Slideshare

2,850 views

Published on

 • Be the first to comment

Slideshare

 1. 1. Хэрхэн өөрийн файлаа веб хуудсанд байрлуулах замаар бусдад түгээх вэ?<br />Áîëîâñðóóëñàí: Êîìïüþòåðèéí òýíõèì <br /> Ð.Îþóíãýðýë<br />
 2. 2. “Online file share”гэж юу вэ?<br />File share гэдэгньдурынхэрэглэгчөөрийнболовсруулсан электрон илтгэл, баримт, видеомэдээллээ, файлхадгалахүйлчилгээ авчкомпаниудынвэбсайтуудадхадгалснаарбусадхэрэглэгчидцагхугацааоронзайнаасүлхамаарантухайнмэдээллийгчөлөөтэйашиглажболохинтернеторчныүйлчилгээюм. <br />
 3. 3. Online file share хийх вебүүд<br />Docshare.com<br />4shared.com<br />Share.gogo.mn<br />Slideshare.net<br />Mishare.mn ….<br />
 4. 4. Slideshareашиглан файл мэдээлэл түгээх<br />Slideshareвеб хуудсыг дэлгэцэнд гаргана<br />
 5. 5. “Slideshare.net”<br />вэбсайтад “file share” хийхажиллагаа <br />Slideshare-т нэвтрэх (бүртгүүлэх) <br />Slideshare- т байрлуулах файлаа сонгож, upload хийх <br />Холбоосыг файл татаж авах хүндээ дамжуулах<br />upload хийсэн файлуудыг удирдан ажиллах<br />
 6. 6. Slideshare-т нэвтрэх (бүртгүүлэх) <br />Slideshare-т нэвтрэх (бүртгүүлэх) <br />Slideshare- т байрлуулах файлаа сонгож, upload хийх <br />Холбоосыг файл татаж авах хүндээ дамжуулах<br />upload хийсэн файлуудыг удирдан ажиллах<br />
 7. 7. Slideshare-т нэвтрэхэрх авах<br />Цонхноос <br />командыг сонгоно. <br />Энэ талбаруудад шаардлагатай мэдээллээ оруулна. <br />
 8. 8. Slideshareашиглан файлаар мэдээлэл түгээх<br />
 9. 9. командыг сонгоход <br />Энгийн болон төлбөрт гэсэн сонголттой үйлчилгээнүүд гарна.<br />
 10. 10. Upload хийх файлын төрөл болон зөвшөөрөгдсөн хэмжээ<br />
 11. 11.
 12. 12.
 13. 13.
 14. 14.
 15. 15.
 16. 16.
 17. 17.
 18. 18. Анхаарал тавьсанд баярлалаа <br />

×