Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

анкета ученици

241 views

Published on

анкета ученици

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

анкета ученици

  1. 1. А Н К Е Т А З А У Ч Е Н И К Е 1. Ваш срепен задовољства реализованим часовима:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Највише ми се допало: __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ ____________________ Није ми се допало: __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ ____________________ 2. На овим часовима сам уз помоћ различитих прилога и активности научио/ла сам:  Пуно новог и занимљивог  Научио/ла сам понешто ново  Све је већ било познато 3. После ових часова:  Више ћу се активирати у савладавању нових садржаја  Користићу се наученим у савладавању нових садржаја  Задржаћу постојеће стање И за крај твоји: Коментари и предлози: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________
  2. 2.  Resume: А Н К Е Т А З А У Ч Е Н И К Е  Page 2 | [Type your phone number] РЕЗУЛТАТИ АНКЕТЕ За степен задовољства реализованим часовима на скали од 1 – 10, оцену 10 дало је 48% ученика, оцену 9 је дало 22%, оцену 8 је дало 14%, оцену 7 је дало 10% и оцену 6 је дало 6% ученика. Ученицима се највише допало: - како наставница објашњава - игрице и филмови - што наставница учини час интересантним - што се играмо и учимо - што користимо рачунаре Ученицима се није допало: - што се нисмо такмичили у игрицама - што нисмо добили диск са лекцијама и игрицама (ја немам интернет код куће) На овим часовима уз помоћ различитих ИКТ прилога и активности научио/ла сам:  Пуно новог и занимљивог 67%  Научио/ла сам понешто ново 23%  Све је већ било познато 10% После ових часова:  Више ћу се активирати у савладавању нових садржаја 45%  Користићу се наученим у савладавању нових садржаја 50%  Задржаћу постојеће стање 5%. Коментари и предлози:  Математика је тешка али ми се свиђа  Часови су супер  Правите занимљиве часове  Немам коментар, све је добро  Све најбоље  Дуже да траје час  Филмови су могли дуже трајати и могао сам и ја да учествујем  Мислим да би требало да буде више огледних часова  Све је добро, немам предлога  Наставница да буде мало строжија

×