Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

S1-1 Lieve de lathouwer

766 views

Published on

  • Be the first to comment

S1-1 Lieve de lathouwer

  1. 1. Symposium Gezond Ouder Worden VIGEZ Workshop “Met goesting aan het werk blijven” 16 november 2010 dr. Lieve De Lathouwer Departement Werk- expertisecentrum Leeftijd en Werk www.leeftijdenwerk.be
  2. 2. Slechts 1 op 3 55-plussers aan het werk Employment rates for 55-64, 2009 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Zweden Denem arken VKDuitslandFinland Nederland IerlandPortugalTsjechië EU-27Spanje Brussels H.Gew est G riekenland O ostenrijkSlovakijeFrankrijk VLAAM S GEW EST Italië België W aals Gewest Source: European commission (LFS)
  3. 3. Evolutie gemiddelde uittredeleeftijd BELGIË 2001 2005 2006 Raming 2007 Totaal 58,4 58,8 58,9 59,2 Vlaams Gewest 58,4 58,8 58,9 59,2 Waals Gewest 58,3 58,7 58,8 59,1 Brussels Hoofdstedelijk Gewest 58,7 59,0 59,1 59,3 Bron: Datawarehouse Arbeidsmarkt & Sociale Bescherming bij de KSZ (Bewerking Steunpunt WSE)
  4. 4. 55-59 60-64 65-69 man vrouw man vrouw man vrouw 1997 2004 1997 2004 1997 2004 1997 2004 1997 2004 1997 2004 Als goed ervaren gezondheid 67,7 76,5 68,6 66,9 66,9 71,9 66,5 70,3 61,0 68,5 55,4 63,6 Geen activiteitbeperking 75,8 86,9 69,3 76,2 65,7 70,6 71,3 62,7 64,9 72,6 60,1 63,6 We leven langer in goede gezondheid: Groep 55-69 wordt steeds vitaler Kans op goed ervaren gezondheid en geen activiteitsbeperkingen Bron: Van Oyen en Deboosere, 2008
  5. 5. Prognose van de impact van de vergrijzing op het aantal werkenden in Vlaanderen bij onveranderde werkzaamheidsgraad: statische simulaties Aantal werkenden Verschil tov 2007 In absolute aantallen 2007 2.678.000 2010 2.694.000 +16.000 2020 2.675.000 -3.000 2030 2.592.000 -86.000 2040 2.584.000 -95.000 2050 2.585.000 -93.000 2060 2.603.000 -75.000 Bron: AD SEI/EAK; bewerking: SVR
  6. 6. Met 50 té oud en out ? = onaanvaardbaar Gezondheidsbevordering:sleutel voor langer werken ? “een gezonde geest in een gezond lichaam” Iedereen verantwoordelijk Werknemers: langer werken Werkgevers: langer tewerkstellen Overheid: een krachtdadig sociaal- en arbeidsmarktbeleid
  7. 7. Met 50 té oud en out ? = onaanvaardbaar Gezondheidsbevordering:sleutel voor langer werken ? “een gezonde geest in een gezond lichaam” Iedereen verantwoordelijk Werknemers: langer werken Werkgevers: langer tewerkstellen Overheid: een krachtdadig sociaal- en arbeidsmarktbeleid

×