Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Opiskelijoiden ja työnantajien palaute
kotimaan harjoittelusta 2016
Rekry – Turun yliopiston työelämäpalvelut
Juha Nurmine...
Kyselyyn vastasi yhteensä yli 200 Turun
yliopiston opiskelijaa ja työnantajaa
Opiskelijat Työnantajat
Kysely toteutettiin loka-marraskuussa
2016
Opiskelijat
 Lähetettiin jokaiselle, jolle
tiedekunta oli myöntänyt
harjoittel...
Opiskelijoiden työnantajasektori
Vastanneista opiskelijoista 42 % oli ollut harjoittelussa yliopistolla.
Opiskelijoiden ha...
Harjoittelupaikan henkilöstön määrä
Harjoittelijoita palkkaavien
organisaatioiden koossa
on suurta vaihtelua.
Lähes puoles...
Harjoittelun
merkitys ja hyödyt
Harjoittelun merkitys opiskelijalle
 Harjoittelu antaa opiskelijalle mahdollisuuden soveltaa yliopistossa
oppimaansa työe...
Harjoittelun merkitys opiskelijalle
 Harjoittelun merkitys on huomattavan suuri erityisesti
generalistialoilla eli niillä...
Harjoittelun merkitys työnantajalle
 Työnantajalle harjoittelu tarjoaa motivoituneen ja uutta oppivan
työntekijän, joka t...
Mistä opinnoista saaduista valmiuksista oli
eniten hyötyä harjoittelussa?
Opiskelijoiden harjoittelupalaute 2016, N=87
Millainen harjoittelijan tulisi olla?
Työnantajien harjoittelupalaute 2016, N=85
Harjoittelupaikan
löytäminen
Harjoittelupaikan löytäminen
 Vastaajista 38 % ilmoitti löytäneensä harjoittelupaikan Rekryn
verkkosivujen kautta.
 Lisä...
Ongelmia harjoittelupaikan saamisessa
 Vastanneista 80 % käytti
myönnetyn
harjoittelutukisetelin.
 Yleisin syy harjoitte...
Opiskelijoiden arvioita siitä, miksi ei
päässyt hakemaansa harjoittelupaikkaan:
”Kokemuksen puute, huono työllisyystilanne...
Harjoittelun kesto
ja siitä saatava
korvaus
Harjoittelun kesto ja ajankohta
 73 % harjoitteluista
kesti 3 kuukautta
 Harjoittelut ajoittuvat
pääsääntöisesti
kesäkuu...
Harjoittelusta saadut opintopisteet
 Opintopisteiden
määrässä on
suurta vaihtelua
tiedekuntien
välillä
 16 %
opiskelijoi...
Harjoittelutukiseteli Turun yliopistossa
 Opiskelijan on mahdollista hakea harjoittelutukiseteliä tiedekunnalta
eli työna...
Työnantajien maksama palkka
84 % vastanneista työnantajista ilmoitti maksaneensa harjoittelijalle
1173-1600 € kuukaudessa
...
Joitain opiskelijoiden työtehtäviä
harjoittelussa:
Tiedotteiden ja artikkelien kirjoittaminen
Raportointi
Asiakaspalvelu
E...
Opiskelijoiden ja
työnantajien arvioita
harjoittelusta
Opiskelijoiden mielestä harjoittelussa
hyvää oli:
Opiskelijoiden harjoittelupalaute 2016, N=82
Opiskelijoiden arvioita harjoittelusta
 Yleisesti opiskelijat olivat tyytyväisiä harjoitteluun ja pitivät sitä
tarpeellis...
Opiskelijoiden arvioita harjoittelusta
Opiskelijoiden arvio, N=105 Samaa mieltä % Eri mieltä %
Harjoittelupaikan hankinta ...
Opiskelijat toivoivat kehitystä
harjoittelupaikoilla mm. seuraaviin
asioihin:
Opiskelijoiden harjoittelupalaute 2016, N=82
Harjoittelun merkityksellisyys
 Vastanneista
opiskelijoista 98%
pitää harjoittelun
työtehtäviä
tarpeellisina tulevaa
työu...
Opiskelijoiden arvioita harjoittelun merkityksestä
tulevaisuuden työllistymiselle:
”Pidän harjoittelua erittäin tärkeänä. ...
Työnantajien arvioita harjoittelusta
 94% vastanneista
työnantajista ilmoitti
pitävänsä harjoittelua
onnistuneena
 Harjo...
Harjoittelun jälkeen
Vastanneista
työnantajista joka
neljäs oli palkannut
harjoittelijan
harjoittelun
päätyttyä
joko määrä...
Palaute yliopiston
harjoittelu-
käytännöistä
Opiskelijoiden palaute yliopiston
harjoittelukäytännöistä
Opiskelijat toivoivat mm.
 enemmän yhteistyötä
potentiaalisten ...
Harjoittelukäytänteet yliopistolla
 Oppiaineiden antamassa
ohjauksessa on suuria
eroavaisuuksia.
 Kun opiskelijoilta kys...
Harjoittelukäytänteet yliopistolla
 Avoimista vastauksista nousee esille, että monet vastanneista opiskelijoista
eivät ed...
Harjoittelukäytänteiden parantaminen
 Työharjoittelu tarjoaa opiskelijalle
tärkeän mahdollisuuden soveltaa
yliopistossa o...
”Harjoittelusta ei ole puhuttu oppiaineessani.”
”En saanut minkäänlaista ohjausta oppiaineesta.”
”Sain nopeasti vastauksia...
Harjoittelun raportointi yliopistolle ja sen
ohjeistus
 89 % niistä vastanneista opiskelijoista, jotka olivat saaneet opi...
Yhteenvetoa
palautteesta
Onnistuneen harjoittelun yhteenveto
 Harjoittelu tarjoaa erinomaisen
keinon opiskelijoille päästä
soveltamaan yliopistoss...
Yhteenvetoa opiskelijoiden palautteessa
annetuista kehityskohteista
Opiskelijat pitävät harjoittelua
merkityksellisenä ja ...
Yhteenvetoa työnantajien palautteessa
annetuista kehityskohteista
Työnantajat olivat yleisesti
tyytyväisiä harjoittelijoih...
Rekryn palvelut
Rekryn harjoittelupalvelut
 Rekry seuraa kotimaan harjoittelua keräämällä
palautetta sekä opiskelijoilta että työnantajil...
Rekryn palvelut
Opiskelijalle
Uraohjaus
Harjoittelu Suomessa
Harjoittelu ulkomailla
Tietoa valmistuneiden
työllistymisestä...
Tervetuloa Rekryyn
utu.fi/rekry
Muista: Opiskelijoiden sivut intrassa.
rekrytointi@utu.fi
facebook.com/RekryTurku
Opiskelijoiden ja työnantajien palaute kotimaan harjoittelusta 2016
Opiskelijoiden ja työnantajien palaute kotimaan harjoittelusta 2016
Opiskelijoiden ja työnantajien palaute kotimaan harjoittelusta 2016
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Opiskelijoiden ja työnantajien palaute kotimaan harjoittelusta 2016

557 views

Published on

Turun yliopiston opiskelijoiden ja työnantajien palaute vuoden 2016 harjoittelusta. Kyselyn toteuttaja: Rekry - Turun yliopiston työelämäpalvelut.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Opiskelijoiden ja työnantajien palaute kotimaan harjoittelusta 2016

 1. 1. Opiskelijoiden ja työnantajien palaute kotimaan harjoittelusta 2016 Rekry – Turun yliopiston työelämäpalvelut Juha Nurminen 12.1.2017
 2. 2. Kyselyyn vastasi yhteensä yli 200 Turun yliopiston opiskelijaa ja työnantajaa Opiskelijat Työnantajat
 3. 3. Kysely toteutettiin loka-marraskuussa 2016 Opiskelijat  Lähetettiin jokaiselle, jolle tiedekunta oli myöntänyt harjoittelutuen vuonna 2016  Oikeustieteellisen opiskelijat eivät ole mukana, koska tiedekunnassa ei ollut harjoittelutukiseteliä käytössä vielä vuonna 2016  394 vastaanottajaa  Mahdollisuus vastata myös englanniksi  123 vastausta  Vastausprosentti 31 % Työnantajat  Lähetettiin vuonna 2016 Turun yliopiston opiskelijoita harjoitteluun palkanneille työnantajille  202 vastaanottajaa  88 vastaajaa  Vastausprosentti 44 %
 4. 4. Opiskelijoiden työnantajasektori Vastanneista opiskelijoista 42 % oli ollut harjoittelussa yliopistolla. Opiskelijoiden harjoittelupalaute 2016, %, N=102
 5. 5. Harjoittelupaikan henkilöstön määrä Harjoittelijoita palkkaavien organisaatioiden koossa on suurta vaihtelua. Lähes puolessa organisaatioista oli alle 50 työntekijää eli harjoittelupaikkoja on tarjolla myös pienemmissä organisaatioissa. Työnantajien harjoittelupalaute 2016, N=87
 6. 6. Harjoittelun merkitys ja hyödyt
 7. 7. Harjoittelun merkitys opiskelijalle  Harjoittelu antaa opiskelijalle mahdollisuuden soveltaa yliopistossa oppimaansa työelämässä.  Harjoittelu on monelle opiskelijalle ensimmäinen oman alan työpaikka ja siellä opitaan paljon uutta oman alan töistä ja käytännöistä. Siten harjoittelulla on myös urasuunnitelmia selkiyttävä vaikutus.
 8. 8. Harjoittelun merkitys opiskelijalle  Harjoittelun merkitys on huomattavan suuri erityisesti generalistialoilla eli niillä aloilla, joista ei valmistuta suoraan tiettyyn ammattiin  Generalistitutkinnon antama osaaminen saattaa olla työnantajille professiotutkintoja epäselvempää ja tuntemattomampaa. Tästä syystä harjoittelu on generalistitutkintoa opiskeleville erinomainen keino näyttää omaa osaamista ja kiinnostuksen kohteita työnantajille.  Professiotutkintoa (esim. opettajat ja lääkärit) suorittaville pakollinen ja tarkasti määritelty harjoittelu on puolestaan välttämätön osa opintoja, koska ammattiin ei opi ilman käytännön kokemusta.
 9. 9. Harjoittelun merkitys työnantajalle  Työnantajalle harjoittelu tarjoaa motivoituneen ja uutta oppivan työntekijän, joka tuo työyhteisöön uusia näkökulmia. Samalla työnantaja tutustuu alansa viimeisimpään yliopisto-opetukseen.  Kun harjoittelu onnistuu hyvin, leviää työnantajasta positiivinen kuva opiskelijoiden eli tulevaisuuden asiantuntijoiden keskuuteen.
 10. 10. Mistä opinnoista saaduista valmiuksista oli eniten hyötyä harjoittelussa? Opiskelijoiden harjoittelupalaute 2016, N=87
 11. 11. Millainen harjoittelijan tulisi olla? Työnantajien harjoittelupalaute 2016, N=85
 12. 12. Harjoittelupaikan löytäminen
 13. 13. Harjoittelupaikan löytäminen  Vastaajista 38 % ilmoitti löytäneensä harjoittelupaikan Rekryn verkkosivujen kautta.  Lisäksi harjoittelupaikkoja oli löydetty mm. työnantajan verkkosivuilta, työnhakusivustoilta ja yliopiston sähköpostilistoilta.
 14. 14. Ongelmia harjoittelupaikan saamisessa  Vastanneista 80 % käytti myönnetyn harjoittelutukisetelin.  Yleisin syy harjoittelutuen käyttämättä jäämiseen oli se, että opiskelija ei saanut harjoittelupaikkaa.  Kolmasosa vastanneista opiskelijoista ei ollut päässyt ensisijaisesti hakemaansa harjoittelupaikkaan. Kyselyssä nousi esiin mm. seuraavia tekijöitä syyksi siihen, miksi harjoittelupaikkaan ei päästy:  vaikeudet oman osaamisen tunnistamisessa ja markkinoimisessa  kova kilpailu harjoittelupaikoista, joita koettiin olevan liian vähän tarjolla  työkokemuksen puute  liian kireä aikataulu harjoittelupaikan löytämiseksi
 15. 15. Opiskelijoiden arvioita siitä, miksi ei päässyt hakemaansa harjoittelupaikkaan: ”Kokemuksen puute, huono työllisyystilanne.” ”Paljon hakijoita avoimessa haussa.” ”Omien taitojeni huono esittely eli miksi juuri minun opinnoistani olisi hyötyä kyseisessä tehtävässä.” ”Opintoni olivat ehkä turhan varhaisessa vaiheessa.” ”Kyvyttömyys tuoda osaamistani esiin, opintojen vuoksi käytännön taitojen puute.” “It is difficult to find an internship/work place for a foreigner, mainly because of the language barrier.” Opiskelijoiden harjoittelupalaute 2016
 16. 16. Harjoittelun kesto ja siitä saatava korvaus
 17. 17. Harjoittelun kesto ja ajankohta  73 % harjoitteluista kesti 3 kuukautta  Harjoittelut ajoittuvat pääsääntöisesti kesäkuukausille, minkä opiskelijat kokevat hyvänä asiana opintojen kannalta  Harjoitteluun voi mennä ja harjoittelutukisetelin voi käyttää mihin aikaan vuodesta tahansa Opiskelijoiden harjoittelupalaute 2016, N=102
 18. 18. Harjoittelusta saadut opintopisteet  Opintopisteiden määrässä on suurta vaihtelua tiedekuntien välillä  16 % opiskelijoista ei saanut harjoittelusta lainkaan opintopisteitä Opiskelijoiden harjoittelupalaute 2016, %, N=100
 19. 19. Harjoittelutukiseteli Turun yliopistossa  Opiskelijan on mahdollista hakea harjoittelutukiseteliä tiedekunnalta eli työnantajalle voidaan myöntää rahoitusta harjoittelijan palkkaamiseen.  Rahoitustuen suuruus koko harjoittelun ajalta on pääsääntöisesti 1300 euroa, tosin jotkin tiedekunnat maksavat valtiotyönantajalle 1800 euroa.  Keskimääräinen harjoitteluaika on 3 kk eli käytännössä tukisetelillä on mahdollista rahoittaa yksi harjoittelukuukausi työnantajan rahoittaessa kaksi.  Rahoitustuen saamiseksi työnantajan on mm. maksettava harjoittelijalle vähintään Kelan työssäoloehdon täyttävää minimipalkkaa, joka oli vuonna 2016 1173€/kk. (Vuonna 2017 1187 €/kk).
 20. 20. Työnantajien maksama palkka 84 % vastanneista työnantajista ilmoitti maksaneensa harjoittelijalle 1173-1600 € kuukaudessa Työnantajien harjoittelupalaute 2016, N=85
 21. 21. Joitain opiskelijoiden työtehtäviä harjoittelussa: Tiedotteiden ja artikkelien kirjoittaminen Raportointi Asiakaspalvelu Erilaiset avustavat tehtävät Sosiaalisen median päivittäminen Internet-sivujen ja tietokantojen päivittäminen Tutkimukseen liittyvän aineiston kerääminen ja analysointi Suunnittelutehtävät Viestintä ja tiedottaminen Yhteydenpito sidosryhmiin Hakemusten käsittely Laboratoriotyöskentely Kokouksiin, palavereihin yms. osallistuminen Arviointitehtävät Opiskelijoiden harjoittelupalaute 2016
 22. 22. Opiskelijoiden ja työnantajien arvioita harjoittelusta
 23. 23. Opiskelijoiden mielestä harjoittelussa hyvää oli: Opiskelijoiden harjoittelupalaute 2016, N=82
 24. 24. Opiskelijoiden arvioita harjoittelusta  Yleisesti opiskelijat olivat tyytyväisiä harjoitteluun ja pitivät sitä tarpeellisena tulevalle työuralleen ja hyödyllisenä työnhakua varten  Selvä enemmistö vastaajista piti opintojaan hyödyllisinä harjoittelun kannalta ja koki myös, että harjoittelu lisäsi opiskelumotivaatiota.  Enemmistö vastaajista oli myös tyytyväisiä työtehtäviinsä ja saamaansa ohjaukseen.  Toisaalta 44% vastanneista piti harjoittelupaikan hankkimista hankalana ja yli kolmasosa koki, ettei harjoittelupaikoista ollut riittävästi tietoa saatavilla.
 25. 25. Opiskelijoiden arvioita harjoittelusta Opiskelijoiden arvio, N=105 Samaa mieltä % Eri mieltä % Harjoittelupaikan hankinta oli mielestäni helppoa 56 44 Tietoa harjoittelupaikoista oli riittävästi saatavilla 63 37 Minut perehdytettiin työtehtäviini hyvin 90 10 Tehtävänkuvani oli minulle selkeä 88 12 Sain riittävästi ohjausta harjoittelun aikana 84 16 Työtehtäväni olivat kiinnostavia ja tarpeeksi haasteellisia 94 6 Opinnoistani oli hyötyä työtehtävissäni 91 9 Pidän harjoittelun työtehtäviä tarpeellisina tulevaa työuraani ajatellen 98 2 Harjoittelu lisäsi opiskelumotivaatiotani 83 17 Uskon harjoittelusta olevan hyötyä hakiessani myöhemmin töitä 98 2 Voisin ajatella työskenteleväni harjoittelua vastaavissa tehtävissä valmistuttuani 92 8 Opiskelijoiden harjoittelupalaute 2016
 26. 26. Opiskelijat toivoivat kehitystä harjoittelupaikoilla mm. seuraaviin asioihin: Opiskelijoiden harjoittelupalaute 2016, N=82
 27. 27. Harjoittelun merkityksellisyys  Vastanneista opiskelijoista 98% pitää harjoittelun työtehtäviä tarpeellisina tulevaa työuraa ajatellen  Opiskelijat pitivät harjoittelua erittäin merkityksellisenä mm. tulevaisuuden työllistymisen ja oman osaamisen kehittämisen kannalta Uskon harjoittelusta olevan hyötyä hakiessa työtä, samaa mieltä: Opiskelijoiden harjoittelupalaute 2016, N=105
 28. 28. Opiskelijoiden arvioita harjoittelun merkityksestä tulevaisuuden työllistymiselle: ”Pidän harjoittelua erittäin tärkeänä. Se antoi paljon kontakteja työelämään ja selkeytti käsitystä siitä, mitä haluaisi työelämässä tehdä.” ”Harjoittelun merkitys on todella suuri, koska se on ainoa työkokemukseni alaltani.” ”Harjoittelu on ainutlaatuinen tapa saada jalka työpaikan oven väliin ja kerryttää opiskelijoiden ammatillista itsetuntoa.” ”Harjoittelu selkeytti urasuunnitelmiani todella paljon.” ”Koen harjoittelun erittäin tärkeänä, muuten tuskin olisi minkäänlaista oman alan työkokemusta ennen valmistumista.” ”Näiden paikkojen pitäisi olla tarjolla kaikille, että saataisiin työura alkuun ja seuraava työ helpommin.” Opiskelijoiden harjoittelupalaute 2016
 29. 29. Työnantajien arvioita harjoittelusta  94% vastanneista työnantajista ilmoitti pitävänsä harjoittelua onnistuneena  Harjoittelijoihin oltiin yleisesti hyvin tyytyväisiä ja erityisesti painotettiin hyvän motivaation merkitystä harjoittelun onnistumisessa  61% vastanneista työnantajista ilmoitti varmasti palkkaavansa harjoittelijan myös seuraavana vuonna Harjoittelujaksoa piti onnistuneena: Työnantajien harjoittelupalaute 2016, N=87
 30. 30. Harjoittelun jälkeen Vastanneista työnantajista joka neljäs oli palkannut harjoittelijan harjoittelun päätyttyä joko määräaikaiseen tai vakituiseen työsuhteeseen. Työnantajien harjoittelupalaute 2016, N=86
 31. 31. Palaute yliopiston harjoittelu- käytännöistä
 32. 32. Opiskelijoiden palaute yliopiston harjoittelukäytännöistä Opiskelijat toivoivat mm.  enemmän yhteistyötä potentiaalisten työnantajien ja yliopiston välille  lisää tiedottamista harjoittelupaikoista ja harjoittelutukisetelistä  mahdollisuutta tehdä useampia harjoitteluja  lisää työnhakukursseja  Kelan vähimmäispalkkaa (1173 €/kk vuonna 2016) suurempaa korvausta harjoittelusta  Kyselystä kävi ilmi, että joissain oppiaineissa harjoittelukäytännöissä on vielä kehitettävää. Opiskelijat toivoivat enemmän opintopisteitä ja parempaa ohjausta.  Opiskelijat toivoivat myös tuettujen harjoittelupaikkojen lisäämistä. Taloudelliset tekijät yliopistolla asettavat kuitenkin rajat harjoittelutukisetelien myöntämiselle samoin kuin työnantajan tarve palkata harjoittelijoita asettaa myös omat rajoituksensa harjoittelupaikkojen tarjontaan.
 33. 33. Harjoittelukäytänteet yliopistolla  Oppiaineiden antamassa ohjauksessa on suuria eroavaisuuksia.  Kun opiskelijoilta kysyttiin, saivatko he oppiaineesta riittävästi ohjausta ennen harjoittelua, 23 % vastaajista ilmoitti ettei saanut ja 39 % vastaajista ei osannut vastata kysymykseen.  Vain 39 % vastaajista ilmoitti saaneensa riittävästi ohjausta. On selvää, että joissain oppiaineissa harjoittelukäytännöt toimivat paremmin kuin toisissa.  Tulevaisuudessa on kiinnitettävä huomiota oppiaineiden välisiin eroavaisuuksiin ja hyvien harjoittelukäytäntöjen leviämistä oppiaineiden ja tiedekuntien välillä tulisi edistää. Saitko oppiaineestasi riittävästi ohjausta ennen harjoittelua? Opiskelijoiden harjoittelupalaute 2016, %, N=101
 34. 34. Harjoittelukäytänteet yliopistolla  Avoimista vastauksista nousee esille, että monet vastanneista opiskelijoista eivät edes osanneet odottaa saavansa ohjausta oppiaineesta.  Osa vastaajista ilmoitti, ettei ollut kysynyt ohjausta oppiaineestaan mutta ei sellaista olisi myöskään tarvinnut.  Monessa vastauksessa korostui, että opiskelijat kokevat harjoittelun ja oppiaineen olevan irrallaan toisistaan.  Yleisesti vastanneiden opiskelijoiden keskuudessa vallitsi epätietoisuutta oppiaineen antamasta ohjauksesta ennen harjoittelua, koska lähes 40 % vastaajista ei osannut vastata koko kysymykseen koskien ohjauksen saamista.
 35. 35. Harjoittelukäytänteiden parantaminen  Työharjoittelu tarjoaa opiskelijalle tärkeän mahdollisuuden soveltaa yliopistossa opittua teoreettista tietoa käytännössä.  Työharjoittelu on myös luonteva tapa hankkia työkokemusta omalta alalta  Vastausten perusteella työharjoittelu myös lisää opiskelumotivaatiota  Myös oppiaine hyötyy harjoittelusta mm. siten, kun se saa opiskelijoilta ja raporteista tietoa alan nykykäytänteistä suoraan ”kentältä”. Opiskelija saattaa myös harjoittelussaan kohdata esim. opinnäytteen aiheeksi kelpaavia kysymyksiä. Harjoittelu lisäsi opiskelumotivaatiotani, samaa mieltä: Opiskelijoiden harjoittelupalaute 2016, N=105
 36. 36. ”Harjoittelusta ei ole puhuttu oppiaineessani.” ”En saanut minkäänlaista ohjausta oppiaineesta.” ”Sain nopeasti vastauksia kysymyksiini oppiaineesta, koska kysyin aktiivisesti, mutta tein paljon taustatyötä itse.” ”En edes pyytänyt oppiaineesta ohjausta, koska en tarvinnut sitä.” ”Ei oppiaineellani tai laitoksella ollut harjoitteluasian kanssa tekemistä kuin vasta siinä vaiheessa, kun hain harjoittelusta opintopisteitä tutkintooni.” ”En edes tiennyt, että ohjausta olisi voinut saada.” ”En saanut mutta en oikein tiedä, millaista olisi pitänytkään saada.” Opiskelijoiden harjoittelupalaute 2016 Opiskelijoiden kommentteja oppiaineiden antamasta harjoitteluohjauksesta:
 37. 37. Harjoittelun raportointi yliopistolle ja sen ohjeistus  89 % niistä vastanneista opiskelijoista, jotka olivat saaneet opintopisteitä harjoittelustaan, oli pitänyt kirjoittaa raportti harjoittelusta oppiainetta varten.  Niistä opiskelijoista, joiden oli pitänyt kirjoittaa raportti oppiaineelle, ohjeet raportointiin ennen harjoittelun alkamista oli saanut vain 51 % vastaajista.  Lähes puolet vastaajista eivät olleet saaneet lainkaan ohjeita raportointiin ennen harjoittelua. Oppiainekohtaiset erot ovat jälleen suuria ja oppiaineiden harjoittelukäytänteiden parantamiseen myös raportoinnin osalta on selvää tarvetta.
 38. 38. Yhteenvetoa palautteesta
 39. 39. Onnistuneen harjoittelun yhteenveto  Harjoittelu tarjoaa erinomaisen keinon opiskelijoille päästä soveltamaan yliopistossa oppimaansa teoreettista tietoa käytännössä  Opiskelijat pitävät harjoittelua merkityksellisenä tulevaisuuden työllistymiselleen ja tulevalle työuralleen  Opiskelijat ovat olleet pääsääntöisesti erittäin tyytyväisiä harjoittelupaikkaansa ja työtehtäviinsä ja vastaajien enemmistö on myös oppinut paljon uutta oman alan työskentelystä  Harjoittelu ajoittuu yleensä opintojen loppuvaiheeseen  Pääsääntöisesti työnantajat pitivät harjoittelua erittäin onnistuneena  Työnantajat olivat yleisesti tyytyväisiä harjoittelijoihin  Suuri osa työnantajista on jo varmasti päättänyt palkata tai harkitsee palkkaavansa harjoittelijan myös seuraavana vuonna. Vastauksista nousi esiin myös halu auttaa uransa alkuvaiheessa olevaa opiskelijaa eteenpäin tarjoamalla harjoittelupaikka.
 40. 40. Yhteenvetoa opiskelijoiden palautteessa annetuista kehityskohteista Opiskelijat pitävät harjoittelua merkityksellisenä ja hyödyllisenä työllistymisensä kannalta ja suuri osa vastaajista koki harjoittelun myös lisäävän opiskelumotivaatiota. Alojen välillä on luonnollisesti eroavaisuuksia, mutta yhteistä on, että opiskelijat yli tiedekuntarajojen pitävät harjoittelua hyödyllisenä. Tästä syystä ei ole perusteltua, että harjoittelukäytännöissä kuitenkin on tiedekuntien ja oppiaineiden välillä suuria eroja. Jo olemassa olevien, hyvien käytänteiden leviämiseen yliopiston sisällä tulisi panostaa. Harjoittelukäytäntöjä parantaisi opiskelijoiden mukaan mm.:  Harjoittelutuen riittäminen mahdollisimman monelle sitä tarvitsevalle  Opintopisteiden saaminen harjoittelusta  Harjoittelun pakollisuus  Oppiaineesta annettavan ohjauksen parantaminen  Parempi tiedotus harjoittelupaikoista ja - käytänteistä
 41. 41. Yhteenvetoa työnantajien palautteessa annetuista kehityskohteista Työnantajat olivat yleisesti tyytyväisiä harjoittelijoihin ja etenkin heidän motivaatioonsa ja oma-aloitteisuuteensa. Työnantajat toivoivat harjoittelijoilta vielä lisää rohkeutta kysyä neuvoa ja tiettyä nöyryyttä organisaation uutena jäsenenä. Työnantajat toivoivat opiskelijoiden opetusta kehitettävän vastaamaan paremmin työelämän vaatimuksiin mm. seuraavasti:  Pakollinen harjoittelu  Enemmän projektitöitä yhdessä muiden opiskelijoiden ja sidosryhmien kanssa  Työelämätaitoihin valmentava kurssi yhteistyössä Rekryn kanssa  Lisää tilastollista osaamista
 42. 42. Rekryn palvelut
 43. 43. Rekryn harjoittelupalvelut  Rekry seuraa kotimaan harjoittelua keräämällä palautetta sekä opiskelijoilta että työnantajilta  Rekry tiedottaa ja neuvoo työnantajia harjoitteluasioissa sekä järjestää opiskelijoille työnhakuun valmentavia kursseja ja tilaisuuksia  Rekry tarjoaa uraohjausta ja työhaastatteluharjoituksia  Rekry välittää työ- ja harjoittelupaikkoja Työnantajat ilmoittivat vuonna 2016 Rekryn välityksellä yli 6700 työpaikkaa
 44. 44. Rekryn palvelut Opiskelijalle Uraohjaus Harjoittelu Suomessa Harjoittelu ulkomailla Tietoa valmistuneiden työllistymisestä Avoimet työpaikat Työnhaun tehokurssit Työhaastatteluharjoitukset Tietoiskut ja muut tilaisuudet Mentorointi Projektiässät Henkilökunnalle Maksuttomat työelämäkoulutukset tai luennot Oppiainekohtaista tietoa akateemisten työllistymisestä Harjoittelun kehittäminen ja koordinointi Gradutoimeksiannot Työnantajalle Ilmoita avoimesta paikasta Projektiässät-opiskelijaprojektit Kampusesittelyt tai rekrytointiapu
 45. 45. Tervetuloa Rekryyn utu.fi/rekry Muista: Opiskelijoiden sivut intrassa. rekrytointi@utu.fi facebook.com/RekryTurku

×