Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Omdømme presentasjon

1,028 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Omdømme presentasjon

 1. 1.
 2. 2. Hva lærte vi på Omdømmeskolen 2009, og hvordan bruker vi kunnskapen?<br />
 3. 3. Hva ønsker vi å oppnå?- flere innbyggere- flere arbeidsplasser-flere besøkende- bulyst/trivsel for innbyggerne<br />
 4. 4. Hva har vi gjort?<br />Visjon: ”Utsira gir energi!” Verdier: Humor, Raushet og DriftighetFramtidsprosjekter: ”Den grønne øya” og ”Kulturøya”<br />
 5. 5. ” Den grønne øya ”<br />
 6. 6. <ul><li> Utsira Energi – og</li></ul> utviklingsselskap…<br /><ul><li>”Utsira gir energi!” – </li></ul> eksporterer mer fornybar<br /> energi enn øya bruker<br /><ul><li>Utstillingsvindu
 7. 7. Vedtatt 0-utslippsvisjon
 8. 8. Vitensentertenkning i</li></ul> barnehage/ skole<br /><ul><li>Testlokasjon for grønn </li></ul> ( fornybar) energi o<br /> miljøteknologi<br />
 9. 9. <ul><li> Vedtatt Energi – og klimaplan 2010 – 2014:
 10. 10. Visjon : Utsira skal framstå som nullutslippskommunen 2020
 11. 11. Mål 1 : UK bidrar aktivt til at de globale utslippene av klimagasser reduseres</li></li></ul><li><ul><li> Mål 2: UK er en foregangskommune for vindkraftsatsing ( tilrettelegger for økt produksjon av fornybar energi i kommunen) jfr. Mål om 4 TWh fornybar i Rogaland
 12. 12. Mål 3 : UK skal være utstillingsvindu for alternativ energiproduksjon</li></li></ul><li>” Kulturøya ”<br />
 13. 13. <ul><li>Siradagane
 14. 14. Kunstnerbolig / kunstnere/mange</li></ul> kunstutstillinger - gallerier<br /><ul><li>A day at thelighthouse
 15. 15. Nymånekvelder
 16. 16. Idrett & gode idrettsanlegg – petanquebane, varmt svømmebasseng o.a.
 17. 17. Bokøya
 18. 18. Musikkorps ( voksne & barn)
 19. 19. 3 Band ( voksne & alle barn fra 10</li></ul> år)<br /><ul><li>Aktivt bibiliotek ( topp på utlån pr. innbygger/ boksirkler)
 20. 20. Filmklubb – flott filmutstyr
 21. 21. Flere museumsbygg (Fyrstatsjon &Norges minste museum?)</li></li></ul><li><ul><li> Flere arrangementer for seniorer
 22. 22. Aktiv kulturskole
 23. 23. Svært mange konserter gjennom</li></ul> året<br /><ul><li>Kreative verksteder ( workshops)</li></ul> av ulike slag<br /><ul><li>Kvinnetreff med ulike temaer
 24. 24. Kafè & pub & Havstuer
 25. 25. Flotte turstier langs havet –</li></ul> turistforeningshytte<br /><ul><li> Alle mulige slags aktiviteter</li></ul> tilknyttet vårt maritime miljø<br /><ul><li> Mange fornminner & historiske</li></ul> steder ( kulturminner)<br /><ul><li>Tilflyttertreff
 26. 26. Systematisk jobbing med</li></ul>helhetlig kulturplan<br />
 27. 27. ”På Utsira treng ikkje foreldra leite huset rundt etter papirversjonen av skuleruta, dei finn svaret på Facebook.”<br />Media<br />-omtale<br />
 28. 28. Mediaomtale<br />
 29. 29. Sosiale medier <br />
 30. 30. Siralappenog nettside<br />
 31. 31. Hva har vi lært?1. Være ærlig / det må være substans!2. Forankring hos politisk & adm.ledelse3.Forankring hos næringsliv & innbyggere : alle eromdømmebyggere!4. Være tålmodig/ jobbe systematisk mht. målgrupper5. Må ha strategi. Deriblant medieplan6. Ansvarsposter – hvem har ansvar for hva? 7. Bruke visjon og verdisett i de settinger det er mulig.8. Trekke frem positiv omtale, selv om det ikke er en nyhet.9. Blitt bevisst på hvordan håndtere media, og på å ”dempe” dårlig omtale.<br />
 32. 32. Hva er neste steg?1. Stedsanalyse (har ventet på midler) BOLYST2. Utarbeide kommunikasjonsplan ( medieplan)3. UK satt i gang systematisk kvalitetsutvikling gjennom LEAN4. Oppfølging av energi – og klimaplanen og kulturplanen5. Søke om regionale prosjektmidler for å spisse videre satsning på prosjektene ”Grønn øy” og ”Kulturøya”6. Organisere omdømmearbeidet i en arbeidsgruppe<br />

×