Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

S3-3 Vlaamse Ouderenraad

379 views

Published on

Published in: Technology, Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

S3-3 Vlaamse Ouderenraad

 1. 1. www.vlaamse-ouderenraad.be Symposium “Gezond Ouder Worden” Werkgroep “Participatie en empowerment” Deelnemen aan het lokale beleid
 2. 2. www.vlaamse-ouderenraad.be Deelnemen aan het lokale beleid  Empowerment en participatie  De paradox : vergrijzende samenleving, verjongende politiek !  Empowerment of hoe de kloof dichten ?  Ouderen in / en lokaal beleid
 3. 3. www.vlaamse-ouderenraad.be Empowerment en participatie  Empowerment  Participatie=empowerment  Politieke of beleidsparticipatie: empowerment van de burger  Beleidsparticipatie = noodzakelijk voor goed beleid en vanuit democratisch oogpunt  Ouderen: paradox
 4. 4. www.vlaamse-ouderenraad.be De paradox 1947 1970 1981 1988 1999 2008 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 % 65+in bevolking %65+ in Kamer Jaar %65+
 5. 5. www.vlaamse-ouderenraad.be De paradox Gemiddelde leeftijd Vlaamse Regeringen :  Geens I ( 1981): 53  Peeters II (2009) : 45
 6. 6. www.vlaamse-ouderenraad.be De paradox  Steeds meer ouderen in de samenleving  Steeds minder of geen ouderen op plaatsen waar beslist wordt
 7. 7. www.vlaamse-ouderenraad.be Empowerment of hoe de kloof dichten ?
 8. 8. www.vlaamse-ouderenraad.be Participatie aan beleid  Meer ouderen in de politiek  Ouderen(in het)middenveld  Ouderenraden
 9. 9. www.vlaamse-ouderenraad.be Meer ouderen in de politiek?  Aanwezig op plaatsen waar beslist wordt  Actief in politieke partijen
 10. 10. www.vlaamse-ouderenraad.be Ouderen(in het)middenveld  Ouderen in de middenveldorganisaties  Ouderenmiddenveld: de ouderenorganisaties
 11. 11. www.vlaamse-ouderenraad.be Ouderenraden  Structureel participatiekanaal met dubbele rol − Advizeren en signaleren(bottom up) − Informeren en sensibiliseren (top down)  Ouderenorganisaties en deskundige ouderen  Inclusief ouderenbeleid
 12. 12. www.vlaamse-ouderenraad.be Deelnemen aan het lokale beleid  Empowerment en participatie  De paradox : vergrijzende samenleving, verjongende politiek !  Empowerment of hoe de kloof dichten ?  Ouderen in / en lokaal beleid
 13. 13. www.vlaamse-ouderenraad.be Ouderen in/en lokaal beleid  Het lokale beleid is belangrijk voor ouderen
 14. 14. www.vlaamse-ouderenraad.be Participatie in lokaal beleid  Iets sterkere aanwezigheid ouderen in lokale politiek (tot nu toe): 6 % gemeenteraadsleden zijn ouder dan 65 ; 26 % ouder dan 55  Ouderenorganisaties : lokale belangenbehartiging ?  Ouderen(advies)raden: in 80 % gemeenten
 15. 15. www.vlaamse-ouderenraad.be Lokale ouderenraden  Belang  Samenstelling  Werking
 16. 16. www.vlaamse-ouderenraad.be Kwaliteit lokale ouderenraden  Context : − Schepen verantwoordelijk voor ouderenbeleid − Ouderenbeleidsplan − Werkingsmiddelen  Duidelijke doelstelling(en)  Evenwichtige samenstelling  Deskundige begeleiding  Informatie en vorming leden
 17. 17. www.vlaamse-ouderenraad.be Tot slot ...

×