SoftBiz 2.oktobar 2012, Novi Sad-AlmaMons

373 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

SoftBiz 2.oktobar 2012, Novi Sad-AlmaMons

  1. 1. SoftBiz PODSTICAJNA SREDSTVA ZA UVOĐENJE IT REŠENJARegionalna agencija za razvoj MSPP preduzeda “Alma Mons” Novi Sad, 02.10.2012.
  2. 2. O NAMA• ALMA MONS POSTOJI OD 2001. GODINE SA CILJEM DA PODSTAKNE RAZVOJ REGIONALNE PRIVREDE NA NAJEFIKASNIJI NAČIN• PRUŽA STANDARDIZOVANI SET USLUGA: – Informacije (o domadim i stranim oblicima finansiranja) – konsultacije – obuke (preduzetnici, mala i srednja preduzeda: start –up krediti, investicioni krediti, krediti za trajna obrtna sredstva) – obuke za budude preduzetnike – tematske obuke – mentoring – izrada investicionih projekata i pristupne dokumentacije
  3. 3. Podsticajna sredstva u 2012. godini- Ministarstvo finansija i privrede raspisalo javni oglas za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Projekta podsticaja preduzeda za investiranje u jačanje inovativnosti- Cilj projekta je podrška razvoju inovativnosti u malim i srednjim preduzedima radi povedanja konkurentnosti- Projekat doprinosi razvoju u oblasti informaciono- komunikacione tehnologije- Projektom je obuhvadeno uvođenje softvera za pradenje procesa proizvodnje kao i upravljanje zalihama- Pravna lica koja su aplicirala su imala pravo na refundiranje do 50% opravdanih realizovanih inovativnih aktivnosti
  4. 4. Podsticajna sredstva u 2012. godini- NARR (Nacionalna agencija za regionalni razvoj) raspisala konkurs za dodelu bespovratnih sredstava malim i srednjim preduzedima- Prva grupa aktivnosti (uređenje poslovanja u skladu sa zahtevima međunarodnih standarda poslovanja (implementacija standarda, sertifikacija, resertifikacija) i obeležavanje proizvoda “CE” oznakom; elektronska prezentacija preduzeda- Druga grupa aktivnosti (izrada i impementacija specijalizovanog softvera)- Pravo na dodelu bespovratnih sredstava (u vedinskom privatnom vlasništvu, osnovani najkasnije u maju 2010. godine, pozitivno poslovanje poslednje dve godine, izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa, da nisu koristili podsticajna sredstva); 50% refundiranje troškova
  5. 5. Projektno finansiranje:- programi prekogranične saradnje sa Mađarskom, Rumunijom, Hrvatskom, Bosnom i Hercegovinom (primer QURE-Increasing Quality of Services and Production in Cross- border Region)- projekti podrške klasterima na nacionalnom i regionalnom nivou
  6. 6. Podsticajna sredstva u najavi- Poziv SIEPE za učešde na sajmu u Hanoveru- Najava bespovratnih sredstava do kraja godine od strane Ministarstva finansija i privrede za mala i srednja preduzeda
  7. 7. Hvala na pažnji Miodrag Stanisavljevid Specijalista za poslovne uslugeRegionalna agencija za razvoj malih i srednjih preduzeda “ALMA MONS” Svetosavska 3a 21000 Novi Sad Srbija tel/fax : +381 21 427-574 +381 21 427-822 e-mail : office@almamons.rs web: www.almamons.rs

×