Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Utsira fyrstasjon 2011

1,593 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Utsira fyrstasjon 2011

  1. 1. UTSIRA FYRSTASJON sommeren 2011 åpent 17.juni - 14.aug kl 12-15
  2. 2. VELKOMMEN TIL UTSIRA FYRSTASJON!I år vil Guro og Ellen ta deg med på omvisning i vårt unike fyrtårn og i utstillingenehver dag i perioden 17. juni t.o.m 14.august. Omvisningene starter kl 12.30 og 13.30,og prisen er 50 kr for voksne og 25 kr for barn og pensjonister. I fyrstasjonen kan duogså besøke vår ubetjente fyrstove som står åpen fra 1.april til 1. oktober.Spesielt for i år er kunstinstallasjonen ”Tre små hytter” av Solveig Egeland. Hyttene”Havsula” og ”Nyperosa” vil stå i fyrområdet, og sistnevnte kan leies for enkel over-natting for 300 kr pr. natt. Hytta ”Håbet” finner du i Småvågane. Denne hytta settermiljøfokus på problematikken rundt plastsøppel i havet.Utsira kommune har valgt å styrke satsningen på kultur og historie i Utsirafyrstasjon, på egenhånd med lokale kulturarrangementer, og som en del av prosjek-tet ”On the edge” -en kjede av fyr. Prosjektet er et samarbeid mellom fyrene langsRogalandskysten. Ta deg også tid til å oppleve en unik solnedgang fra Utsira fyr i sommer! Hilsen Utsira kommuneKONTAKTRutebåt fra Haugesund til Utsira hver dag, informasjon om rutetider:www.rutebaatenutsira.noFor nærmere opplysninger om Utsira Fyrstasjon ta kontakt med Utsira kommune:tlf 52 75 01 00 eller www.utsira.no.
  3. 3. Nordevågen Fyrvegen Utsira fyrstasjon VEIEN TIL FYRSTASJONEN Utsira fyrstasjon kan du nå ved å følge bilvei som går helt opp til fyrtunet. Siste delen av veien, fyrbakken, er kort, men kan være bratt for noen.FYRVEIENMan kan også velge den unike fotturen via den gamle fyrveien nord for fyrområdet.Fyrveien er ca 1 kilometer lang, og turen tar deg gjennom et verneverdig kulturlandskapmed god utsikt til havet. Den gamle fyrveien har ikke vært i bruk som tilkomstvei til Utsirafyr etter 1945. Turen tar ca 20 minutter. Følg merket Nordsjøløype skiltet med ”N”.Stien går gjennom kulturlandskap som er på Miljøverndepartementets liste over verne-verdige kulturlandskap i Norge Den tette kontakten mellom gammel kysthei, innmark ogkarakteristisk bosetting innenfor et klart avgrenset område er spesielt.Utsira er en internasjonal kjent fuglelokalitet med 323 ulike observerte arter (pr.01.01.2011).På turen passerer du Merkeskogen hvor Utsira fuglestasjon driver nettfangst av fugl forringmerking og artsbestemmelse. VIKINGLØYPA Der den gamle fyrveien møter bilveien opp til fyret er det også et krysningspunkt hvor denmerkede turløypa ”Vikingløypa” i Vestramarka begynner. Løypa tar deg med forbi 8 boplasser fra folkevandringstida; gjennom et landskap som gir deg god utsikt til havet. Løypa ender i Kvalvikvågen.
  4. 4. UTSIRA FYRSTASJONFyrstasjonen ble anlagt 1843 – 1844. Det ble bygget tvil-lingfyr, det vil si to tårn med en avstand på omtrent 200meter. Dette er det eneste tvillingfyret der begge tårneneble bygget innenfor samme fyrområde. Tårnene ble opp-ført i hoggen gråstein med innvendig foring av teglstein.Høyden på tårnene ble avpasset slik at lyshøgden ble densamme for tvillingfyrene. Tårnene er 13,3 meter høye.Fyret er Norges høystliggende fyr og linsen er 78 meterover bakken. Det ene fyret ble nedlagt i 1890 og står utenlyktehus. Samtidig ble det i det andre fyret installert etstort fransk 1. ordens lynblinkapparat som fremdeles kanbrukes. Den øvrige bebyggelsen er samlet i et firkantet Åpen fra påtun og er av nyere dato. Dette skyldes at en del av byg- fra 1960 meningene ble skutt i brann av engelske fly i 1944 – 1945. tegneTunet omfatter maskinhus, oljetank, boliger og uthus,samt meteorologiske måleinstrumenter og vaktstue. Fyr- boksastasjonen ligger i sammenheng med bebyggelsen påUtsira, det omliggende kulturlandskapet, og rester ettertyske befestningsanlegg.Fyrstasjonen er kjent for at Meteorologiske institutt harforetatt kontinuerlige værobservasjoner her siden 1873. GallerFyrtårnetLyskarakter: 3 lynblink hvert 60 sekund.Driftstatus: Automatisert og fredet.Beliggenhet: Araseto, 68 meter over havet.Eier: Kystverket. Kystverket har leid fyrstasjonen videretil Utsira kommune med unntak av fyrtårnene.Fyret ble avbemannet høsten 2004 og linsen slukket.I stedet lyser et moderne LED-lys. Den gamle fyrlinsatennes ved arrangementer.Omvisning i tårnet om sommeren.
  5. 5. ”Gamlefyret” Utstillinger om sommeren. ”Nissen i fyret”-årlig arrangement for barn. Kunstnerbolig Leies ut til kunstnere for kortere opphold. Denne sesongen er kunstnerboligen fullbooket. Boligen brukes også til diverse arrangementer, som ”Nymånekveld for barn”. Fyrstova Åpen fra påske til okt. Her vil du finne innredning fra 1960 med fasiliteter for kaffekoking, bilde- og tegneutstilling av elever fra Utsira skole, og boksamling med bøker til utlån og for salg. Smia Fyrhistorisk utstilling. Maskinhuset Galleri med skiftende utstillinger, autentisk værstasjon og måkefangerutstilling. Fyrhagene med bunker/smie/røykeriTo hager hvor fyrmesteren og betjentene dyrket egnegrønnsaker, bær og lignende. Fyrmesteren valgte førststed, slik at denne fikk den beste plasseringen medhensyn til sol og vind. Hagene står her fortsatt selv omdet er lenge siden de var i bruk. Bunkeren ble opprin-nelig bygd av de tyske styrkene som var stasjonert vedUtsira fyrstasjon under 2. verdenskrig. Opplev stjerneklar himmel fra benken bak fyrtårnet
  6. 6. UTSTILLINGER OG KUNST VED UTSIRA FYRSTASJON Gamlefyret Trafoen Smia Fyrgalleriet Maskinhuset Utsira fyr Smia Historisk utstilling om de første fyrbyggerne i Norge Kunstner Maskinhuset Utstilling om måkefangsten på Utsira Utsira fyr Kystmeldestasjonen Utstilling i autentisk lokale om den kalde krigen Fyrmeste Fyrstova Varmestue med mye bøker og informasjon om Utsira Fyrstasjon Trafokuns Gamlefyret Utstillingslokale med sommerutstillinger Nyperosa Fyrgalleriet Utstillingslokale i maskinhuset med sommerutstillinger ”To hode
  7. 7. Nyperosa Fyrstova KunstnerboligenKystmelde-stasjonen ”To hoder” Fyrmesterhagen Kunstnerboligen Leies ut til kunstnere gjennom hele året Utsira fyr Autentisk fyr med guiding Fyrmesterhagen Autentisk fyrmesterhage med mange nyttevekster Trafokunst Inspirert av fyrvokterens meteorologiske målinger, laget av Anne M. Dyvi Nyperosa Kunstverket ”Tre små hytter” av Solveig Egeland ”To hoder” Kunstinstallasjon av lyskunstner Christian Sunde
  8. 8. ÅRETS FYRUTSTILLERE LINDA SKARE - visuell kunstner & ÅSE OTTESEN - keramikerPROGRAM17.april Installasjonen ”Tre små hytter” av kunstneren Solveig Egeland åpnes kl 14.00. Konsert med bandet ”Myrull” i Dalanaustet kl. 15.30. Hyttene skal stå til 01. september. Hvis du ønsker å overnatte i Nyperosa, ta kontakt med Utsira kommune på tlf: 52 75 01 00.21.april Skjærtorsdag inviterer Utsira idrettslag til åpning av Vikingløypa med tur -start i Kvalvik kl 13.00, med endepunkt i Utsira fyrstasjon. Nordevågens venner kan by på noe å bite i.21.april Åpning av kunstutstillingen ”Etter stormen” i Fyrgalleriet kl 15.00 av kunstneren Lorena Barroeta Gabilondo. Hun har 18 års erfaring som kunstner og har hatt flere utstillinger i Mexico city. Utstillingen blir tatt ned 24.april.29.april ”Strikk en sti” inviterer til samling i Fyrstova fredag 29.april fra kl. 17.00. Vestremarkja bli pyntet med strikketøy lørdag 30.april.15.mai Åpning av Linda Skare sin kunstutstilling i Fyrgalleriet: ”Nesten rede”, som er tegninger og papirutskjæringer i skjønn forening.26.juni Åpning av Åse Ottesens keramikkutstilling i ”Gamlefyret”28.aug ”Topptur” med Haugesund turistforening.9.-11.sept Festivalen ”A day at the lighthouse” avholdes for 4. året. Overnatt i Nyperosa en varm sommernatt

×