Эчнээ даалгавар

890 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Эчнээ даалгавар

  1. 1. МААҮМ (2910) эчнээ ангийн даалгавар Сэдэв 10 Сэдэв 1 Сэдэв 2 Сэдэв 3 Сэдэв 4 Сэдэв 5 Сэдэв 6 Сэдэв 7 Сэдэв 8 Сэдэв 9 Нэр КодМ.Өлзий-Орших 2910002 1 12 1 1, 16 1, 9 8, 9 6, 14 4, 9 8, 9 3Х.Бат-Энх 2910003 2 11 2 2, 15 2, 10 7, 10 7, 15 5, 10 1, 10 4Д.Баярсайхан 2910004 3 10 3 3, 14 3, 11 6, 11 8, 16 6, 11 2, 11 5Х.Бадамочир 2910005 4 9 4 4, 13 4, 12 5, 12 1, 9 7, 12 3, 12 6Б. Батгэрэл 2910006 5 8 5 5, 12 5, 13 4, 13 2, 10 8, 13 4, 13 7М.Гэрэлчимэг 2910007 6 7 6 6, 11 6, 14 3, 14 3, 11 1, 14 5, 15 8Д.Бат-Эрдэнэ 2910008 7 6 7 7, 10 7, 15 2, 15 4, 12 2, 15 6, 16 9Б.Баярхүү 2910011 8 5 8 8, 9 8, 16 1, 16 5, 13 3, 16 7, 1 10Ашиглах ном: - Г.Золзаяа “Статистикийн онол” тест, бодлогын хураамж 2012 он - Бие дааж бодох бодлого хэсгээс бодно. - Номыг ХААИС-Төв номын сангаас авч ашиглаж болно. - Лавлах утас: 88169249

×