NyLov Arbeid Og Studier

740 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
740
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

NyLov Arbeid Og Studier

 1. 1. Informasjonsmøte om den nye utlendingsloven Faglærte og spesialister, tidlig arbeidsstart og tillatelse som jobbsøker Ved rådgiver Barbara-Isabela Sims 8 desember 2009
 2. 2. Generelt om den nye utlendingsloven • Ikke lenger skille mellom oppholds- og arbeidstillatelse • 2008-loven åpner i større grad for skjønnsmessig vurdering – tillatelse kan gis hvis alle vilkårene er oppfylt • Ikke lenger et vilkår å ha tillatelse etter samme hjemmel i tre konsekutive år for å få permanent oppholdstillatelse 2
 3. 3. Generelt om den nye utlendingsloven • Fortrinnsrett for innenlands arbeidskraft og for arbeidskraft fra EØS-/EFTA-området • Tillatelse kan gis for til sammen x år – brukes for tidsbegrensede tillatelser som kan verken forlenges, fornyes eller gis for en ny periode • Tillatelse for inntil x år – brukes hvor særskilte karantenebestemmelser gjelder 3
 4. 4. Generelt om den nye utlendingsloven • Returforutsetningene er et sentralt moment i vurderingen for alle tillatelsene som ikke danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse Hovedregel: • Krav om konkret tilbud om heltidsarbeid for en arbeidsgiver eller konkret oppdrag for en oppdragsgiver • Krav om varig næringsvirksomhet og økonomisk grunnlag for driften for selvstendig næringsdrivende 4
 5. 5. Grunnvilkår etter det nye regelverket • Nedre aldersgrense på 18 år • Lønns- og arbeidsvilkårene må ikke være dårligere enn gjeldende tariffavtale, eller det som er vanlig for gjeldende sted og yrke 5
 6. 6. St.meld. nr. 18 (2007-2008) - Arbeidsinnvandringsmeldinga Forslag: • Nytt begrep: spesialist (definert etter lønn, min 500 000 kr i året) • Ordningen med tidlig arbeidsstart for faglærte og spesialister • Noen kategorier arbeidstakere i internasjonale selskaper skal kunne jobbe før søknaden blir behandlet • Utenlandske studenter i Norge skal kunne gis tillatelse til å søke arbeid etter endt utdanning hvis de har kompetanse som faglærte 6
 7. 7. Hvem kan benytte ordningen med tidlig arbeidsstart? • arbeidsgivere som leverer: - attest på betalt merverdiavgift og skatt - erklæring på at foretaket overholder de lovbestemte kravene innen helse, miljø og sikkerhet • arbeidstakere som er faglærte og spesialister som skal jobbe for en arbeidsgiver som definert ovenfor 7
 8. 8. Ordningen med tidlig arbeidsstart • Arbeidsgiveren får muligheten til å sette arbeidstakeren (faglærte og spesialister) i arbeid før oppholdstillatelsen er gitt - det er arbeidsgiverens ansvar at arbeidstakeren har de nødvendige kvalifikasjonene - arbeidsgivere som misbruker ordningen risikerer sanksjoner • Arbeidsgiveren kan søke om oppholdstillatelse på arbeidstakerens vegne uten særskilt fullmakt fra sistnevnte • Arbeidstakere fra visumfrie land kan søke selv hvis arbeidstilbudet er gitt av en arbeidsgiver omfattet av ordningen 8
 9. 9. Tidlig arbeidsstart Internasjonale selskap er ikke omfattet av ordningen - men har anledning til å la sine ansatte begynne å arbeide før søknaden er behandlet. Vilkår: • Arbeidstakeren må søke oppholdstillatelse som utsendt arbeidstaker eller praktikant • Hvis arbeidsgiveren fremmer søknaden, må det foreligge skriftlig fullmakt fra arbeidstakeren • Selskapet har kontor i minst ett annet land enn Norge 9
 10. 10. Saksgang tidlig arbeidsstart • Politiet utsteder en foreløpig bekreftelse til arbeidsgivere som leverer et fullstendig utfylt søknad • Utenriksstasjonen utsteder innreisevisum på bakgrunn av den foreløpige bekreftelsen • Arbeidstakeren må henvende seg til politiet innen syv dager etter innreise for - identitetskontroll - å bekrefte ovenfor politiet søknaden innlevert av arbeidsgiveren 10
 11. 11. Saksgang tidlig arbeidsstart • Politiet utsteder bekreftelse til arbeidstakeren, som kan nå begynne å arbeide uten at søknaden er behandlet - bekreftelsen fra politiet brukes som dokumentasjon overfor folkeregisteret og skatteetaten • Arbeidstakeren er bundet til arbeidsgiveren inntil søknaden er ferdigbehandlet av UDI - ved avslag må arbeidstakeren avslutte arbeidsforholdet og forlate Norge 11
 12. 12. Oppholdstillatelsenes begrensninger • Faglært – til en bestemt type arbeid for fagutdannede og til et bestemt arbeid for en bestemt arbeidsgiver for personer med spesielle kvalifikasjoner • Spesialist - til arbeid for en bestemt arbeidsgiver • Tjenesteyter - til det eller de oppdragene som følger av kontrakten • Selvstendig næringsdrivende - til den bestemte virksomheten 12
 13. 13. Faglært – utlendingsforskriften (utf) § 6-1 • Krav til kvalifikasjoner: - fagutdanning av minimum treårs varighet (videregående skoles nivå) - spesielle kvalifikasjoner • Faglærte i yrker hvor det er krav til kompetanse på høyere nivå enn videregående skole er ikke omfattet av ordningen med tidlig arbeidsstart 13
 14. 14. Spesialister – utf § 6-2 • Det er arbeidsgiveren som vurderer om spesialisten har tilstrekkelige faglige kvalifikasjoner • Må motta en lønn på 500 000 kr – utbetalt i penger, naturalytelser medregnes ikke • Oppholdstillatelsen er knyttet til én bestemt arbeidsgiver 14
 15. 15. Utsendt arbeidstaker - utf § 6-13 • Er ansatt i et utenlandsk foretak, som har kontrakt med en oppdragsgiver i Norge • Oppdraget er tidsbegrenset • Oppholdstillatelsen er knyttet til oppdraget som følger av kontrakten 15
 16. 16. Praktikant – utf § 6-21 • NYTT - Gis kun til utlending som ikke har fullført fagutdanning • Overgangsregler – se utf § 20-8 annet ledd bokstav c 16
 17. 17. Nyutdannede og forskere som søker arbeid som faglært – utf § 6-29 • NY – gis til nyutdannede med kompetanse som faglært og til forskere, for å søke arbeid som faglærte - Gir anledning til å ta jobb som ufaglært • Gis for inntil seks måneder • Utlendingen må ha skaffet seg jobb som faglært innen tillatelsens utløp • Underholdskravet må være oppfylt 17
 18. 18. Faglærte som trenger visum – utf § 6-30 • Tilsvarer 1990-forskriften § 112 (arbeidssøkervisum) - gis kun for perioden det er søkt om, inntil 6 måneder - underholdskravet må være oppfylt for hele perioden det søkes om • Ny tillatelse kan gis bare etter ett års opphold utenfor Norge NB! Regelverket gjør et unntak fra kravet om oppholdstillatelse for inntil 6 måneder for visumfrie arbeidssøkere som har kompetanse som faglært 18
 19. 19. Overgangsregler – utf § 20-8 • Etter 1. januar 2010 gis det tillatelse etter nytt regelverk (hjemmel, innhold, varighet), uansett om det er første gangs eller fornyelsessøknad • Tillatelser utstedt før 1. januar 2010 er gyldige inntil utløp • Søknader, klager, anmodninger om omgjøring som ikke er avgjort per 1. januar 2010 behandles etter nytt regelverk 19

×