Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Reg att seminars_26062012

386 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Reg att seminars_26062012

 1. 1. Valsts iestāžu sadarbība uzņēmējdarbības atbalstam un pakalpojumu sniegšanai reģionos Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidošana 26.06.2012. 1
 2. 2. Diskusijas jautājumi Vai līdz šim ir realizēta mērķtiecīga uz izmaksu efektivitāti virzīta pakalpojumu politika un vai tā ir saistīta ar teritoriālo pieejamību?  Kāda ir sadarbība reģiona/pilsētas mērogā?  Kā tiek plānots pakalpojumu sniegšanas tīkls? Kādi ir valsts iestāžu sadarbības iespējamie risinājumi un izaicinājumi, lai:  Veicinātu uzņēmējdarbības attīstību reģionos;  Mazinātu administratīvo slogu uzņēmējiem un iedzīvotājiem;  Nodrošinātu pakalpojumu pieejamību;  Paaugstinātu pārvaldes efektivitāti;  Paaugstinātu pārvaldes caurskatāmību . 2
 3. 3. Piem., uzņēmēju (VID) Klientu apkalpošanas centri 3
 4. 4. 4Piem., lauksaimnieku (LAD) Klientu apkalpošanas centri 4
 5. 5. Hipotēku zemes bankas tīkls 5
 6. 6. Latvijas lauku konsultāciju centrs (LLKC) 6
 7. 7. 7
 8. 8. 8
 9. 9. Vienotā klientu apkalpošanas tīkla izveide 9

×