Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Wordpress

1,309 views

Published on

Published in: Education, Technology, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Wordpress

 1. 1. วิธีสร้าง Blog ง่าย ๆ ได้ด้วยตนเอง<br />
 2. 2. Blog คืออะไร<br />บล็อก (Blog) หรือชื่อเต็ม ๆ คือ เว็บล็อก (Weblog) หมายถึง บันทึกเรื่องราวของบุคคลนั้น ๆ ในช่วงเวลาต่าง ๆ ที่มีการปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ และมุ่งหวังที่จะนำเสนอเนื้อหาทั้งที่เป็นความคิดเห็น ความชอบ ความสนใจ หัวข้อการอภิปราย งานเขียน หรือแม้กระทั่งแนวบทเพลงที่ผู้เขียนให้ความสนใจ ต่อสาธารณชนทั่วไป ผ่านทางเทคโนโลยีที่เรียกว่าเว็บไซต์ (Website)<br />ในหนึ่งหน้าเว็บไซต์ของบล็อกจะถูกนำเสนอในลักษณะของ ชุดของบทความหรือสารสนเทศ ที่เรียงตามลำดับของวันเวลาที่บันทึกหรือเผยแพร่ ซึ่งเนื้อหาที่นำเสนอนั้น อาจเขียนโดยเจ้าของบล็อก หรือ รวบรวมมาจากเว็บไซต์อื่น หรือนำมาจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ หรือ ส่งมาจากผู้อื่น ก็ได้<br />2<br />
 3. 3. หลักปฏิบัติ<br />เขียนจากเนื้อหาตน หรือ ในเชิงเล่าเรื่อง<br />อ้างอิงที่มาให้ชัดเจน<br />ไม่คัดลอกเนื้อหา ภาพ และสื่อผู้อื่นมา โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือไม่มีสิทธิ์ หรือไม่อ้างอิง<br />ไม่ควรคัดลอกเนื้อหาจาก Word หรือ สื่อดิจิทัลต้นฉบับมาวางทันที ควรวางผ่านโปรแกรมNotePad ก่อน แล้วจึงคัดลอกมาวางใน Blog เพื่อป้องกันปัญหาแบบอักษรที่แตกต่างไปจากค่ากำหนด (default) ของระบบ<br />จัดเตรียมภาพให้มีขนาดที่เหมาะสมก่อนนำเข้าระบบ<br />ไม่แนบเอกสารดิจิทัลต้นฉบับเข้าสู่ระบบ ควรแปลงเป็นฟอร์แมตที่เหมาะสมก่อน เช่น PDF<br />3<br />
 4. 4. หลักปฏิบัติ<br />ระบุ Title ของเนื้อเรื่องให้ชัดเจน แต่ไม่ยาวเกินไป<br />มีข้อความเกริ่นนำประมาณ 1 พารากราฟ (ไม่เกิน 5 บรรทัด) แล้วใช้เครื่องมือแบ่งตอน เพื่อนำเสนอเนื้อหาละเอียด<br />ระบุ Tag กำกับเนื้อหาเรื่องให้เหมาะสม<br />เลือกหมวดเนื้อหา/กำหนดเนื้อหาที่เหมาะสม<br />อ้างอิงurl แหล่งข้อมูลต้นฉบับด้วย Trackback<br />ใช้ภาษาสุภาพ<br />ให้ความสำคัญกับการใช้ภาษาไทยที่เหมาะสม โดยเฉพาะคำทับศัพท์ และการใช้เครื่องหมายวรรคตอน<br />4<br />
 5. 5. วิธีการสร้าง Blog<br />กรณีที่มีอุปกรณ์เครื่องแม่ข่าย หรือ เซิร์ฟเวอร์ (Server)<br />เลือก และ ดาว์นโหลด (Download) โปรแกรมสำหรับทำบล็อก เช่น เวิร์ดเพรส (Wordpress), ดรูปัล (Drupal) เป็นต้น<br />ติดตั้งระบบจัดการฐานข้อมูลที่เซิร์ฟเวอร์ ในกรณีที่จัดเก็บข้อมูลในลักษณะฐานข้อมูล เช่น หากเราต้องการติดตั้งโปรแกรมเวิร์ดเพรส หรือ ดรูปัล จะต้องติดตั้งระบบจัดการฐานข้อมูล คือ MySQL (มายเอสคิวแอล) <br />ติดตั้งโปรแกรมสำหรับทำบล็อก เช่น เวิร์ดเพรส หรือ ดรูปัล ที่เซิร์ฟเวอร์<br />5<br />
 6. 6. วิธีการสร้าง Blog<br />กรณีที่ไม่มีอุปกรณ์เครื่องแม่ข่าย หรือ เซิร์ฟเวอร์ (Server)<br />ปัจจุบันมีการให้บริการพื้นที่และระบบบล็อกมากมายบนอินเตอร์เน็ต (Internet) เช่น<br />http://wordpress.com<br />https://www.blogger.com<br />http://www.myspace.com<br />http://multiply.com<br />http://www.hi5.com<br />6<br />
 7. 7. วิธีสร้าง Blog ง่าย ๆ ด้วย Wordpress.com<br />ไปที่ http://th.wordpress.com/<br />เลือกที่ปุ่ม “สมัครตอนนี้เลย”<br />7<br />
 8. 8. วิธีสร้าง Blog ง่าย ๆ ด้วย Wordpress.com<br />ใส่ข้อมูลเพื่อสร้างบัญชี และ กดปุ่ม “ต่อไป”<br />8<br />
 9. 9. วิธีสร้าง Blog ง่าย ๆ ด้วย Wordpress.com<br />ระบบจะใส่ข้อมูลตัวอย่างเพื่อสร้างบล็อก ซึ่งเราสามารถเปลี่ยน url หรือ หัวข้อบล็อกได้ <br />จากนั้นทำการกดปุ่ม signup โดยระบบจะทำการตรวจสอบว่าซ้ำหรือไม่<br />9<br />
 10. 10. วิธีสร้าง Blog ง่าย ๆ ด้วย Wordpress.com<br />เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อย จะขึ้นหน้านี้ <br />10<br />
 11. 11. วิธีสร้าง Blog ง่าย ๆ ด้วย Wordpress.com<br />ให้ไปเช็คอีเมล์ (e-Mail) หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ตามที่อยู่ที่ลงทะเบียนไว้ <br />11<br />
 12. 12. วิธีสร้าง Blog ง่าย ๆ ด้วย Wordpress.com<br />คลิกที่ลิงก์ (link)<br />12<br />
 13. 13. วิธีสร้าง Blog ง่าย ๆ ด้วย Wordpress.com<br />หากสำเร็จ เครื่องจะขึ้นหน้าจอดังนี้ <br />13<br />
 14. 14. วิธีสร้าง Blog ง่าย ๆ ด้วยWordpress<br />หากสำเร็จ เครื่องจะขึ้นหน้าจอดังรูป<br />กด 1 หรือ View your site เพื่อ ดูบล็อกของคุณ<br />กด 2 หรือ Login เพื่อ <br />1<br />2<br />14<br />
 15. 15. วิธีสร้าง Blog ง่าย ๆ ด้วยWordpress<br />ยินดีด้วย คุณสามารถสร้าง Blog ง่าย ๆ ด้วยตัวคุณเอง แล้ว<br />15<br />
 16. 16. วิธีบริหารจัดการ Blog<br />ทำการ login เข้าสู่ระบบ โดยกด 2 หรือ Login หลังจากลงทะเบียนเสร็จสิ้น<br />ทำการใส่ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน แล้วกดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ”<br />16<br />
 17. 17. วิธีบริหารจัดการ Blog<br />ระบบจะแสดงผลที่หน้า My Dashboard เพื่อให้บริหารจัดการ ดังนี้<br />17<br />
 18. 18. วิธีบริหารจัดการ Blog<br />ในกรณีที่ต้องการบริหารจัดการ Blog ในครั้งต่อไป ให้ไปที่ http://wordpress.com<br />ทำการใส่ชื่อผู้ใช้ (username) และ รหัสผ่าน (password) แล้วกดปุ่ม “Login”<br />18<br />
 19. 19. วิธีบริหารจัดการ Blog<br />เลือกที่ปุ่ม“My Dashboard” เพื่อไปบริหารจัดการบล็อก<br />19<br />
 20. 20. วิธีบริหารจัดการ Blog <br />ระบบจะแสดงผลดังนี้<br />20<br />
 21. 21. การเปลี่ยนรูปแบบการนำเสนอหรือหน้าตา <br />เลือกที่ “รูปแบบบล็อก”<br />21<br />
 22. 22. การเปลี่ยนรูปแบบการนำเสนอหรือหน้าตา <br />จะปรากฏหน้า จัดการ Themes ดังรูป<br />เลือกธีม (Theme)ที่ต้องการโดยกดที่ “ใช้งาน” หรือ กดที่ “ดูก่อน” หากต้องการดูการแสดงผลของบล็อกก่อนตัดสินใจ<br />หากต้องการค้นหาเพื่อให้สามารถกำหนดขอบเขตธีมที่เราต้องการเลือก กดที่ “Feature Filters”<br />2<br />1<br />22<br />
 23. 23. การเปลี่ยนรูปแบบการนำเสนอหรือหน้าตา <br />จะปรากฏหน้าจอดังรูปเลือกขอบเขตที่ต้องการ แล้วกด “Apply Filters” ระบบจะแสดงธีมที่มีคุณสมบัติตามที่เราต้องการ<br />23<br />
 24. 24. การเพิ่มหรือลบวิดเจ็ต<br />วิดเจ็ต (Widget) คือ โปรแกรมที่เพิ่มความสามารถให้บล็อก เช่น ลิงก์ไปที่ต่าง ๆ แสดงสถิติเยี่ยมชม แสดงหัวข้อเรื่อง แสดงข่าวสารจาก twitter เป็นต้น<br />24<br />
 25. 25. การเพิ่มหรือลบวิดเจ็ต<br />การเพิ่ม หรือ ลบ วิดเจ็ต (Widget) ทำโดยการลากไปวางหรือลากออกจากช่อง sidebar กำหนดค่า และกด “บันทึก”<br />25<br />
 26. 26. ผู้ใช้<br />หากต้องการเพิ่มหรือลบผู้ใช้ในการบริหารจัดการบล็อกของคุณให้ไปที่ “ผู้เขียนและผู้ใช้งาน”<br />ระดับของผู้ใช้ คือ ผู้ควบคุมเว็บ ผู้ตรวจทาน ผู้เขียน ผู้สนับสนุน<br />26<br />
 27. 27. ผู้ใช้<br />หากต้องการปรับเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัว ชื่อในการแสดงผล รูปภาพ ให้กดที่ “Profile ของคุณ” เมื่อเสร็จเรียบร้อยกดที่ “อัปเดตโปรไฟล์”<br />27<br />
 28. 28. ตั้งค่า<br />หากต้องการปรับเปลี่ยนข้อกำหนดของค่าทั่วไป การเขียน การอ่าน สนทนา สื่อ ข้อมูลส่วนตัว ลบบล็อก OpenID หรือ Domains ให้ไปเลือกที่ “ตั้งค่า” และเมื่อต้องไม่ลืมกดปุ่ม “บันทึกการเปลี่ยนแปลง” เมื่อปรับเปลี่ยนค่าเสร็จ ก่อนย้ายไปปรับเปลี่ยนค่าตัวอื่น ๆ<br />28<br />
 29. 29. เรื่อง<br />หากต้องการบริหารจัดการเนื้อหาหรือบทความ ที่มีการเผยแพร่ปรับเปลี่ยนไปตามวันเวลา และหมวดหมู่ที่เผยแพร่ ให้ไปเลือกที่ “เรื่อง”<br />29<br />
 30. 30. แก้ไขบทความ<br />หากต้องการแก้ไขบทความให้ไปเลือกที่ “แก้ไข”<br />เลือกบทความที่ต้องการแก้ไข<br />แก้ไขเนื้อหา<br />ใส่ป้ายกำกับ (Tag) เพื่อการค้นหา<br />เพิ่มหรือเลือกหมวดหมู่ของบทความ<br />เมื่อสิ้นสุดการแก้ไข เลือก “อัปเดตเรื่อง”<br />1<br />5<br />2<br />3<br />4<br />30<br />
 31. 31. เพิ่มบทความ<br />หากต้องการเพิ่มบทความให้ไปเลือกที่ “เขียนเรื่องใหม่”<br />พิมพ์ชื่อบทความ<br />พิมพ์เนื้อหา<br />ใส่ป้ายกำกับ (Tag) เพื่อการค้นหา<br />เพิ่มหรือเลือกหมวดหมู่ของบทความ<br />หากต้องการบันทึกเลือก “บันทึกฉบับร่าง”<br />หากต้องการดูเลือก “ดูก่อน”<br />หากต้องการเผยแพร่เลือก “เผยแพร่”<br />ส่ง“trackbacks”เมื่อมีการอ้างอิงไปที่แหล่งอื่น <br />พิมพ์เนื้อหาสรุปในส่วนของ ”ตัดทอน” <br /> เพื่อการแสดงผลในการสืบค้น หรือ RSS Feed (การส่งข้อมูลในลักษณะ XML)<br />1<br />6<br />5<br />7<br />2<br />3<br />9<br />4<br />8<br />31<br />
 32. 32. แก้ไขป้ายกำกับ<br />หากต้องการเพิ่ม ลบ หรือแก้ไขป้ายกำกับ (Tag) ให้ไปเลือกที่ “แก้ไขป้ายกำกับ”<br />32<br />
 33. 33. หมวดหมู่<br />หากต้องการเพิ่ม ลบ หรือแก้ไขหมวดหมู่ ให้ไปเลือกที่ “หมวดหมู่”<br />33<br />
 34. 34. หน้า<br />หากต้องการบริหารจัดการบทความที่ต้องการเผยแพร่ในลักษณะที่แสดงผลหัวข้อเรื่องตลอดเวลาบนบล็อกให้ไปเลือกที่ “หน้า”<br />34<br />
 35. 35. แก้ไขหน้า<br />หากต้องการแก้ไขหน้าให้ไปเลือกที่ “แก้ไข”<br />เลือกหน้าที่ต้องการแก้ไข<br />แก้ไขเนื้อหา<br />ใส่หมายเลขเพื่อแสดงลำดับการแสดงผล<br />เมื่อสิ้นสุดการแก้ไข เลือก “อัปเดตหน้า”<br />1<br />4<br />2<br />3<br />35<br />
 36. 36. เขียนหน้าใหม่<br />หากต้องการเพิ่มหน้าใหม่ให้ไปเลือกที่ “เขียนหน้าใหม่”<br />พิมพ์ชื่อหัวข้อหน้าที่ต้องการเผยแพร่<br />พิมพ์เนื้อหา<br />ใส่หมายเลขเพื่อแสดงลำดับการแสดงผล<br />หากต้องการบันทึกเลือก “บันทึกฉบับร่าง”<br />หากต้องการดูเลือก “ดูก่อน”<br />หากต้องการเผยแพร่เลือก “เผยแพร่”<br />1<br />4<br />5<br />6<br />2<br />3<br />36<br />
 37. 37. สื่อ<br />หากต้องการเพิ่ม แก้ไข ลบไฟล์วีดีโอ ไฟล์นำเสนอ ไฟล์เอกสาร หรือไฟล์เสียงบนบล็อก ให้ไปเลือกที่ “สื่อ” โดยมีพื้นที่ในการจัดเก็บ 3GB<br />37<br />
 38. 38. การเพิ่มไฟล์ใหม่<br />หากต้องการเพิ่มไฟล์นำเสนอ ไฟล์เอกสาร หรือไฟล์รูปภาพบนบล็อก ให้ไปเลือกที่ “เพิ่มไฟล์ใหม่”<br />38<br />
 39. 39. การเพิ่มไฟล์วีดีโอหรือไฟล์เสียง<br />หากต้องการเพิ่มไฟล์วีดีโอ หรือไฟล์เสียงบนบล็อก ให้ไปเลือกที่ ปุ่ม <br />ตรงหน้าเพิ่มหรือแก้ไข เรื่องหรือหน้า<br /> รูป วีดีโอ เสียง ไฟล์อื่นๆ โพล<br />39<br />
 40. 40. ลิงก์<br />หากต้องการเพิ่มลิงก์ แก้ไขลิงก์ หรือเพิ่มหมวดหมู่ลิงก์ เพื่อเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นให้ไปเลือกที่ “ลิงก์”<br />40<br />
 41. 41. เครื่องมือ<br />หากต้องการนำเรื่องหรือความเห็นจากระบบอื่นมาไว้ที่เวิร์ดเพรส ให้ไปเลือกที่ “นำเข้า”<br />41<br />
 42. 42. ความเห็น<br />หากต้องการบริหารจัดการความเห็น เช่น อนุญาตให้โพสบนบล็อก ลบความเห็น ให้ไปที่ “ความเห็น”<br />42<br />
 43. 43. Q & A<br />43<br />
 44. 44. แหล่งอ้างอิง<br />http://www.whatis.com<br />http://searchsoa.techtarget.com<br />http://searchwindevelopment.techtarget.com<br />http://wordpress.com<br />https://www.blogger.com<br />http://www.myspace.com<br />http://multiply.com<br />http://www.hi5.com<br />44<br />

×