Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Infosessie
metaaldetectie
Erfgoedcentrum Lamot
Zaterdag 16 januari 2016
Programma
09u30-09u45: Verwelkoming
DEEL 1
09u45-10u05: Erkenning van metaaldetectoristen
10u05-10u25: Toelichting over de...
Erkenning
 Een erkend metaaldetectorist
 Wat betekent een erkenning?
 Opvolging en evaluatie
 Veel gestelde vragen
Een erkend metaaldetectorist
Een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met behulp
van een metaaldetector archeologische...
Een erkend metaaldetectorist
Archeologische site: een onroerend goed dat
ondergronds, aan de oppervlakte of onder water
aa...
De aanvraag tot erkenning
In geval van erkenning ontvang je:
Besluit van de Administrateur Generaal
Legitimatiebewijs met ...
Wat betekent een erkenning?
Als erkend metaaldetectorist MAG je:
Op zoek naar archeologische sites of artefacten door
midd...
Wat betekent een erkenning?
Als erkend metaaldetectorist MOET je:
(erkenningsvoorwaarden)
Meerderjarig zijn
De laatste 5 j...
Wat betekent een erkenning?
Als erkend metaaldetectorist MOET je:
Alle wijzigingen m.b.t. erkenningsvoorwaarden
meedelen a...
Een erkenning aanvragen
Stand van zaken 2016
Op 12/01/2016:
613 erkende metaaldetectoristen
In de loop van de maand januar...
Opvolging & evaluatie
Wanneer kan je erkenning geschorst worden? (120 dagen)
Niet naleven Onroerenderfgoeddecreet of Code ...
Opvolging & evaluatie
Wie kan een evaluatieprocedure opstarten?
Agentschap Onroerend Erfgoed
Minister
Vlaamse Commissie vo...
Evaluatie van de erkenning
Welke acties kan het agentschap ondernemen voor een
evaluatie?
Documenten opvragen die betrekki...
Veel gestelde vragen
Vanaf wanneer mag je ‘gebruik’ maken van je erkenning?
Vanaf fase 2 van de inwerkingtreding van het
a...
Veel gestelde vragen
Wat is het verschil tussen erkenning en een vergunning?
Vóór de inwerkingtreding van het
archeologieh...
Veel gestelde vragen
Heb je toestemming van de eigenaar van de grond nodig
voor je detecteert?
Ja, je hebt nog steeds toes...
Code van
Goede
Praktijk
Code van Goede Praktijk:
Wat?
“Code van Goede Praktijk voor de uitvoering van en
rapportering over archeologisch vooronder...
Code van Goede Praktijk:
Wat?
CGP beschrijft hoe metaaldetectie moet gebeuren in
Vlaanderen en hoe metaaldetectorist zich ...
Code van Goede Praktijk:
Waarvoor?
Toepassingsgebied
Detecteren naar archeologische vondsten en sites in
Vlaanderen: enkel...
Code van Goede Praktijk:
Hoe?
Technische bepalingen:
Detecteren verboden op beschermde archeologische sites
(controleer vo...
Code van Goede Praktijk:
Hoe?
Technische bepalingen:
Voorafgaande toestemming van eigenaar of pachter voor
terrein betrede...
Code van Goede Praktijk:
Hoe?
Technische bepalingen:
Geen vondsten vervalsen, geen valse vondsten als echt
laten doorgaan
...
Handhaving metaaldetectie
24
AGENTSCHAP
INSPECTIE RWO
25
AGENTSCHAP
INSPECTIE RWO
Overzicht
 Misdrijf
 Vaststellen
 Sanctionering
 Herstelmethodiek
 Conclusie
26
AGENTSCHAP
INSPECTIE RWO
1. MISDRIJF: strafbaarstelling
Inhoudelijke regel: (art.5.1.2. OED)
“Het is verboden zonder er...
27
AGENTSCHAP
INSPECTIE RWO
1. MISDRIJF: bestanddelen
a) Gebruik van een metaaldetector
Zonder erkenning
Met erkenning, ma...
28
AGENTSCHAP
INSPECTIE RWO
1. MISDRIJF: materieel bestanddeel
a) Gebruik van een metaaldetector
Zonder erkenning
Met erke...
29
AGENTSCHAP
INSPECTIE RWO
1. MISDRIJF: moreel bestanddeel
b) Om archeologische artefacten en archeologische sites op te
...
30
AGENTSCHAP
INSPECTIE RWO
2. VASTSTELLEN
 Gemeentelijke en gewestelijke verbalisanten, politie, IOE
 Toegangsrecht:
 ...
Misdrijf PARKET STRAFRECHTER
PV
gevangenisstraf /geldboete
SEPONERING
INSPECTEUR OE
bestuurlijk sepot
bestuurlijke geldboe...
32
AGENTSCHAP
INSPECTIE RWO
4. Herstelmethodiek
 Herstelvormen:
 Feitelijk herstel: terugkeer naar een originele, goede
...
33
AGENTSCHAP
INSPECTIE RWO
5. Schadeherstel bij archeologie
 Doorgaans feitelijk onherstelbaar
herstel bij financieel eq...
34
AGENTSCHAP
INSPECTIE RWO
6. Conclusie
 Neem geen risico
 Vraag erkenning
 Volg de CGP
Melden van
en omgaan
met metaal-
detectie-
vondsten
Waar vind je de beschermde
archeologische sites?
In beschermde
archeologische sites is
metaaldetectie verboden
(Code van G...
Het melden van
metaaldetectievondsten:
algemene principes
Vanaf 1 april een tijdelijke meldingsmodule voor
metaaldetectiev...
Het melden van
metaaldetectievondsten:
algemene principes
Het inloggen gebeurt met e-ID of token
Alleen erkende metaaldete...
Verplicht in te vullen velden:
• Erkenningsnummer
• Beschrijving van de archeologische vondst met metalen
component
• Loca...
Vrijblijvend in te vullen velden:
• Foto van de archeologische vondst
• Locatie van de vondst door middel van GPS gegenere...
Tijdelijke meldingsmodule
Tijdelijke meldingsmodule
Het melden van
metaaldetectievondsten:
inloggen met e-ID
Het omgaan met
metaaldetectievondsten:
algemene principes
Vondstnummer bij vondst(en)
De vondsten vormen een archeologisch...
Archeologie
en metaal-
detectie: het
onderzoek in
Peer
Succesvolle buitenlandse
voorbeelden
Metaaldetectie in de beleidsnota:
Systematisch monitoren van de meldingen van
metaaldetectievondsten mbv CAI
Informatie ge...
Voorbeelden van samenwerking
Buitenland:
• Denemarken: Danish Museum Law
• Engeland en Wales: Portable Antiquieties scheme...
Voorbeelden van samewerking
Vragen?
CAI@rwo.vlaanderen.be
Einde
Infosessie metaaldetectie
Infosessie metaaldetectie
Infosessie metaaldetectie
Infosessie metaaldetectie
Infosessie metaaldetectie
Infosessie metaaldetectie
Infosessie metaaldetectie
Infosessie metaaldetectie
Infosessie metaaldetectie
Infosessie metaaldetectie
Infosessie metaaldetectie
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Infosessie metaaldetectie

5,280 views

Published on

Presentaties van de infosessie voor erkende metaaldetectoristen op zaterdag 16 januari 2016 in het Erfgoedcentrum Lamot in Mechelen.

Published in: Environment
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Infosessie metaaldetectie

 1. 1. Infosessie metaaldetectie Erfgoedcentrum Lamot Zaterdag 16 januari 2016
 2. 2. Programma 09u30-09u45: Verwelkoming DEEL 1 09u45-10u05: Erkenning van metaaldetectoristen 10u05-10u25: Toelichting over de Code van Goede Praktijk 10u25-10u50: Handhaving kort uitgelegd 10u50-11u20: Pauze 11u20-11u35: Vragenronde over deel 1 DEEL 2 11u35-11u55: Melden van en omgaan met vondsten 11u55-12u15: Archeologie en metaaldetectie: archeologisch onderzoek in Peer 12u15-12u30: Vragenronde over deel 2 12u30-13u30: Broodjeslunch en netwerkmoment
 3. 3. Erkenning  Een erkend metaaldetectorist  Wat betekent een erkenning?  Opvolging en evaluatie  Veel gestelde vragen
 4. 4. Een erkend metaaldetectorist Een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met behulp van een metaaldetector archeologische artefacten of archeologische sites opspoort Artefact: een roerend goed dat van algemeen belang is vanwege de archeologische erfgoedwaarde = roerend (meevoerbaar), vondst, levert kennis op over verleden van mens Bv. munten, penningen, militaria, sieraden, musketkogels, gebruiksvoorwerpen, …
 5. 5. Een erkend metaaldetectorist Archeologische site: een onroerend goed dat ondergronds, aan de oppervlakte of onder water aanwezig is, met inbegrip van de archeologische artefacten die er integrerend deel van uitmaken, van algemeen belang vanwege de erfgoedwaarde = onroerend (vastgoed, terrein), ondergronds of aan de oppervlakte of onder water, inclusief vondsten, levert kennis op over verleden van mens Bv. Romeinse nederzetting, WOI slagveld, grafheuvel, middeleeuwse abdij, Karolingisch grafveld, …
 6. 6. De aanvraag tot erkenning In geval van erkenning ontvang je: Besluit van de Administrateur Generaal Legitimatiebewijs met een uniek erkenningsnummer Aanvraag indienen Ontvankelijk- heid Onvolledig Onontvankelijk Beoordeling Besluit niet erkenning Besluit erkenning+ legitimatiebewijs
 7. 7. Wat betekent een erkenning? Als erkend metaaldetectorist MAG je: Op zoek naar archeologische sites of artefacten door middel van een metaaldetector
 8. 8. Wat betekent een erkenning? Als erkend metaaldetectorist MOET je: (erkenningsvoorwaarden) Meerderjarig zijn De laatste 5 jaar geen misdrijf of inbreuk tegen onroerenderfgoedregelgeving Werken overeenkomst het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 Niet geschorst zijn of afgelopen jaar erkenning niet ingetrokken zijn
 9. 9. Wat betekent een erkenning? Als erkend metaaldetectorist MOET je: Alle wijzigingen m.b.t. erkenningsvoorwaarden meedelen aan agentschap (erkennen.subsidieren@onroerenderfgoed.be) Kopie van legitimatiebewijs kunnen voorleggen bij uitvoeren van veldwerk Altijd werken volgens bepalingen van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en de Code van Goede Praktijk Alle archeologische sites en artefacten melden aan agentschap
 10. 10. Een erkenning aanvragen Stand van zaken 2016 Op 12/01/2016: 613 erkende metaaldetectoristen In de loop van de maand januari ontvangt iedereen een legitimatiebewijs
 11. 11. Opvolging & evaluatie Wanneer kan je erkenning geschorst worden? (120 dagen) Niet naleven Onroerenderfgoeddecreet of Code van Goede Praktijk Niet voldoen aan erkenningsvoorwaarden Niet voldoen aan voorwaarden voor opvolging Wanneer kan je erkenning ingetrokken worden? Na schorsing (na evaluatie) Op vraag van erkende metaaldetectorist
 12. 12. Opvolging & evaluatie Wie kan een evaluatieprocedure opstarten? Agentschap Onroerend Erfgoed Minister Vlaamse Commissie voor Onroerend Erfgoed Wie voert de evaluatie uit? Agentschap Onroerend Erfgoed (+ advies VCOE)
 13. 13. Evaluatie van de erkenning Welke acties kan het agentschap ondernemen voor een evaluatie? Documenten opvragen die betrekking hebben op de erkenningsvoorwaarden Vragen om een toelichting te geven Welke gevolgen kan een evaluatie hebben? Bevestiging erkenning Schorsing en intrekking van de erkenning Wat betekent een intrekking of schorsing van je erkenning? Niet langer archeologische artefacten of sites opsporen 1 jaar wachten om een nieuwe aanvraag in te dienen
 14. 14. Veel gestelde vragen Vanaf wanneer mag je ‘gebruik’ maken van je erkenning? Vanaf fase 2 van de inwerkingtreding van het archeologiehoofdstuk (ten vroegste op 1 april 2016) Meer info: www.onroerenderfgoed.be Kan een Nederlandse detectorist die ook in Vlaanderen werkzaam is, een aanvraag indienen? Ja, je dient dan eerst een Verklaring Omtrent het Gedrag aan te vragen bij de gemeente en deze te bezorgen aan het agentschap. Pas wanneer je over een VOG beschikt kan je een erkenning aanvragen bij het agentschap
 15. 15. Veel gestelde vragen Wat is het verschil tussen erkenning en een vergunning? Vóór de inwerkingtreding van het archeologiehoofdstuk is metaaldetectie enkel toegestaan binnen een vergunde opgraving volgens de oude regelgeving Vanaf de inwerkingtreding van het archeologiehoofdstuk kan een metaaldetectorist een erkenning aanvragen volgens de nieuwe regelgeving Hoe langs is je erkenning geldig? Een erkenning is voor onbepaalde duur, zolang aan de voorwaarden wordt voldaan
 16. 16. Veel gestelde vragen Heb je toestemming van de eigenaar van de grond nodig voor je detecteert? Ja, je hebt nog steeds toestemming van de eigenaar of pachter van de grond nodig De eigenaar van de grond is bovendien eigenaar van eventuele vondsten
 17. 17. Code van Goede Praktijk
 18. 18. Code van Goede Praktijk: Wat? “Code van Goede Praktijk voor de uitvoering van en rapportering over archeologisch vooronderzoek en archeologische opgravingen en het gebruik van metaaldetectoren” = “Code van Goede Praktijk voor archeologie en metaaldetectie” (CGP) Goedgekeurd door MB van 11 december 2015 Deel 5 CGP = vrijetijdsdetectie Deontologie & technische voorschriften bij metaaldetectie Bindend, niet vrijblijvend!
 19. 19. Code van Goede Praktijk: Wat? CGP beschrijft hoe metaaldetectie moet gebeuren in Vlaanderen en hoe metaaldetectorist zich gedraagt Tekstvorm, 3 pagina’s (deel 5) Elke detectorist: kennen & toepassen (erkenning!) www.onroerenderfgoed.be Hoofdstukken: Inleidende bepalingen: toepassingsgebied & doel Technische bepalingen: gedrag & technische uitvoering detectie Rapportering: melding van vondsten Behandeling & bewaring archeologische vondsten
 20. 20. Code van Goede Praktijk: Waarvoor? Toepassingsgebied Detecteren naar archeologische vondsten en sites in Vlaanderen: enkel erkende metaaldetectoristen, volgens CGP Detecteren naar andere zaken (bv. ondergrondse leidingen, verloren trouwring of GSM, kleingeld op strand): ook anderen Vrijetijdsdetectie: deel 5 CGP Detectie in kader van archeologisch onderzoek (bv. proefsleuven, opgravingen): deel 2 - 3 - 4 CGP
 21. 21. Code van Goede Praktijk: Hoe? Technische bepalingen: Detecteren verboden op beschermde archeologische sites (controleer voor je begint) Detecteren verboden op terreinen waar archeoloog boringen of proefputten of proefsleuven of opgraving uitvoert, behalve met toestemming van archeoloog en volgens aanwijzingen archeoloog (deel 2, 3, 4 CGP i.p.v. deel 5!) Detecteren verboden na zonsondergang & voor zonsopgang (nacht) Altijd legitimatiebewijs bij + tonen aan Erfgoedinspectie, politie, Onroerend Erfgoed, …
 22. 22. Code van Goede Praktijk: Hoe? Technische bepalingen: Voorafgaande toestemming van eigenaar of pachter voor terrein betreden en detecteren Afspraken maken met eigenaar over vondsten (terreineigenaar = eigenaar vondsten) Vondsten niet dieper uitgraven dan 30 cm onder maaiveld (ook niet als ploegvoor dieper lijkt) Niet-ontplofte oorlogsmunitie: politie Terrein in goede staat achterlaten (putjes, afval)
 23. 23. Code van Goede Praktijk: Hoe? Technische bepalingen: Geen vondsten vervalsen, geen valse vondsten als echt laten doorgaan Geen onvolledige of valse informatie melden aan OE Elkaar ondersteunen en helpen bij gebruik detector en identificatie vondsten Respect voor auteursrechten en andere rechten bij onderzoeken andermans vondsten * Menselijke resten: politie ** Respect voor plant en dier
 24. 24. Handhaving metaaldetectie 24 AGENTSCHAP INSPECTIE RWO
 25. 25. 25 AGENTSCHAP INSPECTIE RWO Overzicht  Misdrijf  Vaststellen  Sanctionering  Herstelmethodiek  Conclusie
 26. 26. 26 AGENTSCHAP INSPECTIE RWO 1. MISDRIJF: strafbaarstelling Inhoudelijke regel: (art.5.1.2. OED) “Het is verboden zonder erkenning als metaaldetectorist of in afwijking van de code van goede praktijk met metaaldetectoren archeologische artefacten en archeologische sites op te sporen.” Strafbaarstelling: (art. 11,2,2, 1ste lid, 10°OED) “Het gebruiken van metaaldetectoren in strijd met de bepalin-gen van artikel 5.1.2.”
 27. 27. 27 AGENTSCHAP INSPECTIE RWO 1. MISDRIJF: bestanddelen a) Gebruik van een metaaldetector Zonder erkenning Met erkenning, maar in afwijking van de CGP b) Om archeologische artefacten en archeologische sites op te sporen MaterieelMoreel
 28. 28. 28 AGENTSCHAP INSPECTIE RWO 1. MISDRIJF: materieel bestanddeel a) Gebruik van een metaaldetector Zonder erkenning Met erkenning, maar in afwijking van de CGP • Monopolie voor erkende metaaldetectoristen • Keerzijde: handelen conform CGP Materieel
 29. 29. 29 AGENTSCHAP INSPECTIE RWO 1. MISDRIJF: moreel bestanddeel b) Om archeologische artefacten en archeologische sites op te sporen • Situationele context (bv.: plaats gekend voor archeologische vondsten) • Profiel van de betrokkene • Bewijzen = innerlijke overtuiging van de rechter Moreel
 30. 30. 30 AGENTSCHAP INSPECTIE RWO 2. VASTSTELLEN  Gemeentelijke en gewestelijke verbalisanten, politie, IOE  Toegangsrecht:  Tot archeologische sites en OG waar zich archeologische artefacten kunnen bevinden  Machtiging politierechter vereist bij huiszoeking  Proces-verbaal: bijzondere bewijswaarde (tot bewijs van het tegendeel) voor wat de feiten betreft  Administratief stakingsbevel mogelijk (bij externe verbalisanten: bekrachtiging door IOE vereist)
 31. 31. Misdrijf PARKET STRAFRECHTER PV gevangenisstraf /geldboete SEPONERING INSPECTEUR OE bestuurlijk sepot bestuurlijke geldboete 3. Sanctionering: AGENTSCHAP INSPECTIE RWO 5 jaar / 2.400.000 € Max. 300.000 € strafrechterbestuurlijk
 32. 32. 32 AGENTSCHAP INSPECTIE RWO 4. Herstelmethodiek  Herstelvormen:  Feitelijk herstel: terugkeer naar een originele, goede staat + terugbrengen in de Vlaamse Gemeenschap  Reconstructie  Complementaire maatregelen: opwaardering overblijvende erfgoedwaarden  Schadevergoeding: herstel bij financieel equivalent  Rangorde: Feitelijk herstel reconstructie / compensatie vergoeding  Notie integraal herstel  Schade 100 % te vergoeden  In reële termen, en bij onmogelijkheid in financiële Gerechtelijk Bestuurlijk
 33. 33. 33 AGENTSCHAP INSPECTIE RWO 5. Schadeherstel bij archeologie  Doorgaans feitelijk onherstelbaar herstel bij financieel equivalent  Volledige schadevergoeding  Als compensatie voor kennisverlies  Enkel via de rechter  De IOE maakt een begroting op  Rechter beslist, rechtspraak af te wachten voor meer invulling  Evt. aangevuld met maatregelen tot voorkoming van verdere schade  Archeologische opgraving van een verstoorde archeologische zone.
 34. 34. 34 AGENTSCHAP INSPECTIE RWO 6. Conclusie  Neem geen risico  Vraag erkenning  Volg de CGP
 35. 35. Melden van en omgaan met metaal- detectie- vondsten
 36. 36. Waar vind je de beschermde archeologische sites? In beschermde archeologische sites is metaaldetectie verboden (Code van Goede Praktijk) https://geo.onroerenderfgoed.be/ https://beschermingen.onroerenderfgoed.be/
 37. 37. Het melden van metaaldetectievondsten: algemene principes Vanaf 1 april een tijdelijke meldingsmodule voor metaaldetectievondsten (≠ toevalsvondsten) Wat is een toevalsvondst? “Iedereen die, op een ander moment dan bij het uitvoeren van een archeologisch vooronderzoek, een archeologische opgraving of het gebruik van een metaaldetector, een roerend of onroerend goed vindt waarvan hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat het archeologische erfgoedwaarde heeft, is verplicht daarvan binnen drie dagen aangifte te doen bij het agentschap.” Niet intentioneel naar gezocht, écht toeval!
 38. 38. Het melden van metaaldetectievondsten: algemene principes Het inloggen gebeurt met e-ID of token Alleen erkende metaaldetectoristen kunnen inloggen De metaaldetectorist kan zijn eerder gemelde vondsten raadplegen en op kaart bekijken Elke nieuwe melding genereert een uniek vondstnummer Vondstnummer wordt met ontvangstbevestiging per mail verstuurd
 39. 39. Verplicht in te vullen velden: • Erkenningsnummer • Beschrijving van de archeologische vondst met metalen component • Locatie van de vondst: naam van de provincie en gemeente • Locatie op kaart • Datum van de vondst • Bewaarplaats van de vondst met metalen component
 40. 40. Vrijblijvend in te vullen velden: • Foto van de archeologische vondst • Locatie van de vondst door middel van GPS gegenereerde coördinaten • Deelgemeente • Beschrijving van het bodemgebruik van de vindplaats met keuzelijst: akker, weiland, bos, stort, strand • Andere relevante informatie over de vondst of de vindplaats
 41. 41. Tijdelijke meldingsmodule
 42. 42. Tijdelijke meldingsmodule
 43. 43. Het melden van metaaldetectievondsten: inloggen met e-ID
 44. 44. Het omgaan met metaaldetectievondsten: algemene principes Vondstnummer bij vondst(en) De vondsten vormen een archeologisch ensemble: • Als één geheel • In goede staat bewaren • Beschikbaar houden voor wetenschappelijk onderzoek Of deponeren in erkend onroerenderfgoeddepot • Wijziging van bewaarplaats of eigenaar of buiten Vlaams Gewest brengen: binnen 30 dagen melden aan het agentschap Conserveren: raadpleeg een specialist!
 45. 45. Archeologie en metaal- detectie: het onderzoek in Peer
 46. 46. Succesvolle buitenlandse voorbeelden
 47. 47. Metaaldetectie in de beleidsnota: Systematisch monitoren van de meldingen van metaaldetectievondsten mbv CAI Informatie gebruiken voor het afbakenen van (vastgestelde) archeologische zones en het uitwerken van beschermingsdossiers Doel: metaaldetectoristen betrekken bij het volledige traject van de waardering van archeologische sites
 48. 48. Voorbeelden van samenwerking Buitenland: • Denemarken: Danish Museum Law • Engeland en Wales: Portable Antiquieties scheme Binnenland • Kampenhout • Peer • Odinpin
 49. 49. Voorbeelden van samewerking
 50. 50. Vragen? CAI@rwo.vlaanderen.be
 51. 51. Einde

×