Doorlichting JIPS 2009

1,194 views

Published on

De belangrijkste items uit de doorlichting van de JIPS gehaald.

Published in: Spiritual, Travel
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,194
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
82
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Doorlichting JIPS 2009

  1. 1. VIP JEUGD Doorlichting JIPS Maarten Moens
  2. 2. Arch International <ul><ul><li>Strategiebepaling & Organisatieontwikkeling </li></ul></ul><ul><ul><li>Implementatie van veranderingstrajecten (change mgt.) </li></ul></ul><ul><ul><li>Mechelen </li></ul></ul><ul><ul><li>35+ consultants ( Maarten Moens, Gorik Kaesemans, Lies Leën,…) </li></ul></ul>
  3. 3. Vraagstelling <ul><li>Een systematische en grondige foto van jongereninformatiediensten in Vlaanderen </li></ul><ul><li>Hoe werken jongereninformatiediensten ter plaatse, welke missie zien zij voor zichzelf? </li></ul><ul><li>Aan wie wordt welke informatie gegeven en op welke manier? </li></ul><ul><ul><ul><li>hoe jongereninformatiepunten ter plaatse werken? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>hoeveel en welke mensen zij kunnen inzetten? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>aan wie, hoe, welke informatie wordt gegeven? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>hoe zij, welke informatiekanalen zij gebruiken? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>hoe jonge mensen worden betrokken bij de werking? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>welke samenwerkingsverbanden er zijn met andere instellingen en welke er in de toekomst mogelijk zijn? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>welke instellngen fungeren vandaag als JIP? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>welke zijn mogelijk toekomstige instellingen die deze functie kunnen vervullen? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>welke infrastructuur zij beschikken? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>welke missie zij voor zichzelf en voor het VIP Jeugd zien? </li></ul></ul></ul>
  4. 4. Finaliteit <ul><li>Op basis van deze oefening </li></ul><ul><ul><li>Het concept jeugdinformatiepunt theoretisch afbakenen </li></ul></ul><ul><ul><li>Bestaande potentiële punten afbakenen </li></ul></ul><ul><ul><li>Erkenningsvoorwaarden en werkingsprincipes bijsturen </li></ul></ul><ul><ul><li>Aanbod van VIP Jeugd daarop afstemmen </li></ul></ul>
  5. 5. Het onderzoek Stappenplan Intake analyse kwantitatief onderzoek interviews Eindrapport <ul><li>Desk research </li></ul><ul><li>Reflectiegroep </li></ul><ul><li>Opmaak vragenlijst </li></ul><ul><li>online enquête </li></ul><ul><li>N = 13 </li></ul>
  6. 6. Onderzoeksresultaten Respons <ul><li>Doelgroepen </li></ul><ul><ul><li>JIP’s (JAC, jeugddienst of andere): erkende informatiepunten overgedragen door Delta (N=88) </li></ul></ul><ul><ul><li>Ooit JIP’s: jongereninformatiepunten die afhaakten sinds 1995 (N=32) </li></ul></ul><ul><ul><li>Quasi JIP’s (bv. jeugddiensten die een infobalie hebben) (N=45) </li></ul></ul><ul><ul><li>JAC’s (niet JIP) (N=9) </li></ul></ul><ul><ul><li>Totale steekproef (N=174) </li></ul></ul><ul><li>Periode veldwerk </li></ul><ul><ul><li>online enquête 21 dec. 08 – 31 jan. 09 </li></ul></ul><ul><ul><li>Interviews 1 ma. 09 – 20 ma. 09 </li></ul></ul><ul><li>Respons </li></ul><ul><ul><li>Online enquête N=88 (51%) </li></ul></ul><ul><ul><li>Respons naar provincie en inbedding </li></ul></ul>
  7. 7. Onderzoeksresultaten Respons (2/2) <ul><ul><li>respons naar gemeente met trekkingsrecht </li></ul></ul><ul><ul><li>(ref. Vlaanderen = 13% gemeenten met verhoogde trekkingsrechten in 2008 </li></ul></ul>
  8. 8. Conceptueel kader <ul><li>Het conceptuele kader: </li></ul>Huidige en toekomstige situatie
  9. 9. Thema’s vragenlijst / interviews Huidige situatie Visie en missie Mensen Processen Systemen Context Toekomstige situatie Visie en missie Context <ul><li>Strategische focus </li></ul><ul><li>Missie </li></ul><ul><li>Waardering voor het lokaal/bovenlokaal jeugdbeleid </li></ul><ul><li>Aantal medewerkers </li></ul><ul><li>Statuut van de medewerkers </li></ul><ul><li>Opleidingspeil medewerkers </li></ul><ul><li>Bijkomende training & vorming </li></ul><ul><li>Fysieke infrastructuur </li></ul><ul><li>IT en telecom </li></ul><ul><li>Bekendmaking van het aanbod </li></ul><ul><li>Gebruik informatiekanalen naar jongeren </li></ul><ul><li>Bezoekersaantallen </li></ul><ul><li>Bereikte doelgroepen (socio-demo) </li></ul><ul><li>Soort informatievragen (thema’s) en zoekproces van jongeren </li></ul><ul><li>Samenwerkingsverbanden met /doorverwijzing naar andere instellingen/partners </li></ul><ul><li>Werking tijdens en buiten de openingsuren </li></ul><ul><li>Vraag/aanbodgestuurd werken </li></ul><ul><li>Participatie van / zich informeren over / in voeling staan met de leefwereld van jongeren </li></ul><ul><li>Actualisatie van het informatieaanbod </li></ul><ul><li>Ontmoetingen in andere contexten </li></ul><ul><li>Registratie van bezoekers en vragen </li></ul><ul><li>Gewenst te bereiken doelgroepen (socio-demo) </li></ul><ul><li>Toekomstige samenwerkingsverbanden en doorverwijzing </li></ul><ul><li>Strategische focus </li></ul><ul><li>Missie </li></ul><ul><li>Waardering voor het lokaal/bovenlokaal jeugdbeleid </li></ul>
  10. 10. Missie en visie Productleiderschap Operationele uitmuntendheid Klantintimiteit “ Een breed gamma voor een breed publiek” <ul><li>Onze jeugddienst/JAC is gericht op het bereiken van zoveel mogelijk jongeren </li></ul><ul><li>Met onze dienstverlening tracht ons jongereninformatiepunt een zo breed mogelijk spectrum van thema’s af te dekken </li></ul><ul><li>We bieden de jongeren een ruim gamma aan informatiedragers aan </li></ul><ul><li>Wij werken proactief via jeugdhuizen, scholen, jeugdbewegingen, ... ten einde zoveel mogelijk jongeren te bereiken </li></ul>“ Inleven in de klant” <ul><li>Wanneer een jongere met een vraag komt, proberen we zo veel als mogelijk de beschikbare informatie te vertalen naar zijn of haar specifieke context (gezinssituatie, vriendenkring,...) </li></ul><ul><li>Wanneer een jongere met een probleem komt, proberen wij ons in te leven en hem of haar te begeleiden naar de beste oplossing </li></ul><ul><li>Geconfronteerd met een vraag is ons uitgangspunt de jongere, eerder dan de beschikbare informatie </li></ul><ul><li>We willen bij de jongeren gekend zijn als de plaats waar je met al je vragen terecht kan </li></ul>“ Opbouwen van een vertrouwensband” <ul><li>Wij willen met de jongere die bij ons aanklopt een persoonlijke vertrouwensband opbouwen </li></ul><ul><li>Eens een jongere de weg naar ons heeft gevonden, blijft hij/zij komen </li></ul><ul><li>We investeren veel tijd en energie in het opbouwen van een langetermijnrelatie met alle jongeren die bij ons informatie vragen </li></ul>“ Permanent verbeteren” <ul><li>Onze medewerkers besteden veel aandacht aan het zoeken naar de beste informatie </li></ul><ul><li>De medewerkers van het jongereninformatiepunt besteden een belangrijk deel van hun tijd aan het onderzoeken van de accuraatheid van informatieproducten en –bronnen </li></ul><ul><li>We actualiseren permanent ons aanbod </li></ul><ul><li>We zoeken permanent naar nieuwe informatiebronnen (folders, websites,...) </li></ul><ul><li>We toetsen de informatie die we aanbieden inhoudelijk en vormelijk aan de leefwereld van de jongeren </li></ul><ul><li>We besteden veel aandacht aan gespecialiseerde vorming voor onze informatiemedewerkers </li></ul>
  11. 11. Missie en visie <ul><li>Nadruk op “breed aanbod voor breed publiek” en “inleven in de klant” </li></ul><ul><li>Permanent verbeteren is onderliggend / ondergeschikt aan andere visies </li></ul><ul><li>Productontwikkeling wordt gelegd bij VIP – jeugd of andere ondersteunende instellingen </li></ul><ul><li>Dimensies zijn niet onafhankelijk van elkaar </li></ul><ul><li>Sommige informatiepunten hebben geen visie die te reduceren is tot strategische foci </li></ul><ul><li>Significante verschillen naar inbedding </li></ul><ul><li>Weetje </li></ul><ul><li>9/10 van de gemeenten definieert jongereninformatiedoelstellingen in zijn jeugdbeleidsplan </li></ul><ul><li>35% vindt dat er redelijk tot heel veel aandacht is voor jongereninformatie in lokaal beleid </li></ul><ul><li>57% vindt dat er redelijk tot heel veel aandacht is voor jongereninformatie in Vlaams beleid </li></ul>
  12. 12. Mensen <ul><li>2,5 FTE in loondienst verschaffen jongereninformatie </li></ul><ul><li>0,37 FTE als vrijwilliger </li></ul><ul><li>0,8 FTE als stagair </li></ul><ul><li>Vooral hoger opgeleid personeel (85% bachelor+) </li></ul><ul><li>Weetje </li></ul><ul><li>Informatiepunten met een minder expliciete visie, worden gekenmerkt door minder personeelsleden </li></ul>Geen relevante verschillen naar inbedding
  13. 13. Processen <ul><li>Beschikbaarheid van de jongereninformatie </li></ul><ul><ul><li>13u/week = gemiddeld aantal openingsuren </li></ul></ul><ul><ul><li>1 op 5 is meer dan 25u/week open </li></ul></ul><ul><ul><li>bij 84% kan de jongere buiten de openingsuren terecht </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>3 op 4 bij de jongereninformatiewerker </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>2 op 3 bij collega’s van de jongereinformatiewerker </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Aanwezigheid van jongereninformatiewerker in verenigingsleven, jeugdwerk, speelpleinwerking </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>vaker in jeugddienstverband </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Tendens naar informatieverstrekking via digitale weg </li></ul></ul><ul><li>Bekendmaking van het aanbod </li></ul><ul><ul><li>Op andere plaats dan het jongereninformatiepunt (80%) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Op publieke plaatsen (54%) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Op scholen (44%) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Op plaatsen waar jongeren bijeen komen (39%) </li></ul></ul></ul><ul><li>Weetje </li></ul><ul><li>2 op 3 jongeren ‘botst’ op informatie </li></ul>
  14. 14. Processen <ul><li>Zich informeren over jongeren / Hoe blijft men op de hoogte van de informatienoden? </li></ul><ul><ul><li>Door te praten met jongeren in informele context </li></ul></ul><ul><ul><li>Door het opvolgen van informele jongerencultuur </li></ul></ul><ul><ul><li>Door gespecialiseerde vormingen </li></ul></ul><ul><ul><li>Door het bijwonen van lezingen, infosessies... </li></ul></ul>
  15. 15. Systemen <ul><li>50% heeft een aparte ruimte voor het verschaffen van jongereninformatie </li></ul><ul><ul><li>maar, 80% vindt dit belangrijk (in bijzonder in JAC-context) </li></ul></ul><ul><li>Old & new media – </li></ul><ul><ul><li>Oude informatiemedia zijn nog sterk aanwezig (90% beschikt of folderrekken, 66% over infozuil) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>70% gebruikt brochures regelmatig tot dikwijls </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>60% gebruikt de infogids regelmatig tot dikwijls </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>37% gebruikt de jeugdwerkgids regelmatig tot dikwijls </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>6 op 10 informatiepunten beschikt over een PC die kan gebruikt worden door de jongeren (cf. minder in jeugddiensten) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>75% gebruikt internet om informatie te verstrekken </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>70% gebruikt email om informatie te verstrekken </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Belang van web, netlog, facebook, ... </li></ul></ul><ul><li>Methodieken ter bekendmaking van het aanbod </li></ul><ul><ul><li>Via lezingen en infofolders verspreiden = JAC praktijk </li></ul></ul><ul><ul><li>Gemeentelijke kanalen en infofolders verspreiden = jeugddienst praktijk </li></ul></ul>
  16. 16. Context <ul><li>Kwantitatief </li></ul><ul><ul><li>Max. 50 bezoekers voor 1 op 2 informatiepunten </li></ul></ul><ul><ul><li>Gemiddeld 464 vragen per jaar </li></ul></ul><ul><ul><li>Registratie van vragen en bezoekers minder doorgedreven in JD context </li></ul></ul><ul><li>Socio-demo </li></ul><ul><ul><li>9 op 10 bezoekers 15+ </li></ul></ul><ul><ul><li>Jongere doelgroepen meer in jeugddienst context </li></ul></ul><ul><ul><li>70% bereikt maatschappelijk kwetsbare jongeren (meer in JAC- context) </li></ul></ul><ul><ul><li>Uitbreidingsmogelijkheden </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>12-14 jaar </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>MKJ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Allochtonen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Jongeren met een handicap </li></ul></ul></ul><ul><li>Type vragen </li></ul><ul><ul><li>Vrijetijd </li></ul></ul><ul><ul><li>Seksualiteit </li></ul></ul><ul><ul><li>Relaties </li></ul></ul><ul><ul><li>School </li></ul></ul><ul><ul><li>Werk </li></ul></ul>
  17. 17. Context <ul><li>Samenwerkingsverbanden </li></ul><ul><ul><li>80% verspreid aanbod op andere plaatsen dan fysieke informatiepunt </li></ul></ul><ul><ul><li>Actuele samenwerkingsverbanden </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Jeugddienst (ongeacht context) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Jeugdhuis </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>School </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bib </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Verenigingsleven </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>CLB </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>VIP Jeugd (door 7 op 10) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Toekomstige samenwerkingsverbanden </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Jeugdbeweging </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Straathoekwerk </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>CLB </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>OCMW </li></ul></ul></ul>
  18. 18. Aandachtspunten toekomst JIPS/ VIP <ul><li>Een divers werkveld </li></ul><ul><ul><li>verschillen in visie (“een breed gamma voor een breed publiek” vs. “inleven in de klant en opbouwen van een vertrouwensband”) </li></ul></ul><ul><ul><li>verschil in soort vragen is opvallend naargelang de dimensie/strategische focus: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Operationeel uitmuntend -> vrije tijd, cultuur, fuiven & feesten, reizen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Klantenintimiteit -> gezondheid, recht&welzijn, relaties, seks </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>verschillen inzake het netwerk dat zij hebben / gebruiken </li></ul></ul><ul><ul><li>verschillen inzake werkwijzen (aanwezigheid in verenigingsleven & vrijetijd) </li></ul></ul><ul><ul><li>verschillen in bezoekersaantallen en doelgroepbereik </li></ul></ul><ul><li>... een breuklijn als vanouds </li></ul><ul><li>...en met gezamelijke aandacht voor “permanent verbeteren” en doelgroepwerking </li></ul><ul><li>met grote waardering voor nieuwe informatiemedia </li></ul>
  19. 19. Uitdagingen voor het VIP Jeugd <ul><li>Verschillende spelers op het veld inzake jongereninformatie vragen een gediversifieerde ondersteuning op maat (klantintieme aanpak vanuit het VIP) </li></ul><ul><ul><li>Zich profileren als partner en coach voor de diversiteit in het werkveld </li></ul></ul><ul><ul><li>Met aandacht voor een tendens naar het overschrijden én valoriseren van spanningsveld “vrijetijd” / “welzijn” </li></ul></ul><ul><ul><li>Met aandacht voor kwalitatieve en kwantitatieve aspecten </li></ul></ul><ul><li>Hoe omgaan met erkennings-voorwaarden versus aanpak op maat van elke speler? </li></ul><ul><li>Een combinatie van proces- en productdenken </li></ul><ul><li>Vertrekkende vanuit een procesdenken </li></ul><ul><ul><li>Hoe bereikt de informatiewerker jongeren op een ongedwongen; “natuurlijke”, niet problematiserende manier? (Facebook,utube,gsm, school, fuif, of ook fysiek informatiepunt... </li></ul></ul><ul><ul><li>uitgangspunt: het gros van de “jongeren zijn geen informatiezoekers, maar informatievinders” </li></ul></ul><ul><ul><li>doorverwijsfunctie </li></ul></ul>
  20. 20. Uitdagingen voor het VIP Jeugd <ul><li>Innovatie en productleiderschap ligt niet bij de lokale informatiepunten, maar indirect wel bij het VIP (VIP als klant bij/regisseur van productontwikkelaars) </li></ul><ul><ul><li>Een aanbod van producten en diensten (o.a. vorming) gericht op het aanbod </li></ul></ul><ul><ul><li>Aandacht voor productvernieuwing en het in vraag stellen van het traditionele productenaanbod </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Jongereninformatiegids nog steeds als referentie gezien </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tendenzen inzake ICT (RSS, XML, Facebook,utube,gsm) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Werkveld vraagt kwalitatief “gecheckte” informatie (cf. idee van “labeling”) </li></ul></ul><ul><ul><li>Informatie die aansluit (“looks en “feels”) bij de leefwereld van jongeren </li></ul></ul><ul><li>Werken rond partnerschappen (o.a. JAC-online, onderwijs, bibliotheek, OCMW, medische sector, commerciele media, ...) </li></ul><ul><li>Ontsluiten van informatietechnologie </li></ul>
  21. 21. <ul><li>Vragen? </li></ul>

  ×