Útivist og andleg heilsa á Íslandi

752 views

Published on

Skýrsla sem ég gerði í sambandi við verkefni á vegum Norrænu ráðherranefdarinnar.

Published in: Health & Medicine
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
752
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
16
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Útivist og andleg heilsa á Íslandi

  1. 1. Oslo 04.07.2007 Friluftsliv og psykisk helse: Island Oversikt over departement, institusjoner og frivillige organisasjoner på Island som har vist interesse for tema: friluftsliv og psykisk helse. Utarbeidet vår 2007 i forbindlese med nordisk fagkonferanse om friluftsliv og psykisk helse arrangert 17.-18. september 2007 på Sem i Asker (Norge).
  2. 2. Forholdet mellom friluftsliv og psykisk helse – et prosjekt under det nordiske miljøprogrammet HOVEDPROSJEKTET Høsten 2005 lanserte den norske Regjeringen sitt formannskapsprogram i Nordisk Ministerråd for 2006:”Fornyelse og samarbeid i Nord-Europa”. Som ett av flere tiltak under miljøprogrammet ble følgende mål lansert: Gjennom blant annet å innhente erfaringer fra lokalsamfunn, forskning og ressurspersoner, skal det etableres en plattform for de nordiske lands arbeid med forholdet mellom friluftsliv og psykisk helse. Forhistorie Våren 2005 tok Miljøverndepartementet initiativ til et samarbeid med Nasjonalt Senter for Natur - Kultur - Helse (NaKuHel) i Asker om å sette et sterkere søkelys på forholdet mellom friluftsliv og psykisk helse i samband med markeringen av ”Friluftslivets år”. Det resulterte i et fagseminar på NaKuHel (Sem i Asker) 6.9.05 med daværende miljøvernminister Knut Arild Hareide i spissen. Den daværende miljøvernministeren var opptatt av at arbeidet måtte føres videre. Det foreligger en rapport fra seminaret og arbeidet som ledet fram til dette. (Se: ”Friluftsliv og psykisk helse – rapport fra et utviklingsarbeid i Friluftslivets år 2005”.) Oppfølgingen kom allerede da den nye Regjeringen lanserte sitt formannskapsprogram i Nordisk Ministerråd for 2006. Mål for hovedprosjektet Med dette som bakgrunn og utgangspunkt har Nordisk Ministerråd ved Arbeidsgruppe for natur, friluftsliv og kulturmiljø (NFK) sammen med Miljøverndepartementet finansiert et prosjekt for 2006/2007 med følgende etappemål: 1. Å lage en oversikt over relevante offentlige og ideelle institusjoner, forskning, ressurspersoner, prosjekter og rapporter og etablere et nettverk i Norden med relevans for hovedmålsettingen. 2. Å planlegge og gjennomføre en nordisk fagkonferanse om temaet høsten 2007 på Sem i Asker (Norge). Her vil en invitere forskere og forvaltere innen friluftsliv og folkehelse til å møte praktikere på de to fagområdene (repr. for organisasjoner, helsepersonell fra særskilte institusjoner og kommunehelsetjenesten, med mer.). Medvirkningsaspektet skal understrekes ved at også representanter fra brukersiden (klienter/pasienter) inviteres med. 3. Konferansen skal munne ut i en avsluttende fase der en utfordrer en bredt sammensatt, nordisk konsensusgruppe til å stille seg bak et policynotat/manifest - med grunnlag i materiale fra de to foregående fasene. Dette vil utgjøre selve plattformen.
  3. 3. DELPROSJEKT ISLAND Gjennomføring Første delen av arbeidet med kartleggingen på Island ble startet 29. mars og utført fra Norge via epost og telefonsamtaler. Kartleggingen ble avsluttet med 3 dagers møtevirksomhet på Island 7.-9. juni 2007. Arbeidet ble utført i samarbeid med prosjektleder Espen Koksvik, Miljødepartementet, og andre ressurspersoner som er knyttet til NaKuHel-senteret i Asker. Det var Gunnar Gunnarsson, Masterstudent ved Norges Idrettshøgskole som utførte kartleggingen og står bak denne prosjektrapporten. Utdanningen som Gunnarsson tar heter: European Master in Health and Physical Activity og gjennomføres i Roma, Wien, Odense og Køln. Masteroppgaven til Gunnarsson handler om bruk av nærmiljøfriluftsliv i rehabilitering etter hjerte- og karsykdommer. Ved gjennomgangen av dette prosjektarbeidet på Island ble det brukt en mer åpen definisjon på hva friluftsliv er, enn det som er vanlig i Norge. Det ble gjort for å inkludere allslags uteaktiviteter som for eksempel nærmiljø friluftsliv, gårdsarbeid, ski-aktiviteter, rideturer/hestesport og blanding av kjøring og turgåing. Det har vist seg at det finnes lite forskningsarbeid rundt friluftsliv/natur og psykisk helse på Island, men det ser ut som interessen vokser og våre forespørsler ble godt i mottatt. Island: friluftsliv og psykisk helse: Her kommer oversikt over miljøene og deretter følger en kontaktliste til alle de forskjellige institusjonene/organisasjonene  Hálendishópurinn (Høyfjellsgruppen): Gruppen er knyttet til Hitt Húsið som er en av mange kommunale fritidsklubber som Reykjavik driver. Høyfjellsgruppen ble startet 1989 av Björn Vilhjálmsson. Gruppen består av ungdommer i Reykjavik med adferdsvansker som drar på en ukes tur i sommerhalvåret. På turen er det 3 veiledere som veileder ungdommene i hvordan de kan overføre erfaringer fra turen til sine utfordringer i livet. I forkant av turen drar de på kortere dagsturer i nærheten av Reykjavik og i etterkant av ukesturen får ungdommen oppfølging i ½ år. Sigrún Júlíusdóttir gjennomførte forskning rundt gruppen 1998-2000 som resulterte i bok: Ævintýri á fjöllum (Eventyret på fjellene) utgytt i 2002. I dag er det Haraldur Sigurðursson som er ansvarlig for gruppen og kontatktperson.  Björn Vilhjálmsson (selvstendig konsulent) som startet med Høyfjellsgruppen har jobbet de siste årene med utvikling og opplæring innen for Outward Bound i Europa (Belgia, Lettland og Ungarn). Konseptet går utpå å bruke naturen og naturopplevelser i terapi øyemed for ungdommer med adferdsvansker. Pedagogikken de går uti fra er opplevelsesbasert selvutvikling.  Kennaraháskóli Íslands (The Iceland University of Education, www.khi.is)  Smári Stefánsson (Adjunkt) er ansvarlig for friluftsliv undervisningen og han forsøker å komme i gang med forskningsprosjekt rundt bruk av friluftsliv ved et ungdomshjem på Island.
  4. 4.  Örn Ólafsson (Assistant professor) var den som startet med friluftsliv undervisningen på lærerhøgskolen er også interessert å følge med utviklingen.  Nátturulækningfélag Íslands, NLFI, (The Nature Health Association of Iceland ) driver rehabiliteringssenter, The Health and Rehabilitation Clinic of the Nature Health Association of Iceland (www.nlfi.is). Dette er eneste rehabiliteringssentert på Island som er ikke drevet av Islandske staten. Senteret fokuserer på sunn og god mat i samspill med fysisk aktivitet i rehabilitering etter diverse sykdommer/lidelser. Kontakt person der er Guðríður Jóna Örlygsdóttir, gymlærer, informerte at erfaring viser at gåturer i naturen var den aktiviteten som var mest foretrukket av de med psykiske problemer. Instituttet vil gjerne følge med utviklingen innenfor tema friluftsliv og psykisk helse.  Lýðheilsustöð (Folkehelseinstituttet): var i kontakt med Guðrún Guðmundsdóttir, ansvarlig for psykisk helse. De har ikke noen konkrete friluftsliv/natur prosjekter på gang, men instituttet var med på i fjor å arrangere en konferanse i samarbeid med Skógræktarfélag Íslands (The Icelandic Forestry Association) om betydningen av skog for folkehelse.  Landlæknisembættið (The Directorate of Health) var også aktiv i oven nevnt konferanse. Kontakt person der har vært: Anna Björg Aradóttir, oversykepleier, hun har stor interesse for feltet natur og helse, men direktoratet har ikke noen konkrete planer.  Skógræktarfélag Íslands (The Icelandic Forestry Association) Hadde møte med Brynjólfur Jónsson samt flere men vil spesielt nevne Jón Geir Pétursson som hadde stor interesse for friluftliv. Organisasjonen hadde ikke arbeidet videre rundt tema skogens betydning for folkehelse etter konferansen i 2006, men er klar over potensialet som ligger der. De sier samtidig at det mangler kontakten med helsesektoren. Foreningen har 60 lokalgrupper rundt om kring på Island som driver med skogplanting og tilrettelegging av områder til rekreasjonsbruk. De kan se for seg et tverfaglig samarbeid med andre faggrupper for å tilrettelegge skogsområdene for barnefamilier. Lokalgruppen til foreningen i Reykjavik ( Skógræktarfélag Reykjavíkur) er godt i gang med et prosjekt som heter: Græni Trefillinn eller Det grønne skjervet. Målet med prosjektet er at de grønne naturområdene rundt Reykjavik skal videre utvikles og tilrettelegges for rekreasjons bruk. Det har blitt utgitt en rapport om prosjektet og i tillegg har en har Anna María Pálsdóttir, tidligere MSc student ved Landbrukshøyskolen i Alnarp i Sverige, gjort en Master oppgave om bruk av det største skogsområdet uten for Reykjavik: Heiðmörk. Master oppgaven heter: Heiðmörk, helse og skogplanting.  Anne María Pálsdóttir hadde foredrag om skog, skogplanting og helse på den tidligere nevnte konferansen om skog, hager og folkehelse. Anna María Pálsdóttir studerte landskapsarkitektur: "Natur, hälsa och trädgård" og jobber nå som forskning assistent ved Alnarps rehabiliteringsträdgård. En annen kontaktperson ved samme senter er dr.Fredrika Mårtensson, miljöpsykolog og forsker.  En annen kopling til Sverige er Ingibjörg Jónsdóttir doktor ved Institutt for stressmedicin. På institutet bruker de fysisk aktivitet som en del av behandlingen ved
  5. 5. depresjon og utbrenthet. De har satt i gang en større forskning hvor de blant annet ser på effekten av fysisk aktivitet på psykisk helse. Ingibjörg Jónsdóttir er også delaktiv i arbeidet med grønt recept i Sverige: FaR - Fysisk aktivitet på recept  Det finnes to idielle friluftslivsorganisasjoner på Island: A) Útivist: De har ikke hatt noen konkrete helse prosjekter men har lånt ut fjellhytter til ungdomshjemmet: Krísuvíkur samtökinn, kontaktperson der er Lovísa Kristiansen. B) Ferðafélag Íslands: (The Icelandic Touring Association, Islandske utgaven av DNT) På møte med daglig leder, Páll Guðmundsson, kom frem at de har ikke satt i gang noen konkrete prosjekter men ser at her er et felt hvor de kan bruke sine erfaringer fra friluftsliv. Samtidig ser organisasjonen behovet for samarbeid med helsesektoren. Gudmundsson viste stor interesse for samarbeid og utvikling av prosjekter. De vil både se på hva Den Norske Turistforeningen gjør innenfor helserettet friluftsliv, men også se på prosjekter fra de andre nordiske landene.  Geðhjálp (Mental Helse/Råd for psykisk helse): hadde et meget godt møte med Sveinn Magnússon, daglig leder, som var takknemlig for dette inslaget som vi kommer med inn i diskusjonenen rundt psyksisk helse på Island. De vil meget gjerne være med på forskningsprosjekter og ønsker å bli kontaktet igjen. Geðhjálp har 7 avdelinger rundt om kring på Island.  Landbúnaðarháskóli Íslands: (The Agricultural University of Iceland) På landbrukshøgksolen var vi i kontakt med Laufey Steingrímsdóttir og hun kunne informere at skolen deltar i europeiskt samarbeidsprosjekt som heter: Green Care. En del av prosjektet skal handle om: “Health effects of green care” eller helsegevinsten av nærkontakt med natur og landbruk. De skal på konferanse i Wien i juni 2007 for å få mer konkret informasjon om prosjektet, men vil gjerne være i kontakt etter konferansen.  På Island er friluftsliv og hestesport veldig sterkt knyttet og i selve Reykjavik finnes det områder som er tilrettelagt med staller, utehus og ridestier. Hver sommer arrangeres det store stevner ute på landet som tiltrekker seg mengder av folk som i mange tilfeller kommer ridende dit. Vi kom i kontakt med: o Landsamband Hestamanna (Landsforenging for hestesport).De har ikke hatt noen konkrete planer om sentral styrte eller koordinerte prosjekter men de vet om enkelte institusjoner som bruker hester i re-/habilitering av sine klienter. Ofte er det klienter som er enten psykisk tilbakestående eller med psykiske problemer. De ansatte på kontoret skulle sende mer info seinere, men det har ikke kommet noe enda. o Tilleggs info: Rehabilitering etter ryggmerg skader med ridning behandlingsmetode (fysioterapi) er nå supsidert av trygdemyndighetene på Island.
  6. 6.  Staðardagskrá 21 (Lokal Agenda 21): var i kontakt med Stefán Gíslasson og det er planlagt konferanse i februar 2008 hvor tema natur/friluftsliv og helse blir på agenden. De vil også følge med i utviklingen for å se om og hvordan friluftsliv kan brukes ved folkehelse arbeid i de mindre kommunene ut på landet.  Det er en paraply organisasjon for nesten alle ”friluftsliv”, viltdyr og naturorganisasjoner på Island og den heter: Samtök Útivistarfélaga (SAMÚT). SAMÚT ligner på det norske: FRIFO. Dette er kun et politisk interessert organisasjon som forsøker å påvirke de politiske miljøene på Island når det har med almannsrett, natur og ”friluftsliv” å gjøre. Folkehelse og friluftsliv har ikke vært tema hos dem. Kontaktperson: Ólafur Örn Haraldsson  Tilleggs info: o Det ser ut som det eneste departementet som har interessert seg i bevist bruk av natur og friluftsliv er Samönguráðuneytið (Samferdselsdepartementet ). Departementet har utarbeidet en rapport om heter: Heilsutengd ferðaþjónusta (Helseorientert turisme) hvor to av temaene er: Naturlig spa/varme kilder og Friluftsliv turisme. o Landbúnaðarskólinn á Hólum (Hólar University College: turisme, hestesport og fiskeoppdrett), avdeling for tourisme, arrangerte 3. november 2006 en konferanse om helseorientert tourisme. Dr. Ingvar Teitsson, dosent ved Háskólinn á Akureyri (The University of Akureyri), avdeling for helse, hadde foredrag om: Útivist sem heilsubætandi afþreying (Friluftsliv som forebyggende helsearbeid). Kontakt person på landbruksskolen er Laufey Haraldsdóttir. Kontaktliste: Hjemmeside: på alle hjemmesidenne fnnes Kontaktperso Institutt E-post Telefon nr. det link til engelsk n versjon Høyfjellsgruppen Haraldur haraldur.sigurds@ +354 5526945 Sveinnson reykjavik.isc Selvstendig Konsulent Björn +354 6975104 Vilhjálmsson The Iceland University www.khi.is Smári smaristef@khi.is of Education Stefánsson The Iceland University www.khi.is Örn Ólafsson orn@khi.is +354 4803907 of Education http://www.hnlfi.is/di Guðríður Jóna Heilsustofnun NLFÍ gjona@hnlfi.is
  7. 7. splayer.asp?Article_ty pe=Fr%E9ttir&Poll_ID=6 Örlygsdóttir &p=ASPPg0.asp The Public Health http://www.lydheilsustod.i Guðrún gudrun@lydheilsu Institute of Iceland s/ Guðmundsdótt stod.is ir The Directorate of http://www.landlaeknir.is/ Anna Björg annabara@landlae Health Aradóttir knir.is The Icelandic Forestry http://www.skog.is/ Brynjólfur bj@skog.is +354 5518150 Association Jónsson The Icelandic Forestry http://www.skog.is/ Jón Geir jgp@skog.is +354 5518150 Association Pétursson Alnarps http://www.lpal.slu.se/Sho Anna María h03anpa1@stud.sl rehabiliteringsträdgård wPage.cfm?OrgenhetSida_ Pálsdóttir u.se ID=4266 Institutt for http://www.stressmedicin.c Ingibjörg ingibjorg.jonsdotti stressmedicin om/ Jónsdóttir r@vgregion.se The Icelandic Touring www.fi.is Páll palli@fi.is +354 5682533 Association Guðmundsson Geðhjálp www.gedhjalp.is Sveinn sveinn@gedhjalp.i +354 5701700 Magnússon s The Agricultural www.hvanneyri.is Laufey laufey@lbhi.is +354 6963564 University of Iceland Steinsgrimsdót tir Lokal Agenda 21 Stefán stefan@environice Gíslasson .is SAMÚT Ólafur Örn +354 6938900 Haraldsson Hólar University www.holar.is Laufey laufey@holar.is College: turisme, Haraldsdóttir hestesport og fiskeoppdrett Denne rapporten er utarbeidet av: Gunnar Gunnarsson Etterstadkroken 7 A 0659 Oslo gunnar.gunnarsson@hotmail.com

×