Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kthcsn giam tien mat

343 views

Published on

 • Dịch vụ làm luận văn tốt nghiệp, làm báo cáo thực tập tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp, tiểu luận, khóa luận, đề án môn học trung cấp, cao đẳng, tại chức, đại học và cao học (ngành kế toán, ngân hàng, quản trị kinh doanh…) Mọi thông tin về đề tài các bạn vui lòng liên hệ theo địa chỉ SĐT: 0973.764.894 ( Miss. Huyền ) Email: dvluanvan@gmail.com ( Bạn hãy gửi thông tin bài làm, yêu cầu giáo viên qua mail) Chúng tôi nhận làm các chuyên ngành thuộc khối kinh tế, giá cho mỗi bài khoảng từ 100.000 vnđ đến 500.000 vnđ
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Kthcsn giam tien mat

 1. 1. Học phần: Kế toán hành chính sự nghiệp N02 Nhóm N02 GIẢM TIỀN MẶT – TIỀN GỬI Giáo viên hướng dẫn: Cô Hoàng Thùy Dương
 2. 2. 1. Lê Thị Hồng Phương 6. Đoàn Thị Dung2. Trần Thị Thùy Diễm 7. Lê Thị Gấm3. Ngô Nữ Như Quỳnh 8. Hồ Thị Thanh Nga4. Cao Thị Hồng Nhung 9. Nguyễn Thị Phương Anh5. Nguyễn Anh Nhân GV hướng dẫn: Hoàng Thùy Dương 2
 3. 3. Home Cấu trúc Mở đầu Chương 1 Chương 2 Chương 3 Kết luận Khuyến nghị 1. Khái quát vấn đề trình bày 2. Các nghiệp vụ chi trực tiếp cho hoạt động sự nghiệp 3. Tổng kết 3
 4. 4. 1. Khái quát vấn đề trình bày: Home Cấu trúc Mở đầu Chương 1 Chương 2 Chương 3 Kết luận Khuyến nghị 1.1. 1.2.Thế nào là chi Chứng từ hoạt động kế toán sự nghiệp? liên quan 1. Khái quát vấn đề trình bày: 1.4. 1.3. Tài khoản Sổ kế toán sử dụng liên quan 4
 5. 5. 1. Khái quát vấn đề trình bày: Home Cấu trúc Mở đầu Chương 1 Chương 2 Chương 3 Kết luận Khuyến nghị1.1. Thế nào là chi hoạt động sự nghiệp?Chi hoạt động bao gồm các khoản chi hoạt động thường xuyên và không thường xuyên, theo dự toán chi đã được duyệt.Nội dung chi hoạt động:- Các khoản chi thường xuyên- Các khoản chi không thường xuyên 5
 6. 6. 1. Khái quát vấn đề trình bày: Home Cấu trúc Mở đầu Chương 1 Chương 2 Chương 3 Kết luận Khuyến nghị1.2. Chứng từ kế toán liên quan: - Hóa đơn mua hàng hóa, dich vụ, phiếu kiểm kêmua hàng. - Bảng thanh toán lương, bảng kê tính tríchBHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN - Phiếu xuất kho vật tư, phiếu chi. - Bảng kê thanh toán công tác phí, quyết toán chi hộinghị, bảng kê chi trợ cấp khó khăn. - Các chứng từ khác có liên quan.
 7. 7. 1. Khái quát vấn đề trình bày: Home Cấu trúc Mở đầu Chương 1 Chương 2 Chương 3 Kết luận Khuyến nghị1.3. Sổ kế toán liên quan:Sổ chi tiết chi hoạt độngCác sổ khác: sổ cái, sổ nhật ký chung…Căn cứ để ghi sổ là các chứng từ gốc, bảng chứng từ gốc có liên quan đến chi hoạt động.
 8. 8. Bộ (Sở) :........ Mẫu số S61a-H Home Cấu trúc Mở đầu Chương 1 Chương 2 Chương 3 Kết luận Khuyến nghịĐơn vị :........ SỔ CHI TIẾT CHI HOẠT ĐỘNG Nguồn kinh phí :...............................Chương :.........................Loại :.......................Khoản :....................... Từ ngày :.......…..Đến ngày :...................... Chứng từ Diễn giải Tiểu Ghi nợ Ghi có Số Ngày mục TK 661 TK 661 Lập, ngày … tháng … năm … Người ghi sổ Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên, đóng dấu)
 9. 9. 1. Khái quát vấn đề trình bày: Home Cấu trúc Mở đầu Chương 1 Chương 2 Chương 3 Kết luận Khuyến nghị1.4. Tài khoản sử dụng:Tài khoản 661 – Chi hoạt độngTài khoản 111Tài khoản 112
 10. 10. Home Cấu trúc Mở đầu Chương 1 Chương 2 Chương 3 Kết luận Khuyến nghịKết cấu tài khoản 661:Bên Nợ: Các khoản chi hoạt động phát sinh ởđơn vị. - Bên Có: Gồm: + Các khoản được phép ghi giảm chi vànhững khoản đã chi không được duyệt. + Kết chuyển số chi hoạt động với nguồnkinh phí khi báo cáo quyết toán được duyệt.Số dư bên Nợ: Các khoản chi hoạt động chưađược quyết toán hoặc quyết toán chưa đượcduyệt. 10
 11. 11. 2. Các nghiệp vụ chi trực tiếp cho hoạt động sự nghiệp Home Cấu trúc Mở đầu Chương 1 Chương 2 Chương 3 Kết luận Khuyến nghị 2.1 2.2 Chi trả cho CP điện Chi trả cho CP tổ nước, điện thoại chức hội họp trong trong đơn vị 5 đơn vị 2.5 TRƯỜNGChi trả CP mua VPP HỢP 2.3phục vụ HĐ của đơn Chi trả cho CP công tác vị. làm việc của NV trong 2.4 đơn vị Chi trả cho CP mua TBVP phục vụ hoạt động của đơn vị 11
 12. 12. 2. Các nghiệp vụ chi trực tiếp cho hoạt động sự nghiệp Home Cấu trúc Mở đầu Chương 1 Chương 2 Chương 3 Kết luận Khuyến nghịCP điện nước 2.1 Chi trả cho chi phí điện nước phát sinh trong đơn vị CP tổ chức hội họp a) Định khoản: CP công tác Nợ 6612 làm việc Có 1111của nhân viên CP mua TBVP CP mua VPP 12
 13. 13. 2. Các nghiệp vụ chi trực tiếp cho hoạt động sự nghiệp Home Cấu trúc Mở đầu Chương 1 Chương 2 Chương 3 Kết luận Khuyến nghị 2.1 Chi trả cho chi phí điện nước phát sinh trong đơnCP điện nước vị b) Ví dụ: CP tổ chức hội họp Ngày 12/1: Phiếu chi 32/N. Chi tiền trả tiền nước CP công tác dùng cho hoạt động thường xuyên số tiền làm việc 2.100.000, trả bằng tiền mặt.của nhân viên Định khoản: CP mua Ngày 12/1 TBVP Nợ TK 66121: 2.100.000 Có TK 1111: 2.100.000 CP mua VPP
 14. 14. 2. Các nghiệp vụ chi trực tiếp cho hoạt động sự nghiệp Home Cấu trúc Mở đầu Chương 1 Chương 2 Chương 3 Kết luận Khuyến nghị 2.1 Chi trả cho chi phí điện nước phát sinh trong đơnCP điện nước vị (chi thường xuyên) CP tổ chức hội họp c) Chứng từ liên quan: giấy báo tiền điện, tiền nước, phiếu chi tiền điện nước,…. CP công tác làm việccủa nhân viên CP mua TBVP CP mua VPP
 15. 15. Home Cấu trúc Mở đầu Chương 1 Chương 2 Chương 3 Kết luận Khuyến nghị
 16. 16. 2. Các nghiệp vụ chi trực tiếp cho hoạt động sự nghiệp Home Cấu trúc Mở đầu Chương 1 Chương 2 Chương 3 Kết luận Khuyến nghị CP điện 2.2 Chi trả cho chi phí tổ chức hội họp trong nước đơn vị CP tổ chức hội họp a) Định khoản: CP công tác Nợ 6612 làm việc Có 1111của nhân viên CP mua TBVP CP mua TBVP
 17. 17. 2. Các nghiệp vụ chi trực tiếp cho hoạt động sự nghiệp Home Cấu trúc Mở đầu Chương 1 Chương 2 Chương 3 Kết luận Khuyến nghị CP điện 2.2 Chi trả cho chi phí tổ chức hội họp trong nước đơn vị CP tổ chức hội họp b) Ví dụ: — Ngày 20/4, phiếu chi 34/N, chi cho việc thuê CP công tác làm việc hội trường phục vụ hội nghị tháng 4/N:của nhân viên 553.000đ, trả bằng tiền mặt CP mua Định khoản TBVP CP mua Nợ TK 6612: 553.000 VPP Có TK 1111: 553.000
 18. 18. 2. Các nghiệp vụ chi trực tiếp cho hoạt động sự nghiệp Home Cấu trúc Mở đầu Chương 1 Chương 2 Chương 3 Kết luận Khuyến nghị CP điện 2.2 Chi trả cho chi phí tổ chức hội họp trong nước đơn vị CP tổ chức hội họp c) Chứng từ liên quan: các hóa đơn cho chi phí của cuộc họp như hóa đơn về nước CP công tác làm việc uống, hoa, phiếu chi, v.v…của nhân viên CP mua TBVP CP mua TBVP
 19. 19. 2. Các nghiệp vụ chi trực tiếp cho hoạt động sự nghiệp Home Cấu trúc Mở đầu Chương 1 Chương 2 Chương 3 Kết luận Khuyến nghịCP điện nước 2.3. Chi trả cho chi phí công tác làm việc của nhân viên trong đơn vịCP tổ chức hội họp a) Định khoản: CP công tác Nợ 6612 làm việccủa nhân viên Có 1111/1121 CP mua TBVP CP mua VPP
 20. 20. 2. Các nghiệp vụ chi trực tiếp cho hoạt động sự nghiệp Home Cấu trúc Mở đầu Chương 1 Chương 2 Chương 3 Kết luận Khuyến nghịCP điện nước 2.3. Chi trả cho chi phí công tác làm việc của nhân viên trong đơn vị:CP tổ chức hội họp b) Ví dụ: Ngày 5/6, phiếu chi 111/N, thanh toán tiền công tác phí: 10.362.000đ, trả bằng chuyển khoản CP công tác làm việc Định khoảncủa nhân viên Nợ TK 6612: 10.362.000 CP mua TBVP Có TK 1121: 10.362.000 CP mua VPP
 21. 21. 2. Các nghiệp vụ chi trực tiếp cho hoạt động sự nghiệp Home Cấu trúc Mở đầu Chương 1 Chương 2 Chương 3 Kết luận Khuyến nghịCP điện nước 2.3. Chi trả cho chi phí công tác làm việc của nhân viên trong đơn vịCP tổ chức hội họp c) Chứng từ liên quan: các hóa đơn chi phí CP công tác ăn ở ngủ nghỉ xăng xe, phiếu chi,v.v… làm việccủa nhân viên CP mua TBVP CP mua VPP
 22. 22. Home Cấu trúc Mở đầu Chương 1 Chương 2 Chương 3 Kết luận Khuyến nghị 22
 23. 23. Home Cấu trúc Mở đầu Chương 1 Chương 2 Chương 3 Kết luận Khuyến nghị 23
 24. 24. Home Cấu trúc Mở đầu Chương 1 Chương 2 Chương 3 Kết luận Khuyến nghị 24
 25. 25. 2. Các nghiệp vụ chi trực tiếp cho hoạt động sự nghiệp Home Cấu trúc Mở đầu Chương 1 Chương 2 Chương 3 Kết luận Khuyến nghị 2.4. Chi trả cho chi phí mua thiết bị văn phòng phụcCP điện nước vụ cho hoạt động của đơn vị (Thiết bị văn phòng: máy vi tính, điều hòa, máy in, máy fax, CP tổ chức hội họp v.v…) CP công tác a)Định khoản: làm việccủa nhân viên Nợ 6612 Có 1111/1121 CP mua TBVP CP mua VPP
 26. 26. 2. Các nghiệp vụ chi trực tiếp cho hoạt động sự nghiệp Home Cấu trúc Mở đầu Chương 1 Chương 2 Chương 3 Kết luận Khuyến nghị 2.4. Chi trả cho chi phí mua thiết bị văn phòng phụcCP điện nước vụ cho hoạt động của đơn vị (Thiết bị văn phòng: máy vi tính, điều hòa, máy in, máy fax, CP tổ chức hội họp v.v…) b) Ví dụ: Ngày 30/3, phiếu chi 60/N mua 2 cái CP công tác máy in cho phòng hành chính tổng hợp N: làm việccủa nhân viên 12.200.000 CP mua Định khoản TBVP Nợ TK 6612: 12.200.000 CP mua VPP Có TK 1121: 12.200.000
 27. 27. 2. Các nghiệp vụ chi trực tiếp cho hoạt động sự nghiệp Home Cấu trúc Mở đầu Chương 1 Chương 2 Chương 3 Kết luận Khuyến nghị 2.4. Chi trả cho chi phí mua thiết bị văn phòngCP điện nước phục vụ cho hoạt động của đơn vị (Thiết bị CP tổ chức văn phòng: máy vi tính, điều hòa, máy hội họp in, máy fax, v.v…) CP công tác làm việc c) Chứng từ liên quan: các hóa đơn muacủa nhân viên hàng do bên bán cung cấp, phiếu chi,…. CP mua TBVP CP mua VPP
 28. 28. Home Cấu trúc Mở đầu Chương 1 Chương 2 Chương 3 Kết luận Khuyến nghị 28
 29. 29. 2. Các nghiệp vụ chi trực tiếp cho hoạt động sự nghiệp Home Cấu trúc Mở đầu Chương 1 Chương 2 Chương 3 Kết luận Khuyến nghịCP điện nước 2.5. Chi trả cho chi phí mua văn phòng phẩm và các nhu yếu phẩm khác phục vụ cho hoạt CP tổ chức động của đơn vị: (Văn phòng phẩm: hội họp giấy, bút, mực in, bảng, v.v…) CP công tác làm việc a) Định khoản:của nhân viên Nợ 6612 Có 1111 CP mua TBVP CP mua TBVP
 30. 30. 2. Các nghiệp vụ chi trực tiếp cho hoạt động sự nghiệp Home Cấu trúc Mở đầu Chương 1 Chương 2 Chương 3 Kết luận Khuyến nghịCP điện nước 2.5. Chi trả cho chi phí mua văn phòng phẩm và các nhu yếu phẩm khác phục vụ cho hoạt động của đơn vị: (Văn phòng phẩm: giấy, bút, mực CP tổ chức hội họp in, bảng, v.v…) CP công tác b) Ví dụ: Ngày 9/8: Phiếu chi 57/N. Chi mua văn làm việccủa nhân viên phòng phẩm nhập kho dùng cho hoạt động hành chính sự nghiệp số tiền 200.000 CP mua Nợ TK 6612: 200.000 TBVP Có TK 1111: 200.000 CP mua c) Chứng từ liên quan: hóa đơn mua hàng của bên VPP cung cấp, phiếu chi, v.v…
 31. 31. Home Cấu trúc Mở đầu Chương 1 Chương 2 Chương 3 Kết luận Khuyến nghị 31
 32. 32. Ví dụ ghi sổ:Bộ (Sở) : Sở Giáo dục đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế Mẫu số S61a-H Home Cấu trúc Mở đầu Chương 1 Chương 2 Chương 3 Kết luận Khuyến nghị Đơn vị :..Trường Đại Học Kinh Tế Huế SỔ CHI TIẾT CHI HOẠT ĐỘNG Nguồn kinh phí :.....Nguồn kinh phí hoạt động.......................... Chương :............622.............Loại :.............490..........Khoản :.............502.... Từ ngày :.....1/1/N..…..Đến ngày :..........1/5/N............ Chứng từ Diễn giải Tiểu Ghi nợ Ghi có Số Ngày mục TK 661 TK 661 17/1 Tiền nước 6502 2100000 20/4 Thuê hội 6655 553000 trường Lập, ngày … tháng … năm … Người ghi sổ Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên, đóng dấu)
 33. 33. Kết luận: Home Cấu trúc Mở đầu Chương 1 Chương 2 Chương 3 Kết luận Khuyến nghịHoạt động chi sự nghiệp là hoạt động thường xuyên vàkhông thể thiếu trong mỗi đơn vị. Bên cạnh hoạt độngthu thì luôn có hoạt động chi. Trên thực tế chi sự nghiệpcủa đơn vị có rất nhiều hoạt động đa dạng. Vì theo yêucầu của đề bài nên ở đây chỉ để cập những trường hợpđơn giản nhất và cụ thể nhất liên quan trực tiếp đếngiảm tiền mặt – tiền gửi, các hoạt động chi liên quan đếncác tài khoản khác sẽ được đề cập cụ thể hơn trongchương Kế toán các khoản chi trong đơn vị sự nghiệp. 33
 34. 34. Home Cấu trúc Mở đầu Chương 1 Chương 2 Chương 3 Kết luận Khuyến nghị Cám ơn cô giáo cùng các bạn đã theo dõi! 

×