De geplande VIOE (ontsluitings)initiatieven (Joke Buijs)

1,326 views

Published on

Published in: News & Politics, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,326
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Theortisch kader opmaken en dan kijken hoe dit toepassen in praktijk
 • PWO: projectmatig wetenschappelijk onderzoek
 • De geplande VIOE (ontsluitings)initiatieven (Joke Buijs)

  1. 1. De geplande VIOE (ontsluitings)initiatieven - Joke Buijs – coördinator VIOE-werkgroep WOI
  2. 2. <ul><li>Doel VIOE-werkgroep WOI </li></ul><ul><li>Samenstelling VIOE-werkgroep WOI </li></ul><ul><li>Ontsluitingsinitiatieven </li></ul><ul><li>VIOE in allerhande werkgroepen </li></ul>Inhoudstafel
  3. 3. 1. Doel VIOE-werkgroep WOI <ul><li>Denktank over mogelijke ontsluitingsinitiatieven m.b.t. VIOE-erfgoedonderzoek WOI </li></ul><ul><li>Opvolgen van gewestelijke, provinciale en lokale initiatieven en onderzoeksprojecten met betrekking tot WOI-erfgoed </li></ul><ul><ul><li>Door onder andere bijwonen van werk- en stuurgroepen over WOI </li></ul></ul>
  4. 4. 2. Samenstelling VIOE-werkgroep WOI <ul><li>Marc Dewilde (erfgoedonderzoeker archeologie) </li></ul><ul><li>Katrien Verwinnen (erfgoedonderzoeker bouwkundig erfgoed) </li></ul><ul><li>Moïra Heyn (erfgoedonderzoeker landschap) </li></ul><ul><li>Marleen Martens (wetenschappelijk adviseur) </li></ul><ul><li>Evelien Oomen ( verantwoordelijke publiekswerking en erfgoededucatie) </li></ul><ul><li>Hilde Verboven (projectcoördinator inventarisatie WOI-erfgoed) </li></ul><ul><li>Joke Buijs (beleidsmedewerker en projectcoördinator werkgroep WOI) </li></ul>
  5. 5. 3. Ontsluitingsinitiatieven: publicaties <ul><li>Van 2001 – 2009: VIOE > 30 WOI-projecten ! </li></ul><ul><ul><li>Archeologie, bouwkundig erfgoed en landschap </li></ul></ul><ul><ul><li>Bijna niets gepubliceerd </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ontsluiting onderzoeksgegevens </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Naar wetenschappelijke wereld (via Relicta) </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Naar breder publiek </li></ul></ul></ul></ul>
  6. 6. 3. Ontsluitingsinitiatieven: databank WOI <ul><li>Van 2002 tot en met 2005 werd een inventaris gemaakt van de materiële overblijfselen uit Wereldoorlog I in de Westhoek </li></ul><ul><li>Deze inventaris was een gemeenschappelijk project van de Vlaamse Gemeenschap en de Provincie West-Vlaanderen </li></ul>inventaris.vioe.be/woi
  7. 7. 3. Ontsluitingsinitiatieven: onderzoeksbalans WOI <ul><li>Oproep: Help ons het oorlogserfgoed in kaart te brengen </li></ul><ul><li>Doelstelling: </li></ul><ul><ul><li>Overzicht in veelheid aan initiatieven mbt onderzoek en inventarisatie WOI-erfgoed </li></ul></ul><ul><ul><li>Archeologische, bouwkundige, landschappelijke aspecten </li></ul></ul><ul><ul><li>Lancering: zomer 2009 via verschillende kanalen: VIOE-website, binnenkrant M&L, … en door het persoonlijk aanschrijven van erfgoedcellen, onderzoeksinstellingen, …. </li></ul></ul>
  8. 8. <ul><li>Onderzoeksbalans WOI </li></ul><ul><ul><li>Analyse oproep e.a. geeft stand van zaken onderzoek en inventarisatie WO-erfgoed Vlaanderen </li></ul></ul><ul><ul><li>Onderzoeksbalans archeologie WOI is reeds online </li></ul></ul><ul><ul><li>Onderzoeksbalans bouwkundig erfgoed en landschap WOI online in 2010 </li></ul></ul><ul><ul><li>Analyse onderzoeksbalans maakt mogelijk na te gaan welke locaties en voor welke types erfgoed verdere inventarisatie en onderzoek noodzakelijk is </li></ul></ul><ul><ul><li>www.onderzoeksbalans.be/onderzoeksbalans/thematisch/eerste-wereldoorlogerfgoed </li></ul></ul>3. Ontsluitingsinitiatieven: onderzoeksbalans WOI
  9. 9. 4. VIOE in allerhande werkgroepen <ul><li>Vlaams niveau </li></ul><ul><ul><li>Werkgroep Herinneringspark </li></ul></ul><ul><ul><li>Interdepartementale werkgroep </li></ul></ul><ul><ul><li>Werkgroep beleidsdomein RWO </li></ul></ul><ul><li>Provinciaal niveau </li></ul><ul><ul><li>Klankbordgroep oorlogslandschap </li></ul></ul><ul><ul><li>Projectgroep oorlogslandschap </li></ul></ul><ul><ul><li>Stuurgroep wederopbouw </li></ul></ul><ul><li>Lokaal niveau </li></ul><ul><ul><li>Heemkringen </li></ul></ul><ul><li>Onderzoeksprojecten </li></ul><ul><ul><li>Inventarisatieproject Zonnebeke </li></ul></ul><ul><ul><li>Ieperboog </li></ul></ul>
  10. 10. <ul><li>Interdepartementale werkgroep “Herdenking Groote Oorlog” </li></ul><ul><ul><li>O.l.v. Departement Internationaal Vlaanderen </li></ul></ul><ul><ul><li>Overkoepelend overleg: op de hoogte brengen, afstemmen, stroomlijnen </li></ul></ul><ul><ul><li>Centrale projectstructuur o.l.v. Pierre Ruyffelaere </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Stroomlijnen activiteiten op 3 niveau’s: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Internationaal </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Vlaamse overheid </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Provincies, steden en gemeenten </li></ul></ul></ul></ul>4. VIOE in allerhande werkgroepen - Vlaams niveau
  11. 11. <ul><li>Klankbordgroep Oorlogslandschap </li></ul><ul><ul><li>Doelstellingen </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Informatie-uitwisseling en netwerking </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Overzicht landschapsoefeningen in de streek </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Visievorming </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Coördinatie en afstemming </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Uitwerking provinciale projectstructuur </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Vertegenwoordigers van Vlaamse overheid (Agentschap RO Vlaanderen, Departement RWO, TVB, VIOE), provincie West-Vlaanderen, lokale overheden, regionale landschappen, musea, onderzoekers </li></ul></ul>4. VIOE in allerhande werkgroepen - Provinciaal niveau
  12. 12. <ul><ul><li>Doelstellingen </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Landschapsreferentiekader </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Plan van Aanpak </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Vertegenwoordigers van provincie West-Vlaanderen, UGent, HoGent, Katho en VIOE </li></ul></ul><ul><li>Projectgroep Oorlogslandschap </li></ul>4. VIOE in allerhande werkgroepen - Provinciaal niveau
  13. 13. <ul><ul><li>Doelstellingen </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Overleg over de verschillende initiatieven die plaatsvinden op vlak van: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Onderzoek wederopbouwarchitectuur </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Sensibilisatie rond “omgaan met wederopbouwarchitectuur” </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Studies als instrumenten voor het beleid </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>… </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>Vertegenwoordigers van o.a. p rovincie West-Vlaanderen, VAi, CVAa, LaboS, Agentschap RO-Vlaanderen, VIOE, gemeenten Westhoek, Gidsenkring Ieper, Erfgoedcel CO7, … </li></ul></ul><ul><li>Stuurgroep Wederopbouw provincie West-Vlaanderen </li></ul>4. VIOE in allerhande werkgroepen - Provinciaal niveau
  14. 14. <ul><li>PWO-project HoGent ‘De Ieperboog: van Herinnering naar Visie’ (2009-2012) </li></ul>4. VIOE in allerhande werkgroepen - Onderzoeksprojecten <ul><ul><li>34 kastelen omgeving Ieper, strategisch belang WOI </li></ul></ul><ul><ul><li>Doelstellingen </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Biografie van het (omgevende) landschap </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ontsluiting van historische kasteellandschappen: 3D visualisaties, GPS, landschapsontwerpen… </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Signaalkaart voor landschapszorg </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Stuurgroep (o.a. Agentschap RO-Vlaanderen, VIOE) en werkgroepen </li></ul></ul>

  ×