Stata програм

2,224 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,224
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8
Actions
Shares
0
Downloads
84
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Stata програм

 1. 1. Агуулга Stata – дээр ажиллаж эхлэх тухай Мэдээллийн баазыг судлах үндсэн командууд Үзүүлэлтүүдийг шинээр бий болгох, өөрчлөх, нэр өгөх зэрэг үйлдлийг гүйцэтгэх үндсэн командууд 1
 2. 2. STATA-дээр ажиллаж эхлэх тухай 2
 3. 3. Ажиллаж эхлэхЭхлэхдээ дараахь үе шаттайгаар• хулганаар тогшино Start ► Programs ► Stata ► StataSE 10• эсвэл, Windows Explorer -оос, folder-руу орж c:stata10 хулганаар хоѐр тогшино wstata.exe 3
 4. 4. Ажиллаж эхлэх Үр дүнг үзүүлэх цонх: Үр дүн, өгч байгаа командууд энд харагданаЭргэж харах цонх:урд өмнө өгөгдсөнкомандууд эндхарагданаҮзүүлэлтүүдийнцонх: бүхүзүүлэлтүүдийн Командын цонх: командуудыг энд бичнэжагсаалт 4
 5. 5. Ажиллаж эхлэх• Хэрэв 4 цонхны нэг нь, тухайлбал, Үзүүлэлтийн цонх гарч ирээгүй байвал, дараах байдлаар хулганаар тогшино Window ► Variables эсвэл CTRL6 –г дарна Зөвхөн командын цонхонд л шивж болно Үр дүн болон командын цонхыг хааж болохгүй 5
 6. 6. Ажиллаж эхлэх Хэрэв мэдээллийн бааз хэт том бол, STATA-гийн санах хэмжээг томсгож болно set mem 64mResults: Current memory allocation current memory usage• settable value description (1M = 1024k)• --------------------------------------------------------------------• set maxvar 5000 max. variables allowed 1.733M• set memory 64M max. data space 64.000M• set matsize 400 max. RHS vars in models 1.254M• -----------• 66.987M STATA зөвхөн ганц мэдээллийн баазыг уншиж чадна. Олон мэдээллийн бааз дээр зэрэг ажиллахгүй. 6
 7. 7. Ажиллаж эхлэх – “clear”• Энэ команд STATA – дээр байгаа тоо, үзүүлэлт, үзүүлэлтүүдийн нэр зэрэг байгаа бүх зүйлийг устгадаг• Гэхдээ HD –д хадгалагдсан мэдээллийг устгадаггүй 7
 8. 8. Ажиллаж эхлэх – “clear”• Эргэж харах цонх дээр бичигдсэн зүйлсийг устгахгүй• Энэ команд ямар нэгэн шаардлага тавихгүй• Бичлэгийн бүтэц clear 8
 9. 9. Ажиллаж эхлэх – “clear”• “clear” – командыг хэрэглэх тухай:cd c:intropovdataclear 9
 10. 10. Ажиллаж эхлэхУрд өмнө хийсэн Stata –гийн мэдээллийн баазыг унших• c:intropovdata -д, Stata –гийн гурван файл байхад “hh.dta”-г уншина гэвэл:1) cd c:intropovdata a) clear use hh b) use hh, clear2) use c:intropovdatahh.dta, clear Stata – гийн мэдээллийн баазыг таних тэмдэг (extention) нь - “dta” 10
 11. 11. Ажиллаж эхлэх• Өрхийн мэдээллийн бааз (hh.dta) –г нээхдээ STATA –гийн Командын цонхонд дараах командуудыг шивж өгнө set mem 64m cd c:/intropov/data clear use hh 11
 12. 12. Ажиллаж эхлэх• Stata –гийн хэлний үндсэн бүтэц :• command [varlist] [=exp] [if exp] [in range] [weight] [,options] 12
 13. 13. Ажиллаж эхлэхcommand – Stata – гийн командvarlist – үзүүлэлтүүдийн нэрийн жагсаалт=exp – алгебрийн тэмдэглэл 13
 14. 14. Ажиллаж эхлэхif / by / in:• Эдгээр нь команд биш• Команд өгөхөд нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилгоор хэрэглэдэг 14
 15. 15. Ажиллаж эхлэх• if exp - тоон ухагдахуун үнэн байх ажиглалтуудыг хамруулж, командын гүйцэтгэх хүрээг тогтооно• if exp - г командын төгсгөлд, холбогдох үзүүлэлт байвал түүнтэй нь хамт, бичдэг 15
 16. 16. Ажиллаж эхлэх• Бичлэгийн бүтэцcommand …….. if sex == male 16
 17. 17. Ажиллаж эхлэх• in range– тодорхой ажиглалтын хувьд командын гүйцэтгэх хүрээг тогтооно• in range - г командын төгсгөлд, холбогдох үзүүлэлт байвал түүнтэй нь хамт, бичдэг• Бичлэгийн бүтэц –Command … in 1 / 100 17
 18. 18. Ажиллаж эхлэх• options – хувилбаруудын жагсаалт. Олон команд өөрийн гэсэн нөхцөлтэй байдаг. Options – г, өөрөөр хэлбэл, та өөрийн хэрэглэх нөхцөлийг командын төгсгөлд, таслалын дараа бичдэг. Жишээлбэл: summarize varname, detail 18
 19. 19. Ажиллаж эхлэх• Stata –гийн хэлний бичлэгийн бүтэц дараах хэлбэртэй байна:• [by varlist:] command [varlist] [=exp] [if exp] [in range] [weight] [,options] 19
 20. 20. Ажиллаж эхлэх• by varlist– varlist –д байгаа үзүүлэлтүүдийн тоон ухагдахуунууд хоорондоо тэнцүү байгаа “мэдээллийн баазын хэсэг бүрт” тухайн командыг давтан гүйцэтгэхийг Stata –д хэлж өгдөг• by varlist – үүний дараа үзүүлэлтийн нэрийг бичнэ, гэхдээ эдгээрийг командын өмнө бичнэ• Бичлэгийн бүтэц – by sex : command ….Жич: энэ бичлэгийн бүтцийг уншуулахаас өмнө мэдээлийн баазыг хүйсээр ангилна 20
 21. 21. Ажиллаж эхлэх• Команд, нөхцөлүүд, үзүүлэлтийн нэр зэргийг товчилж бичиж болно: . summarize region, detail . sum reg,d 21
 22. 22. Ажиллаж эхлэх Stata үсэгний том жижгийг ялгаж таньдаг: Stata –гийн командуудыг жижиг үсгээр бичдэг  “Summarize, SUMMARIZE ба summarize” – эдгээр нь гурван өөр нэр болно 22
 23. 23. Ажиллаж эхлэх – Арифметикийн үйлдэлүүд• + нэмэх• - хасах• * үржүүлэх• / хуваах• ^ зэрэг дэвшүүлэх 23
 24. 24. Ажиллаж эхлэх – Уялдаа холбооны үйлдэлүүд• > Их• < бага• >= тэнцүү буюу их• <= тэнцүү буюу бага• == тэнцүү• ~= тэнцүү биш• != тэнцүү биш 24
 25. 25. Ажиллаж эхлэх- Логик үйлдэлүүд• ~ Үгүй• & ба• | эсвэл 25
 26. 26. Ажиллаж эхлэх - NumlistNumlist – тооны жагсаалт 1/3 : 1, 2, 3 – гэсэн гурван тоо 3/1 ижилхэн гурван тоо, гэхдээ урвуу дараалалтай -8/-5 : -8, -7, -6, -5 – гэсэн дөрвөн тоо 1 2 to 4 : 1, 2, 3, 4 – гэсэн дөрвөн тоо 10 15 to 30 : 10, 15, 20, 25, 30 гэсэн таван тоо 26
 27. 27. Ажиллаж эхлэх - Numlist1 2:4 1 2 to 4 –тэй адил10 15:30 10 15 to 30 –тэй адил1(1)3 1, 2, 3 – гэсэн гурван тоо1(2)9 1, 3, 5, 7, 9 – гэсэн таван тоо9(-2)1 9, 7, 5, 3, and 1 – гэсэн таван тоо1 2 3/5 8(2)12 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12 – гэсэннайман тоо 27
 28. 28. Ажиллаж эхлэх – prefix командууд• Prefix командуудыг Stata –гийн командуудыг урьдчилан засах зорилгоор хэрэглэдэг• Prefix командын бичлэгийн бүтцийн жишээ: – by varlist, option: – by region, sort: sum educhead agehead • region –ийг varlist -ээр • Sort нь by –гийн нөхцөл 28
 29. 29. Ажиллаж эхлэх - weight (жин)• Weight-г дараах байдлаар хэрэглэнэ:• Түүвэрээс олонлогийн тоог гаргах• Түүвэр дотор тухайн төрлийн өрхийн төлөөлөл хангалттай биш эсвэл илүү төлөөлөлтэй байвал зохицуулна 29
 30. 30. Ажиллаж эхлэх - weight Weight – тохиолдол (observation) бүрийн жинг харуулна. weight –ийн бичлэгийн бүтэц: [weightword=exp] “weightword” – нь Stata –гийн команд биш юм weightword - нь дараах төрлийн аль нэг болно 30
 31. 31. Ажиллаж эхлэх - weight Weightword УтгаWeight Жинг байгаагаар нь авахfweight Давтамжийн жинpweight Түүврийн жинaweight Шинжилгээний жинiweight Чухал жин 31
 32. 32. Ажиллаж эхлэх- weightШинжилгээний жин (aweight):• Тухайн тохиолдлын хэлбэлзлэлтэй буюу вариацтай урвуу пропорциональ (δ2/wj). Энэ нь j дэхь тохиолдлын хэлбэлзлэлийг (δ2/wj)-тэй тэнцүү гэж төсөөлж байгаа гэсэн үг. – Дундаж тоотой мэдээллийн сантай ажиллахад ач холбогдолтой• Бичлэгийн бүтэц – command varname [aweight=weightvar] 32
 33. 33. Ажиллаж эхлэх• Командыг гүйцэтгэх гурван зам байгаа: – menu-bar –г ашиглах – dialog box (db) –г ажиглах – Syntax буюу бичлэгийн бүтцийг ажиглах – Бичлэгийн бүтцийг ашиглах нь илүү 33
 34. 34. Ажиллаж эхлэх Dialog box db – нь Stata –гийн командтай харилцах холбоо үүсгэх командтай төстэй зам юм Бичлэгийн бүтэц нь: db command For instance: db sum 34
 35. 35. Ажиллаж эхлэх 35
 36. 36. Ажиллаж эхлэхMenu/Header – гийн Help Option –д:• Contents (STATA –гийн командыг мэдэхгүй, эхлэн суралцаж байгаа хэрэглэгчдэд зориулсан)• Search (командын нэр болон юу мэдэхийг хүсч байгаагаа мэддэг хэрэглэгчдэд зориулсан) 36
 37. 37. Ажиллаж эхлэхStata- гаас 4 замаар гарч болно• Командын цонхонд бичих: exit• ALT-F4 товчийг дарах• Хулганаар тогших File ► Exit/Clear• Хаах товч дээр хулганаар тогших (Stata – гийн цонхны баруун дээд өнцөгт байгаа - X). 37
 38. 38. Мэдээллийн баазыг судлах үндсэн командууд• Мэдээллийн баазыг судлахад дараах командуудыг хэрэглэдэг codebook count describe 38
 39. 39. Мэдээллийн баазыг судлах үндсэн командууд list summarize table 39
 40. 40. Мэдээллийн баазыг судлах үндсэн командуудcodebook дараах зүйлсийг шалгана:  Үзүүлэлтүүдийн нэр,  Үзүүлэлтүүдийн утга,  Мэдээллийн баазын талаарх мэдээллийг гаргаж, codebook –г үүсгэж байгаа мэдээллийг шалгана 40
 41. 41. Мэдээллийн баазыг судлах үндсэн командуудcodebook Энэ нь байхгүй байгаа стандарт тоон утгыг илрүүлж, мэдээлнэ Бичлэгийн бүтэц codebook [varlist] [if] [in] [, option] Жишээ нь: codebook codebook region 41
 42. 42. Мэдээллийн баазыг судлах үндсэн командуудcount Энэ нь тухайн нөхцөлийг хангаж байгаа ажиглалт ба тохиолдлуудыг тоолж гаргана. Ямар нэгэн нөхцөл өгөгдөөгүй үед мэдээллийн баазад байгаа бүх тохиолдлуудын тоог гаргана. 42
 43. 43. Мэдээллийн баазыг судлах үндсэн командуудcount Бичлэгийн бүтэц count [if] [in]Жишээ нь: count count if famsize>=5 43
 44. 44. Мэдээллийн баазыг судлах үндсэн командуудdescribe Мэдээллийн баазын талаарх мэдээллийг гаргана: Жишээ нь : des des region famsize toilet 44
 45. 45. Мэдээллийн баазыг судлах үндсэн командуудlist Энэ нь үзүүлэлтүүдийн тоон утгыг харуулна Бичлэгийн бүтэц list list [varlist] [if] [in] [, options] 45
 46. 46. Мэдээллийн баазыг судлах үндсэн командуудlist Жишээ нь: list list region famsize toilet list region famsize toilet in 1/15 list region if famsize>5 in 1/15 46
 47. 47. Мэдээллийн баазыг судлах үндсэн командуудsummarize• Энэ нь нэгдсэн статистикийг тооцож гаргана. Хэрэв үзүүлэлтүүдийг зааж өгөөгүй бол, тухайн мэдээллийн баазад байгаа бүх үзүүлэлтүүдийн нэгдсэн статистикийг тооцож гаргана. 47
 48. 48. Мэдээллийн баазыг судлах үндсэн командуудsummarize Бичлэгийн бүтэц summarize summarize [varlist] [if] [in] [weight] [, options]Жишээ: sum sum in 1/15 sum region famsize toilet sum region famsize toilet [aw=weight] 48
 49. 49. Мэдээллийн баазыг судлах үндсэн командуудЖич:• Үзүүлэлтүүдийн жагсаалтыг хэд хэдэн үзүүлэлтүүдийг хамруулах гаргаж болно des region – toilet sum region – hhlandd list thana - famsize 49

×