SoftBiz 2.oktobar 2012, Novi Sad- Pere Tumbas

581 views

Published on

Koncept upravljanja poslovnim procesima i integrisani informacioni sistemi – Pere Tumbas, Ekonomski fakultet, Subotica

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

SoftBiz 2.oktobar 2012, Novi Sad- Pere Tumbas

 1. 1. Koncept upravljanja poslovnim procesima i integrisani informacioni sistemi Prof. dr Pere Tumbas ptumbas@ef.uns.ac.rs
 2. 2. Sadržaj temeOd poslovnih funkcija do poslovnih procesaKoncept upravljanja poslovnim procesimaPerspektive modelovanja poslovnih procesa Upravljanje poslovnim procesima u savremenoj organizaciji Page 2
 3. 3. Od poslovnih funkcija do poslovnih procesa Poslovni procesi najvažnija paradigma menadžmenta u 21. veku Menadžeri i zaposleni najčešće teško uočavaju i razumeju:  Koji procesi postoje u organizaciji, kako su povezani, koja je veza procesa i funkcija, šta predstavlja uspešan proces, kako procesi doprinose ostvarenju poslovnih ciljeva.  Koje su osobe uključene u pojedine poslovne procese.  Koji su resursi potrebni u obavljanju pojedinih poslovnih procesa.  Koji su interni, a koji procesi uključuju partnere.  Koji su procesi najznačajniji u ostvarenju strategije organizacije. Upravljanje poslovnim procesima u savremenoj organizaciji Page 3
 4. 4. ... što biste menjali kad biste imali priliku uvesti informacioni sistem po drugiput? [Computerweek (Nemačka) br. 49, 4. 12.1998] 80 % više pažnje posvetili bi optimizaciji poslovnih procesa 65 % koristili bi intenzivniji i sistematičniji pristup, usmereniji na ciljeve poslovanja 60 % obratili bi više pažnje na integrativne aspekte poslovanja 55 % istovremeno bi uveli i upravljački informacioni sistem 50 % angažovali bi voditelje projekta iz relevantne organizacione jedinice 45 % više bi uložili u edukaciju zaposlenih 35 % snažnije bi u projekat uključili krajnje korisnike 35 % hrabrije bi pristupili promenama Upravljanje poslovnim procesima u savremenoj organizaciji
 5. 5. Od poslovnih funkcija do poslovnih procesa Poslovni procesi su “srce” organizacije. Načela procesne orijentacije i upravljanja:  Usmerenost na kupce-potrošače;  Međufunkcijski pristup;  Timski rad;  Kontinuirano unapređenje procesa (pod uticajem okruženja i tržišnih zahteva);  Jasne kompetencije i odgovornosti;  Operacionalizirani ciljevi;  Sistem nagrađivanja zasnovan na procesnom učinku;  Preduzetništvo; Upravljanje poslovnim procesima u savremenoj organizaciji Page 5
 6. 6. Od poslovnih funkcija do poslovnih procesa Tradicionalna vs. Procesna organizacija (Vukšić, Kovačić, 2008) Obeležje Tradicionalna organizacija Procesna organizacijaPoslovni vidik Poslovna funkcija Poslovni proces*Organizacioni deo Odeljenje, departman Procesni timRadni zadaci, poslovi Usko definisani Fleksibilni, širokog opsegaFokus zaposlenih Zadovoljenje nadređenih Zadovoljenje kupacaOcenjivanje se bazira na Izvršenih aktivnosti Postignutih rezultataUloga rukovodioca Nadzor MentorstvoKljučna osoba Rukovodilac odeljenja, departmana Vlasnik poslovnog procesaPoslovna kultura Nadređenost-podređenost, konflikti Saradnja, kooperacija Upravljanje poslovnim procesima u savremenoj organizaciji Page 6
 7. 7. Koncept upravljanja poslovnim procesima Prednosti:  Ekonomičan način oblikovanja poslovnih procesa;  Skraćenje vremena obavljanja poslovnih procesa;  Povećana fleksibilnost organizacije u prilagođavanju potrebama potrošača, povećanje produktivnosti, brzine i efekata;  Široki uvid u organizacijske ciljeve, usled nepostojanja granica između funkcionalnih delova;  Timski rad i promocija postizanja zajedničkih ciljeva;  Povećana motivacija zaposlenih zbog podele odgovornosti, donošenja odluka i doprinosa organizaciji. Upravljanje poslovnim procesima u savremenoj organizaciji Page 7
 8. 8. Koncept upravljanja poslovnim procesima Nedostaci:  Zahteva dodatne oblike za koordiniranje međufunkcijskih timova;  Pristup prema procesnoj strukturi je dugotrajan proces koji zahteva promene u kulturi, opisima poslova, filozofiji menadžmenta, informacionom sistemu, sistemu nagrađivanja;  Funkcijski menadžeri se teško odriču svoje uloge zasnovane na moći i autoritetu;  Zaposleni teško savladavaju veštine efektivnog i efikasnog rada u timovima;  Često sprečava razvoj specifičnih znanja i veština. Upravljanje poslovnim procesima u savremenoj organizaciji Page 8
 9. 9. Perspektive modelovanja poslovnih procesa Aktivnosti životnog ciklusa upravljanja poslovnim procesima:  Dizajn i modelovanje poslovnih procesa -  Podrazumeva opis, analizu, izbor parametara i dokumentovanje procesa.  Utvrđuje neefikasne, nepotrebne ili suvišne procese ili aktivnosti.  Izvođenje procesa -  Podrazumeva izvođenje uz realizaciju efektivnosti, efikasnosti i produktivnosti.  Omogućuje upravljanje ulaznim i izlaznim parametrima aktivnosti i procesa uz inovativan i fleksibilan pristup.  Praćenje i kontrola procesa -  Podrazumeva praćenje ključnih indikatora performansi procesa. Upravljanje poslovnim procesima u savremenoj organizaciji Page 9
 10. 10. Perspektive modelovanja poslovnih procesa  Perspektiva 1: Aspekti organizacionog dizajna  Izrada organizacione dokumentacije – organizaciona šema i ažurni, sveobuhvatni i relevantni opisi procesa.  Obezbeđuje transparentnost, efikasnost i preciznu sistematizaciju poslova.  Reorganizacija poslovnih procesa – revolucionarna ili evolutivna, uz automatizovanu proveru scenarija.  Kontinuirano upravljanje promenama – stalna komparacija ostvarenja u odnosu na model i otklanjanje odstupanja.  Sertifikacija prema ISO standardima – opisane procedure realizacije poslova čine osnovu sistema kvaliteta. Upravljanje poslovnim procesima u savremenoj organizaciji Page 10
 11. 11. Perspektive modelovanja poslovnih procesa  Perspektiva 1: Aspekti organizacionog dizajna  Benchmarking – stalna komparacija sopstvene strukture i performansi sa raspoloživim eksternim referencama.  Upravljanje znanjem – transparentan i detaljan opis procesa obezbeđuje kvalitetnu osnovu realizacije procesa i treninga zaposlenih. Upravljanje poslovnim procesima u savremenoj organizaciji Page 11
 12. 12. Perspektive modelovanja poslovnih procesa  Perspektiva 2: Dizajn sistemskih aplikacija  Izbor ERP softvera i njegovo prilagođavanje zasnovano na modelu procesa – obezbeđuje identifikaciju funkcionalnosti softvera razumljivu specijalistima i korisnicima.  Pruža mogućnost komparacije funkcionalnosti ERP softvera sa identifikovanim procesnim modelom funkcionalnosti.  Razvoj softverskog rešenja – razumljiviji i jednostavniji proces razvoja jer poseduje definisane relacije prema modelu podataka, objektnom modelu i dr. Upravljanje poslovnim procesima u savremenoj organizaciji Page 12
 13. 13. Perspektive modelovanja poslovnih procesa  Perspektiva 2: Dizajn sistemskih aplikacija  Upravljanje tokovima posla – obezbeđuje poluautomatizaciju ili automatizaciju tokova posla.  Dobro stukturirani procesi sa učestalim ponavljanjem su kandidati za uvođenje Workflow sistema.  Simulacija poslovnih procesa – omogućuje povremenu analizu performansi procesa.  Utvrđuje nedostatke u procesima i upoređuje različite scenarije istih na osnovu informacija o učestalosti procesa, verovatnoći njegove realizacije, vremenu trajanja, troškovima, potrebnim resursima. Upravljanje poslovnim procesima u savremenoj organizaciji Page 13
 14. 14. Hvala na pažnji!Upravljanje poslovnim procesima u savremenoj organizaciji Page 14

×