Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Heidi keso jaettu_johtajuus

1,378 views

Published on

Sitran Julkishallinnon johtamisohjelman seminaari-sarja Voimaantumisen Polut, aloitusseminaari 1.9.2011

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Heidi keso jaettu_johtajuus

  1. 1. Voimaantumisen polut Heidi Keso Sitra 1.9.2011
  2. 2. Jaettu johtajuus – mitä kehitetään? Johtajuus ei ole yhden ihmisen ominaisuus Hierarkian häivyttäminen Jaettu tieto Jaettu tietämättömyys Jaetut Yhdessätekeminen kokemukset
  3. 3. Jaettu johtajuus - kuka kehittää, kenelle ja kenen kanssa? Ihminen keskiössä TavoitteellisuusDialogi Hyvinvointi Kestävyys
  4. 4. Jaettu johtajuus - miten kehitetään? Iso kuva Muutos & kehitys Organisaatiorakenne YhteistyökäytännötSuhteet ja verkostot = Mukaan ottaminen luottamuspääoma Kuulluksi tuleminen Ajattelutapa = kieli Toisten arvostus
  5. 5. Jaettu johtajuus – mihin suuntaan, kuka päättää? Prosessi tukee Oikeutus muutosta päätöksilleRyhmät & tiimit Vallan eri muodot & yksilöt ja seuraukset käytännössä
  6. 6. Jaetun johtajuuden haaste Rohkeaa yhdessätekemistä luottamuksen ja kunnioituksen Piirakan ilmapiirissäjakamisen sijaan piirakan leipomista

×