ภญ. ช้องมาศ นิติศฤงคาริน
นายกสมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย)
29/06/2014
1.
เคร่งครัดต่อการจัดให้มี
เภสัชกรประจาตลอด
เวลาทาการ
. .
09.00-20.00 .
. .
09.00-20.00 .
.54321
+
x
.
09.00-20.00 .
.54321
ษ์ค ุธ
. .
07.00-21.00
.
ภ.28397
รายการยาควบคุมพิเศษและยาอันตรายที่ต้อง
ขายภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนด
หลักเกณฑ์การขาย
 Steroid prednisolone
dexame...
 แ . 9 ญ ซื้
 แ .10 ญ ค คุ พ ศษ
 แ . 11 ญ ฉพ ท่
ธ คณ ห แ ห ด
 แ . 12 ญ ใ ่
ขยาย “ร้านยาคุณภาพ” คัดกรองโรค สกัดปัญหาสุขภาพ ปชช.โด ASTVผู้จด ไ ์ 22 ถุ 2557 15:02 .
นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ ธ ห ุ พแห่ ( ....
สภาเภสัชกรรมจะออกบัตรประจาตัวเภสัชกร
UPDATE INFORMATIONS for COMMUNITY PHARMACISTS GPP 29/06/2014
UPDATE INFORMATIONS for COMMUNITY PHARMACISTS GPP 29/06/2014
UPDATE INFORMATIONS for COMMUNITY PHARMACISTS GPP 29/06/2014
UPDATE INFORMATIONS for COMMUNITY PHARMACISTS GPP 29/06/2014
UPDATE INFORMATIONS for COMMUNITY PHARMACISTS GPP 29/06/2014
UPDATE INFORMATIONS for COMMUNITY PHARMACISTS GPP 29/06/2014
UPDATE INFORMATIONS for COMMUNITY PHARMACISTS GPP 29/06/2014
UPDATE INFORMATIONS for COMMUNITY PHARMACISTS GPP 29/06/2014
UPDATE INFORMATIONS for COMMUNITY PHARMACISTS GPP 29/06/2014
UPDATE INFORMATIONS for COMMUNITY PHARMACISTS GPP 29/06/2014
UPDATE INFORMATIONS for COMMUNITY PHARMACISTS GPP 29/06/2014
UPDATE INFORMATIONS for COMMUNITY PHARMACISTS GPP 29/06/2014
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

UPDATE INFORMATIONS for COMMUNITY PHARMACISTS GPP 29/06/2014

598 views

Published on

UPDATE INFORMATIONS for COMMUNITY PHARMACISTS
ภญ. ช้องมาศ นิติศฤงคาริน
นายกสมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย)
29/06/2014

Published in: Business
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
598
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
15
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

UPDATE INFORMATIONS for COMMUNITY PHARMACISTS GPP 29/06/2014

  1. 1. ภญ. ช้องมาศ นิติศฤงคาริน นายกสมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย) 29/06/2014
  2. 2. 1. เคร่งครัดต่อการจัดให้มี เภสัชกรประจาตลอด เวลาทาการ
  3. 3. . . 09.00-20.00 . . . 09.00-20.00 . .54321
  4. 4. + x . 09.00-20.00 . .54321
  5. 5. ษ์ค ุธ . . 07.00-21.00 . ภ.28397
  6. 6. รายการยาควบคุมพิเศษและยาอันตรายที่ต้อง ขายภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนด หลักเกณฑ์การขาย  Steroid prednisolone dexamethasone  Tramadol ด ็ด ท  ้ ท่ ่ ผ ด ่ ไ ้ diphenhydramine promethazine dextrometrophan  เภสัชกรเท่านั้นเป็นผู้ส่งมอบ  จ่ ให้ผู้ ค จ ็ ท แพท ์ ท่ ้ PPG(Pharmacy practice Guideline)  ค คุ พ ศษ ณ ใ ่ แพท ์แ ถ้ ให้ ท  ณท่ ห ด  Tramadol 20 ็ด ห้ ใ ผู้ท่ ุ ่ ่ 17 ทุ ณ  ยาน้าแก้ไอแก้แพ้ 3 ด ่ ค ้ ษ ่ ค
  7. 7.  แ . 9 ญ ซื้  แ .10 ญ ค คุ พ ศษ  แ . 11 ญ ฉพ ท่ ธ คณ ห แ ห ด  แ . 12 ญ ใ ่
  8. 8. ขยาย “ร้านยาคุณภาพ” คัดกรองโรค สกัดปัญหาสุขภาพ ปชช.โด ASTVผู้จด ไ ์ 22 ถุ 2557 15:02 . นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ ธ ห ุ พแห่ ( .) ่ ่ โค ้ คุณ พใ ห ุ พถ้ ห ้ ็ ้ ท่ได้ จ ท้ ฐ จ ด ท ท ่ ให้ ุ พ ็ ไ ่ ท่ ถึ ื่ จ จ ให้ค ู้ ื่ ใ ้ ่ ห ่ คด โ ค ด ่ ุ่ โ ค ื้ ่ ห แ ค ด โ ห ู จ ้ ้ แห่ ด ใ ้ ใ ผู้ ่ ่ ่ ื่ ถึ ่ ้ ด้ โด ฉพ ้ ท่ ่ 2 ค ซึ่ จ ใ ้ ธ ดผู้ ่ ่ ห ้ ใ ้ ่ ท ให้ ค ใ ้ ด ุ ้ ถึ ด ้ ู ค ู้ ื่ ้ ุ พแ ้ โ ค ื้ ่ ๆ จึ ็ ท่ ุ พ. ท ่ ่ ท่ผ่ . ุ โค ้ คุณ พ ห ่ ้ให้ ท ทใ ดูแ ุ พ ใ ห ุ พถ้ ห ้ ให้ ้ คุณ พ ค ถท่จ ให้ ค ู้ ื่ ้ ุ พ แ ้ โ ค ่ ๆ ท่ ็ ญห ทศได้ด ่ แ ใ ้ ็ดคุ ด ใ ้ คุ ดฉุ ฉ ญห ้ ค ์โด ไ ่ ฝ ค ์ แ โ ค ื่ ๆ ท่ ถให้ค ู้ ุ พื่ ไ ู่ ้ ซึ่ จ ค ่ ื ห ่ ค ุ แ . ่ ผ ให้ ้ คุณ พจ ่ ๆ ้ ่ พฒ โค ้ ุ พ ่ ่ ื่ ่ 100 แห่ ด ้ . 13 ท . 80 ้ , . 12 10 ้ , . 7 แ ่ 10 ้ แ จ พ่ ถึ 50 ้ ใ ค ใ ้ ้, . 10 ุ ธ ู่ ห ่ พฒ แผ ดูแ ุ ใ . ุ่ ้ ห 33,000 ค แ . 11 ุ ษฎ ์ธ ู่ ห ่ พ่ จ ้ ู่ ุ ึ้ โด ฉพ ดูแ ุ่ ผู้ ด พ ด ติดตาม Instagram และ Facebook Fanpage ของ "Quality of Life" ได้ที่ สปสช.เล็งขยาย “ร้านยาคุณภาพ” ดูแลสุขภาพประชาชนระดับปฐมภูมิ หนุนช่วยคัดกรอง โรคเรื้อรัง แนะนาการใช้ยาอย่างเหมาะสม สกัดโรคและปัญหาสุขภาพก่อนเกิดเหตุ ทั้งยา เสพติด ท้องไม่พร้อม เผยมีร้านยาเข้าร่วมแล้วกว่า 100 แห่ง
  9. 9. สภาเภสัชกรรมจะออกบัตรประจาตัวเภสัชกร

×