Successfully reported this slideshow.

Основы Digital маркетинга. Образовательная презентация.

23

Share

1 of 26
1 of 26

Основы Digital маркетинга. Образовательная презентация.

23

Share

Download to read offline

Description

Основные пункты презентации:
– Что такое digital и чем он отличается от традиционного маркетинга;
– Как онлайн и технологии меняет подход к традиционному бизнесу;
– Как меняются люди и их привычки при погружении в digital мир;
– Кого как называем, основная терминология в сфере;
– Основные мифы при работе в digital;
– Что должен знать маркетолог, чтобы начать работу в digital;
– Инструменты, которыми должен владеть каждый, кто ведет бизнес онлайн;

Страница с более подробным объяснением темы: http://ikraine.net/digital-marketing-chto-eto-takoe-i-s-chem-ego-edyat/

Видео по презентации:https://www.youtube.com/watch?v=8DOrrmzakT4

Полезный материал, для тех - кто хочет стать онлайн маркетологом

Transcript

 1. 1. digital О е ь я е е ц я
 2. 2. 2 • digital c 2010 од • олее от т те п од е , кл е д Abrau Durso, Schwarzkopf, Minfin.com.ua • уко од л т е пло док по е е о т олее л . ело ек де • о д л д отдел о л кет ул • то ло ikraine.net, т е е , ко ул т т Кл ко л д
 3. 3. 3 К Нigital у ок т axiomcreative.blogspot.com
 4. 4. Ч ? 4 • ел е е ол о л ете . Л д у л к – к к пу л е п лу ео л ко ) •О л ко т . о к пут к те ете • о те е к • е ут о пе дело ло по од ту лет – е п о от у едо ле т о . д ето я •О о п о пе л о т –кото лет то у д е у е т о ло. • о тепе ое е о е е д п о е – л отек , те о т, по т л о , ток т.д. Од п е о п к п о е ) • е ет по т е «ко ед л о т », о по л ет «к е - е оп о т » • о е т т о о е до е т е , о е т е ол , л у то т епут ко п . • о е о т лл о долл о , е тол ко де о ое д у ое.. е поло о о о те – о у о у пе т
 5. 5. О о е о т : • едпо т т полу т о о л ок у е • т те оло • оте е т т е, к к, о о о т пол о о л е е , е п т к отод тел • едпо т т e-commerce пл т о ое куп т ebay, по от ет от tripadvisor, т к т у airbnb) • е де е то-то куп т – от т от о то е те ете кл е ко AIDA по ло е о ZMOT) – 5 о ло пе ое поколе е, е ее е те ет - поколе е Z И ледо я: Кто т к е лле л , по е у ете лу то т у т т те е 2015 Internet Trends report. KPCB
 6. 6. К 6 у ок т eminentbrandidentity.com
 7. 7. , : 7 •О л пл те • ту л е л т •К уд д •SAAS е е купк / т • е купк д у т , п е AliExpress • т е о л к ло т , о е од ло л ок •Элект о е то , е е е о л •CRM те , о . те е о л о л ек ут ут о К уд о л О л о о е то т п о е о о од т о • о о удо е •3D те • о от . о • О л е ле • RFID, NFC д у е те оло о ое, о ое д у ое $
 8. 8. 8 Ч Нigital у ок т macraesmarketing.com
 9. 9. А * 9 у ок т blog.jabbrag.com • екл , д о, ет • у екл • то к п од д ект кет • еле кет • о т кет • т к кет • одукто кет • о ко е те • о л е ет • е т , о л е •Email кет •О л е оп т • о л е п ло е •Digital део, TV, Эк • • д е л о т п е опол е е л о т д о Digital * кл е е е к л
 10. 10. К ? 10 • о д о т • т уд то , кото о ет digital • оо е о то до е е о • о о о т пу к т 3 ’ екл е к п • BTL – о о по уп т п одукт • е то о т ко у к •Отл т ет • те кт о т – о о о т д у то о е ко у к • ло л о т •Лу е л т к • о о о т е е т те е л о е е д о Digital • то о т • е о о о т е т по ле пу к •О е о т по е е •Од о то о ко у к •Лок л п к • у е т ет • ок е о т • ет е л о о п одукт • т к ло е ект • е дл е е о под од т п о ле о т
 11. 11. Ч ? 11 • о то д ет лу е о т по ROI - от те е еду о л , о л к л т ед . о д те те о е кет о е ко у к • о то т те е к п л о - е л д те, то кл е т у од т о л – т п о то о т п ед т ле е у е ко ку е то • о то опт ует т т п е , оп о о де е кл е то о л е д од ее ое о call- е т у ок т mailadvertising.co.uk К к п ло – о л ет
 12. 12. 12 у ок т bettiblue.com
 13. 13. С 13 те лу е е л т л т к Ко те т кет от покуп тел те пло дк ке Ко ку е т л л уд то л к о е , п о , т е до от л д ел е е ко е од е е епут о е ед е т ORM) е е л п о од е е по ко те SEO, SERM) от о о inbound к л О л екл Email кет о л е ет О л е оп т еолок о е е те кт е е к Ле е д : то, то у о т е у кетоло у
 14. 14. 14 PPC екл AdWords, Yandex, Bing etc) Email кет Solo ads) т е к кет ед екл у е к л : до к о ле , п е то , купо е е , in-text ads т.д. о л екл екл п ло е екл ло , пе п оект т екл о л ет део екл у екл у ок т csquareonline.com
 15. 15. У 15 ок Ко ку е т от е тел т о л е ет у е к л екл SEO т е к у е те о од л о о о е, о т е е е у К л п ле е кет о е ел
 16. 16. К , 16 Digital у - то д к п д, по те оло т д т у ок т c i.imgur.com
 17. 17. 17 К е т е ко п – отк т те к е т , е л под д у т те , коп те , кк у т- е ед е , п оект е е ед е Мед е ко п – покупк , п од екл т у ед - е , л т к , кк у т е ед е , п оект е е ед е Digital е т т пол о о кл п од т т те ее е л о л е. то е л отд т под д у т те - п од к , executive е ед е , smm е ед е , кк у т е ед е , п од кт е ед е И те ет ко п пол о о кл – п од т то е, то digital, о т т дел т е in-house. у : seo пе л т , е е л кетоло , ppc smm пе л т , кк у т п од кт е ед е одукто е ко п о л п одукт о д т п од т о п оект у : ед е + л т к, п од кт е ед е , е е л кетоло +smm пе л т, коп те , е ед е п т е к ) О л е п ед т тел т о о л - п од т о л п одукт , от т т о т ое п ед т тел т о о л о о о у пе л т око о п о л – по то у п о то п ут о л кетоло
 18. 18. 18 Digital executive - те оло е т т , пе л т око о п о л , о ет т е т от по е л т те smm, ppc, seo, л т к Email кетоло – т о к опт е е л лок, у ел е е ект о т PPC пе л т – от екл те по одел PPC (Google, Yandex ,etc) SEO опт то – ут е е опт т дл по ко те SMM пе л т – от о л ет , т е оо е т кк у т е ед е – е о е ду кл е то е т т о . е е од т о у к л т к – Опт от т , ект о т екл те Коп те - п е тек то , пол е е то , о д е к е т ко еп Мед е – купк т к екл – то кл е ко е о е ед е п т е к п о – т е о т е о п т е ко п о од кт е ед е – т е т п одукт . Ко т ол ото под д ко . т те – отк т те п од е ко т ол ее е л е е попул е: от ко у то е до? л то оп к п ут п о то – о л кетоло кто о ет дел т е у
 19. 19. С 19 о ете т о л кетоло о , о е е т о е ко к ет о ете . И е т о е ете , п е л т ко , о е е т о о т – п одукто о ко п од ед о о е е о д у е. И е т е о я о т , о у о е пол е о ет т о е е о – о о е о т о у ет е ду digital п одукто о ко п е . од: е те те п т под о о – е уде т 
 20. 20. Ч , 20 пут л етк я пе л я л ко плек ое т е Ко плек ое т е л т к те екл е те (PPC) SEO опт Л до е ( у ел е е ко е те л ко ку е то л уд то О л кетоло е те ?
 21. 21. 21 О л – то де е о то о т кл к Google по п о у «о л е е е » то т $124 – то де е о? е е – о те де дет к подо о О л – то , д , т п о т Л тел ол е т леток т е о о е – то к . л дел е л е ке – е ете, то то т. е к ут е е , кото е у е полу л –т е о л дол о под ото к к пе е то Что от т о л кетоло о у о о о е оо е у о тол ко ел е у т т удол е... п о е к к е де
 22. 22. 22 С • те л к – т те у е е то к • у те п оло те оло • о у те е о ук • е о те о т – е то о е у те о о у • т те е е етк е ел т о л , т т к. д екто о , пу т т о е – от то о л о т п ле е е о о т
 23. 23. И , , 23
 24. 24. 24 екл е те Goolge Adwords Yandex Direct Vkontakte Facebook ads TargetMail л т к ко т кте Facebook л у по те Wordpress Google Analytics Yandex Metrica о л е ет ло о е пл т о л по ко Google Search tool Yandex Wordstat л ко ку е то Alexa.com SemRush Similarweb SEO Allpositions.ru Miralinks Gogetlinks Оп о о: е ду т л т д то К
 25. 25. 25 п те от о тупле от те т о к ут п кт ку digital? те е Ikraine.net
 26. 26. С ше е

Description

Основные пункты презентации:
– Что такое digital и чем он отличается от традиционного маркетинга;
– Как онлайн и технологии меняет подход к традиционному бизнесу;
– Как меняются люди и их привычки при погружении в digital мир;
– Кого как называем, основная терминология в сфере;
– Основные мифы при работе в digital;
– Что должен знать маркетолог, чтобы начать работу в digital;
– Инструменты, которыми должен владеть каждый, кто ведет бизнес онлайн;

Страница с более подробным объяснением темы: http://ikraine.net/digital-marketing-chto-eto-takoe-i-s-chem-ego-edyat/

Видео по презентации:https://www.youtube.com/watch?v=8DOrrmzakT4

Полезный материал, для тех - кто хочет стать онлайн маркетологом

Transcript

 1. 1. digital О е ь я е е ц я
 2. 2. 2 • digital c 2010 од • олее от т те п од е , кл е д Abrau Durso, Schwarzkopf, Minfin.com.ua • уко од л т е пло док по е е о т олее л . ело ек де • о д л д отдел о л кет ул • то ло ikraine.net, т е е , ко ул т т Кл ко л д
 3. 3. 3 К Нigital у ок т axiomcreative.blogspot.com
 4. 4. Ч ? 4 • ел е е ол о л ете . Л д у л к – к к пу л е п лу ео л ко ) •О л ко т . о к пут к те ете • о те е к • е ут о пе дело ло по од ту лет – е п о от у едо ле т о . д ето я •О о п о пе л о т –кото лет то у д е у е т о ло. • о тепе ое е о е е д п о е – л отек , те о т, по т л о , ток т.д. Од п е о п к п о е ) • е ет по т е «ко ед л о т », о по л ет «к е - е оп о т » • о е т т о о е до е т е , о е т е ол , л у то т епут ко п . • о е о т лл о долл о , е тол ко де о ое д у ое.. е поло о о о те – о у о у пе т
 5. 5. О о е о т : • едпо т т полу т о о л ок у е • т те оло • оте е т т е, к к, о о о т пол о о л е е , е п т к отод тел • едпо т т e-commerce пл т о ое куп т ebay, по от ет от tripadvisor, т к т у airbnb) • е де е то-то куп т – от т от о то е те ете кл е ко AIDA по ло е о ZMOT) – 5 о ло пе ое поколе е, е ее е те ет - поколе е Z И ледо я: Кто т к е лле л , по е у ете лу то т у т т те е 2015 Internet Trends report. KPCB
 6. 6. К 6 у ок т eminentbrandidentity.com
 7. 7. , : 7 •О л пл те • ту л е л т •К уд д •SAAS е е купк / т • е купк д у т , п е AliExpress • т е о л к ло т , о е од ло л ок •Элект о е то , е е е о л •CRM те , о . те е о л о л ек ут ут о К уд о л О л о о е то т п о е о о од т о • о о удо е •3D те • о от . о • О л е ле • RFID, NFC д у е те оло о ое, о ое д у ое $
 8. 8. 8 Ч Нigital у ок т macraesmarketing.com
 9. 9. А * 9 у ок т blog.jabbrag.com • екл , д о, ет • у екл • то к п од д ект кет • еле кет • о т кет • т к кет • одукто кет • о ко е те • о л е ет • е т , о л е •Email кет •О л е оп т • о л е п ло е •Digital део, TV, Эк • • д е л о т п е опол е е л о т д о Digital * кл е е е к л
 10. 10. К ? 10 • о д о т • т уд то , кото о ет digital • оо е о то до е е о • о о о т пу к т 3 ’ екл е к п • BTL – о о по уп т п одукт • е то о т ко у к •Отл т ет • те кт о т – о о о т д у то о е ко у к • ло л о т •Лу е л т к • о о о т е е т те е л о е е д о Digital • то о т • е о о о т е т по ле пу к •О е о т по е е •Од о то о ко у к •Лок л п к • у е т ет • ок е о т • ет е л о о п одукт • т к ло е ект • е дл е е о под од т п о ле о т
 11. 11. Ч ? 11 • о то д ет лу е о т по ROI - от те е еду о л , о л к л т ед . о д те те о е кет о е ко у к • о то т те е к п л о - е л д те, то кл е т у од т о л – т п о то о т п ед т ле е у е ко ку е то • о то опт ует т т п е , оп о о де е кл е то о л е д од ее ое о call- е т у ок т mailadvertising.co.uk К к п ло – о л ет
 12. 12. 12 у ок т bettiblue.com
 13. 13. С 13 те лу е е л т л т к Ко те т кет от покуп тел те пло дк ке Ко ку е т л л уд то л к о е , п о , т е до от л д ел е е ко е од е е епут о е ед е т ORM) е е л п о од е е по ко те SEO, SERM) от о о inbound к л О л екл Email кет о л е ет О л е оп т еолок о е е те кт е е к Ле е д : то, то у о т е у кетоло у
 14. 14. 14 PPC екл AdWords, Yandex, Bing etc) Email кет Solo ads) т е к кет ед екл у е к л : до к о ле , п е то , купо е е , in-text ads т.д. о л екл екл п ло е екл ло , пе п оект т екл о л ет део екл у екл у ок т csquareonline.com
 15. 15. У 15 ок Ко ку е т от е тел т о л е ет у е к л екл SEO т е к у е те о од л о о о е, о т е е е у К л п ле е кет о е ел
 16. 16. К , 16 Digital у - то д к п д, по те оло т д т у ок т c i.imgur.com
 17. 17. 17 К е т е ко п – отк т те к е т , е л под д у т те , коп те , кк у т- е ед е , п оект е е ед е Мед е ко п – покупк , п од екл т у ед - е , л т к , кк у т е ед е , п оект е е ед е Digital е т т пол о о кл п од т т те ее е л о л е. то е л отд т под д у т те - п од к , executive е ед е , smm е ед е , кк у т е ед е , п од кт е ед е И те ет ко п пол о о кл – п од т то е, то digital, о т т дел т е in-house. у : seo пе л т , е е л кетоло , ppc smm пе л т , кк у т п од кт е ед е одукто е ко п о л п одукт о д т п од т о п оект у : ед е + л т к, п од кт е ед е , е е л кетоло +smm пе л т, коп те , е ед е п т е к ) О л е п ед т тел т о о л - п од т о л п одукт , от т т о т ое п ед т тел т о о л о о о у пе л т око о п о л – по то у п о то п ут о л кетоло
 18. 18. 18 Digital executive - те оло е т т , пе л т око о п о л , о ет т е т от по е л т те smm, ppc, seo, л т к Email кетоло – т о к опт е е л лок, у ел е е ект о т PPC пе л т – от екл те по одел PPC (Google, Yandex ,etc) SEO опт то – ут е е опт т дл по ко те SMM пе л т – от о л ет , т е оо е т кк у т е ед е – е о е ду кл е то е т т о . е е од т о у к л т к – Опт от т , ект о т екл те Коп те - п е тек то , пол е е то , о д е к е т ко еп Мед е – купк т к екл – то кл е ко е о е ед е п т е к п о – т е о т е о п т е ко п о од кт е ед е – т е т п одукт . Ко т ол ото под д ко . т те – отк т те п од е ко т ол ее е л е е попул е: от ко у то е до? л то оп к п ут п о то – о л кетоло кто о ет дел т е у
 19. 19. С 19 о ете т о л кетоло о , о е е т о е ко к ет о ете . И е т о е ете , п е л т ко , о е е т о о т – п одукто о ко п од ед о о е е о д у е. И е т е о я о т , о у о е пол е о ет т о е е о – о о е о т о у ет е ду digital п одукто о ко п е . од: е те те п т под о о – е уде т 
 20. 20. Ч , 20 пут л етк я пе л я л ко плек ое т е Ко плек ое т е л т к те екл е те (PPC) SEO опт Л до е ( у ел е е ко е те л ко ку е то л уд то О л кетоло е те ?
 21. 21. 21 О л – то де е о то о т кл к Google по п о у «о л е е е » то т $124 – то де е о? е е – о те де дет к подо о О л – то , д , т п о т Л тел ол е т леток т е о о е – то к . л дел е л е ке – е ете, то то т. е к ут е е , кото е у е полу л –т е о л дол о под ото к к пе е то Что от т о л кетоло о у о о о е оо е у о тол ко ел е у т т удол е... п о е к к е де
 22. 22. 22 С • те л к – т те у е е то к • у те п оло те оло • о у те е о ук • е о те о т – е то о е у те о о у • т те е е етк е ел т о л , т т к. д екто о , пу т т о е – от то о л о т п ле е е о о т
 23. 23. И , , 23
 24. 24. 24 екл е те Goolge Adwords Yandex Direct Vkontakte Facebook ads TargetMail л т к ко т кте Facebook л у по те Wordpress Google Analytics Yandex Metrica о л е ет ло о е пл т о л по ко Google Search tool Yandex Wordstat л ко ку е то Alexa.com SemRush Similarweb SEO Allpositions.ru Miralinks Gogetlinks Оп о о: е ду т л т д то К
 25. 25. 25 п те от о тупле от те т о к ут п кт ку digital? те е Ikraine.net
 26. 26. С ше е

More Related Content

Slideshows for you

Similar to Основы Digital маркетинга. Образовательная презентация.

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

×