Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

PLANTEXTRAKT

1,351 views

Published on

Published in: Business, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

PLANTEXTRAKT

 1. 1. Laboratoarele de homeopati e şi fitoterapie PLANTEXTRAKT 1991 - 2009
 2. 2. <ul><li>Laboratoarele P LANTEXTRAKT </li></ul><ul><li>au fost înfiinţate în 1991, ca firmă mixtă româno-germană, cu sediul în satul Rădaia, comuna Baciu, judeţul Cluj, într-o zonă nepoluată, </li></ul><ul><li>în mijlocul naturii. </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Platforma industrială are o suprafaţă de 38.000 mp, din care : </li></ul><ul><ul><li>3.500 mp reprezintă hala de producţe şi zonele de depozitare ; </li></ul></ul><ul><ul><li>pe o suprafaţă de peste 12 ha se întind culturi ecologice de plante medicinale. </li></ul></ul>
 4. 4. Good Agricultural Practice (GAP) Reguli de Bună Practică Agricolă <ul><li>Realizăm monitorizarea riguroasă a etapelor de producţie a plantelor medicinale – </li></ul><ul><li>din culturi sau floră spontană. </li></ul>
 5. 5. Principalele culturi de plante medicinale <ul><li>Echinacea purpurea </li></ul><ul><li>Echinacea pallida </li></ul><ul><li>Melissa officinalis </li></ul><ul><li>Calendula officinalis </li></ul><ul><li>Ribes nigrum </li></ul><ul><li>Avena sativa </li></ul><ul><li>Hordeum vulgare </li></ul>
 6. 6. Culturi în dezvoltare <ul><li>Berberis aquifolium </li></ul><ul><li>Spartium scoparium </li></ul><ul><li>Gingko biloba </li></ul><ul><li>Morus nigra </li></ul><ul><li>Chionanthus virginicus </li></ul><ul><li>Prunus laurocerasus </li></ul><ul><li>Vitex agnus - castus </li></ul>
 7. 7. Flora spontană <ul><li>Folosim o mare diversitate de plante medicinale existente în flora României. </li></ul><ul><li>Plantele recoltate din habitatul lor natural prezintă efect terapeutic maxim. </li></ul><ul><li>Principalele specii: </li></ul><ul><ul><li>Arnica montana </li></ul></ul><ul><ul><li>Crataegus monogyna </li></ul></ul><ul><ul><li>Convallaria majalis </li></ul></ul><ul><ul><li>Hypericum perforatum </li></ul></ul><ul><ul><li>Juniperus communis </li></ul></ul><ul><ul><li>Solidago virgaurea </li></ul></ul><ul><ul><li>Urtica dioica </li></ul></ul><ul><ul><li>Urtica urens </li></ul></ul><ul><ul><li>Viscum album </li></ul></ul>
 8. 8. P LANTEXTRAKT companie farmaceutic ă c ertificată <ul><li>Certificare farmaceutică internaţională GMP pentru medicamentele homeopate ; </li></ul><ul><li>Certificare GMP pentru extractele vegetale ; </li></ul><ul><li>Certificare ecologică pentru culturi organice; </li></ul><ul><li>Certificare ecologică a zonelor de recoltare a plantelor din flora spontană; </li></ul>
 9. 9. <ul><li>Plantele medicinale provenite din </li></ul><ul><li>culturile organice proprii sau </li></ul><ul><li>recoltate din flora spontană </li></ul><ul><li>sunt prelucrate pentru obţinerea de: </li></ul><ul><ul><ul><li>Tincturi mamă, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Produse gemoterapice (macerate glicerinice) , </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Produse fitoterapeutice, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Remedii homeopat e . </li></ul></ul></ul><ul><li>Fluxurile de fabricaţie sunt certificate GMP. </li></ul>
 10. 10. <ul><li>CARACTERISTICA DE BAZ Ă A PRODUSELOR PLANTEXTRAKT ESTE PRELUCRAREA PLANTELOR ÎN STARE PROASPĂTĂ. </li></ul><ul><li>În acest fel se păstrează nealterat </li></ul><ul><li>fitocomplexul caracteristic fiecărei </li></ul><ul><li>plante, toate mineralele şi </li></ul><ul><li>vitaminele conţinute. </li></ul>
 11. 11. VERIFICAREA CALITĂŢII <ul><li>Porneşte de la verificarea solului, contin u ă cu verificarea materiilor prime şi a ambalajelor şi se termină cu analiza produselor intermediare şi finite. </li></ul><ul><li>Foloseşte metodele prevăzute de: </li></ul><ul><li> - Farmacopeea homeopată germană; </li></ul><ul><li> - Farmacopeea franceză; </li></ul><ul><li> - Farmacopeea europeană. </li></ul>
 12. 12. CONTROLUL CALITĂŢII PLANTELOR PROASPETE <ul><li>Verificarea macroscopică: </li></ul><ul><ul><li>Identificarea caracteristicilor de bază; </li></ul></ul><ul><ul><li>Identificarea eventualelor boli; </li></ul></ul><ul><ul><li>Identificarea părţilor străine de plantă; </li></ul></ul><ul><ul><li>Umiditate. </li></ul></ul><ul><li>Verificări realizate pe baza: </li></ul><ul><ul><li>Descrierilor din specificaţii – monografii din farmacopee; </li></ul></ul><ul><ul><li>Comparării cu ierbar-mostră. </li></ul></ul>
 13. 13. CONTROLUL CALITĂŢII <ul><li>Toate produsele sunt supuse unor controale prin metode analitice moderne : </li></ul><ul><ul><li>Cromatografie pe strat subţire; </li></ul></ul><ul><ul><li>Cromatografie de lichide de înaltă performanţă ; </li></ul></ul><ul><ul><li>Gaz-cromatografie; </li></ul></ul><ul><ul><li>Spectrofotometrie; </li></ul></ul><ul><ul><li>Spectrometrie de absorbţie atomică. </li></ul></ul>
 14. 14. Metode spectrale <ul><li>Spectrofotometria UV-Vis </li></ul><ul><ul><li>Dozarea unor clase de compu ş i activi din plante ş i extracte ( de ex. f lavonoide, polifenoli, alcaloizi, hidroxiantraceni etc.) </li></ul></ul><ul><li>Spectrometria de absorb ţ ie/emisie atomic ă </li></ul><ul><ul><li>Determinarea concentra ţ iei de metale grele: plumb, cadmiu, mercur, cupru etc. din sol, plante, extracte ; </li></ul></ul><ul><ul><li>Determinarea concentra ţ iei de metale importante terapeutic : fier, zinc, calciu, magneziu etc. </li></ul></ul>
 15. 15. Metode cromatografice <ul><li>Cromatografia pe strat sub ţ ire urmăreşte: </li></ul><ul><ul><li>Identificarea speciei de plant ă sau a extract ului prin ob ţ inerea amprentei cromatografice a plantei, specific ă fiec ă reia î n parte ; </li></ul></ul><ul><ul><li>Determinare a purit ăţii de specie . </li></ul></ul>
 16. 16. Metode cromatografice <ul><li>Cromatografia de gaze : </li></ul><ul><ul><li>Identificarea ş i dozarea compu ş ilor care sunt stabili î n faza gazoas ă , la temperaturi de 100-300 grade C ; </li></ul></ul><ul><ul><li>Determinarea reziduului de pesticide organoclorurate ş i organofosforice din sol, plante, extracte ; </li></ul></ul><ul><ul><li>Determinarea de metanol ş i izopropanol, solven ţ i reziduali ; </li></ul></ul><ul><ul><li>Determinarea purit ăţ ii alcoolului etilic, glicerinei ; </li></ul></ul><ul><ul><li>Identificarea compu ş ilor din uleiuri volatile (profilul uleiului volatil) ; </li></ul></ul><ul><ul><li>Analiza acizilor gra ş i . </li></ul></ul>
 17. 17. Metode cromatografice <ul><li>Cromatografia de lichide de î nalt ă performan ţă urmăreşte: </li></ul><ul><ul><li>Identificarea ş i dozare a compu ş i lor activi din plante ş i extracte la limite foarte sc ă zute , cu mare precizie ; </li></ul></ul><ul><ul><li>Determinarea aflatoxinelor ş i a altor impurit ăţ i din plante ş i extracte , care pot altera produsel e. </li></ul></ul>
 18. 18. www.plantextrakt.ro

×