Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Heeft drukwerk nog toekomst? (2007)

633 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Heeft drukwerk nog toekomst? (2007)

 1. 1. Heeft drukwerk nog toekomst? Eddy Hagen, Erik Steuperaert VIGC 1 1
 2. 2. IntroductieInhoud  Heeft drukwerk nog toekomst?• Introductie  Basisvraag houdt reeks vragen in• De Resultaten• Besluiten  Hoe zien klanten toekomst drukwerk?• Hebben drukkerijen toekomst?  Waarom kiezen ze voor drukwerk?• U staat er niet alleen voor!  Hoe evolueren budgetten?• Een Grapje...  Welke verschuivingen zien klanten?  Hoe selecteren klanten drukkerijen?  Hoe groot is waardering van klanten voor drukkerijen?  Welke diensten verlangen klanten?  Hebben drukkerijen nog toekomst? 2 2
 3. 3. IntroductieInhoud  Twee VIGC-onderzoeken• Introductie  Kwalitatief onderzoek: grote klanten• De Resultaten• Besluiten  Marketing- en communicatiegedrag• Hebben drukkerijen toekomst?  ism Artevelde Hogeschool, 5 klanten• U staat er niet alleen voor!  Aankoopgedrag• Een Grapje...  VIGC, 12 klanten uit diverse sectoren  Uitgevoerd in 2006  Resultaat: profiel klantgericht grafisch bedrijf 3 3
 4. 4. IntroductieInhoud  Twee VIGC-onderzoeken• Introductie  Kwantitatief onderzoek: enquête bij• De Resultaten• Besluiten drukwerkaankopers• Hebben drukkerijen toekomst?  Promotie:• U staat er niet alleen  Mailings aan VIGC-database, met verzoek om voor!• Een Grapje... door te sturen  Persbericht  Google AdWords (140.000 views, 160 clicks)  Resultaat: 126 drukwerkaankopers  54 volledige, 72 gedeeltelijke antwoorden 4 4
 5. 5. De ResultatenInhoud  Resultaten Enquête• Introductie  Zie rapport, vanaf pagina 16• De Resultaten• Besluiten• Hebben drukkerijen  4 groepen van vragen: toekomst?  Algemeen• U staat er niet alleen voor!  Evolutie drukwerkaankoop• Een Grapje...  Selectie drukwerkaanbieders, tevredenheid  Toekomst grafische bedrijven 5 5
 6. 6. BesluitenInhoud  Toekomst drukwerk• Introductie  Ja, drukwerk heeft volle toekomst• De Resultaten• Besluiten voor zich!• Hebben drukkerijen toekomst?  Drukwerk blijft voorkeur-• U staat er niet alleen voor! communicatiemiddel• Een Grapje...  Drukwerkbudget gelijk (1/2) of stijgend (1/3)  Meer opdrachten, kleinere oplagen 6 6
 7. 7. BesluitenInhoud  Klanten over drukkerijen• Introductie  Meeste klanten tevreden (55%) tot• De Resultaten• Besluiten uitermate (13%) tevreden!• Hebben drukkerijen toekomst?  Verwachtingen klanten liggen hoog• U staat er niet alleen voor! op meerdere terreinen• Een Grapje...  Grootste groep klanten werkt met geselecteerde drukkerijen  Vertrouwensrelatie is zeer belangrijk 7 7
 8. 8. BesluitenInhoud  Technologische verschuivingen• Introductie  Offset naar digitaal + personalisering• De Resultaten• Besluiten en variabele data• Hebben drukkerijen toekomst?  Zeefdruk naar andere technologieën• U staat er niet alleen voor!• Een Grapje... 8 8
 9. 9. BesluitenInhoud  Belangrijke actiepunten• Introductie  Snelle reactietijd bij problemen,• De Resultaten• Besluiten openheid• Hebben drukkerijen toekomst?  Respecteren afgesproken• U staat er niet alleen voor! leveringstermijn• Een Grapje...  Contactpersonen met kennis van zaken  Duidelijke offertes, openheid  Hoog kennisniveau van specialisten  Goede drukkwaliteit  Willen meedenken met de klanten 9 9
 10. 10. BesluitenInhoud  Voor CEO• Introductie  Drukwerk heeft toekomst!• De Resultaten• Besluiten• Hebben drukkerijen  Hogere eisen van klanten = werken toekomst? aan betere klantgerichtheid• U staat er niet alleen voor!  Organisatie aanpassen aan snelle• Een Grapje... reactie bij problemen  Kennis van personeel op peil houden  Zich onderscheiden via ‘meerwaarden’  Up-to-date-apparatuur, innovatie, automatiseren, standaardiseren, ... 10 10
 11. 11. BesluitenInhoud  Voor verkoper• Introductie  Fysiek aspect en uitstraling drukwerk• De Resultaten• Besluiten uitspelen als verkoopstroeven• Hebben drukkerijen toekomst?  Organistie, sterke punten, productie-• U staat er niet alleen mogelijkheden eigen bedrijf goed voor!• Een Grapje... kennen  Stand grafische technologie kennen  Kostprijs ganse keten van klant is belangrijker dan kost drukwerk op zich  Alerte communicatie voeren met klant via goede marketing, communicatie- middelen 11 11
 12. 12. BesluitenInhoud  Voor alle personeelsleden• Introductie  Basiskennis marketing en• De Resultaten• Besluiten communicatie kennen én toepassen• Hebben drukkerijen toekomst?  Technische basiskennis voor alle• U staat er niet alleen personeel op actueel peil is nodig voor!• Een Grapje...  Globale IT-kennis op hoog niveau  Iedereen heeft PR- verantwoordelijkheid  Iedereen denkt, op zijn terrein, mee met de klant 12 12
 13. 13. Hebben drukkerijen toekomst?Inhoud  Ok, drukwerk heeft toekomst, maar• Introductie wat met toekomst drukkerijen?• De Resultaten• Besluiten  Negatieve conjunctuurenquête• Hebben drukkerijen Febelgra toekomst?• U staat er niet alleen  Economische cijfers 2006 voor!• Een Grapje... 13 13
 14. 14. Hebben drukkerijen toekomst?Inhoud  Economische cijfers• Introductie• De Resultaten• Besluiten• Hebben drukkerijen toekomst?• U staat er niet alleen voor!• Een Grapje... Cijfers: Febelgra 14 14
 15. 15. Hebben drukkerijen toekomst?Inhoud  Economische cijfers• Introductie• De Resultaten• Besluiten• Hebben drukkerijen toekomst?• U staat er niet alleen voor!• Een Grapje... Cijfers: Febelgra 15 15
 16. 16. Hebben drukkerijen toekomst?Inhoud  Economische cijfers• Introductie• De Resultaten• Besluiten• Hebben drukkerijen toekomst?• U staat er niet alleen voor!• Een Grapje... Cijfers: Febelgra 16 16
 17. 17. Hebben drukkerijen toekomst?Inhoud  Economische cijfers• Introductie• De Resultaten• Besluiten• Hebben drukkerijen toekomst?• U staat er niet alleen voor!• Een Grapje... 17 17
 18. 18. Hebben drukkerijen toekomst?Inhoud  Economische cijfers• Introductie• De Resultaten• Besluiten• Hebben drukkerijen toekomst?• U staat er niet alleen voor!• Een Grapje... 18 18
 19. 19. Hebben drukkerijen toekomst?Inhoud  Is er een contradictie enquête vs• Introductie economische cijfers?• De Resultaten• Besluiten  Neen!• Hebben drukkerijen toekomst?  Totale hoeveelheid drukwerk neemt• U staat er niet alleen licht toe voor!• Een Grapje...  Maar Belgische drukkerijen verliezen marktaandeel... 19 19
 20. 20. Hebben drukkerijen toekomst?Inhoud  Zo’n 25% drukkerijen toont de weg• Introductie• De Resultaten• Besluiten• Hebben drukkerijen toekomst?• U staat er niet alleen voor!• Een Grapje... 20 20
 21. 21. Hebben drukkerijen toekomst?Inhoud  Zo’n 25% drukkerijen toont de weg• Introductie• De Resultaten• Besluiten• Hebben drukkerijen toekomst?• U staat er niet alleen voor!• Een Grapje... 21 21
 22. 22. U staat er niet alleen voor!Inhoud  Het VIGC kan u helpen• Introductie  Kennisniveau van alle medewerkers• De Resultaten• Besluiten  Introductie en opfrissing Grafische• Hebben drukkerijen Technologie toekomst?• U staat er niet alleen  Introductie en opfrissing Kleur voor!  Introductie in PDF• Een Grapje...  PDF voor experts  Introductie in JDF  Introductie in Digitale Fotografie  Up-to-date blijven via GraphicBrain.com  Verplichte Lectuur, podcast, presentaties, ... 22 22
 23. 23. U staat er niet alleen voor!Inhoud  Het VIGC kan u helpen• Introductie  Standaardiseren, bv. ISO 12647• De Resultaten• Besluiten  Doorlichting van klantencontacten• Hebben drukkerijen toekomst? en advies, bv. aanlevering PDF’s• U staat er niet alleen voor!  Strategie bepalen• Een Grapje... 23 23
 24. 24. De toekomst van u firma begint vandaag! Maak er werk van! 24 24
 25. 25. Een Grapje… 25 25
 26. 26. Een Grapje van De Druivelaer…Inhoud  “Mama, waarom snij jij de twee• Introductie uiteindes van een worst voor je ’m• De Resultaten• Besluiten bakt?”• Hebben drukkerijen toekomst?• U staat er niet alleen  Moraal van ‘t verhaal: voor!• Een Grapje...  Kijk kritisch naar al uw processen  Vraag waarom iets op een bepaalde manier gebeurt!  En kijk uit naar een grotere pan… 26 26
 27. 27. Dank u voor uw aandacht! 27 27
 28. 28. 2828
 29. 29. 2929
 30. 30. Strategische Partners VIGC www.vigc.be - eddy.hagen@vigc.be 30 30

×