Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Erfgoedproject WO I Rol RWO – Afdeling Ruimtelijke Planning 4 december 2009
RWO – Ruimtelijke Planning partner in planningsproces <ul><li>Doelstellingen </li></ul><ul><li>Overleg, onderzoek en inven...
RWO – Ruimtelijke Planning partner in planningsproces <ul><li>Definitie project en projectdoelstellingen door trekker(s) p...
RWO – Ruimtelijke Planning partner in planningsproces <ul><li>Erfgoed organiseert onderzoek en overleg met betrokken partn...
RWO – Ruimtelijke Planning partner in planningsproces <ul><li>Erfgoed werkt in overleg met betrokken partners een globale ...
RWO – Ruimtelijke Planning partner in planningsproces <ul><li>Erfgoed werkt uitvoeringsprogramma uit voor realisatie visie...
Instrumenten van RO <ul><li>Gewestelijke stedenbouwkundige verordening </li></ul><ul><li>Gewestelijk ruimtelijk uitvoering...
Instrumenten van RWO – Ruimtelijke Planning <ul><li>Gewestelijke stedenbouwkundige verordening </li></ul><ul><li>geldig vo...
Instrumenten van RWO – Ruimtelijke Planning <ul><li>Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) </li></ul><ul><li>van toe...
Instrumenten van RWO – Ruimtelijke Planning <ul><li>Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) </li></ul><ul><li>voorbee...
Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan <ul><li>Voorstel RUP omgeving abdij West-Malle </li></ul><ul><li>Vertaling ankerpla...
Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan <ul><li>Erfgoedlandschap aangeduid op kaart </li></ul><ul><li>Specifieke stedenbouw...
<ul><li>Projectgebied: Westhoek (Nieuwpoort  Mesen) </li></ul><ul><li>zeer groot, heel divers </li></ul><ul><li>(niet a...
Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan <ul><li>Regionaal Stedelijk Gebied Oostende </li></ul><ul><li>Lijn duidt de grens v...
<ul><li>Welke elementen kunnen niet via onroerend erfgoed geregeld worden? </li></ul><ul><li>Op welke vlakken kan RO onde...
Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan <ul><li>heel groot studiegebied </li></ul><ul><li>parallel lopende processen (AGNAS...
Andere mogelijkheden … <ul><li>Benaderen op een andere manier – maar blijvend steunen op visie en doelstellingen OE </li><...
Conclusie <ul><li>De problematiek vraagt om een speciale aanpak </li></ul><ul><li>Een ongezien project op Vlaams niveau  ...
De toekomst <ul><li>In overleg (OE, RO, …) zoeken we verder naar de juiste aanpak voor het project </li></ul><ul><li>De sa...
Meer info <ul><li>departement RWO – Ruimtelijke Planning </li></ul><ul><li>www.ruimtelijkeordening.be </li></ul><ul><li>rs...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Erfgoedproject WO I, Rol Afdeling Ruimtelijke Planning (Stijn Vanderheiden)

927 views

Published on

Erfgoedproject WO I, Rol Afdeling Ruimtelijke Planning (Stijn Vanderheiden)

Published in: Technology, Real Estate
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Erfgoedproject WO I, Rol Afdeling Ruimtelijke Planning (Stijn Vanderheiden)

 1. 1. Erfgoedproject WO I Rol RWO – Afdeling Ruimtelijke Planning 4 december 2009
 2. 2. RWO – Ruimtelijke Planning partner in planningsproces <ul><li>Doelstellingen </li></ul><ul><li>Overleg, onderzoek en inventarisatie </li></ul><ul><li>Visievorming (VR legt visie vast) </li></ul><ul><li>Ruimtelijke vertaling visie </li></ul><ul><li>Uitvoeringsprogramma (VR beslist over inzet instrumenten) </li></ul>RWO – Ruimtelijke Planning
 3. 3. RWO – Ruimtelijke Planning partner in planningsproces <ul><li>Definitie project en projectdoelstellingen door trekker(s) project. </li></ul><ul><li>RWO-ARP: input over ruimtelijke impact en haalbaarheid doelstellingen </li></ul>RWO – Ruimtelijke Planning
 4. 4. RWO – Ruimtelijke Planning partner in planningsproces <ul><li>Erfgoed organiseert onderzoek en overleg met betrokken partners. </li></ul><ul><li>RWO-ARP: neemt deel aan overleg en stelt bestaand ruimtelijk onderzoek ter beschikking: </li></ul><ul><ul><li>RSV </li></ul></ul><ul><ul><li>Ruimtelijke visie buitengebiedregio kust – polders -westhoek </li></ul></ul><ul><ul><li>Bestaand onderzoek andere betrokkenen (windmolens, ontginningen, .. </li></ul></ul>RWO – Ruimtelijke Planning
 5. 5. RWO – Ruimtelijke Planning partner in planningsproces <ul><li>Erfgoed werkt in overleg met betrokken partners een globale visie uit </li></ul><ul><li>RWO-ARP: neemt deel aan overleg en toets visie-elementen met ruimtelijke impact aan bestaand ruimtelijk beleidskader (RSV-AGNAS-Stedelijke gebieden .. </li></ul><ul><li>RWO-ARP ondersteunt voorbereiding besluitvorming over visie door VR </li></ul>RWO – Ruimtelijke Planning
 6. 6. RWO – Ruimtelijke Planning partner in planningsproces <ul><li>Erfgoed werkt uitvoeringsprogramma uit voor realisatie visie. </li></ul><ul><li>RWO-ARP en Erfgoed werken in overleg een ruimtelijke vertaling uit van de globale visie en weegt af met andere ruimteclaims </li></ul><ul><li>RWO-ARP ondersteunt voorbereiding besluitvorming VR over inzet uitvoeringsinstrumenten </li></ul>RWO – Ruimtelijke Planning
 7. 7. Instrumenten van RO <ul><li>Gewestelijke stedenbouwkundige verordening </li></ul><ul><li>Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) </li></ul><ul><li>… </li></ul>RWO – Ruimtelijke Planning
 8. 8. Instrumenten van RWO – Ruimtelijke Planning <ul><li>Gewestelijke stedenbouwkundige verordening </li></ul><ul><li>geldig voor het gehele Vlaamse grondgebied </li></ul><ul><li>geen bestemming, maar bepalingen over inrichting </li></ul><ul><li>-> niet bruikbaar in dit project </li></ul>RWO – Ruimtelijke Planning
 9. 9. Instrumenten van RWO – Ruimtelijke Planning <ul><li>Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) </li></ul><ul><li>van toepassing op een gedefinieerd gebied </li></ul><ul><li>regelt (ruimte)gebruiksmogelijkheden </li></ul><ul><li>-> kan nuttig zijn voor dit project </li></ul>RWO – Ruimtelijke Planning
 10. 10. Instrumenten van RWO – Ruimtelijke Planning <ul><li>Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) </li></ul><ul><li>voorbeelden … </li></ul><ul><li>ja/nee </li></ul><ul><li>Nee, nog niet specifiek voor onroerend erfgoed </li></ul><ul><li>Nee, niet voor gebieden van deze omvang </li></ul><ul><li>Ja, er zijn RUP’s in voorbereiding voor onroerend erfgoed </li></ul><ul><li>Ja, mogelijk RUP voor de frontstreek kan opgebouwd worden als een RUP voor de afbakening van een stedelijk gebied </li></ul>RWO – Ruimtelijke Planning
 11. 11. Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan <ul><li>Voorstel RUP omgeving abdij West-Malle </li></ul><ul><li>Vertaling ankerplaats naar erfgoedlandschap </li></ul>RWO – Ruimtelijke Planning
 12. 12. Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan <ul><li>Erfgoedlandschap aangeduid op kaart </li></ul><ul><li>Specifieke stedenbouwkundige voorschriften </li></ul><ul><li>Loopt samen met planningsproces voor landbouw, natuur en bos </li></ul>RWO – Ruimtelijke Planning
 13. 13. <ul><li>Projectgebied: Westhoek (Nieuwpoort  Mesen) </li></ul><ul><li>zeer groot, heel divers </li></ul><ul><li>(niet alleen buitengebied, maar (klein)stedelijke gebieden, …) </li></ul><ul><li>Gebiedsdekkend RUP?  niet haalbaar </li></ul><ul><li>alternatief: gebiedsspecifiek inzoomen </li></ul><ul><li>voorbeeld afbakenen stedelijke gebieden </li></ul>Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan RWO – Ruimtelijke Planning
 14. 14. Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan <ul><li>Regionaal Stedelijk Gebied Oostende </li></ul><ul><li>Lijn duidt de grens van het stedelijk gebied aan </li></ul><ul><li>Specifiek worden delen verder uitgewerkt (deelplannen) </li></ul>RWO – Ruimtelijke Planning
 15. 15. <ul><li>Welke elementen kunnen niet via onroerend erfgoed geregeld worden? </li></ul><ul><li>Op welke vlakken kan RO ondersteunend werken? </li></ul>Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan RWO – Ruimtelijke Planning
 16. 16. Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan <ul><li>heel groot studiegebied </li></ul><ul><li>parallel lopende processen (AGNAS, stedelijke gebieden, gemeentelijke initiatieven, …) </li></ul><ul><li>zeer strikte timing </li></ul><ul><li> grote inzet mensen en middelen </li></ul>RWO – Ruimtelijke Planning
 17. 17. Andere mogelijkheden … <ul><li>Benaderen op een andere manier – maar blijvend steunen op visie en doelstellingen OE </li></ul><ul><li>Andere ‘creatieve’ oplossingen: </li></ul><ul><li>Via een decreet – bvb duinendecreet – percelen werden per decreet aangeduid – er geldt een bouwverbod </li></ul><ul><li>Aanduiding Speciale BeschermingsZone – Vogel/Habitatrichtlijngebied  kan op Vlaams niveau herdacht worden ifv de frontstreek </li></ul>RWO – Ruimtelijke Planning
 18. 18. Conclusie <ul><li>De problematiek vraagt om een speciale aanpak </li></ul><ul><li>Een ongezien project op Vlaams niveau </li></ul><ul><li>(zowel voor OE als voor RO) </li></ul><ul><li>Dé passende oplossing is nog niet gevonden </li></ul><ul><li>Uitwerken/uitzoeken van verschillende mogelijkheden in projectstructuur met OE en RO </li></ul><ul><li>De samenwerking tussen RO en OE dient verder aangehaald te worden </li></ul><ul><li>Andere partners (provincie, gemeenten, …) moeten meestappen in dit proces </li></ul><ul><li>Verhoogde inzet mensen en middelen </li></ul>RWO – Ruimtelijke Planning
 19. 19. De toekomst <ul><li>In overleg (OE, RO, …) zoeken we verder naar de juiste aanpak voor het project </li></ul><ul><li>De samenwerking tussen RO en OE dient verder aangehaald te worden </li></ul><ul><li>Andere partners (provincie, gemeenten, …) moeten meestappen in dit proces </li></ul>RWO – Ruimtelijke Planning
 20. 20. Meer info <ul><li>departement RWO – Ruimtelijke Planning </li></ul><ul><li>www.ruimtelijkeordening.be </li></ul><ul><li>rsv.vlaanderen.be </li></ul><ul><li>Stijn Vanderheiden </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul>RWO – Ruimtelijke Planning

×