Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
De Faro-kaderconventie (2005):
een glokaal instrument?
Betekenis en relevantie voor een lokale/regionale erfgoedwerking
Ma...
TOE-EIGENING²
(APPROPRIATION²)
Is het zoals een IKEA-meubel-in-een-doos? Of eerder
een doos die kan toegeëigend en anders ingezet worden
(en eventueel ze...
So what?
Wat hebben wij – (boven)lokale besturen, actoren, netwerken, … – te
maken met een “kader-conventie van de Raad va...
P • Samia Ghali, maire
(burgemeester) van
15de en 16de
arrondissement van
Marseille
• Daniel Thérond, Raad
van Europa
• Ja...
Faro-kaderconventie: wat zit er dan wel in?
• Samenbrengen diverse elementen, conventies, aanbevelingen rond
erfgoed: bred...
De Kader-Conventie van de Raad van Europa over
de Waarde van Cultureel Erfgoed voor de
Samenleving (Faro, 27 oktober 2005)...
Typ hier uw
vergelijking.
GLOCAL ETHICAL ISSUES in the 21st century:
CULTURE/VIABILITY/SUSTAINIBILITY
What is the right
thing to do?
• INDIVIDUALS
•...
• Autonomy/respect – interventions
• ICH/CGI ----------- Agenda 2030
• Access and benefit sharing
• Role of CGIS, determin...
“When safeguarding ICH, the widest possible
participation and active involvement of CGIs is
the right thing to do”
WELKOM IN DE 21STE EEUW
Artikel 1 – Doelstellingen van de Conventie:
De Deelnemers van deze Conventie komen overeen om:
a ...
Artikel 7 – Cultureel erfgoed en dialoog
De Deelnemers nemen zich voor, via de publieke overheden
en andere competente lic...
Artikel 2 – Definities
Voor de doeleinden van deze Conventie,
b een erfgoedgemeenschap is samengesteld uit
personen die wa...
TOE-EIGENING²
(APPROPRIATION²)
Faro Kaderconventie,
25/10/2005, artikel
2.2.
“a heritage
community consists
of people who value
specific aspects of
cultu...
“Europe, International Law and the Faro
Convention”
Prof. dr. em. Lauso Zagato
Maandag 30 april 2018, 14.00-16.00 uur
Prof...
Artikel 8 – Omgeving, erfgoed en levenskwaliteit
De Deelnemers nemen zich voor om alle erfgoedaspecten van de
culturele om...
Artikel 12 – Toegang tot cultureel erfgoed en
democratische participatie
De Deelnemers nemen zich voor:
a iedereen aan te ...
'Out on the Streets': Heritage for All, in Theory and Practice
Head, Department of Archaeology
University of York
Director...
Reality check… neemt het allemaal zo’n vlucht?
• Speelveld ligt open… ook in Europese netwerken
• Positie Raad van Europa ...
ACTIVERING en TOE-EIGENING²
20180116 studiedag Faro-conventie lezing presentatie_faro
20180116 studiedag Faro-conventie lezing presentatie_faro
20180116 studiedag Faro-conventie lezing presentatie_faro
20180116 studiedag Faro-conventie lezing presentatie_faro
20180116 studiedag Faro-conventie lezing presentatie_faro
20180116 studiedag Faro-conventie lezing presentatie_faro
20180116 studiedag Faro-conventie lezing presentatie_faro
20180116 studiedag Faro-conventie lezing presentatie_faro
20180116 studiedag Faro-conventie lezing presentatie_faro
20180116 studiedag Faro-conventie lezing presentatie_faro
20180116 studiedag Faro-conventie lezing presentatie_faro
20180116 studiedag Faro-conventie lezing presentatie_faro
20180116 studiedag Faro-conventie lezing presentatie_faro
20180116 studiedag Faro-conventie lezing presentatie_faro
20180116 studiedag Faro-conventie lezing presentatie_faro
20180116 studiedag Faro-conventie lezing presentatie_faro
20180116 studiedag Faro-conventie lezing presentatie_faro
20180116 studiedag Faro-conventie lezing presentatie_faro
20180116 studiedag Faro-conventie lezing presentatie_faro
20180116 studiedag Faro-conventie lezing presentatie_faro
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×
Upcoming SlideShare
What to Upload to SlideShare
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0

Share

Download to read offline

20180116 studiedag Faro-conventie lezing presentatie_faro

Download to read offline

Voormiddag lezing: De Faro-conventie, betekenis en relevantie voor een lokale/regionale erfgoedwerking door Marc Jacobs (FARO).

 • Be the first to like this

20180116 studiedag Faro-conventie lezing presentatie_faro

 1. 1. De Faro-kaderconventie (2005): een glokaal instrument? Betekenis en relevantie voor een lokale/regionale erfgoedwerking Marc Jacobs FARO
 2. 2. TOE-EIGENING² (APPROPRIATION²)
 3. 3. Is het zoals een IKEA-meubel-in-een-doos? Of eerder een doos die kan toegeëigend en anders ingezet worden (en eventueel zelfs terug opgenomen worden in het systeem?) ?
 4. 4. So what? Wat hebben wij – (boven)lokale besturen, actoren, netwerken, … – te maken met een “kader-conventie van de Raad van Europa” over de waarde van cultureel erfgoed? En hoe? Het kan goed zijn dat het een verzameling van goede ideeën en 21ste-eeuwse, brede erfgoedvisies is. Het is niet dat wij zelf die conventie kunnen ratificeren, dat kunnen toch alleen lidstaten? Of toch…
 5. 5. P • Samia Ghali, maire (burgemeester) van 15de en 16de arrondissement van Marseille • Daniel Thérond, Raad van Europa • Januari 2009 (nog twee andere in Marseille en een in Vitrolles in 2011) Prosper Wanner
 6. 6. Faro-kaderconventie: wat zit er dan wel in? • Samenbrengen diverse elementen, conventies, aanbevelingen rond erfgoed: bredere definitie, synthese van wat er in 2003-2005 beschikbaar was op het vlak van erfgoed(beleid) (constructivistisch, zelfs ICE, participatie, …) • Onder ogen zien van conflict en oorlog, consensus opbouwen, religieuze spanningen, … • 21ste-eeuwse hot topics: digitalisering, duurzame ontwikkeling, economische inzet, sociale projecten, stadsontwikkeling, … • Begrip: “Erfgoedgemeenschap” • Open voor nieuwe ontwikkelingen (sinds 2005)
 7. 7. De Kader-Conventie van de Raad van Europa over de Waarde van Cultureel Erfgoed voor de Samenleving (Faro, 27 oktober 2005) PREAMBULE (…) - erkennend dat het nodig is om de mensen en de menselijke waarden een centrale plaats in een verbreed en transdisciplinair concept van cultureel erfgoed te geven; - de nadruk leggend op de waarde en het potentieel van cultureel erfgoed dat wijs gebruikt kan worden als een hulpbron voor duurzame ontwikkeling en levenskwaliteit in een voortdurend evoluerende maatschappij;
 8. 8. Typ hier uw vergelijking.
 9. 9. GLOCAL ETHICAL ISSUES in the 21st century: CULTURE/VIABILITY/SUSTAINIBILITY What is the right thing to do? • INDIVIDUALS • COMMUNITIES, • GROUPS, • ORGANISATIONS, • STATE PARTIES • OTHER ACTORS
 10. 10. • Autonomy/respect – interventions • ICH/CGI ----------- Agenda 2030 • Access and benefit sharing • Role of CGIS, determining what is decontextualisation, commodification, … mitigation! • Free, prior, sustained and informed consent • Effects and impact assessment • Gender, youth, ethnic issues • General interest to humanity & cooperation
 11. 11. “When safeguarding ICH, the widest possible participation and active involvement of CGIs is the right thing to do”
 12. 12. WELKOM IN DE 21STE EEUW Artikel 1 – Doelstellingen van de Conventie: De Deelnemers van deze Conventie komen overeen om: a te erkennen dat rechten met betrekking tot cultureel erfgoed inherent zijn aan het recht om te participeren aan het culturele leven, zoals gedefinieerd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens; b de individuele en collectieve verantwoordelijkheid ten opzichte van cultureel erfgoed te erkennen; c te benadrukken dat de conservering van cultureel erfgoed en het duurzaam gebruik ervan de ontwikkeling van de mens en levenskwaliteit als streefdoel hebben; d de noodzakelijke stappen te zetten om de voorziene maatregelen van de conventie toe te passen in verband met : – de rol van cultureel erfgoed in de constructie van een vredevolle en democratische samenleving, en in de processen van duurzame ontwikkeling en promotie van culturele diversiteit; – een grotere synergie van competenties tussen alle betrokken publieke, institutionele en private actoren
 13. 13. Artikel 7 – Cultureel erfgoed en dialoog De Deelnemers nemen zich voor, via de publieke overheden en andere competente lichamen: a reflectie aan te moedigen over ethiek en methodes van de presentatie van cultureel erfgoed, net als respect voor diversiteit van interpretaties; b processen voor verzoening in te stellen om evenwichtig om te gaan met situaties waar tegenstrijdige waarden gehecht worden aan hetzelfde cultureel erfgoed door verschillende gemeenschappen; c kennis van cultureel erfgoed te ontwikkelen als een hulpbron om vreedzame coexistentie te faciliteren, door vertrouwen en wederzijds begrip te promoten met het oog op oplossing en preventie van conflicten; d deze benaderingen te integreren in alle aspecten van levenslange educatie en training.
 14. 14. Artikel 2 – Definities Voor de doeleinden van deze Conventie, b een erfgoedgemeenschap is samengesteld uit personen die waarde hechten aan specifieke aspecten van cultureel erfgoed die ze, in het kader van publieke actie, wensen te behouden en aan toekomstige generaties over te dragen.
 15. 15. TOE-EIGENING² (APPROPRIATION²)
 16. 16. Faro Kaderconventie, 25/10/2005, artikel 2.2. “a heritage community consists of people who value specific aspects of cultural heritage which they wish, within the framework of public action, to sustain and transmit to future generations. “ Cultureelerfgoeddecreet, 23/5/2008, artikel 2.5. “ cultureel- erfgoedgemeenschap: een gemeenschap die bestaat uit organisaties en personen die een bijzondere waarde hechten aan het cultureel erfgoed of specifieke aspecten ervan, en die het cultureel erfgoed of aspecten ervan door publieke actie wil behouden en doorgeven aan toekomstige generaties; Erfgoeddecreet, 24/2/2017, artikel 3.3 “cultureel- erfgoedgemeenschap: een gemeenschap die bestaat uit organisaties en personen die een bijzondere waarde hechten aan het cultureel erfgoed, en die dat cultureel erfgoed wil behouden en doorgeven aan toekomstige generaties”
 17. 17. “Europe, International Law and the Faro Convention” Prof. dr. em. Lauso Zagato Maandag 30 april 2018, 14.00-16.00 uur Professor emeritus internationaal recht Università Ca' Foscari Venezia Specialist in de studie van erfgoedwetgeving en in het bijzonder de kaderconventie van Faro (2005), met bijzondere aandacht voor ‘de experimenten in Vlaanderen’
 18. 18. Artikel 8 – Omgeving, erfgoed en levenskwaliteit De Deelnemers nemen zich voor om alle erfgoedaspecten van de culturele omgeving te gebruiken om: a processen van economische, politieke, sociale en culturele ontwikkeling en planning van het gebruik van land te verbeteren, om over te gaan tot inschattingsonderzoek (‘assessments’) van de impact op cultureel erfgoed en tot het adopteren van verzachtende strategieën waar noodzakelijk; b een geïntegreerde aanpak te promoten voor beleidsprogramma’s met betrekking tot culturele, biologische, geologische en landschappelijke diversiteit om een evenwicht tussen deze elementen te bereiken; c sociale cohesie te versterken door een zin van gedeelde verantwoordelijkheid te kweken ten opzichte van die plaatsen waar mensen leven; d kwaliteit na te streven in hedendaagse toevoegingen tot de omgeving zonder de culturele waarden daarvan in gevaar te brengen.
 19. 19. Artikel 12 – Toegang tot cultureel erfgoed en democratische participatie De Deelnemers nemen zich voor: a iedereen aan te moedigen om deel te nemen aan: - het proces van identificatie, studie, interpretatie, bescherming, conservering en presentatie van cultureel erfgoed; - de publieke reflectie en het debat over de opportuniteiten en uitdagingen die het cultureel erfgoed biedt; b de waarde, die door elke erfgoedgemeenschap wordt gehecht aan het cultureel erfgoed waarmee zij zich identificeert, in overweging te nemen; c de rol van vrijwilligersorganisaties te erkennen, zowel als partners in activiteiten en als constructieve critici van cultureel-erfgoedbeleidsprogramma’s; d stappen te nemen om de toegang tot erfgoed te verbeteren, in het bijzonder voor jonge en minder bevoorrechte mensen, om zo de bewustwording te versterken van zijn waarde, van de nood om het in stand te houden en te preserveren en van de voordelen die eruit kunnen voortvloeien.
 20. 20. 'Out on the Streets': Heritage for All, in Theory and Practice Head, Department of Archaeology University of York Director of Studies, Cultural Heritage Management Executive Editor, World Archaeology (Routledge) Professor dr. John Schofield Maandag 28 mei 2018, 14.00-16.00 uur
 21. 21. Reality check… neemt het allemaal zo’n vlucht? • Speelveld ligt open… ook in Europese netwerken • Positie Raad van Europa in constellatie Europese instellingen • Kijk naar wie dat organiseert: Prosper Wanner, Marseille, Faro per Venezia, lokale groepen, … • Lidstaten? Trage ratificatie, beperkte animo op CoE-website, Europese instellingen? • Belang van 2018 voor Kader-Conventie Faro: doen actoren in Europa er iets mee en doen ze dat ook op nationale en Europese schaal?
 22. 22. ACTIVERING en TOE-EIGENING²

Voormiddag lezing: De Faro-conventie, betekenis en relevantie voor een lokale/regionale erfgoedwerking door Marc Jacobs (FARO).

Views

Total views

453

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

0

Actions

Downloads

11

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×