Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

SoftBiz 2.oktobar 2012, Novi Sad-AlPack

513 views

Published on

Koristi od uvođenje ERP rešenja, Branimir Vujičić, Alpack Subotica

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

SoftBiz 2.oktobar 2012, Novi Sad-AlPack

 1. 1. AUTHARCHIES SOLUTIONS – GLOB@LSOFT BSC Al Pack Subotica Osnovan 1994 godine Delatnost preduzeća je proizvodnja aluminijumske ambalaţe za potrebe mlečne, prehrambene, farmaceutske, duvans ke i konditorske industrije. Proizvodnja ambalaţe od lakih materijala Oplemenjivanje aluminijumske folije Branimir Vujičić, Novi Sad 02.10.2012
 2. 2. ZAHTEVI MENADŢMENTASledivostKontrola kvalitetaPlaniranje proizvodnih kapacitetaRandmani, otpad i škart u proizvodnjiNe knjigovodstvene evidencijePlaniranje troškova i prihoda
 3. 3. ComData DANAS ANALIZA ZAHTEVAAUTHARCHIES SOLUTIONS – GLOB@LSOFT BSC  Detaljna reorganizacija  Preispitivanje tokova podataka i procedura  Projektovanje dokumentacije procedura  Uvođenje ERP sistema
 4. 4. AUTHARCHIES SOLUTIONS – GLOB@LSOFT BSC ERP sistem Donosimo odluku za izbor domaćeg ERP rešenja što se kasnije pokazalo ispravnim – ZAŠTO?  Instalisan sistem zajedno sa isporučiocem ERP rešenja usklađujemo sa definisanim procedurama rada, našoj organizaciji rada i našim zahtevima  Dostignuta rešenja konstantno dograđujemo i poboljšavamo, to radimo već 8 godina
 5. 5. AUTHARCHIES SOLUTIONS – GLOB@LSOFT BSC Da bi ostvarili postavljene ciljeve sprovodimo  Uvodimo računare u proizvodne pogone  Obučavamo radnike kako u korišćenju uvedenog ERP sistema tako i o uvedenim pravilima i procedurama  ERP sistem integrisan u svim segmentima naše kompanije
 6. 6. AUTHARCHIES SOLUTIONS – GLOB@LSOFT BSC ZADATAK ISPUNJEN  Potpuna sledivost sirovina, poluproizvoda i gotovih proizvoda preko barkodova  Integrisana dokumentacija sa procesima proizvodnje i uvedenim standardima  Pratimo i upravljamo kapacitetima proizvodnje (mašine i ljudi)  Ne knjigovodstvena evidencija (odrţavanje, kontrola kvaliteta, reklamacije,proizvodnja, ...)  Planiramo i kontrolišemo svoje troškova
 7. 7. AUTHARCHIES SOLUTIONS – GLOB@LSOFT BSC Al Pack DANAS  Osvojili smo nove proizvode  Osvojili smo nova trţišta, uključujući i strana  Značajno povećana proizvodnja i broj kupaca, uz istovremeno smanjenje škarta i otpada  Menadţent i komercijala imaju potpun uvid u proizvodne procese
 8. 8. AUTHARCHIES SOLUTIONS – GLOB@LSOFT BSC PITANJA ? Branimir Vujičić Al Pack d.o.o. Tolminska 14, Subotica Tel: +381(0)24 619100 Fax: +381(0)24 567160 web : www.alpack.rs e - mail :office@alpack.rs
 9. 9. AUTHARCHIES SOLUTIONS – GLOB@LSOFT BSC ZAHVALJUJEM SE NA PAŽNJI!!!

×