5%) (9.3%) </li></ul><ul><li>  </li></ul>
 40. 40. 18- tot 25-jarigen: Informatieproducten <ul><li>de Humo 97.8% </li></ul><ul><li>de NMBS 97.8% </li></ul><ul><li>de bibliotheek in de buurt 96.8% </li></ul><ul><li>www.goudengids.be 94.7% </li></ul><ul><li>www.delijn.be 93.9% </li></ul><ul><li>de VDAB 93.6% </li></ul><ul><li>het OCMW 93.0% </li></ul><ul><li>de Oxfam wereldwinkels 92.1% </li></ul><ul><li>de Christelijke Mutualiteit 92.1% </li></ul><ul><li>Childfocus 91.7% </li></ul>
 41. 41. Nuancering: “Generation M” <ul><li>Mediasaturatie </li></ul><ul><li>Privatisatie; compartimentalisering </li></ul><ul><li>‘ Message hours’ > ‘person hours’: multitasking; beperkte ‘displacement’ </li></ul>
 42. 42. <ul><li>Wat doet dit met de jongeren? Effectonderzoek wijst op statistische relatie tussen mediagebruik enerzijds en roken, alcoholgebruik, obesitas, seksueel risicogedrag, slaaptekort, racisme, … anderzijds </li></ul>
 43. 43. Waarom gebruiken ze media? <ul><li>Entertainment </li></ul><ul><ul><li>Klemtoon op </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>het moment, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>de distractie, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>het ongecontroleerde, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>het dramatische </li></ul></ul></ul>
 44. 44. Waarom gebruiken ze media? <ul><li>Identity formation </li></ul><ul><li>Ontwikkelen van een samenhangend geheel van indrukken over zijn/haar waarden, vaardigheden, en toekomstverwachtingen. </li></ul><ul><li>Toenemende zelfreflectie: leidt tot </li></ul><ul><ul><li>Naïef idealisme (‘persoonlijke fabel’) </li></ul></ul><ul><ul><li>Absolutisme </li></ul></ul><ul><ul><li>Egocentrisme (‘imaginair publiek’) </li></ul></ul><ul><li>Vergelijkend denken => mediavoorbeelden nodig </li></ul><ul><li>Toekomstdenken => mediavoorbeelden nodig </li></ul><ul><li>Belangrijk onderdeel: gender role identity </li></ul>
 45. 45. Waarom gebruiken ze media? <ul><li>High sensation/problem behaviour </li></ul><ul><li>1/ Adolescentie vertoont doorgaans hoog niveau van sensation seeking, rusteloosheid => mediagebruik verschaft spanning en sensatie </li></ul><ul><li>2/ Probleemgedrag: Socio-economische achtergrond </li></ul><ul><li>Geringe opvoedingsvaardigheden bij de ouders </li></ul><ul><li>Onaangepastheid van het gezin </li></ul><ul><li>Cognitieve problemen </li></ul><ul><li>Hyperactiviteit </li></ul><ul><li>Attributie-vooringenomenheid </li></ul>
 46. 46. Waarom gebruiken ze media? <ul><li>Coping </li></ul><ul><li>1/ Vroege adolescentie => toename in het aantal conflicten, en stress thuis, op school, in vriendenkring, romantische stress => media voor “emotional self-regulation” </li></ul><ul><li>Leuvens onderzoek </li></ul><ul><li>Televisiekijken als een reactie op </li></ul><ul><li>Schoolstress (ook thuis) </li></ul><ul><li>Separation </li></ul><ul><li>Laag zelfbeeld </li></ul><ul><li>Moeilijk ‘peer contact’ </li></ul><ul><li>2/ Mediagebruik als ontwijkgedrag </li></ul><ul><li>Mediagebruik als probleeminternalisatie vs probleemexternalisatie </li></ul>
 47. 47. Waarom gebruiken ze media? <ul><li>Peer group/Youth culture identification </li></ul><ul><li>Toenemend belang van leeftijdsgenoten en sociale relaties (cf. mythe van de ‘peer group’; conflicthypothese versus terreinhypothese) </li></ul><ul><li>In de vroege adolescentie hoog conformisme </li></ul><ul><li>Hoe dan ook, leeftijdsgenoten worden belangrijker en media spelen daarin vaak de rol van bindmiddel </li></ul><ul><ul><li>Media geven de indruk van verbondenheid met een “peer network” </li></ul></ul><ul><ul><li>Subculturen zijn vaak gebaseerd op mediavoorkeuren </li></ul></ul><ul><ul><li>De theorie van de ‘super-peer’ </li></ul></ul>

×