Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Yhteinen tahtotila / Tulevaisuuden maakunta ja uusi kunta, Lepistö

730 views

Published on

Apulaiskaupunginjohtaja Arto Lepistö, kommentti 15.6.2011

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Yhteinen tahtotila / Tulevaisuuden maakunta ja uusi kunta, Lepistö

  1. 1. Luottamuksen näkökulmat• Valta• Taloudelliset voimavarat
  2. 2. • ”Ei uusia tehtäviä”, indexien puolitukset, alimitoitetut kustannuslaskelmat jne. jne.
  3. 3. Luottamus horjuu• Valtio on vetäytynyt hyvinvoinnin edistämisen yhteisvastuusta• Mistä asioista voidaan tehdä paikallisella tasolla eri vaihtoehtoja aidosti puntaroiva poliittinen päätös, kun huomioidaan: – Lainsäädännön laaja subjektiivisten oikeuksien määrä, jotka rajaavat kunnan harkintavallan olemattomaksi – Em. Johtuva rahoitusvajeen kasvu – ministeriöiden norminomaiseksi muotoutuneet laatusuositukset
  4. 4. Luottamus horjuu• Kunnat on vedetty samaan kurimukseen, kölin alta uitetaan nekin, joilla olisi täydet edellytykset palvella hyvin kuntalaisia• Tuottavuus, parhaat käytännöt ja uudet innovaatiot jäävät marginaaliseksi puuhasteluksi

×