Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Technologiewacht: een must, voor alle bedrijven (2006)

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Technologiewacht: een must, voor alle bedrijven (2006)

 1. 1. Technologiewacht:een must, voor alle bedrijven Eddy Hagen, VIGC 1 1
 2. 2. Agenda VIGC Waarom Technologiewacht? Hoe Technologiewacht aanpakken? De addertjes onder het gras… Conclusies 2 2
 3. 3. VIGC Vlaams Innovatiecentrum voor Grafische Communicatie vzw Missie VIGC: “De competitiviteit van bedrijven versterken door hen te steunen bij innovatie” Zowel proces- als productinnovatie Hoe vertalen we dat concreet? Collectieve diensten Individuele diensten 3 3
 4. 4. VIGC Activiteiten Trendwatching Seminaries over basis- en achtergrondinformatie Individuele adviesverlening Belangrijke nadruk op efficiëntieverbeteringen Netwerking Expertennetwerken Visionaire netwerken 4 4
 5. 5. Waarom Technologiewacht? 5 5
 6. 6. Waarom Technologiewacht?Inhoud De wereld verandert…• VIGC Snelheid van verandering blijft maar• Waarom Technologie- wacht? toenemen• Hoe Technologiewacht aanpakken? ‘Time to market’ van producten• De addertjes onder het gras… Continue race tegen de tijd!• Conclusies ‘Houdbaarheidsdatum’ van producten Bv. Gsm’s, Apple iPod, digitale camera’s 6 6
 7. 7. Waarom Technologiewacht?Inhoud De wereld kan soms fundamenteel• VIGC veranderen• Waarom Technologie- wacht? Oude waarheden zijn achterhaald• Hoe Technologiewacht aanpakken?• De addertjes onder het “Disruptive” (ontwrichtende) technology gras… CD vs tapes vs grammofoonplaten• Conclusies Chip vs transistor Het Internet Inkjet printing (bv. 3D printing) Cameraphones vs compacte digitale camera’s 7 7
 8. 8. Waarom Technologiewacht?Inhoud De wereld kan soms fundamenteel• VIGC veranderen• Waarom Technologie- wacht? “Disruptive” (ontwrichtende) technology• Hoe Technologiewacht aanpakken?• De addertjes onder het gras…• Conclusies 8 8
 9. 9. Waarom Technologiewacht?Inhoud De wereld kan soms fundamenteel• VIGC veranderen• Waarom Technologie- wacht? “Disruptive” technology is gevaar• Hoe Technologiewacht aanpakken? voor ‘gevestigde waarden’• De addertjes onder het gras… Maar evenzeer opportuniteit…• Conclusies Het Internet en de muziekindustrie • “Broodroof!” (grote platenboeren) • “Daar kan ik iets mee!” (Steve Jobs - Apple) • iTunes heeft sinds lancering 1.000.000.000 nummers verkocht… (eind februari 2006) 9 9
 10. 10. Waarom Technologiewacht?Inhoud De wereld verandert…• VIGC Klanten zijn wispelturig• Waarom Technologie- wacht? Nieuwe trends en hypes• Hoe Technologiewacht aanpakken? Klantentrouw is zeer moeilijk te krijgen• De addertjes onder het • Prijs? gras…• Conclusies • ‘Iets’ extra? De ‘instant’ maatschappij, 24/7 • Ik wil het NU! 10 10
 11. 11. Waarom Technologiewacht?Inhoud Verandering kan uit twee richtingen• VIGC komen…• Waarom Technologie- wacht? Bovenkant markt: vrij voorspelbare• Hoe Technologiewacht aanpakken? evoluties• De addertjes onder het gras… Iets beter, sneller, goedkoper• Conclusies Iets meer toeters en bellen Onderkant markt: onvoorspelbaar en dus potentieel gevaarlijk! Dikwijls ontwrichtende technologie Markt wordt geherdefinieerd 11 11
 12. 12. Waarom Technologiewacht?Inhoud Enkele voorbeelden• VIGC Bv: Apple vs dure, gesloten systemen• Waarom Technologie- wacht?• Hoe Technologiewacht Bv: gsm cameraphones aanpakken?• De addertjes onder het Bv: introductie ccd-scanners in gras… grafische sector• Conclusies Prijsevolutie scanners Prijsevolutie scanners $800.000 $1.000.000 $100.000 $600.000 $10.000 $400.000 $1.000 $100 $200.000 $10 $0 $1 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 Drumscanner Flatbedscanner Desktop Drumscanner Flatbedscanner Desktop Bron: Frank Romano, Digital Print Report 12 12
 13. 13. Waarom Technologiewacht?Inhoud Enkele voorbeelden• VIGC Bv: automatisering op drukpersen• Waarom Technologie- wacht? Steeds kortere insteltijden• Hoe Technologiewacht aanpakken? Drukkers in ‘lageloonlanden’ hebben• De addertjes onder het nieuwste machines staan… gras…• Conclusies Bv: lancering Xerox DocuTech De reactie van 2 verschillende drukkers… 13 13
 14. 14. Hoe TW aanpakken? 14 14
 15. 15. Hoe TW aanpakken?Inhoud Vooral goed gestructureerd…• VIGC Risico op ‘freeweelen’ is zeer groot…• Waarom Technologie- wacht?• Hoe Technologiewacht En dan is return soms moeilijk te aanpakken? bepalen, te verantwoorden…• De addertjes onder het gras…• Conclusies Bepaal interessegebieden Niet enkel eigen vakgebied Ook vakgebieden voornaamste klantengroepen Stimuleer iedereen om zijn interesses op te volgen 15 15
 16. 16. Hoe TW aanpakken?Inhoud Abonneer u op tijdschriften,• VIGC (elektronische) nieuwsbrieven• Waarom Technologie- wacht? En lees ze ook!• Hoe Technologiewacht Dagelijks hoofdlijnen, wekelijks artikels aanpakken?• De addertjes onder het gras… Besteed zeker aandacht aan• Conclusies bevindingen trendwatchers en consultants Deze hebben dikwijls gratis nieuwsbrieven http://future.iftf.org http://www.eyesite.nl http://www.trendbox.nl http://www.nipo.nl 16 16
 17. 17. 1717
 18. 18. Hoe TW aanpakken?Inhoud Andere belangrijke bronnen, tools• VIGC RSS newsfeeds• Waarom Technologie- wacht?• Hoe Technologiewacht Bloggers aanpakken?• De addertjes onder het Discussiegroepen gras…• Conclusies Gespecialiseerde evenementen: bv. Demo (www.demo.com) Gespecialiseerde websites: bv. Springwise 18 18
 19. 19. Hoe TW aanpakken? 19 19
 20. 20. Hoe TW aanpakken? 20 20
 21. 21. Hoe TW aanpakken?Inhoud• VIGC• Waarom Technologie- wacht?• Hoe Technologiewacht aanpakken?• De addertjes onder het gras…• Conclusies 21 21
 22. 22. Hoe TW aanpakken?Inhoud• VIGC• Waarom Technologie- wacht?• Hoe Technologiewacht aanpakken?• De addertjes onder het gras…• Conclusies 22 22
 23. 23. Hoe TW aanpakken? 23 23
 24. 24. Hoe TW aanpakken?Inhoud Maar vooral… praten…• VIGC Met klanten: wat zijn hun echte• Waarom Technologie- wacht? behoeftes?• Hoe Technologiewacht aanpakken? Met leveranciers: waar zijn zij mee• De addertjes onder het bezig? gras…• Conclusies Met collega’s / concurrenten: misschien hebben we dezelfde problemen en kunnen we iets van mekaar leren? Met universiteiten, hogescholen: hebben dikwijls verfrissende kijk op de zaak 24 24
 25. 25. Hoe TW aanpakken?Inhoud Netwerking is dé belangrijkste bron• VIGC van informatie volgens VIGC-• Waarom Technologie- wacht? enquête• Hoe Technologiewacht aanpakken? Ga naar contactdagen eigen sector• De addertjes onder het gras… Dikwijls hebben die activiteiten rond• Conclusies TW! Ga naar contactdagen leveranciers Ga naar contactdagen klanten Geef presentaties als het u gevraagd wordt! Feedback gegarandeerd! 25 25
 26. 26. Hoe TW aanpakken?Inhoud Doorstroming van informatie…• VIGC Hier kan het fout gaan…• Waarom Technologie- wacht? Goede informatiedoorstroming is• Hoe Technologiewacht aanpakken? essentieel• De addertjes onder het gras… Naar commerciële mensen: zij zijn• Conclusies interface met klanten Naar productie: verhogen van efficiëntie, aanreiken van nieuwe mogelijkheden 26 26
 27. 27. Hoe TW aanpakken?Inhoud En nog dit…• VIGC U werkt véél te hard!• Waarom Technologie- wacht? Veel conferenties, beurzen zijn op• Hoe Technologiewacht aanpakken? interessante locaties…• De addertjes onder het Even weg zijn kan de geest verfrissen gras…• Conclusies 27 27
 28. 28. Hoe TW aanpakken?Inhoud De resultaten van TW• VIGC Interessante markten, technologie• Waarom Technologie- wacht? detecteren• Hoe Technologiewacht aanpakken? Nagaan wat (markt)potentieel is• De addertjes onder het gras… Niet enkel puur technologisch, maar• Conclusies ook marktpotentieel Evalueer volgens de Gartner Hype Cycle! 28 28
 29. 29. Hoe TW aanpakken?Inhoud De resultaten van TW• VIGC Evalueer volgens de Gartner Hype• Waarom Technologie- wacht? Cycle!• Hoe Technologiewacht aanpakken?• De addertjes onder het gras…• Conclusies 29 29
 30. 30. De addertjes onder het gras 30 30
 31. 31. De addertjes onder het grasInhoud Geloof trendwatchers niet!• VIGC Althans, niet blindelings…• Waarom Technologie- wacht?• Hoe Technologiewacht En zeker niet de cijfers (groei- aanpakken? percentages, marktaandelen, …)• De addertjes onder het gras… Iedereen kan zich vergissen…• Conclusies En onverwachte gebeurtenissen kunnen alles in de war sturen… Maar hun algemene lijnen zijn meestal wél goed gefundeerd 31 31
 32. 32. De addertjes onder het grasInhoud Heel veel innovaties zijn mislukt• VIGC Ze waren voor op hun tijd• Waarom Technologie- wacht? Apple Newton• Hoe Technologiewacht aanpakken? Té complex, té duur, té weinig tijd en• De addertjes onder het gras… energie gestoken in marktonderzoek• Conclusies Allereerste digitale camera’s Kodak Sommige ‘oude’ concepten komen later terug bovendrijven als de markt er klaar voor is 32 32
 33. 33. De addertjes onder het grasInhoud Het is niet de beste die wint…• VIGC Wel de best aangepaste, zoals Darwin• Waarom Technologie- wacht? al wist…• Hoe Technologiewacht aanpakken? VHS vs Betamax vs VCR vs Video2000• De addertjes onder het gras…• Conclusies Innovatie is een blijvende opdracht… 33 33
 34. 34. Conclusies 34 34
 35. 35. ConclusiesInhoud De markt verandert snel en soms• VIGC ingrijpend• Waarom Technologie- wacht? Technologiewacht is een plicht om• Hoe Technologiewacht aanpakken? te kunnen innoveren, om bij te• De addertjes onder het gras… kunnen blijven, om te kunnen• Conclusies overleven… Technologiewacht moet gestructureerd aangepakt worden En technologiewacht moet met een flinke portie gezond boerenverstand gebeuren 35 35
 36. 36. ConclusiesInhoud Technologiewacht geeft een• VIGC bredere kijk op de wereld• Waarom Technologie- wacht? Om zo tijdig gevaren te zien…• Hoe Technologiewacht aanpakken?• De addertjes onder het gras…• Conclusies 36 36
 37. 37. 3737
 38. 38. 3838
 39. 39. ConclusiesInhoud Technologiewacht geeft een• VIGC bredere kijk op de wereld• Waarom Technologie- wacht? Om de mooie opportuniteiten te zien• Hoe Technologiewacht aanpakken? in schijnbaar moeilijke situaties…• De addertjes onder het gras…• Conclusies 39 39
 40. 40. 4040
 41. 41. 4141
 42. 42. ConclusiesInhoud Technologiewacht geeft een• VIGC bredere kijk op de wereld• Waarom Technologie- wacht? En maakt van wat een vraagteken• Hoe Technologiewacht aanpakken? lijkt een goddelijke ingeving…• De addertjes onder het gras…• Conclusies 42 42
 43. 43. 4343
 44. 44. 4444
 45. 45. Dankuwel! 45 45
 46. 46. 4646
 47. 47. 4747
 48. 48. 4848
 49. 49. Strategische Partners VIGC www.vigc.be - eddy.hagen@vigc.be 49 49

×