Yhteinen tahtotila / Valtiokonsernin ja julkishallinnon uudistuminen, Laajala

Sitra / Uusi johtajuus
Sitra / Uusi johtajuusSitra / Uusi johtajuus
Valtio - kuntasuhde
- vastakkainasettelua vai yhteistä
      vastuuta?
     Yhteinen tahtotila Suomelle/Sitra
    Pikkuparlamentti 15.6.2011, Eduskunta
        Ylijohtaja Päivi Laajala
Kuntalain säännökset valtion ja kuntien
      neuvottelumenettelystä
 Peruspalveluohjelmamenettely on osa
 valtion ja kuntien neuvottelumenettelyä
 ja valtion talousarvion valmistelua.
 Menettelyllä tarkoitetaan peruspalvelu-
 ohjelmaa, peruspalvelubudjettia sekä
 kuntien taloutta ja hallintoa koskevien
 asioiden käsittelyä kunnallistalouden ja
 –hallinnon neuvottelukunnassa.

     Kuntaosasto
     Kuntaosasto           15.6.2011
                      15.6.2011  2
Menettelyn aikataulu
 Peruspalveluohjelma -päätös
 valtiontalouden kehyspäätöksen
 yhteydessä, maaliskuu.
 Peruspalvelubudjetti, osa valtion
 talousarvioesityksen valmistelua, kesä –
 budjettiriihi – TAE syyskuu.
 Kunnallistalouden ja –hallinnon
 neuvottelukunta, kokous kerran
 kuukaudessa.
     Kuntaosasto
     Kuntaosasto          15.6.2011
                     15.6.2011  3
Peruspalveluohjelman sisältö
 Kuntien toimintaympäristön muutos ja
 palvelujen kysynnän muutokset.
 Kuntatalouden kehitys ja kuntien
 tehtävien muutokset.
 Ohjelma kuntien tulojen ja menojen
 tasapainottamiseksi.
 Arvio kuntien lakisääteisten tehtävien
 rahoitustarpeesta, kehittämisestä ja
 tuottavuuden lisäämisestä.

     Kuntaosasto
     Kuntaosasto          15.6.2011
                     15.6.2011  4
Peruspalveluohjelman valmistelun organisointi
 Peruspalveluohjelman ministeriryhmä valmistelee
 ohjelman ja budjetin.
 Ministeriryhmässä kaikki hallituspuolueet mukana,
 Suomen Kuntaliitto asiantuntijana.
 Nykyinen kokoonpano: Valtiovarainministeri pj., kunta-
 ja hallinto-, sosiaali- ja terveys-, peruspalvelu-,
 opetus-, maahanmuutto-, oikeus- ja liikenneministeri.
 Kunnallistalouden ja –hallinnon neuvottelukunta
 valmistelee kuntatalouden kehitysarvion sekä
 peruspalvelujen tila –raportin peruspalveluohjelmaa
 varten.
 Kuntaliiton asiantuntemus valmistelussa (ainoa
 ministeriryhmä, jossa valtioneuvoston ulkopuolisia
 jäseniä).

      Kuntaosasto
      Kuntaosasto               15.6.2011
                           15.6.2011  5
Peruspalveluohjelma ohjauksen välineenä
 Kunnat ja kuntayhtymät: informaatio-
 ohjausta, yhteistä tietoa taloudesta, julkisesta
 taloudesta ja valtion toimenpiteistä. Poliittinen
 tahdonilmaus, esim. tuottavuustyö.
 Ministeriöt: sitovuus osa valtiontalouden
 kehystä, sitovuus määrärahojen osalta, ei
 uusia tehtäviä ellei sisälly ohjelmaan.
 Kaste- ja hallinnonalojen kehittämisohjelmat:
 toteutetaan kehysten puitteissa, eivät
 taloudellisesti sitovia, määrärahat ohjelmassa.
 Kuntatalouden tasapainottamistoimet:
 poliittinen sitoumus hallitukselta.

      Kuntaosasto
      Kuntaosasto             15.6.2011
                         15.6.2011  6
Kunnallistalouden ja –hallinnon
       neuvottelukunta
 Valmistelee kuntatalouden kehitysarvion ja
 seuraa, että peruspalveluohjelma otetaan
 huomioon kuntia koskevan lainsäädännön ja
 päätöksien valmistelussa.
 Hallinto- ja kuntaministeri puheenjohtaja,
 jäsenet: VM, STM, OKM ja Kuntaliitto.
 Neuvottelu- ja yhteistyöelin, 6 valtion
 edustajaa ja 6 kuntien edustajaa.
 Käsittelyssä myös muiden ministeriöiden
 kuntien taloutta ja hallintoa koskevat
 toimenpiteet.

     Kuntaosasto
     Kuntaosasto           15.6.2011
                      15.6.2011  7
Menettelyn kehittämistarpeet?
   Kuntapolitiikan ohjausta on vahvistettava
  Hallitusohjelman merkitys suuri: ohjelmassa tulisi määritellä katto
  lainsäädännöstä aiheutuville uusien ja laajenevien tehtävien
  aiheuttamalle kuntien menojen kasvulle. Ohjelmaan tulisi koota kuntien
  vastuulla olevien palveluiden lainsäädäntöä edellyttävät ehdotukset
  kustannusarvioineen.
  Kartoitus kunnille säädetyistä tehtävistä ja velvoitteiden sisällöstä;
  voidaanko velvoitteita vähentää? Kunnille ei lähtökohtaisesti tulisi säätää
  uusia velvoitteita ja tehtävien laajennuksia. Jos säädetään,
  kustannusvaikutukset tullee arvioida nykyistä tarkemmin.
  Kuntien tuottavuustavoitteiden rinnalla tulee huomioida laatu ja
  vaikuttavuus sekä kuntien erilaiset olosuhteet. Suositukset pidetään
  suositusten roolissa.
  Kuntia kehitetään entistä enemmän osana julkista hallintoa ja taloutta.
  Kuntalain kokonaisuudistuksella merkitystä myös ohjauksen kannalta:
  esim. kuntien kehysmenettely, talouden ohjauksen vahvistaminen,
  johtamisen kehittäminen, millainen on tulevaisuuden kunta?


         Kuntaosasto
         Kuntaosasto                      15.6.2011
                                     15.6.2011  8
1 of 8

Recommended

Kunta- ja maakuntauudistuksen tilanne, Jani Heikkinen, Valtiovarainministeriö by
Kunta- ja maakuntauudistuksen tilanne, Jani Heikkinen, ValtiovarainministeriöKunta- ja maakuntauudistuksen tilanne, Jani Heikkinen, Valtiovarainministeriö
Kunta- ja maakuntauudistuksen tilanne, Jani Heikkinen, ValtiovarainministeriöTilastokeskus
196 views5 slides
Maakuntien resurssiohjaus 31.8.2016 by
Maakuntien resurssiohjaus 31.8.2016Maakuntien resurssiohjaus 31.8.2016
Maakuntien resurssiohjaus 31.8.2016Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset
558 views13 slides
Kuntatalouden sopeutusohjelma 2014 2017 by
Kuntatalouden sopeutusohjelma 2014 2017Kuntatalouden sopeutusohjelma 2014 2017
Kuntatalouden sopeutusohjelma 2014 2017Markku Pyykkölä
703 views32 slides
Maakuntien resurssiohjaus 29.6.2016 by
Maakuntien resurssiohjaus 29.6.2016Maakuntien resurssiohjaus 29.6.2016
Maakuntien resurssiohjaus 29.6.2016Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset
1.5K views13 slides
Kuntajasoteuudistuksentilannekatsaus 130210031124-phpapp01 by
Kuntajasoteuudistuksentilannekatsaus 130210031124-phpapp01Kuntajasoteuudistuksentilannekatsaus 130210031124-phpapp01
Kuntajasoteuudistuksentilannekatsaus 130210031124-phpapp01SDP
1K views19 slides
Sote 080513 by
Sote 080513Sote 080513
Sote 080513SDP
7.8K views14 slides

More Related Content

What's hot

Tuomas Pöysti sote-aluekierros lakipaketti syyskuu 2016 by
Tuomas Pöysti sote-aluekierros lakipaketti syyskuu 2016Tuomas Pöysti sote-aluekierros lakipaketti syyskuu 2016
Tuomas Pöysti sote-aluekierros lakipaketti syyskuu 2016Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset
566 views24 slides
Työnantajavastuu arjessa ja johtamisessa tulevaisuuden työnantajalinjaukset j... by
Työnantajavastuu arjessa ja johtamisessa tulevaisuuden työnantajalinjaukset j...Työnantajavastuu arjessa ja johtamisessa tulevaisuuden työnantajalinjaukset j...
Työnantajavastuu arjessa ja johtamisessa tulevaisuuden työnantajalinjaukset j...Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset
776 views19 slides
Sosiaali ja terveydenhuollon järjestämislakiluonnos 29.6.2016 by
Sosiaali ja terveydenhuollon järjestämislakiluonnos 29.6.2016Sosiaali ja terveydenhuollon järjestämislakiluonnos 29.6.2016
Sosiaali ja terveydenhuollon järjestämislakiluonnos 29.6.2016Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset
1.7K views19 slides
Pankkivero ja SDP by
Pankkivero ja SDPPankkivero ja SDP
Pankkivero ja SDPSDP
408 views7 slides
Hallituksen tiedotustilaisuus sote- ja maakuntauudistuksesta 29.6.2016 by
Hallituksen tiedotustilaisuus sote- ja maakuntauudistuksesta 29.6.2016Hallituksen tiedotustilaisuus sote- ja maakuntauudistuksesta 29.6.2016
Hallituksen tiedotustilaisuus sote- ja maakuntauudistuksesta 29.6.2016Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset
1.7K views7 slides
Maakuntalakiluonnos 29.6.2016 by
Maakuntalakiluonnos 29.6.2016Maakuntalakiluonnos 29.6.2016
Maakuntalakiluonnos 29.6.2016Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset
1.8K views12 slides

What's hot(19)

Pankkivero ja SDP by SDP
Pankkivero ja SDPPankkivero ja SDP
Pankkivero ja SDP
SDP408 views
Sote-järjestämislakiluonnoksen vaikutusten ennakkoarviointi by THL
Sote-järjestämislakiluonnoksen vaikutusten ennakkoarviointiSote-järjestämislakiluonnoksen vaikutusten ennakkoarviointi
Sote-järjestämislakiluonnoksen vaikutusten ennakkoarviointi
THL4.2K views
Tuusulan Kokoomuksen syyskokous by Lauri Untamo
Tuusulan Kokoomuksen syyskokousTuusulan Kokoomuksen syyskokous
Tuusulan Kokoomuksen syyskokous
Lauri Untamo223 views
SDP:n saavutukset hallituksen kuntauudistuslinjauksissa 15.11.2012 by SDP
SDP:n saavutukset hallituksen kuntauudistuslinjauksissa 15.11.2012 SDP:n saavutukset hallituksen kuntauudistuslinjauksissa 15.11.2012
SDP:n saavutukset hallituksen kuntauudistuslinjauksissa 15.11.2012
SDP302 views
KUVA toimeenpanoryhmän työn esittely, P.Hämäläinen by THL
KUVA toimeenpanoryhmän työn esittely, P.HämäläinenKUVA toimeenpanoryhmän työn esittely, P.Hämäläinen
KUVA toimeenpanoryhmän työn esittely, P.Hämäläinen
THL588 views

Similar to Yhteinen tahtotila / Valtiokonsernin ja julkishallinnon uudistuminen, Laajala

Sote-uudistuksen yleiskatsaus 12.11.2015 by
Sote-uudistuksen yleiskatsaus 12.11.2015Sote-uudistuksen yleiskatsaus 12.11.2015
Sote-uudistuksen yleiskatsaus 12.11.2015Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset
1.3K views19 slides
SAK:n tavoitteet valtion vuoden 2011 talousarvioon sekä valtiontalouden kehyk... by
SAK:n tavoitteet valtion vuoden 2011 talousarvioon sekä valtiontalouden kehyk...SAK:n tavoitteet valtion vuoden 2011 talousarvioon sekä valtiontalouden kehyk...
SAK:n tavoitteet valtion vuoden 2011 talousarvioon sekä valtiontalouden kehyk...Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
322 views20 slides
Ratkaisujen Suomi - SOSTEn näkökulmia hallitusohjelmaan by
Ratkaisujen Suomi - SOSTEn näkökulmia hallitusohjelmaanRatkaisujen Suomi - SOSTEn näkökulmia hallitusohjelmaan
Ratkaisujen Suomi - SOSTEn näkökulmia hallitusohjelmaanSOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
566 views32 slides
Ehdotus laiksi alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista by
Ehdotus laiksi alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluistaEhdotus laiksi alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista
Ehdotus laiksi alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluistaTyö- ja elinkeinoministeriö
1.7K views13 slides
Ajankohtainen lainsaadanto250309 by
Ajankohtainen lainsaadanto250309Ajankohtainen lainsaadanto250309
Ajankohtainen lainsaadanto250309TiitusL
460 views49 slides
Budjettiriihen muistio290814 by
Budjettiriihen muistio290814Budjettiriihen muistio290814
Budjettiriihen muistio290814SDP
62.8K views29 slides

Similar to Yhteinen tahtotila / Valtiokonsernin ja julkishallinnon uudistuminen, Laajala(20)

Ajankohtainen lainsaadanto250309 by TiitusL
Ajankohtainen lainsaadanto250309Ajankohtainen lainsaadanto250309
Ajankohtainen lainsaadanto250309
TiitusL460 views
Budjettiriihen muistio290814 by SDP
Budjettiriihen muistio290814Budjettiriihen muistio290814
Budjettiriihen muistio290814
SDP62.8K views
Maakunta ja sote-uudistus Uudenmaan maakunta Timo Aronkytö by Timo Aronkytö
Maakunta ja sote-uudistus Uudenmaan maakunta Timo AronkytöMaakunta ja sote-uudistus Uudenmaan maakunta Timo Aronkytö
Maakunta ja sote-uudistus Uudenmaan maakunta Timo Aronkytö
Timo Aronkytö195 views
Kannustava elementti kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyöhön_6.10.2016 by THL
Kannustava elementti kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyöhön_6.10.2016Kannustava elementti kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyöhön_6.10.2016
Kannustava elementti kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyöhön_6.10.2016
THL285 views
Suomen Yrittäjät esittää 10 keinoa kuntien tuottavuuden parantamiseksi by Suomen Yrittäjät
Suomen Yrittäjät esittää 10 keinoa kuntien tuottavuuden parantamiseksiSuomen Yrittäjät esittää 10 keinoa kuntien tuottavuuden parantamiseksi
Suomen Yrittäjät esittää 10 keinoa kuntien tuottavuuden parantamiseksi
Suomen Yrittäjät5.1K views
Kokonaiskuvaus julkisen hallinnon talousraportoinnin ja seurannan yleisistä t... by Tilastokeskus
Kokonaiskuvaus julkisen hallinnon talousraportoinnin ja seurannan yleisistä t...Kokonaiskuvaus julkisen hallinnon talousraportoinnin ja seurannan yleisistä t...
Kokonaiskuvaus julkisen hallinnon talousraportoinnin ja seurannan yleisistä t...
Tilastokeskus124 views
Katri Kilpeläinen: Minimitietosisältö kunnan ja maakunnan hyvinvointikertomuk... by THL
Katri Kilpeläinen: Minimitietosisältö kunnan ja maakunnan hyvinvointikertomuk...Katri Kilpeläinen: Minimitietosisältö kunnan ja maakunnan hyvinvointikertomuk...
Katri Kilpeläinen: Minimitietosisältö kunnan ja maakunnan hyvinvointikertomuk...
THL447 views
Neuvolapäivät 2016 Sote- ja maakuntauudistus äitiys- ja lastenneuvolapalvelu... by THL
Neuvolapäivät 2016 Sote- ja maakuntauudistus äitiys- ja lastenneuvolapalvelu...Neuvolapäivät 2016 Sote- ja maakuntauudistus äitiys- ja lastenneuvolapalvelu...
Neuvolapäivät 2016 Sote- ja maakuntauudistus äitiys- ja lastenneuvolapalvelu...
THL445 views
SDP-näkökulmia vuoden 2015 ensimmäiseen lisätalousarvioesitykseen by SDP
SDP-näkökulmia vuoden 2015 ensimmäiseen lisätalousarvioesitykseenSDP-näkökulmia vuoden 2015 ensimmäiseen lisätalousarvioesitykseen
SDP-näkökulmia vuoden 2015 ensimmäiseen lisätalousarvioesitykseen
SDP52.4K views
Sdp ja budjettiriihi 2012 by SDP
Sdp ja budjettiriihi 2012Sdp ja budjettiriihi 2012
Sdp ja budjettiriihi 2012
SDP393 views

More from Sitra / Uusi johtajuus

Työn imu 300512 by
Työn imu 300512Työn imu 300512
Työn imu 300512Sitra / Uusi johtajuus
1.3K views11 slides
Yhteiskunnalliset yritykset palvelutuotannon uudistajina by
Yhteiskunnalliset yritykset palvelutuotannon uudistajinaYhteiskunnalliset yritykset palvelutuotannon uudistajina
Yhteiskunnalliset yritykset palvelutuotannon uudistajinaSitra / Uusi johtajuus
703 views9 slides
Mervi hasu innovaatioenergia by
Mervi hasu innovaatioenergiaMervi hasu innovaatioenergia
Mervi hasu innovaatioenergiaSitra / Uusi johtajuus
758 views15 slides
Marko kesti henkilöstövoimavarat_kilpailukyvyn_lähteenä by
Marko kesti henkilöstövoimavarat_kilpailukyvyn_lähteenäMarko kesti henkilöstövoimavarat_kilpailukyvyn_lähteenä
Marko kesti henkilöstövoimavarat_kilpailukyvyn_lähteenäSitra / Uusi johtajuus
993 views7 slides
Maria rautio hyvinvointia_työstä by
Maria rautio hyvinvointia_työstäMaria rautio hyvinvointia_työstä
Maria rautio hyvinvointia_työstäSitra / Uusi johtajuus
880 views7 slides
Kirsi heikkilä tammi-voimaantumisen_kehittämisotteet by
Kirsi heikkilä tammi-voimaantumisen_kehittämisotteetKirsi heikkilä tammi-voimaantumisen_kehittämisotteet
Kirsi heikkilä tammi-voimaantumisen_kehittämisotteetSitra / Uusi johtajuus
943 views18 slides

More from Sitra / Uusi johtajuus(20)

Yhteinen tahtotila / Valtiokonsernin ja julkishallinnon uudistuminen, Määttä by Sitra / Uusi johtajuus
Yhteinen tahtotila / Valtiokonsernin ja julkishallinnon uudistuminen, MäättäYhteinen tahtotila / Valtiokonsernin ja julkishallinnon uudistuminen, Määttä
Yhteinen tahtotila / Valtiokonsernin ja julkishallinnon uudistuminen, Määttä
Employee-based and incremental innovation in public services by Sitra / Uusi johtajuus
Employee-based and incremental innovation in public servicesEmployee-based and incremental innovation in public services
Employee-based and incremental innovation in public services

Yhteinen tahtotila / Valtiokonsernin ja julkishallinnon uudistuminen, Laajala

 • 1. Valtio - kuntasuhde - vastakkainasettelua vai yhteistä vastuuta? Yhteinen tahtotila Suomelle/Sitra Pikkuparlamentti 15.6.2011, Eduskunta Ylijohtaja Päivi Laajala
 • 2. Kuntalain säännökset valtion ja kuntien neuvottelumenettelystä  Peruspalveluohjelmamenettely on osa valtion ja kuntien neuvottelumenettelyä ja valtion talousarvion valmistelua.  Menettelyllä tarkoitetaan peruspalvelu- ohjelmaa, peruspalvelubudjettia sekä kuntien taloutta ja hallintoa koskevien asioiden käsittelyä kunnallistalouden ja –hallinnon neuvottelukunnassa. Kuntaosasto Kuntaosasto 15.6.2011 15.6.2011 2
 • 3. Menettelyn aikataulu  Peruspalveluohjelma -päätös valtiontalouden kehyspäätöksen yhteydessä, maaliskuu.  Peruspalvelubudjetti, osa valtion talousarvioesityksen valmistelua, kesä – budjettiriihi – TAE syyskuu.  Kunnallistalouden ja –hallinnon neuvottelukunta, kokous kerran kuukaudessa. Kuntaosasto Kuntaosasto 15.6.2011 15.6.2011 3
 • 4. Peruspalveluohjelman sisältö  Kuntien toimintaympäristön muutos ja palvelujen kysynnän muutokset.  Kuntatalouden kehitys ja kuntien tehtävien muutokset.  Ohjelma kuntien tulojen ja menojen tasapainottamiseksi.  Arvio kuntien lakisääteisten tehtävien rahoitustarpeesta, kehittämisestä ja tuottavuuden lisäämisestä. Kuntaosasto Kuntaosasto 15.6.2011 15.6.2011 4
 • 5. Peruspalveluohjelman valmistelun organisointi  Peruspalveluohjelman ministeriryhmä valmistelee ohjelman ja budjetin.  Ministeriryhmässä kaikki hallituspuolueet mukana, Suomen Kuntaliitto asiantuntijana.  Nykyinen kokoonpano: Valtiovarainministeri pj., kunta- ja hallinto-, sosiaali- ja terveys-, peruspalvelu-, opetus-, maahanmuutto-, oikeus- ja liikenneministeri.  Kunnallistalouden ja –hallinnon neuvottelukunta valmistelee kuntatalouden kehitysarvion sekä peruspalvelujen tila –raportin peruspalveluohjelmaa varten.  Kuntaliiton asiantuntemus valmistelussa (ainoa ministeriryhmä, jossa valtioneuvoston ulkopuolisia jäseniä). Kuntaosasto Kuntaosasto 15.6.2011 15.6.2011 5
 • 6. Peruspalveluohjelma ohjauksen välineenä  Kunnat ja kuntayhtymät: informaatio- ohjausta, yhteistä tietoa taloudesta, julkisesta taloudesta ja valtion toimenpiteistä. Poliittinen tahdonilmaus, esim. tuottavuustyö.  Ministeriöt: sitovuus osa valtiontalouden kehystä, sitovuus määrärahojen osalta, ei uusia tehtäviä ellei sisälly ohjelmaan.  Kaste- ja hallinnonalojen kehittämisohjelmat: toteutetaan kehysten puitteissa, eivät taloudellisesti sitovia, määrärahat ohjelmassa.  Kuntatalouden tasapainottamistoimet: poliittinen sitoumus hallitukselta. Kuntaosasto Kuntaosasto 15.6.2011 15.6.2011 6
 • 7. Kunnallistalouden ja –hallinnon neuvottelukunta  Valmistelee kuntatalouden kehitysarvion ja seuraa, että peruspalveluohjelma otetaan huomioon kuntia koskevan lainsäädännön ja päätöksien valmistelussa.  Hallinto- ja kuntaministeri puheenjohtaja, jäsenet: VM, STM, OKM ja Kuntaliitto.  Neuvottelu- ja yhteistyöelin, 6 valtion edustajaa ja 6 kuntien edustajaa.  Käsittelyssä myös muiden ministeriöiden kuntien taloutta ja hallintoa koskevat toimenpiteet. Kuntaosasto Kuntaosasto 15.6.2011 15.6.2011 7
 • 8. Menettelyn kehittämistarpeet? Kuntapolitiikan ohjausta on vahvistettava  Hallitusohjelman merkitys suuri: ohjelmassa tulisi määritellä katto lainsäädännöstä aiheutuville uusien ja laajenevien tehtävien aiheuttamalle kuntien menojen kasvulle. Ohjelmaan tulisi koota kuntien vastuulla olevien palveluiden lainsäädäntöä edellyttävät ehdotukset kustannusarvioineen.  Kartoitus kunnille säädetyistä tehtävistä ja velvoitteiden sisällöstä; voidaanko velvoitteita vähentää? Kunnille ei lähtökohtaisesti tulisi säätää uusia velvoitteita ja tehtävien laajennuksia. Jos säädetään, kustannusvaikutukset tullee arvioida nykyistä tarkemmin.  Kuntien tuottavuustavoitteiden rinnalla tulee huomioida laatu ja vaikuttavuus sekä kuntien erilaiset olosuhteet. Suositukset pidetään suositusten roolissa.  Kuntia kehitetään entistä enemmän osana julkista hallintoa ja taloutta.  Kuntalain kokonaisuudistuksella merkitystä myös ohjauksen kannalta: esim. kuntien kehysmenettely, talouden ohjauksen vahvistaminen, johtamisen kehittäminen, millainen on tulevaisuuden kunta? Kuntaosasto Kuntaosasto 15.6.2011 15.6.2011 8