P4 Jef Breda: Betaalbare verwachtingen

912 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
912
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

P4 Jef Breda: Betaalbare verwachtingen

 1. 1. Betaalbare Verwachtingen J. BREDA Departement Sociologie Universiteit Antwerpen
 2. 2. 2 Verwachtingen mbt inkomen en zorg van personen en gezinnen Betaalbaar door de overheid en de gezinnen Op langere termijn-2060- moment dat de huidige demografische transitie voorbij is
 3. 3. 3 Over dit onderwerp is er veel materiaal, voornamelijk vanuit het Planbureau, via de “Studiecommissie voor de Vergrijzing” die een Jaarlijks Rapport uitbrengt ( reeds voor 2010)
 4. 4. 4 Schema: A Verwachtingen 1 langer leven 2 in betere gezondheid ? 3 met welke zorgvoorkeuren ? B Betaalbaar ? I Maatschappij 1 demografische omwenteling 2 economische groei 3 betaald uit publieke middelen II Betaalbaar door ouderen
 5. 5. 5 A 1 Verwacht langer te leven Is nu al een succes: sinds 1950 is de levensverwachting om de vier jaar met één jaar toegenomen én dat zal zo blijven doorgaan, dus voor België 2000 2020 2050 M 75 79,6 84 V 81,4 85,5 89,7
 6. 6. 6 Deze ontwikkeling maakt dat in België het aantal 80-plussers sterk gaat toenemen: 2000 2025 2050 483.000 656.000 1.252.000 Of, een verdubbeling in 25 jaar, vanaf 2025 !
 7. 7. 7 2 Meer ouderen, met een hogere leeftijd, met dezelfde graad van afhankelijkheid ? Verwacht wordt dat deze voor mannen iets zal verbeteren, voor vrouwen eerder stabiel zal blijven Nu is de ADL-afhankelijkheid voor oudere mannen 10% en dat wordt in 2060 15% Voor vrouwen is het nu 19% en dat wordt 27 % in 2060.
 8. 8. 8 Dat resulteert in de volgende aantallen: 2007 2060 M 177.000 376.000 V 388.000 791.000 totaal 565.000 1.167.000 ook een verdubbeling in 50 jaar !
 9. 9. 9 3 Belgische ouderen verkiezen eerder professionele zorg dan informele zorg ( in de Eurobarometer ), maar eens er zorg nodig wordt is veelal de informele zorg er het eerst, het meest uitgebreid en het langst !
 10. 10. 10 Naar schatting krijgen nu in België, 777.000 ouderen IADL-hulp via informele help(st)ers ( 200.000 ADL-hulp) En, 670.000 geven informele hulp: deze stijgt met de leeftijd ( tot 75 j ), meer door vrouwen, meer door niet-werkenden
 11. 11. 11 De formele zorg voor ouderen wordt anders opgevat in Vlaanderen dan in Wallonië: veel meer ( 60%) thuiszorg, aanzienlijk minder ( 10%) residentiële zorg Samen nu, in België, goed voor: - 123.000 personen residentiële zorg - 146.000 thuisverpleging - 330.000 thuiszorg vgl geschatte behoefte van 555.000
 12. 12. 12 Samen – formele en informele- patroon leidt dit naar een vrij uitzonderlijke situatie: België is met Oostenrijk en Frankrijk, uniek in de zin dat er zowel een hoge formele als informele zorg aanwezig is. Nederland is hoog in de formele zorg, de helft lager in de informele En Duitsland is hoog in de informele maar veel lager in de formele zorg !
 13. 13. 13 Kortom, de situatie bij ons, nu, tendeert naar een soort evenwicht van behoefte en zorg, in kwantitatieve zin Maar er zal dus een sterke groei nodig zijn de komende jaren 75% van de Belgen vindt de kwaliteit van de zorg goed, en daarmee scoren wij het hoogst in Europa !
 14. 14. 14 B Is dit in de toekomst betaalbaar ? Vanuit de maatschappij bekeken 1 Demografisch gezien Sinds 1995 nemen de geboortes sterk toe: was 1,66, nu 1,80 en wordt 1,76 in België Vlaanderen zit lager: was 1,56, is 1,73 en wordt 1,70 Is hoog in EU-verband !
 15. 15. 15 Toch zal de afhankelijkheids-ratio ( 65-plussers gedeeld door aantal tussen 15 en 64 jaar ) sterk stijgen: nu 25, in 2060 wordt 43 in België. Vlaanderen wordt zelfs 47. In Japan wordt dat 75, in de USA 35 !, in 2060
 16. 16. 16 En ook door de sterkere immigratie ( in 2060 is 16% van immigratie-oorsprong in België ) zal de Belgische bevolking fors groeien 2007 2025 2050 10,5 11,8 12,4 Vooral in de eerste periode is er sterke groei ( vanaf 2025 meer veroudering )
 17. 17. 17 2 Economische groei ? Door de huidige crisis is 10 jaar groei verloren,… Vooral, de idee om de demografische transitie te kunnen betalen door de lagere staatsschuldrente ( naar 40%) is verdwenen Tot 2015 zal de werkloosheid hoog blijven en maar langzaam dalen
 18. 18. 18 Verwacht wordt dat: - Een redelijke groei van 2,2 % tot 2020 - Een daling naar 1,6 % tot 2040 - En een verdere daling naar 1,5 % tot 2060 Dàt ziet er niet zo goed uit,…
 19. 19. 19 Bovendien,in EU-verband is het Belgische activiteitsniveau nog altijd zeer laag: dat zal stijgen oa doordat vrouwen langer werken ( voorheen sterke tendens om vanaf 30 minder te werken ) én door meer oudere werknemers aan het werk te houden: samen zal dat leiden naar minder pensioenuitkeringen Toch zal de actieve bevolking vanaf 2025 dalen
 20. 20. 20 3 Zijn de publieke middelen voorradig ? Het aandeel van het BNP dat naar sociale zekerheid gaat zal door de vergrijzing met 6,3% stijgen ( is in EU-verband erg hoog) in 2060: is een groei met een kwart Gaat naar: 4,5% pensioenen 3,4% zorg ( en minder voor werkloosheid, kinderbijslag)
 21. 21. 21 De uitgaven voor LTC ( Long Term Care , een deel van de zorg) zal in die periode verdubbelen: van 0,9 naar 1,9% van het BNP In 2006 was dit al 5,7 miljard Vandaar- overheidsschuld moet dalen - activiteitsgraad stijgen - pensioenen hervormen
 22. 22. 22 II En de oudere bevolking zelf ? - hun inkomens verbeteren, sterk na 2030 - armoede onder ouderen is nu hoger (21) dan gemiddeld (15), maar als men het huizenbezit verrekent ( als huur) dan zakt nu al de armoedegraad onder het gemiddelde - vanaf 2025 daalt de armoede bij ouderen zeer sterk, zelfs tot onder het niveau van de werkenden ( 5%)
 23. 23. 23 Nu al zijn de LTC-kosten voor de grote meerderheid van de ouderen dragelijk, dank zij de Vlaamse Zorgverzekering ( 130 euro ) én de federale Hulp aan Bejaarden ( gem. 270 euro ) kan een persoon met een gemiddeld pensioen de Rusthuisfactuur betalen. In meerdere OCMW’s is slechts een kleine groep nog die daar steun moet voor vragen.
 24. 24. 24 De financiële ondersteuning zou geheel via de sociale zekerheid moeten geschieden , waardoor er ook meer bijdragen kunnen ge- ind worden, ook door de ouderen te betalen ( met hun hogere inkomens ) En bewerkstelligen dat de opvang en zorg voor ouderen niet opgesplitst geraakt langs patronen die te maken hebben met de koopkracht
 25. 25. 25 Dus, er is voornamelijk een VOLUME-probleem: - de formele zorg moet verdubbelen - de informele niet verloren laten gaan - er is nog steeds een oneigenlijke groep ( 1/3 à ¼) die in rusthuizen verblijft - de regionale spreiding is ongelijk - de kwaliteit is niet zichtbaar voor de zoekende oudere
 26. 26. 26 KORTOM, eerder een probleem voor de overheid om het nu vigerende systeem aan de geschetste uitdagingen aan te passen en zo de legitimiteit naar de jonge bevolking van nu te verstevigen: de 30-ers van nu zijn de ouderen van 2060. Het is ook hun belang !
 27. 27. 27 0 20 40 60 80 100 1st Qtr 2nd Qtr 3rd Qtr 4th Qtr East West North

×