Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

An archivist's view on preserving archaeological data in Flanders (Inge Roosens)

1,059 views

Published on

Presentatie van Inge Roosens (archivaris VIOE) op de workshop 'Digital Data Management in Archaeology' van 9/11/2009 (http://upcoming.vioe.be).

De presentatie schetst het traject naar een duurzame bewaring van het digitaal archeologisch archief in Vlaanderen. De complexiteit en omvang van het archeologisch archief en de nauwe band met de vondsten in het depot stelt beheerders ervan voor bijzondere uitdagingen. Er is duidelijk nood aan een globale visie, een goede omkadering op technologisch, juridisch en organisatorisch vlak en de ontwikkeling van sluitende archiveringsprocedures.

Published in: Technology, Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

An archivist's view on preserving archaeological data in Flanders (Inge Roosens)

 1. 1. 09.11.2009 PRESENTATIE ACE 2009 De langetermijnbewaring van digitaal archeologisch archief in Vlaanderen An archivist’s view on preserving archaeological data in Flanders Inge Roosens
 2. 2. Inhoud <ul><li>Data of archief? </li></ul><ul><li>De toestand is ernstig… </li></ul><ul><li>… maar niet hopeloos </li></ul><ul><li>Waar staat het VIOE? </li></ul><ul><li>Een stap verder… naar een digitaal depot? </li></ul><ul><li>Besluit </li></ul>
 3. 3. 1. Data of archief? <ul><li>Data </li></ul><ul><ul><li>Plannen (landmeter & vlak-) </li></ul></ul><ul><ul><li>Tekeningen (coupe-, profiel & details van sporen) </li></ul></ul><ul><ul><li>Foto’s </li></ul></ul><ul><ul><li>Spoorformulieren </li></ul></ul><ul><ul><li>Overzichtslijsten (van tekeningen, sporenformulieren, foto’s, vondsten& monsters) </li></ul></ul><ul><ul><li>Dag- of logboek (digitaal?) </li></ul></ul><ul><ul><li>Basisrapport </li></ul></ul><ul><li>Archief = data + context (e-mail, vergunningen, …) </li></ul><ul><li>Moeten samen bewaard worden </li></ul>
 4. 4. Data or archive? <ul><li>We should not only keep the excavation data but also the e-mails, administrative documents because they help us to interpret the data (reliability, conditions etc.) </li></ul>
 5. 5. 2. De toestand is ernstig… <ul><li>Waar bevindt het archeologisch archief zich? </li></ul><ul><li>Wettelijke bepalingen </li></ul><ul><li>Maar… </li></ul><ul><li>Gevolg </li></ul><ul><ul><li>Beheer van archeologisch archief gebeurt versnipperd of helemaal niet </li></ul></ul><ul><ul><li>Beheer van digitaal archeologisch archief vraagt een goede organisatie, duidelijke verantwoordelijkheden en investeringen -> afwezig </li></ul></ul>
 6. 6. The conditions in which we keep the archives are threatening <ul><li>Digital archives of excavations are kept by the intitutions who created them (government & private) . Archiving is a low priority </li></ul><ul><li>So: archives are scattered, there is no central management, no organisation, no funding, no procedures </li></ul>
 7. 7. 3. … maar niet hopeloos <ul><li>Bewustzijn groeit </li></ul><ul><li>Internationale standaarden </li></ul><ul><li>Ontwikkeling van instrumenten (software, procedures, richtlijnen) voor digitaal depotbeheer </li></ul><ul><li>Expertise op het vlak van digitaal archiveren, ook in Vlaanderen </li></ul><ul><li>Eerste voorbeelden digitale archiefdepots in Vlaanderen </li></ul><ul><li>Voorbeelden digitale archeologische depots </li></ul>
 8. 8. But… <ul><li>Awareness grows </li></ul><ul><li>International standards, instruments, organisation, knowledge </li></ul><ul><li>Also in Flanders we have already some expertise in digital archiving, we even have some working digital repositories: Antwerp City Archive, Flemish Parliament </li></ul><ul><li>And for archaeology of course, the ADS (UK) and EDNA (NL) </li></ul>
 9. 9. 4. Waar staat het VIOE (1)? <ul><li>2007-2008: inventaris archeologisch archief (NDO-IAP) -> 2010 online </li></ul><ul><li>2008-2009: kennisopbouw digitaal archiveren </li></ul>
 10. 10. 4. Waar staat het VIOE (2)? <ul><li>2009 - > ? </li></ul><ul><ul><li>richtlijn digitaal archiveren archeologisch archief </li></ul></ul><ul><ul><li>ontwikkeling ontwerp van bewaarstrategie (zie e-David & Coördinerende Archiefdienst VO) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Nieuwe digitale documenten </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>teksten, lijsten, databanken, presentaties -> ODF of PDF(A) of xml </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>beelden -> opslaan als TIFF (moederbeeld) en jpeg (gebruikskopieën) </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>CAD-bestanden -> geen archiveringsformaat beschikbaar; wel procedure voor uniforme opslag (=nog testen) </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>kaarten, orthofoto’s -> GeoTIFF </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>GIS-bestanden> ? </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bestaande digitale documenten </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Behoud origineel </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Migratie naar ‘open formaat’ -> zie boven </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>Metadata </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Alle archiefbeschrijvingen binnen VIOE: ISAD(G) -> EAD </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Beeldarchief (°2010) : Qualified Dublin Core (?) – eventueel ook voor inhoud onderzoeksdossiers </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Onderling gelinkt en (op termijn) ook relaties met depot, bib, CAI … mogelijk </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Duurzame opslag -> momenteel gedefragmenteerd </li></ul></ul>
 11. 11. What’ s VIOE doing? <ul><li>Converting paper inventory online in EAD (2010) </li></ul><ul><li>Putting preservation theory into practice </li></ul><ul><li>Passing through the experience, for example </li></ul><ul><ul><li>Archival strategy for existing documents: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>keeping the original + migrating to odf, pdf/a or xml (text documents) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Images -> tiff </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>CAD – a big problem </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>GIS -> to be explored </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>New documents: use open document formats – not proprietary software </li></ul></ul><ul><li>Exploring metadata schemes, solutions for storage of data </li></ul>
 12. 12. Voorbeeld - Boorformulieren in Excel (.xls) – niet duurzaam
 13. 13. Voorbeeld - Boorformulieren in ODF (.odf) – duurzaam
 14. 14. Databank in Access -> niet duurzaam
 15. 15. Databank in ODF -> duurzaam
 16. 16. 5. Een stap verder – naar een digitaal depot… <ul><li>Beleid > visie > initiatief > middelen + organisatie -> ? </li></ul><ul><li>Partners -> ? </li></ul><ul><li>Overleg </li></ul><ul><ul><li>Opnemen van informatie </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Van welke archiefvormers, welke formaten , welke opslag, welke metadata </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Verkrijgen van voldoende controle over inhoud </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Auteursrechten -> wat kan je vrijgeven, wat niet </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Bepalen van doelpubliek </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Belang voor gebruikte terminologie </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Garanderen dat informatie autonoom raadpleegbaar is </li></ul></ul><ul><ul><li>Beleid en procedures voor bewaring op punt stellen </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Wat, wanneer en hoe archiveren, wie archiveert + welke bewaringsprocedures toepassen ? </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Toegankelijk maken van de informatie </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Zoekmogelijkheden </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Welke raadplegingsformaten gebruiken </li></ul></ul></ul><ul><li>Uitvoering -> ? </li></ul><ul><li>Structurele verankering > niet projectmatig->? </li></ul>
 17. 17. Trusted digital repository – how to get there? <ul><li>We already have discussions on copyright issues, file formats, metadata and procedures, but we lack a framework </li></ul><ul><li>We also lack a vision, an initiative, structural funding and most of all cooperation within our region </li></ul>
 18. 18. Met dank aan <ul><li>Bart Debunne </li></ul><ul><li>Marijn Van Gils en Johan Van Laecke </li></ul><ul><li>Liesbeth Van Camp, Rica Annaert, Anton Ervynck </li></ul><ul><li>Denkgroep archeologische collecties </li></ul>
 19. 19. Voor meer informatie <ul><li>… over digitaal archiveren en digitale depots </li></ul><ul><li>e-David </li></ul><ul><li>Digitaal Erfgoed Nederland – de Basis </li></ul><ul><li>Digitaleduurzaamheid.nl </li></ul><ul><li>Planets </li></ul><ul><li>OAIS </li></ul><ul><li>...over digitale archeologische depots </li></ul><ul><li>ADS </li></ul><ul><li>EDNA </li></ul>
 20. 20. Vragen? Questions?

×