Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

20180116 studiedag Faro-conventie lezing presentatie_afstemming_ceoe

366 views

Published on

Voormiddag lezing: De Faro-conventie en het erfgoedbeleid in Vlaanderen, een toetsing door Lynn De Clercq (Onroerend Erfgoed).

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

20180116 studiedag Faro-conventie lezing presentatie_afstemming_ceoe

 1. 1. Faro in Vlaanderen afstemming cultureel erfgoed – onroerend erfgoed Neanderthalersite in Veldwezelt
 2. 2. 1. De conventie in een notendop 2. Wat is de rol van de overheid? 3. De voorbereiding van de implementatie 4. En verder?
 3. 3. DE CONVENTIE HandMadeInBrugge © Alain Meessen
 4. 4. Raad van Europa Wat is de Raad van Europa? Wat is een conventie? Granada (1985), Valletta (1992), Firenze (2000) Faro (2005) als kaderconventie
 5. 5. Doelstellingen mens en menselijke waarden staan centraal in plaats van het object bijdragen tot een duurzame samenleving en levenskwaliteit van mensen maatschappij betrekken, zowel bij beheer en behoud als bij definiëren van wat erfgoed is gaat uit van de verbindende rol van erfgoed
 6. 6. Definities cultureel erfgoed: - integraal: roerend, onroerend, immaterieel - dynamisch erfgoedbegrip - nadruk op leefomgeving - interacties tussen mensen erfgoedgemeenschap: - een groep van mensen die waarde hechten aan een bepaald soort erfgoed - deze groep ijvert voor het behoud van dit erfgoed
 7. 7. Stand van zaken ondertekening vanaf 25 oktober 2005 in werking getreden 1 juni 2011 (10 ratificaties) intussen 17 lidstaten geratificeerd instemmingsdecreet Vlaanderen 14 februari 2014 ratificatie door België: 2018? implementatie
 8. 8. DE ROL VAN DE OVERHEID KMSKA © Karin Borghouts
 9. 9. Implementatie Omschakelen naar het werken in de ‘geest van Faro’ in het beleid in de regelgeving rol van andere actoren erkennen en het zelf uitdragen van deze principes
 10. 10. Artikel 11 = uitgangspunt Over de organisatie van publieke verantwoordelijkheden voor erfgoed: a. Geïntegreerde aanpak promoten b. Wettelijke, financiële en professionele kaders voorzien c. Samenwerken met andere actoren d. Initiatieven van vrijwilligers aanmoedigen e. NGO’s aanmoedigen
 11. 11. DE VOORBEREIDING Boomverzorger aan het werk
 12. 12. Wat is er al gebeurd? 2016: screening conventie (Onroerend Erfgoed) eind 2016: screening door Herita eind 2016-begin 2017: overleg Herita – Onroerend Erfgoed april 2017: beleidsaanbevelingen Onroerend Erfgoed november 2017: afstemming cultureel erfgoed – onroerend erfgoed
 13. 13. ONROEREND ERFGOED Transfo in Zwevegem
 14. 14. Screening van de conventie principes van de conventies vaak nog onbekend maar langzaamaan worden verantwoordelijkheden gedeeld opdeling roerend, onroerend en immaterieel staat een integrale benadering soms in de weg maar er is meer samenwerking van objectgericht naar meer inzetten op gebruik en beleving aandacht voor fysieke/intellectuele toegankelijkheid
 15. 15. Screening van de conventie nadenken over hoe participatie en initiatiefrecht kunnen worden ingebed in de waarderingspraktijk erfgoed beter inbedden in onderwijs en levenslang leren nood aan het verduidelijken van de rol en het belang erfgoed en erfgoedzorg voor onze samenleving door middel een maatschappelijk debat
 16. 16. Aanbevelingen evaluatie Onroerenderfgoeddecreet introduceren begrip “erfgoedgemeenschap” bevorderen van initiatiefrecht en participatie creëren van mogelijkheden voor vrijwilligers in de archeologisch erfgoedzorg inzetten op onroerenderfgoedrichtplannen en activeren van projectsubsidies
 17. 17. CULTUREEL ERFGOED Heemmuseum Putte © Jan Van Bostraeten
 18. 18. Screening en acties CE Inspiratiebron en kader voor de opeenvolgende Cultureel-Erfgoeddecreten (2008, 2012, 2017) met een prominente rol voor cultureelerfgoedgemeenschappen Recent: traject over participatief waarderen van collecties
 19. 19. Voorjaar 2018: • Screening alle bestaande instrumenten (CE- decreet, Topstukkendecreet, Collectie Vlaamse Gemeenschap, …) • Formuleren en aftoetsten van aanbevelingen specifiek voor cultureel erfgoed
 20. 20. HET VERVOLG Bosland Sahara in Lommel
 21. 21. Vervolgtraject November 2017: overleg vier partijen: Onroerend Erfgoed, departement CJM, FARO en Herita Komen tot gemeenschappelijke beleidsaanbevelingen voor de erfgoedzorg begin 2018 Meenemen binnen het Europees Jaar voor het Cultureel Erfgoed: gezamenlijke portaalwebsite, projectsubsidies, deze studiedag, … Eind 2018: gemeenschappelijk sectorevenement
 22. 22. Bloemencorso Sint-Gillis

×