Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Työolosuhteet ja turvallinen toimintaympäristö osa vastuullisuutta, Niina Okkonen

105 views

Published on

Uudistuva hevostalous-hankkeen Hevosyrittäjäuutiset 10.10.2017. Hevosyrittäjä työnantajana. Kotisivut www.hippolis.fi/uusihevostalous

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Työolosuhteet ja turvallinen toimintaympäristö osa vastuullisuutta, Niina Okkonen

  1. 1. Hevosyrittäjä työnantajana Turvallinen työympäristö NIINA OKKONEN 10.10.2017
  2. 2. Turvallinen työympäristö  Työympäristön, koneiden ja laitteiden turvallisuus  Turvalliset työtavat ja henkilökohtaiset suojaimet  Työolosuhteiden tarkkailu ja työntekijöiden koulutus  Perehdytys  Työn kuormittavuus: hengitystie-, tuki- ja liikuntaelinsairaudet sekä ammatti-ihotaudit
  3. 3. Työolosuhteet  Rakennukset:  Kapeat käytävät  Matalat katot  Pienet karsinat  Huono ilmanvaihto  Huono valaistus  Työläs ruokinta ja lannanpoisto  Tilanpuute hevosten hoitamisen ja tavaroiden säilytyksen suhteen
  4. 4. Työolosuhteet  Tarhaaminen/hevosten käsittely  Ovet/portit  Kulkuväylät  Sääolot (jää)  Liikenne, melu, ympäristö • Motivaatio/ilmapiiri
  5. 5. Turvallinen työympäristö Turvakaareton pienkuormaaja surmasi - työnantajalle sakot kuolemantuottamuksesta ja työturvallisuusrikoksesta 17.11.2015 – Länsi- ja Sisä-Suomi Pirkanmaan käräjäoikeus on 17.11.2015 tuominnut pälkäneläisen maatalousyrittäjän 90 päiväsakon eli 3.600 euron sakkorangaistukseen työturvallisuusrikoksesta, kuolemantuottamuksesta ja ympäristön turmelemisesta. Käsiteltävänä oli ympäristörikoksen lisäksi työturvallisuusjuttu työtapaturmasta, jossa nuori mies menetti henkensä marraskuussa 2013. Työntekijä oli hakemassa isoa pyöröpaalia heinäsuulista ajaen nivelohjattua pienkuormaajaa. Hän todennäköisesti peruutti kuormaajaa, joka osui maassa olleisiin syviin painaumiin ja kaatui niin, että työntekijä jäi puristuksiin kuormaajan alle ja menehtyi. Tapauksella ei ole silminnäkijää. Työturvallisuusmääräykset edellyttävät, että työntekijää kuljettavan työvälineen kaatumisesta aiheutuva vaara on estettävä turvaohjaamolla, suojarakenteella tai muulla vastaavalla laitteella, joka joko estää työvälinettä kaatumasta enempää kuin kyljelleen tai varmistaa, että työntekijän ympärille jää riittävästi tilaa siltä varalta, että työväline kaatuu tai kierähtää ympäri. Työsuojeluviranomainen totesi tapaturman tutkinnan yhteydessä, että kuormaajassa alun perin ollut turvakaari oli siitä poistettu ja katsoi, että työturvallisuusmääräyksiä oli rikottu. Käräjäoikeus totesi, että tapaturman uhri oli onnettomuuden tapahtuessa ollut tekemässä tilalla sen normaaleihin töihin kuuluvaa työtä tilalla käytössä olleella työkoneella. Kyseessä oli vuonna 1999 tai 2000 hankittu kone, josta oli suojakaari aikanaan poistettu, koska koneella ei kaaren kanssa mahdu ajamaan navetassa katossa kiskoilla kulkevan ruokintalaitteen alla. Syytetyllä on ollut tiedossaan koneen alttius kaatua. Tähän nähden hänellä on ollut korostettu velvollisuus huolehtia koneen varustamisesta asianmukaisella turvalaitteella. Onnettomuuden mahdollisuus on täytynyt olla syytetylle ennakoitavissa oleva seikka. Hän on osaltaan huolimattomuudellaan aiheuttanut työntekijän kuoleman ja syyllistynyt menettelyllään kuolemantuottamukseen. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue on valvonnassaan havainnut, että ainakin maatiloilla ja rakennustyömailla esiintyy pienkuormaajia ja vastaavia ajettavia työvälineitä, joista puuttuu turvaohjaamo, -kaari tai muu turvalaite, joka estää työntekijää loukkaantumasta, jos kuormaaja kaatuu. Tällainen "riisuttu" laite on työturvallisuusmääräysten vastainen ammattikäytössä. Pirkanmaan käräjäoikeuden asia nro R 15/4945
  6. 6. Vakuutukset kuntoon Työntekijöille: työtapaturma, ryhmähenki ja työttömyysvakuutus Yrittäjän omat: tapaturmavakuutus, työkyvyttömyys, sairauskulu Toiminta: oikeusturva, vastuuvakuutus, keskeytys, omaisuus Muista erityisesti! Pienkuormainten (mönkijät ym) vakuuttaminen  Liikennevakuutus pakollinen  yli 15 km/h kulkevat  Ulkona/ei suljetulla alueella ajettavat

×