Alasoini inno-vointi-100128

Sitra / Uusi johtajuus
Sitra / Uusi johtajuusSitra / Uusi johtajuus
Inno-Vointi -projektin
alkuseminaarin avaus
    Tuomo Alasoini
  tuomo.alasoini(at)tekes.fi
                Copyright © Tekes
Tekesin rooli työelämän tutkimuksessa ja
kehittämisessä
 Suomen innovaatiopolitiikkaa ohjaa nykyään kansalliseen
 innovaatiostrategiaan perustuva ajatus ”laaja-alaisesta
 innovaatiopolitiikasta”. Tämä ohjaa myös Tekesin uutta strategiaa
 (julkistetaan maalikuussa 2011).


 Tekes rahoittaa työelämäinnovaatioiden aikaan saamista osana normaalia
 t&k-rahoitustaan.


 Projektit voivat kohdistuva yksinomaan työelämäninnovaatioihin tai niiden
 edistäminen voi olla osa laajempaa t&k-projektia.


 Työelämäinnovaatioiden edistäminen on myös integroitu osaksi eräitä
 Tekes-ohjelmia.


 T&k-projektien ohella Tekes rahoittaa työelämän tutkimusta: mm. vapaa
 tutkimushaku kaksi kertaa vuodessa ja vuonna 2010 oma haku (3 m€)
 osana aktivointihanketta.
                                   Copyright © Tekes
Työelämän tutkimushankkeita 2010
Diaari    Hakija                       HV      Rahoitus (€)


726/31/10  TTL: Johtamisella innovaatioita ja hyvinvointia   MKL     198 000
       julkiselle sektorille
727/31/10  Aalto/TKK: Johtamisella innovaatioita ja      MKL     282 000
       hyvinvointia julkiselle sektorille
730/31/10  VTT: Johtamisella innovaatioita ja hyvinvointia   MKL     110 000
       julkiselle sektorille
665/31/10  TaY: KESO: yrityksen toimintatavan kestävyys           535 500
       sopeuttamistilanteessa
2121/31/10  LTY: Duiduilusta talousfaktaan –          MKL     217 000
       käytäntölähtöisen innovoinnin vaikuttavuuden
       arviointi
2264/31/10  LTY: Taiteen reflektiiviset menetelmät       NRO      282 000
       käytäntölähtöisessä innovaatiotoiminnassa
2214/31/10  TTY: Innovatiiviset palvelutuotannon mittarit    NRO      327 000

2215/31/10  LTY: Innovatiiviset palvelutuotannon mittarit    NRO      119 000
                                © Copyright Tekes  10/2009  Copyright © Tekes
Työelämän tutkimushankkeita 2010
Diaari    Hakija                      HV      Rahoitus (€)


2147/31/10  ETLA: Tulospalkkausjärjestelmien piirteet ja   ASH     162 000
       tuottavuus
1480/31/10  Aalto/TKK: LeadEmo – edistynyt menetelmä     MKL     240 000
       esimiesten tunneosaamisen kehittämiseksi
       palveluorganisaatioissa
1481/31/10  TaY: LeadEmo – menetelmä ja palvelu        MKL     91 000
       esimiesten tunneosaamisen kartoittamiseksi ja
       kehittämiseksi
                               © Copyright Tekes  10/2009  Copyright © Tekes
Tuotannollisen ja organisaatioajattelun muutos:
        tehokkuusedusta kohti innovaatioetua
Keskeiset   Tehokkuus      Tehokkuus      Tehokkuus + Laatu    Tehokkuus + Laatu
toiminnalliset           + Laatu       + Joustavuus       + Joustavuus
vaatimukset                                    + Innovointikyky
Rakenne     Hierarkkinen    Matriisimainen    Prosessisuuntautunut   Verkostomainen
        Funktionaalisesti  Horisontaalisia   Asiakasohjautuvia    Projektimaisia
        eriytyneitä     kehittämisryhmiä   yksiköitä        asiakastiimejä ja
        yksiköitä                             -soluja

Ohjaus     Yksityiskohtaiset  Laatujärjestelmät ja Tulosohjaus       Arvot ja visiot
        säännöt       -standardit     Prosessin        Tiedon ja osaamisen
        Suora käskytys              loppupäästä tuleva    kehittäminen
                             imuohjaus
Johdon rooli  Suunnittelee    Valmentaa ja tukee  Huolehtii tiimien    Rakentaa ja ohjaa
        Päättää       ryhmiä ongelman-   resursseista ja niiden  verkostoja
        Käskee       ratkaisussa     kehittämisestä      Luo kulttuurista
                                         yhteisymmärrystä

Työtehtävien  Kapeat tehtävät   Perustehtävään    Monitaitoisuus      Luovuus ja
vaatimukset   Rutiinityö     integroitu      Tiimityö         innovatiivisuus
                  laadunvalvonta                Jatkuva kehittyminen
                  Ongelmanratkaisu               Kokonaisvaltainen
                  Organisaation                 sitoutuminen
                  sisäinen ryhmätyö


                                              Copyright © Tekes
Ihmisen kriittiset ominaisuudet arvonluonnin
näkökulmasta ja johtamisosaamisen tilanne 2010-luvun
alussa (alkuperäinen idea Hamel 2007).
 Ihmisen       Merkitys    Tilanne johtamisen kannalta 2010-luvun
 kriittiset    arvonluonnille  alussa
 ominaisuudet
 Kuuliaisuus      0%     Tuttuja asioita, joiden hallintaan on vuosien
                   varrella kehittynyt paljon liikkeenjohdollista
                   osaamista. Globalisaatio ja teknologinen
 Ahkeruus        5%     murros ovat johtaneet merkityksen radikaaliin
                   vähenemiseen arvonluonnissa.
 Älyllinen       15 %     Asia, jota on viime vuosina opittu
 osaaminen             ymmärtämään johtamisessa yhä paremmin.
                   Globalisaatio ja teknologinen murros ovat
                   samalla lailla johtamassa merkityksen
                   vähenemiseen kilpailuedun lähteenä.
 Aloitteellisuus    20 %     Asioita, joiden merkitys on alettu vähitellen
                   ymmärtää, mutta joiden systemaattinen
 Luovuus        25 %     hyödyntäminen kilpailuedun lähteenä on
 Intohimoinen     35 %     osaamisen puutteen johdosta vielä
 sitoutuminen            alkuvaiheessa.

                                           Copyright © Tekes
Johtamisen suuria tulevaisuuden haasteita
 Muiden kuin puhtaiden taloudellisten arvojen tai päämäärien nostaminen
 organisaatiota ja sen henkilöstöä energisoivaksi ja mobilisoivaksi
 voimanlähteeksi.


 Henkilöstön aloitteellisuuden, luovuuden ja intohimoisen sitoutumisen
 edistäminen ja niiden saaminen kilpailuedun lähteiksi.


 Yhteisten arvojen, visioiden ja missioiden mukaan aidosti ohjautuvien
 merkitysyhteisöjen luominen ja tätä tukevan dialogisen vuoropuhelun
 aikaan saaminen.


 Innovaatiodemokratian käytäntöjen onnistunut toteuttaminen.


 Työllistyvyyslupaukseen ja molemminpuoliseen joustoon perustuvan
 uudenlaisen psykologisen sopimuksen aikaansaaminen henkilöstön
 kanssa.

                                     Copyright © Tekes
1 of 7

Recommended

Toimintasuunnitelma 2011 taustoja by
Toimintasuunnitelma 2011 taustojaToimintasuunnitelma 2011 taustoja
Toimintasuunnitelma 2011 taustojaMatti Leskinen
175 views7 slides
Tuomo Alasoini: Yhteenvetoa tiedeverkoston ennakkotehtävästä by
Tuomo Alasoini: Yhteenvetoa tiedeverkoston ennakkotehtävästäTuomo Alasoini: Yhteenvetoa tiedeverkoston ennakkotehtävästä
Tuomo Alasoini: Yhteenvetoa tiedeverkoston ennakkotehtävästäTyoelama2020
386 views12 slides
Sairanen Liideri by
Sairanen LiideriSairanen Liideri
Sairanen LiideriMaaritVuorela
317 views13 slides
Get file by
Get fileGet file
Get fileaavaranta
314 views4 slides
Onnistu ohjausryhmän kanssa by
Onnistu ohjausryhmän kanssaOnnistu ohjausryhmän kanssa
Onnistu ohjausryhmän kanssaTimoAro
3.1K views39 slides

More Related Content

Viewers also liked

Miten uusi talouden liikehdintä haastaa totuttuja ajattelu- ja toimintatapoja? by
 Miten uusi talouden liikehdintä haastaa totuttuja ajattelu- ja toimintatapoja? Miten uusi talouden liikehdintä haastaa totuttuja ajattelu- ja toimintatapoja?
Miten uusi talouden liikehdintä haastaa totuttuja ajattelu- ja toimintatapoja?Marika Poutiainen
318 views14 slides
MITEN OSALLISTAA YLEISÖ ESITYKSEN TEKEMISEEN by
MITEN OSALLISTAA YLEISÖ ESITYKSEN TEKEMISEENMITEN OSALLISTAA YLEISÖ ESITYKSEN TEKEMISEEN
MITEN OSALLISTAA YLEISÖ ESITYKSEN TEKEMISEENOtavan Opisto
447 views25 slides
TOUR Grades And Schedule by
TOUR Grades And ScheduleTOUR Grades And Schedule
TOUR Grades And Scheduleguestcfe57a
217 views9 slides
Uusi demokratia seminaaripäivä Sitrassa 1.12.2011 by
Uusi demokratia seminaaripäivä Sitrassa 1.12.2011Uusi demokratia seminaaripäivä Sitrassa 1.12.2011
Uusi demokratia seminaaripäivä Sitrassa 1.12.2011TaneliHeikka
554 views24 slides
Teknologian Kehitys Ja Mahdollisuudet Oppimisen Tukena by
Teknologian Kehitys Ja Mahdollisuudet Oppimisen TukenaTeknologian Kehitys Ja Mahdollisuudet Oppimisen Tukena
Teknologian Kehitys Ja Mahdollisuudet Oppimisen TukenaJari Laru
382 views35 slides
Yhteiskunnalliset yritykset Tampere 24.-25.11.2010 by
Yhteiskunnalliset yritykset Tampere 24.-25.11.2010Yhteiskunnalliset yritykset Tampere 24.-25.11.2010
Yhteiskunnalliset yritykset Tampere 24.-25.11.2010Sitra / Uusi johtajuus
467 views11 slides

Viewers also liked(20)

Miten uusi talouden liikehdintä haastaa totuttuja ajattelu- ja toimintatapoja? by Marika Poutiainen
 Miten uusi talouden liikehdintä haastaa totuttuja ajattelu- ja toimintatapoja? Miten uusi talouden liikehdintä haastaa totuttuja ajattelu- ja toimintatapoja?
Miten uusi talouden liikehdintä haastaa totuttuja ajattelu- ja toimintatapoja?
Marika Poutiainen318 views
MITEN OSALLISTAA YLEISÖ ESITYKSEN TEKEMISEEN by Otavan Opisto
MITEN OSALLISTAA YLEISÖ ESITYKSEN TEKEMISEENMITEN OSALLISTAA YLEISÖ ESITYKSEN TEKEMISEEN
MITEN OSALLISTAA YLEISÖ ESITYKSEN TEKEMISEEN
Otavan Opisto447 views
TOUR Grades And Schedule by guestcfe57a
TOUR Grades And ScheduleTOUR Grades And Schedule
TOUR Grades And Schedule
guestcfe57a217 views
Uusi demokratia seminaaripäivä Sitrassa 1.12.2011 by TaneliHeikka
Uusi demokratia seminaaripäivä Sitrassa 1.12.2011Uusi demokratia seminaaripäivä Sitrassa 1.12.2011
Uusi demokratia seminaaripäivä Sitrassa 1.12.2011
TaneliHeikka554 views
Teknologian Kehitys Ja Mahdollisuudet Oppimisen Tukena by Jari Laru
Teknologian Kehitys Ja Mahdollisuudet Oppimisen TukenaTeknologian Kehitys Ja Mahdollisuudet Oppimisen Tukena
Teknologian Kehitys Ja Mahdollisuudet Oppimisen Tukena
Jari Laru382 views
SYL:n lausunto Koulutus ja tutkimus vuosina 2011–2016 -kehittämissuunnitelman... by SYL
SYL:n lausunto Koulutus ja tutkimus vuosina 2011–2016 -kehittämissuunnitelman...SYL:n lausunto Koulutus ja tutkimus vuosina 2011–2016 -kehittämissuunnitelman...
SYL:n lausunto Koulutus ja tutkimus vuosina 2011–2016 -kehittämissuunnitelman...
SYL624 views
Retroilua - opetusteknologian historia by Minna Nummenmaa
Retroilua - opetusteknologian historiaRetroilua - opetusteknologian historia
Retroilua - opetusteknologian historia
Minna Nummenmaa642 views
Itk 2014 some ja pedagogiikan uusi tuleminen by Tarja Koskinen
Itk 2014 some ja pedagogiikan uusi tuleminenItk 2014 some ja pedagogiikan uusi tuleminen
Itk 2014 some ja pedagogiikan uusi tuleminen
Tarja Koskinen282 views
Miten teknologia tukee erilaisen oppijan oppimista? - Anne Korhonen by Otavan Opisto
Miten teknologia tukee erilaisen oppijan oppimista? - Anne KorhonenMiten teknologia tukee erilaisen oppijan oppimista? - Anne Korhonen
Miten teknologia tukee erilaisen oppijan oppimista? - Anne Korhonen
Otavan Opisto1.1K views
Uutta pedagogista teknologiaa - Teemu Leinonen by Otavan Opisto
Uutta pedagogista teknologiaa - Teemu LeinonenUutta pedagogista teknologiaa - Teemu Leinonen
Uutta pedagogista teknologiaa - Teemu Leinonen
Otavan Opisto662 views
Kuka voittaa ilmastopelissä? Käytännön testausta ja keskustelua pelaamisen lo... by Otavan Opisto
Kuka voittaa ilmastopelissä? Käytännön testausta ja keskustelua pelaamisen lo...Kuka voittaa ilmastopelissä? Käytännön testausta ja keskustelua pelaamisen lo...
Kuka voittaa ilmastopelissä? Käytännön testausta ja keskustelua pelaamisen lo...
Otavan Opisto1.4K views
Tecnología Educativa Introducción by Silvia Andreoli
Tecnología Educativa Introducción Tecnología Educativa Introducción
Tecnología Educativa Introducción
Silvia Andreoli557 views

Similar to Alasoini inno-vointi-100128

Kangas kira rahoitus_esimerkein 8.10.2012 by
Kangas kira rahoitus_esimerkein 8.10.2012Kangas kira rahoitus_esimerkein 8.10.2012
Kangas kira rahoitus_esimerkein 8.10.2012MaaritVuorela
294 views17 slides
Lean 2015 10-21 by
Lean 2015 10-21Lean 2015 10-21
Lean 2015 10-21Paivi Sutinen
1.2K views32 slides
Case TEM strategiaprosessi, strategiajohtaja Antti Joensuun esitys by
Case TEM strategiaprosessi, strategiajohtaja Antti Joensuun esitysCase TEM strategiaprosessi, strategiajohtaja Antti Joensuun esitys
Case TEM strategiaprosessi, strategiajohtaja Antti Joensuun esitysTyö- ja elinkeinoministeriö
5.8K views48 slides
TEM konsernistrategiasta ja prosessista by
TEM konsernistrategiasta ja prosessistaTEM konsernistrategiasta ja prosessista
TEM konsernistrategiasta ja prosessistaAntti Joensuu
504 views48 slides
Kunnan palvelujen ja prosessien kehittämisen yhteys tietoon ja tietijärjestel... by
Kunnan palvelujen ja prosessien kehittämisen yhteys tietoon ja tietijärjestel...Kunnan palvelujen ja prosessien kehittämisen yhteys tietoon ja tietijärjestel...
Kunnan palvelujen ja prosessien kehittämisen yhteys tietoon ja tietijärjestel...Paivi Sutinen
799 views16 slides

Similar to Alasoini inno-vointi-100128(20)

Kangas kira rahoitus_esimerkein 8.10.2012 by MaaritVuorela
Kangas kira rahoitus_esimerkein 8.10.2012Kangas kira rahoitus_esimerkein 8.10.2012
Kangas kira rahoitus_esimerkein 8.10.2012
MaaritVuorela294 views
TEM konsernistrategiasta ja prosessista by Antti Joensuu
TEM konsernistrategiasta ja prosessistaTEM konsernistrategiasta ja prosessista
TEM konsernistrategiasta ja prosessista
Antti Joensuu504 views
Kunnan palvelujen ja prosessien kehittämisen yhteys tietoon ja tietijärjestel... by Paivi Sutinen
Kunnan palvelujen ja prosessien kehittämisen yhteys tietoon ja tietijärjestel...Kunnan palvelujen ja prosessien kehittämisen yhteys tietoon ja tietijärjestel...
Kunnan palvelujen ja prosessien kehittämisen yhteys tietoon ja tietijärjestel...
Paivi Sutinen799 views
Laadunhallinnasta laadukkaaseen johtamiseen by Juhani Anttila
Laadunhallinnasta laadukkaaseen johtamiseenLaadunhallinnasta laadukkaaseen johtamiseen
Laadunhallinnasta laadukkaaseen johtamiseen
Juhani Anttila230 views
Hyvät käytännöt by TimoAro
Hyvät käytännötHyvät käytännöt
Hyvät käytännöt
TimoAro1.6K views
Miten yritysarkkitehtuurilla kehitetään strategista johtamista by Sovelto
 Miten yritysarkkitehtuurilla kehitetään strategista johtamista Miten yritysarkkitehtuurilla kehitetään strategista johtamista
Miten yritysarkkitehtuurilla kehitetään strategista johtamista
Sovelto331 views
Cv it management finnish by kauttil1
Cv it management  finnishCv it management  finnish
Cv it management finnish
kauttil1935 views
Korkeakoulu innovaatioiden edistäjänä by Kari Laine
Korkeakoulu innovaatioiden edistäjänäKorkeakoulu innovaatioiden edistäjänä
Korkeakoulu innovaatioiden edistäjänä
Kari Laine267 views
Tarjooman johtamisen ABC by Solutive Oy
Tarjooman johtamisen ABCTarjooman johtamisen ABC
Tarjooman johtamisen ABC
Solutive Oy1.3K views
Tty teta palveluliiketoiminta_marras2012_mmm by anne-mari
Tty teta palveluliiketoiminta_marras2012_mmmTty teta palveluliiketoiminta_marras2012_mmm
Tty teta palveluliiketoiminta_marras2012_mmm
anne-mari419 views
LOISTO-palvelu by Sovelto
LOISTO-palveluLOISTO-palvelu
LOISTO-palvelu
Sovelto919 views
Kari Neilimo Magentan aamiaisseminaarissa 28.11.2012 by BearingPoint Finland
Kari Neilimo Magentan aamiaisseminaarissa 28.11.2012Kari Neilimo Magentan aamiaisseminaarissa 28.11.2012
Kari Neilimo Magentan aamiaisseminaarissa 28.11.2012

More from Sitra / Uusi johtajuus

Työn imu 300512 by
Työn imu 300512Työn imu 300512
Työn imu 300512Sitra / Uusi johtajuus
1.3K views11 slides
Yhteiskunnalliset yritykset palvelutuotannon uudistajina by
Yhteiskunnalliset yritykset palvelutuotannon uudistajinaYhteiskunnalliset yritykset palvelutuotannon uudistajina
Yhteiskunnalliset yritykset palvelutuotannon uudistajinaSitra / Uusi johtajuus
703 views9 slides
Mervi hasu innovaatioenergia by
Mervi hasu innovaatioenergiaMervi hasu innovaatioenergia
Mervi hasu innovaatioenergiaSitra / Uusi johtajuus
758 views15 slides
Marko kesti henkilöstövoimavarat_kilpailukyvyn_lähteenä by
Marko kesti henkilöstövoimavarat_kilpailukyvyn_lähteenäMarko kesti henkilöstövoimavarat_kilpailukyvyn_lähteenä
Marko kesti henkilöstövoimavarat_kilpailukyvyn_lähteenäSitra / Uusi johtajuus
993 views7 slides
Maria rautio hyvinvointia_työstä by
Maria rautio hyvinvointia_työstäMaria rautio hyvinvointia_työstä
Maria rautio hyvinvointia_työstäSitra / Uusi johtajuus
880 views7 slides
Juha siitonen elinvoiman_alkulähteillä by
Juha siitonen elinvoiman_alkulähteilläJuha siitonen elinvoiman_alkulähteillä
Juha siitonen elinvoiman_alkulähteilläSitra / Uusi johtajuus
1K views14 slides

More from Sitra / Uusi johtajuus(20)

Yhteinen tahtotila / Valtiokonsernin ja julkishallinnon uudistuminen, Määttä by Sitra / Uusi johtajuus
Yhteinen tahtotila / Valtiokonsernin ja julkishallinnon uudistuminen, MäättäYhteinen tahtotila / Valtiokonsernin ja julkishallinnon uudistuminen, Määttä
Yhteinen tahtotila / Valtiokonsernin ja julkishallinnon uudistuminen, Määttä
Yhteinen tahtotila / Valtiokonsernin ja julkishallinnon uudistuminen, Laajala by Sitra / Uusi johtajuus
Yhteinen tahtotila / Valtiokonsernin ja julkishallinnon uudistuminen, LaajalaYhteinen tahtotila / Valtiokonsernin ja julkishallinnon uudistuminen, Laajala
Yhteinen tahtotila / Valtiokonsernin ja julkishallinnon uudistuminen, Laajala
Employee-based and incremental innovation in public services by Sitra / Uusi johtajuus
Employee-based and incremental innovation in public servicesEmployee-based and incremental innovation in public services
Employee-based and incremental innovation in public services
Konserniohjauksen Kehittaminen Euroopan Maiden Valtionhallinnossa by Sitra / Uusi johtajuus
Konserniohjauksen Kehittaminen Euroopan Maiden ValtionhallinnossaKonserniohjauksen Kehittaminen Euroopan Maiden Valtionhallinnossa
Konserniohjauksen Kehittaminen Euroopan Maiden Valtionhallinnossa
Sitran Julkishallinnon Johtamisohjelman Yhteisollisen Viestinnan Konsepti 2010 by Sitra / Uusi johtajuus
Sitran Julkishallinnon Johtamisohjelman Yhteisollisen Viestinnan Konsepti 2010Sitran Julkishallinnon Johtamisohjelman Yhteisollisen Viestinnan Konsepti 2010
Sitran Julkishallinnon Johtamisohjelman Yhteisollisen Viestinnan Konsepti 2010
Konserniohjauksen Kehittaminen Euroopan Maiden Valtionhallinnossa by Sitra / Uusi johtajuus
Konserniohjauksen Kehittaminen Euroopan Maiden ValtionhallinnossaKonserniohjauksen Kehittaminen Euroopan Maiden Valtionhallinnossa
Konserniohjauksen Kehittaminen Euroopan Maiden Valtionhallinnossa

Alasoini inno-vointi-100128

 • 1. Inno-Vointi -projektin alkuseminaarin avaus Tuomo Alasoini tuomo.alasoini(at)tekes.fi Copyright © Tekes
 • 2. Tekesin rooli työelämän tutkimuksessa ja kehittämisessä  Suomen innovaatiopolitiikkaa ohjaa nykyään kansalliseen innovaatiostrategiaan perustuva ajatus ”laaja-alaisesta innovaatiopolitiikasta”. Tämä ohjaa myös Tekesin uutta strategiaa (julkistetaan maalikuussa 2011).  Tekes rahoittaa työelämäinnovaatioiden aikaan saamista osana normaalia t&k-rahoitustaan.  Projektit voivat kohdistuva yksinomaan työelämäninnovaatioihin tai niiden edistäminen voi olla osa laajempaa t&k-projektia.  Työelämäinnovaatioiden edistäminen on myös integroitu osaksi eräitä Tekes-ohjelmia.  T&k-projektien ohella Tekes rahoittaa työelämän tutkimusta: mm. vapaa tutkimushaku kaksi kertaa vuodessa ja vuonna 2010 oma haku (3 m€) osana aktivointihanketta. Copyright © Tekes
 • 3. Työelämän tutkimushankkeita 2010 Diaari Hakija HV Rahoitus (€) 726/31/10 TTL: Johtamisella innovaatioita ja hyvinvointia MKL 198 000 julkiselle sektorille 727/31/10 Aalto/TKK: Johtamisella innovaatioita ja MKL 282 000 hyvinvointia julkiselle sektorille 730/31/10 VTT: Johtamisella innovaatioita ja hyvinvointia MKL 110 000 julkiselle sektorille 665/31/10 TaY: KESO: yrityksen toimintatavan kestävyys 535 500 sopeuttamistilanteessa 2121/31/10 LTY: Duiduilusta talousfaktaan – MKL 217 000 käytäntölähtöisen innovoinnin vaikuttavuuden arviointi 2264/31/10 LTY: Taiteen reflektiiviset menetelmät NRO 282 000 käytäntölähtöisessä innovaatiotoiminnassa 2214/31/10 TTY: Innovatiiviset palvelutuotannon mittarit NRO 327 000 2215/31/10 LTY: Innovatiiviset palvelutuotannon mittarit NRO 119 000 © Copyright Tekes 10/2009 Copyright © Tekes
 • 4. Työelämän tutkimushankkeita 2010 Diaari Hakija HV Rahoitus (€) 2147/31/10 ETLA: Tulospalkkausjärjestelmien piirteet ja ASH 162 000 tuottavuus 1480/31/10 Aalto/TKK: LeadEmo – edistynyt menetelmä MKL 240 000 esimiesten tunneosaamisen kehittämiseksi palveluorganisaatioissa 1481/31/10 TaY: LeadEmo – menetelmä ja palvelu MKL 91 000 esimiesten tunneosaamisen kartoittamiseksi ja kehittämiseksi © Copyright Tekes 10/2009 Copyright © Tekes
 • 5. Tuotannollisen ja organisaatioajattelun muutos: tehokkuusedusta kohti innovaatioetua Keskeiset Tehokkuus Tehokkuus Tehokkuus + Laatu Tehokkuus + Laatu toiminnalliset + Laatu + Joustavuus + Joustavuus vaatimukset + Innovointikyky Rakenne Hierarkkinen Matriisimainen Prosessisuuntautunut Verkostomainen Funktionaalisesti Horisontaalisia Asiakasohjautuvia Projektimaisia eriytyneitä kehittämisryhmiä yksiköitä asiakastiimejä ja yksiköitä -soluja Ohjaus Yksityiskohtaiset Laatujärjestelmät ja Tulosohjaus Arvot ja visiot säännöt -standardit Prosessin Tiedon ja osaamisen Suora käskytys loppupäästä tuleva kehittäminen imuohjaus Johdon rooli Suunnittelee Valmentaa ja tukee Huolehtii tiimien Rakentaa ja ohjaa Päättää ryhmiä ongelman- resursseista ja niiden verkostoja Käskee ratkaisussa kehittämisestä Luo kulttuurista yhteisymmärrystä Työtehtävien Kapeat tehtävät Perustehtävään Monitaitoisuus Luovuus ja vaatimukset Rutiinityö integroitu Tiimityö innovatiivisuus laadunvalvonta Jatkuva kehittyminen Ongelmanratkaisu Kokonaisvaltainen Organisaation sitoutuminen sisäinen ryhmätyö Copyright © Tekes
 • 6. Ihmisen kriittiset ominaisuudet arvonluonnin näkökulmasta ja johtamisosaamisen tilanne 2010-luvun alussa (alkuperäinen idea Hamel 2007). Ihmisen Merkitys Tilanne johtamisen kannalta 2010-luvun kriittiset arvonluonnille alussa ominaisuudet Kuuliaisuus 0% Tuttuja asioita, joiden hallintaan on vuosien varrella kehittynyt paljon liikkeenjohdollista osaamista. Globalisaatio ja teknologinen Ahkeruus 5% murros ovat johtaneet merkityksen radikaaliin vähenemiseen arvonluonnissa. Älyllinen 15 % Asia, jota on viime vuosina opittu osaaminen ymmärtämään johtamisessa yhä paremmin. Globalisaatio ja teknologinen murros ovat samalla lailla johtamassa merkityksen vähenemiseen kilpailuedun lähteenä. Aloitteellisuus 20 % Asioita, joiden merkitys on alettu vähitellen ymmärtää, mutta joiden systemaattinen Luovuus 25 % hyödyntäminen kilpailuedun lähteenä on Intohimoinen 35 % osaamisen puutteen johdosta vielä sitoutuminen alkuvaiheessa. Copyright © Tekes
 • 7. Johtamisen suuria tulevaisuuden haasteita  Muiden kuin puhtaiden taloudellisten arvojen tai päämäärien nostaminen organisaatiota ja sen henkilöstöä energisoivaksi ja mobilisoivaksi voimanlähteeksi.  Henkilöstön aloitteellisuuden, luovuuden ja intohimoisen sitoutumisen edistäminen ja niiden saaminen kilpailuedun lähteiksi.  Yhteisten arvojen, visioiden ja missioiden mukaan aidosti ohjautuvien merkitysyhteisöjen luominen ja tätä tukevan dialogisen vuoropuhelun aikaan saaminen.  Innovaatiodemokratian käytäntöjen onnistunut toteuttaminen.  Työllistyvyyslupaukseen ja molemminpuoliseen joustoon perustuvan uudenlaisen psykologisen sopimuksen aikaansaaminen henkilöstön kanssa. Copyright © Tekes