Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ppt workshop karuur_vvj_20100507

630 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ppt workshop karuur_vvj_20100507

 1. 1. Hoe breng je je jeugdbeleidsplan in de aandacht van jongeren? Een workshop van Karuur en VVJ Vrijdag 7 mei 2010
 2. 2. Inhoud van de workshop <ul><li>Interactief bestuur </li></ul><ul><ul><li>Bij opmaak JBP </li></ul></ul><ul><ul><li>Bij uitvoering JBP </li></ul></ul><ul><li>Opvolgen uitvoering jeugdbeleidsplan </li></ul><ul><ul><li>Hoe? </li></ul></ul><ul><ul><li>Rate-a-plan </li></ul></ul><ul><li>Hoe breng je het JBP onder de aandacht van jongeren? </li></ul><ul><ul><li>Suggesties </li></ul></ul><ul><ul><li>Voorbeelden </li></ul></ul><ul><li>Case: fuifbeleid Westhoek </li></ul><ul><li>Oefening </li></ul>
 3. 3. Interactief bestuur betrek kinderen en jongeren bij de opmaak van het JBP <ul><li>Basis: het decreet lokaal jeugdbeleid </li></ul><ul><li>Te betrekken partijen bij opmaak jeugdbeleidsplan: </li></ul><ul><ul><ul><li>Particuliere plaatselijke en intergemeentelijke jeugdwerkinitiatieven </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kinderen en jongeren van 3 tot 25 jaar </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Deskundigen inzake kinderen en jongeren, en inzake jeugdwerk </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Gemeentelijke jeugdraad </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>In huidige cyclus jeugdbeleidsplanning voor gemeenten: om de drie jaar. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>= ‘communicatieve planning’ </li></ul></ul></ul>
 4. 4. Interactief bestuur betrek kinderen en jongeren ook bij uitvoering JBP <ul><li>Organisatie van overleg en advisering gemeentelijk jeugdbeleid via gemeentelijke jeugdraad: </li></ul><ul><ul><li>Verplicht advies vóór indienen JBP bij Afdeling jeugd </li></ul></ul><ul><ul><li>Verplicht advies vóór indienen verantwoordingsnota </li></ul></ul><ul><ul><li>Facultatief advies over andere zaken kan altijd </li></ul></ul><ul><li>Gemeentebestuur beschrijft wijze waarop ze principes interactief bestuur zal in praktijk brengen bij uitvoering jeugdbeleidsplan </li></ul><ul><ul><li>Niet enkel via jeugdraad </li></ul></ul><ul><ul><li>Ook andere doelgroepen </li></ul></ul>
 5. 5. Opvolgen uitvoering JBP Hoe? <ul><li>= Taak van de jeugdraad </li></ul><ul><li>Duidelijk opgemaakt plan met een helder doelstellingen- en actiekader en financieel overzicht helpt hierbij </li></ul><ul><li>Regelmatige terugkoppeling op de jeugdraad </li></ul><ul><li>Ga aan de slag met stiften en potloden! </li></ul><ul><li>Of gebruik www.rate-a-plan.be </li></ul>
 6. 6. Opvolgen uitvoering JBP Rate-a-plan
 7. 7. <ul><li>Voeg alle acties aan en duid de stand van zaken aan </li></ul><ul><li>Je kan ook aanduiden welke to do’s eraan verbonden zijn </li></ul><ul><li>Tegen januari 2011 zal er een volledig vernieuwde www.rate-a-plan.be zijn! </li></ul><ul><ul><li> Gebruiksvriendelijker </li></ul></ul><ul><ul><li> Meer mogelijkheden </li></ul></ul>Opvolgen uitvoering JBP Rate-a-plan
 8. 8. JBP  jongeren, hoe? suggesties <ul><li>Advies geven en ermee naar buiten komen </li></ul><ul><li>Laat van je horen via diverse kanalen: </li></ul><ul><ul><li>Website </li></ul></ul><ul><ul><li>Facebook of andere netwerksite </li></ul></ul><ul><ul><li>Gebruik straffe beelden en slogans </li></ul></ul><ul><li>Actie voeren </li></ul>
 9. 9. JBP  jongeren, hoe? suggesties <ul><li>Andere jongeren uitdagen om mee na te denken en kritisch te zijn over het gevoerde jeugdbeleid: </li></ul><ul><ul><li>Rondetafelgesprek </li></ul></ul><ul><ul><li>Debat </li></ul></ul><ul><ul><li>Filmpjes </li></ul></ul><ul><ul><li>Netwerksites </li></ul></ul><ul><ul><li>Voorbeeld: www.surplussite.be </li></ul></ul>
 10. 10. JBP  jongeren, hoe? Voorbeeld: jeugdraad Aalter
 11. 11. JBP  jongeren, hoe? Voorbeeld: Evergem gomt!
 12. 12. JBP  jongeren, hoe? Voorbeeld: Evergem gomt!
 13. 13. JBP  jongeren, hoe? Voorbeeld: Kasterlee – getagd!
 14. 14. JBP  jongeren, hoe? Voorbeeld: Kasterlee – brief jeugdconsulent à JR
 15. 15. Sur+: een interactieve aanpak voor het fuifbeleid aan de Westkust Toelichting door John Vermote en Wouter Verheecke
 16. 16. Oefening

×