Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Alexander Witpas: Rookstop in het Vlaams actieplan

589 views

Published on

Presentatie op het Symposium Gezondheidspromotie 2012: Vlaanderen stopt met roken

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Alexander Witpas: Rookstop in het Vlaams actieplan

 1. 1. Rookstop in het Vlaams actieplan tabak, alcohol en drugs Symposium ‘Vlaanderen stopt met roken’ Alexander Witpas – 26/10/12
 2. 2. Overzicht• Uitbouw van rookstop als krachtlijn• Initiatieven binnen het actieplan• Staatshervormingen intern en extern• Uitdagingen anno 2012
 3. 3. Krachtlijn & advies werkgroep• Betere marketing van het aanbod naar publiek en intermediairen• Lokale promotie en stimuleren initiatieven• Platform overleg en samenwerking aanbieders• Onderzoek vraagzijde• Klemtoon op lage SES, ECM, jongeren, gezinnen
 4. 4. Initiatieven (1)• Regionale rookstopregie bij de Logo’s• Versterken lokaal rookstopbeleid• 24u niet roken
 5. 5. Initiatieven (2)• Rookstop bij apothekers• Rookstop in CAW en WGC• Motiveren tot rookstop (intermediairen)• Platform aanbieders• Gedeelde boodschap
 6. 6. Staatshervormingen (1)• Interne staatshervorming – rol VG/provincies/lokale besturen – nieuw decreet – ontwerp van bestuursakkoord – samenwerkingsprotocol
 7. 7. Staathervormingen (2)Vlinderakkoord – Overheveling van het federaal Fonds voor de Bestrijding van Verslavende middelen – Consultaties tabaksontwenning – Groenboek – witboekprocedure niveau VR – Timing: 2014
 8. 8. Uitdagingen (1)• Voldoende vraag en voldoende aanbod• Doordachte marketing & communicatie• Specifieke aanpak specifieke groepen
 9. 9. Uitdagingen (2)• Afstemming onderdelen van het beleid• Projectfinanciering/structurele financiering• Continuïteit gedurende hervormingen en inkanteling in Vlaamse beleid
 10. 10. Uitdagingen (3)Federale bevoegdheden – Prijs en taxatie – Financiële drempels – Andere onderdelen van FCTC

×