Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kulturkalendervaaren4 2010

544 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Kulturkalendervaaren4 2010

  1. 1. Våren 2010 KULTURKALENDER 2010 Utsira kommune Oppdatert 25.03.10
  2. 2. Nymånekveld Spillekveld for de eldste, fra mellomtrinn KULTURKALENDER 2010 Utsira kommune Fredag 16. April. Joker Butikk 16:00 Ryddedag Utsira Velforening inviterer på sin årlige felles dugnad Påskeferie skolerute 26. Mars – 5. april NYMÅNE - New moon:14:29 Wednesday, 14 April Onsdag 14. April. Utsira Fyr 18:00 Onsdag 21. April. Gamleskue 16:00 Kulturskolen - konsert Utsira Kulturskole inviterer til konsert Torsdag 22. April. Biblioteke 16:30 Fortellerstund i Bibiloteket – Nina Nesheim Utsira Folkebibliotek markerer Verdens bokdag Torsdag 29. April. Biblioteke 16:30 Fortellerstund i Biblioteket Utsira Folkebibliotek inviterer til koselig fortellerstund
  3. 3. KULTURKALENDER 2010 Utsira kommune Knut Nærum Onsdag ? Uke 19. xx XX:00 Vandreutstilling - Løland uke 17-20 Åpning av utstilling ved Erling V. Drange – Ryfylkemuseumet Erling kåserer om barnebokpioneren fra Suldal. Om forfatteren , livet og virke Onsdag 28. April Allrom 18:00 helgen 11-13. juni Brakko Xx:xx Siradager Program kommer Lørdag 5. juni Kirken Xx:xx Konfirmasjonsgudstjeneste Program kommer
  4. 4. Alle kulturarrangement i leseåret 2010 #leseaaret og Naturmangfoldåret 2010 #yab , finner du på kulturkalender på kommuneportalen under kultur og fritid NB Forbehold om endringer http://www.utsira.kommune.no Utsira Fyr 1/4 – 1/10: Åpen fyrstove. Mer info kommer. Omvisninger og utstillinger. Informasjon: Utsira kommune tlf. 52 75 01 00. http://utsira.origo.no/ Sjekk opp www.utsira.no http://www.utsira.kommune.no/naurmangfold2010 http://www.utsira.kommune.no/Kultur_og_fritid/leseaar2010 Arr. – RSVP Hvem deltar? Utsira kommune – tilhengerside Dalanaustet - gruppe @utsirakommune leseår-logo

×