„Vystomojo švietimo gebėjimai“Fokus grupės tyrimas   VYSTOMOJO ŠVIETIMO GEBĖJIMŲ TYRIMO ATASKAITA           ...
Vystomojo švietimo gebėjimų tyrimas                   2010 lapkritisTyrimo tikslaiVystomojo švietimo geb...
Vystomojo švietimo gebėjimų tyrimas                    2010 lapkritisVisuotinio švietimo savaitės reng...
Vystomojo švietimo gebėjimų tyrimas                   2010 lapkritistvirtino, kad ji sunkina pasaulio e...
Vystomojo švietimo gebėjimų tyrimas                    2010 lapkritispožiūrį šioje srityje, pasigedo sa...
Vystomojo švietimo gebėjimų tyrimas                    2010 lapkritisŠio tyrimo kontekste buvo svarbu ...
Vystomojo švietimo gebėjimų tyrimas                    2010 lapkritisbesivystnčio pasaulio aktualijas....
Vystomojo švietimo gebėjimų tyrimas                   2010 lapkritisKalbant apie ateities vystomojo švi...
Vystomojo švietimo gebėjimų tyrimas                    2010 lapkritisFocus grupės tyrimo dalyvių papraš...
Vystomojo švietimo gebėjimų tyrimas                    2010 lapkritisFokus grupės metu paaiškėjo, kad p...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Vystomojo svietimo gebejimai

822 views

Published on

Vystomojo švietimo gebėjimų tyrimo tikslai buvo išsiaiškinti tikslinės auditorijos nuomonę apie vystomąjį švietimą, išsiaiškinti tikslinės grupės patyrimus ir lūkesčius vystomojo švietimo srityje. Vienas iš keliamų tikslų buvo nustatyti, kokiais informacijos kanalais naudojasi vystomojo švietimo tikslinė auditorija, įskaitant sprendimų priėmėjus, įtakingus asmenis ir nevyriausybinių organizacijų atstovus, ieškodama informacijos apie vystomąjį bendradarbiavimą.
Pasirinktas tyrimo metodas – fokus grupė. Dalyvavo aštuoni tikslinės grupės atstovai, atrinkti pagal Nacionalinės nevyriausybinių vystomojo bendradarbiavimo organizacijų platformos pateiktą sąrašą.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
822
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Vystomojo svietimo gebejimai

 1. 1. „Vystomojo švietimo gebėjimai“Fokus grupės tyrimas VYSTOMOJO ŠVIETIMO GEBĖJIMŲ TYRIMO ATASKAITA Parengė Deimantė Žebrauskaitė 2010 m. lapkritis – Vilnius Projektas „Baltijos valstybių sprendėjų, nuomonės formuotojų ir skleidėjų informuotumo didinimas apie vystymą “ Nr. DCI-NSA ED/2009/201-971 remiamas Europos komisijos – EuropAid bendradarbiavimo biuro. Šio dokumento kūrimui buvo gauta Europos Sąjungos finansinė parama. Už šio dokumento turinį išimtinai atsako Nacionalinė nevyriausybinių vystomojo bendradarbiavimo organizacijų platforma, dokumentas negali būti laikomas atspindintis oficialią Europos Sąjungos poziciją. Projektas yra bendrai finansuojamas Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerijos įgyvendinant projektą „Sprendėjų, nuomonės formuotojų ir skleidėjų informuotumo didinimas apie vystymą“ Nr. 176-10-VBPDD. “Baltijos šalys – informuotumo didinimas apie vystymą”
 2. 2. Vystomojo švietimo gebėjimų tyrimas 2010 lapkritisTyrimo tikslaiVystomojo švietimo gebėjimų tyrimo tikslai buvo išsiaiškinti tikslinės auditorijosnuomonę apie vystomąjį švietimą, išsiaiškinti tikslinės grupės patyrimus ir lūkesčiusvystomojo švietimo srityje. Vienas iš keliamų tikslų buvo nustatyti, kokiaisinformacijos kanalais naudojasi vystomojo švietimo tikslinė auditorija, įskaitantsprendimų priėmėjus, įtakingus asmenis ir nevyriausybinių organizacijų atstovus,ieškodama informacijos apie vystomąjį bendradarbiavimą.Pasirinktas tyrimo metodas – fokus grupė. Dalyvavo aštuoni tikslinės grupės atstovai,atrinkti pagal Nacionalinės nevyriausybinių vystomojo bendradarbiavimo organizacijųplatformos pateiktą sąrašą.Tyrimo rezultataiPirmiausia fokus grupės dalyviams uždavėme klausimą kas yra vystomasis švietimas.Daugelis respondentų gana pateikė gana tikslius atsakymus. Repsondentai nurodė,kad visuomenės švietimas apie vystymosi (pasaulines) problemas ir jų sprendimobūdus, jaunimo, visos visuomenės švietimas apie pagalbą besivystančioms šalims.Atsakydami į klausimą, su kokiomis veiklomis vietos veikėjams asociacijuojasivystomasis švietimas, respondentai dažniausi nurodė bendrai įgyvendinamusprojektus padedant besivystančiose šalyje (75 proc.), tinklalapius ir žiniaraščiusvystomojo bendradarbiavimo tema (50 proc.), savanoriavimą trečio pasaulio šalyse irkultūrinį bendradarbiavimą (37,5 proc.).Tyrimo dalyviai buvo paprašyti pateikti bent vieną vystomojo švietimo pavyzdįLietuvoje, užsienio šalyje bei savo mieste/rajone. Visi repondentai paminėjo nemažaivystomojo švietimo pavyzdžių pasaulyje – tai ir socialinė kampanija (Red), Europosvystymosi dienos, UNICEF, „Gelbėkit vaikus“ socialinė reklama, „Live Aid“ labdaringaskoncertas ir kt. Paminėta ir gana daug vystomojo švietimo pavyzdžių Lietuvoje – NVOinformacijos ir paramos centro rengtos nemokamų filmų peržiūros, Paramos Gruzijaikoncertas, Nacionalinės nevyriausybinių vystomojo bendradarbiavimo organizacijųplatformos ir partnerių rengtos konferencijos ir forumai. Kiek sunkiau sekėsiidentifikuoti vietines vystomojo švietimo veiklas (62,5). Respondentai paminėjo 2
 3. 3. Vystomojo švietimo gebėjimų tyrimas 2010 lapkritisVisuotinio švietimo savaitės renginį miesto mokyklose renkant paramą maistu,fotografijų parodą ir diskusiją.Atsakant į klausimą, kaip dažnai respondentai susiduria su vystomuoju švietimupaaiškėjo, kad daugelis respondentų vienaip ar kitaip savo darbe yra su juo susidūrę.Pusė respondentų daug ar netgi labai daug kartų artimai susidūrė su bent viena išvystymojo švietimo sričių.Dažniausiai respondentai susiduria skaitydami leidinius ar informaciją internete, yrapastebėję pranešimą žiniasklaidoje (87,5 proc.), pusė repondentų matė socialinesreklamas, dalyvavo vystomojo švietimo renginiuose (konferencijoje, seminare, filmoperžiūroje, diskusijoje).Respondentų paprašius apibūdinti savo įsitraukimo į vystomojo švietimo veiklasintesyvumą, daugelis nurodė, kad į šią veiklą įsitraukia kartkartėmis ir periodiškai.Trys iš aštuonių respondentų vystomojo švietimo veiklose dalyvauja dažnai.Kalbėdami apie savo vaidmenis vystomojo švietimo veiklose, ketvirtadalis respondentųnurodė patys planuojantys bei organizuojantus šias veiklas, dar 37,5 proc. apklaustųjųnurodė esantys aktyvūs vystomojo švietimo projektų dalyviai.Iš respondentų atsakymų apie dalyvavimo vystomojo švietimo veiklose stažą paaiškėjo,kad daugumai respondentų tai yra naujas patyrimas. 25 proc. apklaustųjų iki šiol nėraasmeniškai dalyvavę vystomojo švietimo projektuose ar renginiuose. 37,5 proc.respondentų neseniai susiduria su šia veikla. Tuo tarpu ne pirmus metus dalyvaujantysvystomojo švietimo veiklose prisipažino 50 proc. respondentų, o vystomojo švietimosenbuviu save įvardino tik vienas iš apklaustųjų. Pagrindinės kliūtys, trukdančiosaktyviau dalyvauti vystomojo švietimo veiklose, buvo nurodyti laiko, informacijos irišteklių stoka, taip pat kiti prioritetai.Paklausus apie labiausiai dominančias vystomojo švietimo temas, respondentaipažymėjo prekybos politika (vienas respondentų nurodė, kad „išsprendus su sąžiningaprekyba susijusias problemas būtų išspręstos dar kelios svarbios pasaulio problemos“).Kita svarbia problema pažymėta migracija (respondentas pabrėžė, kad „svarbu šalintimigracijos priežastis pagerinant gyvenimo kokybę besivystančiose šalyse“).Respondentų nuomonė apie klimato kaitos problemos aktualumą buvo įvairi. Vieni 3
 4. 4. Vystomojo švietimo gebėjimų tyrimas 2010 lapkritistvirtino, kad ji sunkina pasaulio ekonomikos ir socialines problemas, kiti teigė, kadklimato kaitos problema yra gerokai pervertinta.Atsakydami į klausimą, kurios institucijos atsako už vystomojo švietimo įgyvendinimą,didesnė dalis respondentų įvardino Švietimo ir mokslo ministeriją (50 proc.) irUžsienio reikalų ministeriją (37,5 proc.). Nemažai respondentų mano, kad užvystomojo švietimo įgyvendinimą taip pat atsakingos švietimo įstaigos, universitetai,neformalaus švietimo institucijos bei nevyriausybinės organizacijos, atliekantysįgyvendintojo vaidmenį. Savivaldybes kaip v ystomojo švietimo įgyvendintojaspažymėjo vienas fokus grupės dalyvis.Tyrimo dalyvių teiravomės, kaip jie vertina skirtingų institucijų tarpusavio sąveikąįgyvendinant vystomąjį švietimą mūsų šalyje. Šioje srityje institucijų bendradarbiavimąrespondentai buvo linkę vertinti patenkinamai ar prastai.Vystomojo švietimo srityje geriausiai vertinama nevyriausybinių organizacijųtarpusavio sąveika – apie ją teigiamai pasisakė trys ketvirtadaliai respondentų. Ganapalankiai vertintas Europos Sąjungos ir Lietuvos vyriausybės institucijų bendravimasšioje srityje, nors daugelis respondentų negalėjo plačiau pagrįsti tokio įspūdžio.Nacionalinių valstybės valdymo institucijų tarpusavio bendradarbiavimas buvoįvertintas kritiškai, kaip gana formalus, stokojantis intensyvumo ir priklausantis nuoturimo finansavimo (37,5 proc. ). Keli respondentai pažymėjo ir nepakankamąsavivaldybių ir nevyriausybinių organizacijų tarpusavio sąveiką, motyvuojant politikųsavanaudiškumu ir menku nevyriausybinių organizacijų gebėjimu pristatyti rezultatusir išsikovoti pripažinimą. Santykinai neblogai įvertintas savivaldybių ir joms pavaldžiųinstitucijų darbas (gerai ir patenkinamai vertino pusė respondentų).Kalbėdamiesi apie nacionalinių institucijų pastangas plėtojant vystomąjį švietimą,respondentai kritiškai įvertino Seimo veiklą. Daugelis kalbėjo apie menką Seimo nariųdomėjimąsi vystomuoju švietimu ir šios srities palaikymą, pažymėjo pasitaikantįpopulistinį neigiamų (neretai nepagrįstų) vertinimų ir nuostatų eskalavimą. Kritiškaivertintas ir žiniasklaidos darbas (25 proc. respondentų vertino palankiai), nurodantdėmesio vystomojo bendradarbiavimo ir švietimo temoms trūkumą, neigiamųstereotipų skleidimą. Dalis respondentų nepalankiai įvertinta Švietimo ir moksloministerijos veiklą, nurodė nepakankamą valstybės tarnautojų kompetenciją ir formalų 4
 5. 5. Vystomojo švietimo gebėjimų tyrimas 2010 lapkritispožiūrį šioje srityje, pasigedo savarankiškos proaktyvios pozicijos (25 proc.).Palankiausiai buvo vertinamas nevyriausybinių organizacijų (62,5 proc. įvertino gerai),savivaldybių ir neformalaus švietimo institucijų darbas. Palankiai ar neutraliaivertinama Užsienio reikalų ministerijos ir Prezidentūros veikla. Respondentai nurodėprojektinio finansavimo trūkumus, pažymėjo nepakankamą finansavimo skyrimąvystomajam švietimui ir visuomenės informuotumo apie vystymąsi didinimui.Fokus grups dalyvių paprašįme įvertinti ir pakomentuoti teiginius apie vystomojošvietimo reikšmę ir svarbą vietiniame lygmenyje. Dauguma kalbėjusių pareiškėpritariantys, jog vystomojo švietimo projektai ir veiklos yra reikalingi savivaldoslygmenyje (82,5 proc. pritariančių teiginiui). Dauguma fokus grupės dalyvių sutiko,kad vystomasis švietimas gali atnešti naudos vietos bendruomenėms. Kiek santūriauvertintas vietos veikėjų pajėgumas savarankiškai organizuoti ir dalyvauti vystomojošvietimo veiklose. Pusė respondentų sutinka, kad vystomasis švietimas būtųefektyvesnis jį vykdant ne vien nacionaliniame, bet ir vietiniame lygmenyje.Respondentai diskusijoje pažymėjo, kad būtina visuomenę daugiau šviesti apie ne vienapie Rytų kaimynystės valstybėse ar Afganistane vykdomas veiklas, bet plačiaunušviesti globalias problemas Afrikos, Azijos ir Karibų baseino valstybėse.Fokus grupės dalyviams uždavėme klausimą, kas kliudo plėtoti vietos lygmensvystomojo švietimo veiklas. Visi respondentai didžiausią pavojų įžvelgėnepakankamame šios veiklos finansavime. Taip pat pažymėtanepakankama vietosveikėjų motyvacija, menkas atsakingų institucijų palaikymas, nedidelį vietosbendruomenės susidomėjimas, specialių žinių ir informacijos trūkumas.Su tyrimo dalyviai kalbėjomės apie jų požiūrį į vystomojo švietimo įgyvendinimąLietuvoje. Daugiausia respondentų (82,5 proc.) sutinka, kad vystomasis švietimas būtųintegruotas tiek į formalaus, tiek į neformalaus švietimo programas. Tuo pačiu nemažadalis respondentų akcentavo būtinybę vystomąjį švietimą plėtoti remiantisneformaliomis priemonėmis. Švietimo darbuotojai pritarė formalaus švietimo įstaigų(vidurinių ir aukštųjų mokyklų) priedermei vykdyti vystomąjį švietimą. Tyrimodalyviai sutiko, kad vystomasis švietimas negali būti vykdomas vien visuomenėsinformavimu per žiniasklaidą ar organizuojant socialinės reklamos kampanijas. 5
 6. 6. Vystomojo švietimo gebėjimų tyrimas 2010 lapkritisŠio tyrimo kontekste buvo svarbu ištirti respondentų paskatus ir motyvaciją labiauįsitraukti į vystomojo švietimo veiklas. Pirmiausia tyrimo dalyvių paprašėme įvertintiaplinkybes, kurioms esant galėtų atsirasti stipresni paskatai aktyviau dalyvauti šioseveiklose. Didžiausias faktorius aktyvesniam dalyvavimui – pasitikėjimas veiklųorganizatoriais (75 proc. pažymėjo šį aspektą). Vienas respondentas pabrėžėnacionalinio vystomojo švietimo tinklo svarbą, rengiant bendrus nacionaliniusprojektu sį juos įtraukiant savivaldoje besireiškiančias institucijas ir organizacijas.Kalbėjusieji teigė, kad svarbu matyti realią naudą paramos gavėjams – nebūtinai vienfinansinę, materialią. Jei bendruomenės pajus susidomėjimą, atsiras platesnėsgalimybės įsitraukti, jausti pasididžiavimą ir skleisti palankią nuosmonę apie veiklas,kuriose dalyvaujama.Fokus grupės dalyviai nurodė ateityje mielai dalyvausiantys mokymuose,susitikimuose su įžymiais žmonėmis, viešose diskusijose. Dalis respondentų pasiryžęvykti į užsienio šalyse vyksiančius mokymus (pvz., DEEEP vasaros stovyklą), stažuotesar studijinius vizitus. Vienas dalyvis kalbėjo apie tai, kad tarp besimokančiųjųmokyklose gana populiaru rengti viktorinas ir konkursus, o švietimo institucijųdarbuotojams patartų užsisakyti specializuotos informacijos ar leidinių.Paklausti apie tai, kiek tyrimo dalyviai ateityje planuoja patys imtis iniciatyvos iratsakomybės organizuoti vystomojo švietimo veiklas, respondentai tarpperspektyviausių veiklos formų nurodė interesų atstovavimą, mokymų, kitų švietėjiškųir kultūros renginių organizavimą. Aktyviau įsitraukti į vystomojo švietimo veiklaspadėtų naujos galimybes tobulėti bei geriau pritaikyti įgytas žinias ir patirtį.Respondentai nurodė, kad dauguma potencialių vystomojo švietimo veiklso dalyviųtikriausiai liks gana pasyvūs, priklausomi nuo kvietimų ar paraginimų bei pasiūlymųgauti finansavimą vystomojo švietimo projektams. Tokias veiklas vykdyti skatintųdidesnis ir lengviau pasiekiamas projektų finansavimas, daugiau informacijos apieinformacijos apie vystomąjį švietimą ir geriau parinkti informavimo kanalai.Kalbėdami apie visuomenės įsitraukimą į vystomąjį švietimą, respondentai nurodė,kad visuomenė dažnai nepakankamai gerai orientuojasi sąvokose, disponuoja ganapaviršutiniškomis žiniomis, kas vyksta besivystančiose šalyse. Respondentai pažymėjopramoginių ir šviečiamųjų televizijos, radijo laidų ir straipsnių svarbą pasakojant apie 6
 7. 7. Vystomojo švietimo gebėjimų tyrimas 2010 lapkritisbesivystnčio pasaulio aktualijas. Atsakydami į klausimą apie visuomenės motyvavimądalyvauti vystomojo švietimo veiklose, respondentai nurodo , kad labiausiaivisuomenę galėtų skatinti dalyvauti daugiau informacijos ir įdomesnism patrauklesnisjos pateikimo būdas. Respondentai pžymėjo būtinybę siūlyti žmonėms galimybesįsitrauktio pritaikant savo žinias, sudarant palankias savirealizacijos sąlygas, taip patpasiūlant daugiau dalyvavimą skatinančių finansinių instrumentų.Paklausti apie galimybę sudominti politikus, sprendimų priėmėjus ir padidinti jųinformuotumą vystymosi tema, respondentai buvo gana skeptiški ir tvirtino, kad šieklausimai domina tik tuos, kurie juos sprendžia savo profesinėje srityje, ir tuos, kam jieyra hobis. Kadangi vystomojo švietimo reikalai „gyventojams nėra ekonomiškai arpolitiškai naudingas pasiūlymas“, jie išliks specialistų ir dalyvaujančių nevyriausybiniųorganizacijų kompetencija. Taigi reikia dar kartą pabrėžti, kad politikai ir sprendimųpriėmėjai aktyviau dalyvautų ir imtųsi spręsti šiuos klausimus tik tuomet, jeigu būtųpaskatinti gyventojų susidomėjimo. Pasak vieno respondento, net politikaiinformacijos apie vystymąsi ieško labai retai, nes paprastai ją parengia padėjėjai ar kitipavaldiniai.Su tyrimo dalyviais kalbėtasi apie jų nuostatas nacionalinės vystomojo švietimostrategijos atžvilgiu. Pateikėme nuomonę, jog vystomojo švietimo strategija galėtų būtirengiama siekiant suteikti aiškią vystomojo švietimo politikos kryptį, nustatyti tikslusbei suplanuoti priemones. Dauguma (75 proc.) respondentų sutiko, kad nebūtina kurtiatskiros vystomojo švietimo politikos. Vienas pasisakiusių pažymėjo, kad rengiant tokįpolitikos dokumentą „yra būtina pasiekti neformalų susitarimą arba suformuluotivystomojo švietimo politikos pagrindines kryptis“. Kitas respondentas išreiškėįsitikinimą „ verčiau vystomojo švietimo priemones integruoti bendrojoje švietimopolitikoje ir ją reglamentuojančiuose teisės aktuose“. Trys iš aštuonių fokus grupėsdalyvių proitarė tam, kad nacionalinė vystomojo švietimo strategija būtų priimta kaipsavarankiškas teisės aktas. Tyrimo dalyviai nemano, kad papildomai reikia atskirųsavivaldybių vystomojo švietimo strategijų ar planų. Respondentai siūlė integruotivystomojo švietimo temas bei metodus į jau esančias mokymo programas, protarėnuomonei, kad vystomąjį švietimą turėtų vykdyti nevyriausybinės organizacijos irbendruomenės organizuodamos viešinimo ir švietimo veiklas. 7
 8. 8. Vystomojo švietimo gebėjimų tyrimas 2010 lapkritisKalbant apie ateities vystomojo švietimo politikos priemonių finansavimą, fokusgrupės dalyviai pasisakė už programinio vystomojo švietimo projektų finansavimodidinimą. Dauguma tyrime dalyvavusiųjų sutinka, kad finansuojamos turėtų būti tieknacionalinės, tiek vietinės vystomojo švietimo veiklos. 25 proc. respondentų palaiėmintį, kad būtina turėti koordinuojančią vystomojo švietimo instituciją ir jai skirtitiesioginį finansavimą.Kalbant apie informavimo kanalus, visiems respondentams priimtiniausia buvoinformaciją apie vystomąjį švietimą gauti internetu ar elektroniniu paštu, tačiaudauguma nurodė nenuvertinti ir gyvų pasitarimų bei mokymų. Tradiciniaiinformacijos kanalai (televizija ir spauda) respondentaų manymu yra aktualesniperiferijoje gyvevntiems, vyresniems žmonėms. Tik vienas respondentas mano, kadreikia naudoti įprastinius spausdintus leidinius, palaikyti korespondenciją laiškais.Daugiausia informacijos vystymo klausimais respondentai surandama užsieniointerneto svetainėse, taip pat naujienų portaluose, socialiniame Facebook tinkle irUžsienio reikalų ministerijos interneto svetainėse. Vienok keli respondentai pažymėjo,kad Lietuvoje esantys informacijos ištekliai yra nepakankami ir neišsamūs. Kadangi šiinformacija domina tik siaurą specialistų ratą, plačiajai visuomenei ji nepakankamaiteikiama.Paminėtina, jog sprendimų priėmėjai informacijos stygių yra linkę sieti su tuo, kadvisuomenėje nėra jos paklausos. Ši respondentų grupė mano, jog politikai iržiniasklaida reaguoja į visuomenės poreikį gauti tam tikros informacijos,atskleidžiančios vienokią ar kitokią veiklą. Kadangi šiuo momentu tokio poreikio nėra,netgi priešingai – dabartinės ekonominės krizės sąlygomis žmonės nėra pasirengę kuonors dalytis ir nenori girdėti jokių prašymų tai daryti, vystomojo bendradarbiavimoklausimai nėra prioritetiniai nei žiniasklaidai, nei politikams. Vieno iš fokus grupėsdalyvių nuomone, „vargu ar Lietuvos gyventojus vystomojo švietimo tema domintų iratsidurtų pirmuosiuose puslapiuose. Mūsų visuomenė prioritetinėmis viešojogyvenimo, renginių ir finansavimo panaudojimo sritimis laiko vidaus, o ne užsieniopolitiką.“ Respondentai pažymi dalies visuomenės neigiamą nusistatymą pagalbosbesivystantiems kraštams atžvilgiu. 8
 9. 9. Vystomojo švietimo gebėjimų tyrimas 2010 lapkritisFocus grupės tyrimo dalyvių paprašėme pateikti nuomonę apie jų manymu yraaplinkos požiūrį į vystomąjį švietimą. Pasak respondentų, palankiausiai vystomąjįbendradarbiavimą bei vystomąjį švietimą priima nevyriausybinės organizacijos irbendruomenės (taip mano 62,5 proc. su tuo sutinkančių). Kultūros srityje veikiantysžmonės taip pat respondentų nuomone gana imlūs vystomojo bendradarbiavimo beivystomojo švietimo idėjoms ir veikloms; nedaug nuo jų šiuo požiūriu atsiliekašvietimiečiai.Apibendrinimai ir išvadosBendriausia prasme tyrimo išvados rodo, kad respondentai domisi ir vienaip ar kitaipyra įsitraukusi į vystomojo švietimo veiklas. Būtina toliau skatinti neformalių struktūrų- nevyriausybinių organizacijų, bendruomenių, neformalių švietėjų - įsitraukimą į šiasveiklas, gerinant įvairių institucijų tarpusavio koordinavimą, didinant galimybespasinaudoti finansine parama šioms veikloms organizuoti ir išnaudoti elektroninesžiniasklaidos priemones gilinant vietos veikėjų suvokimą apie vystomąjįbendradarbiavimą ir vystomąjį švietimą.Tyrimo metu paaiškėjo, kad respondentai turi pakankamai adekvatų įsivaizdavimąapie vystomąjį švietimą nepaisant to, kad vystomasis švietimas yra palyginti naujasfenomenas. Respondentų nuomonių klausantis darytina išvada, kad būtina skirtidėmesio vystomojo švietimo sąvokos turinio populiarinimui ir unifikuotamnaudojimui.Respondentai dar neturi vienodo supratimo, kurios institucijos atsakingos užvystomąjį švietimą, kaip jos subordinuotos, koks yra nacionalinių institucijų,savivaldybių ir vietos organizacijų vaidmuo bei santykis su jomis. Būtina daugiaudėmesio teikti įvairių veikėjų pastangų koordinavimui, siekiant susieti gan sporadiškaivykstančių vystomojo švietimo veiklų komponentus.Respondentams yra būdingas visuomenėje vyraujantis nepasitikėjimas nacionalinėmisvaldžios ir valdymo institucijomis. Kita vertus, tyrimo dalyviai pozityviai vertinoneformalių tinklų ir ryšių svarbą. Į šią tendenciją svarbu atsižvelgti siekiant geriauišnaudoti vystomojo švietimo vykdytojų potencialą įsitraukti į vystomojo švietimoveiklas. 9
 10. 10. Vystomojo švietimo gebėjimų tyrimas 2010 lapkritisFokus grupės metu paaiškėjo, kad pagrindinės vystomojo švietimo plėtros kliūtys irpavojai susiję su nepakankamu finansavimu ir informavimu, bei menkomispastangomis sudominti ir įtraukti potencialius vystomojo švietėjo veikėjus įaptariamas veiklas.Daugelis respondentų laikosi nuostatos vystomojo bendradarbiavimo veiklas rengtikaimyninėse, Lietuvai draugiškose buvusio socialistinio lagerio besivystančiosevalstybėse. Tyrimo dalyviai palankiai vertina nacionalinės vystomojo švetimostrategijos kūrimą, dažniau pritaria nuostatoms, kad vystomojo švietimo politika būtųintegruota į bendrąsias švietimo sistemas, o prieš rengiant formalius politikosdokumentus rekomenduoja siekti neformalaus konsensuso nusistant nacionalinesvystomojo švietimo gaires.Fokus grupės dalyviai tarp tinkamų vystomojo švietimo krypčių ir priemonių nurodoneformalias vietos iniciatyvas, susietas su nacionaliniais projektais ir lydimasatitinkamu finansavimu. Nepakankamas finansavimas ar pernelyg sudėtingos joįsusavinimo sąlygos jam gauti, kaip ir informacijos stoka apie galimybes plėtotivystomojo švietimo veiklas gali trukdyti respondentų aktyvesniam dalyvavimui šiojesrityje.Tyrimo dalyvių nuomone, labiau visuomenę įtraukti į vystomojo švietimo veiklasnebūtų sunku, išnaudojant nebrangias elektoninės žiniasklaidos ptiemones.Kombinuojant informacijos skaidą internetu su gyvais susitikimais bei tradicinėmisžiniasklaidos priemonėmis, tikėtina laipsniškai generuoti platesnį vietos veikėjų irbendruomenės įsitraukimą į vystomojo švietimo darbo barus. 10

×