Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

20180116 studiedag Faro-conventie lezing presentatie_eych18

339 views

Published on

Voormiddag lezing: De participatiegedachte in het Europees Jaar van het Cultuur Erfgoed door Brigitte Myle (Departement Cultuur, Jeugd en Media).

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

20180116 studiedag Faro-conventie lezing presentatie_eych18

 1. 1. Het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed, de Faro-conventie en participatie Oostduinkerke Garnaalvissers te paard
 2. 2. Overzicht Toenemend belang van de EU in de erfgoedsector en omgekeerd Brugge 2010: kantelpunt Doelstellingen en participatie in het EYCH18 Na 2018: 10 initiatieven van de EU EYCH18 in Vlaanderen
 3. 3. Toenemend belang van de EU in de erfgoedsector en omgekeerd TyneCot MemorialMuseumPasschendaele1917
 4. 4. EU was lang niet de bevoorrechte partner Raad van Europa Sinds 1975 dé think-thank voor het (on)roerend- erfgoedbeleid en succesvolle intergouvernementele samenwerking Laatste jaren grotere focus op drie hoofdtaken mensen democratie en rechtstaat afbouw van werkingsstuurgroepen Lidstaten blijven geëngageerd bv. 6e conferentie voor erfgoedministers in Namen in 2015 ‘Strategie voor het erfgoed voor de 21ste eeuw’
 5. 5. Nuance: cultureel erfgoed werd opgevolgd als onderdeel van cultuur binnen andere stuurgroep (CDCULT) op basis van de Culturele Conventie van 1954 Bv. aandacht o.a. voor digitalisering en musea Dankzij Faro-conventie en huidige samenstelling van de stuurgroep kunnen banden aangehaald worden
 6. 6. Europese Unie Oprichtingsverdrag EEG: geen cultuur, activiteiten via andere wegen Vanaf midden jaren ‘70: eerste bescheiden activiteiten van de Europese Commissie met steun van het Europese Parlement Met Verdrag van Maastricht (1992): beperkte bevoegdheid voor cultuur en erfgoed met o.a. eerste EU actieprogramma’s voor erfgoed ( het zgn. Raphaël programma) Nadien overgenomen in Verdragen van Amsterdam, Nice, Lissabon (2007)
 7. 7. Brugge 2010: een kantelpunt Kempense Klaprozen k.Erf
 8. 8. Rol van aantal EU- voorzitterschappen en Europese middenveld (Alliance 3.3) 2010, België: Verklaring van Brugge en de denkgroep EU en erfgoed 2014, Griekenland: Raadsconclusies over cultureel erfgoed als strategische bron voor een duurzaam Europa Mededeling van de Europese Commissie “Naar een geïntegreerde benadering van cultureel erfgoed voor Europa” 2015, Italië: Raadsconclusies over een participatief beheer en later een specifieke OMC werkgroep rond dit thema
 9. 9. Een Duits initiatief met de steun van Alliance 3.3, de denkgroep EU en erfgoed en Europees Parlement 2013, Parijs “Sharing heritage” Naar analogie van 1975 Jaar van het Bouwkundig Erfgoed Moeizame lobbywerk Resultaat: zeer generiek
 10. 10. Doelstellingen en participatie in het EYCH18
 11. 11. Algemene doelstelling Stimuleren en ondersteunen van de inspanningen van de Unie, van de lidstaten en van de regionale en lokale besturen samen met de culturele-erfgoedsector en het middenveld om het cultureel erfgoed van Europa te beschermen, te vrijwaren, te hergebruiken, te valoriseren en te promoten, aan te moedigen en te ondersteunen.
 12. 12. Door: Bevorderen van de rol van het Europees erfgoed als een cruciaal onderdeel van de culturele en interculturele diversiteit Verbeteren van de bijdrage van het Europese erfgoed voor de economie en de samenleving, door middel van haar direct en indirect economisch potentieel Bijdragen aan de promotie van het erfgoed als een belangrijk element van de internationale dimensie van de Unie
 13. 13. 14 specifieke doelen Mensgerichte, inclusieve, toekomstgerichte, geïntegreerde, duurzame en sector-overschrijdende aanpak van erfgoed Innovatieve modellen van participatief beheer en beleid van erfgoed Onderzoek en debat over de kwaliteit van restauraties, de zorg, herbestemming en het behoud van erfgoed Toegankelijkheid van erfgoed Evidence-based onderzoek rond de economisch en sociale meerwaarde van erfgoed Synergiën tussen erfgoed en leefmilieu en – omgeving Regionale en lokale ontwikkeling en duurzaam toerisme
 14. 14. Ontwikkeling en overdracht van vaardigheden en kennis binnen de erfgoedsector Erfgoed als inspiratiebron voor innovatie en hedendaagse creaties Onderwijs en levenslang leren Interculturele dialoog, (post)conflictpreventie Onderzoek en verspreiden van onderzoeksresultaten rond erfgoed Voorkomen van illegale handel van culturele goederen 2018 als symbolische datum in de Europese geschiedenis en erfgoed
 15. 15. Na 2018: 10 initiatieven van de EU Maagdentoren
 16. 16. 10 Europese initiatieven Engagement Burgers betrekken bij erfgoed: dichter bij de mensen brengen van ons rijke erfgoed en gedeelde waarden Erfgoed op school: ontdekken van erfgoed op jonge leeftijd Jeugd voor erfgoed: engageren van de jongere generatie Waarde Waarde van erfgoed promoten: nieuwe bestemmingen en gebruik voor erfgoed - her-denken van industriële, religieuze of militaire sites Toerisme en erfgoed: promoten van duurzaam cultureel toerisme
 17. 17. Bescherming Bevorderen van behoud en bescherming van erfgoed: koesteren en verzorgen van erfgoed - ontwikkelen van kwaliteitsstandaarden voor ingrepen in de historische omgeving en op erfgoedsites Erfgoed in gevaar: strijd tegen illegale handel in erfgoed en risicomanagement op erfgoedsites Innovatie Stimuleren van innovatie: erfgoedgerelateerde vaardigheden: versterken van educatie en vorming voor traditionele en nieuwe beroepen Erfgoed voor iedereen: participatie en sociale innovatie aanmoedigen Wetenschap voor erfgoed: gebruik maken van onderzoek, innovatie, wetenschap en technologie voor een betere conservatie en presentatie van erfgoed
 18. 18. Het EYCH18 in Vlaanderen Mijn-erfgoedFotoEddyDaniels
 19. 19. Organisatie Aanduiding in april 2017 van ‘nationale coördinatoren’ vanuit de Gemeenschappen & Brussels Hoofdstedelijk Gewest Regelmatig ‘intra-Belgisch’ overleg met alle betrokken administraties en hun kabinetten In Vlaanderen: Departement Cultuur, Jeugd en Media agentschap Onroerend Erfgoed In overleg en in samenwerking met Herita en FARO
 20. 20. Uitgangspunten Vlaamse overheid Het stimuleren van bottom-up initiatieven Conventie van Faro Geïntegreerde benadering van roerend, onroerend en immaterieel erfgoed stimuleren Nadruk op een mensgerichte aanpak van de zorg voor erfgoed Samenwerking tussen verschillende actoren bevorderen
 21. 21. Concrete initiatieven www.europeeserfgoedjaar2018.be zichtbaarheid, informeren, labelen Projectsubsidies voor erkende/gesubsidieerde regionale actoren focus op participatie en educatie Onroerenderfgoedprijs: special award prijs participatie Fotografiewedstrijd voor iedereen Belgisch initiatief Zoom on Heritage
 22. 22. Wiki Loves Heritage Online aanwezigheid en zichtbaarheid Erfgoedbeheerders deuren openen Draagvlak voor open acces Ratificatie en implementatie van de Faro Conventie in 2018 Afsluitend sectormoment in november 2018 …

×