statistic_buleglelt

2,911 views

Published on

Published in: Education, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,911
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,560
Actions
Shares
0
Downloads
38
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

statistic_buleglelt

 1. 1. Сэдэв. Статистик мэдээллийг товчлох, бүлэглэх
 2. 2. Судлах зүйл  Бүлэглэлтийн үндсэн ойлголт  Судлах зүйл  Бүлэглэлтийн ангилал  Стержессийн томъѐо  Номограмм хүснэгт  Жишээ
 3. 3. Á¿ëýãëýëò Òîîí óòãààðàà èëýðõèéëýãäñýí íèéãýì – ýäèéí çàñãèéí ¿çýãäë¿¿äèéã àäèë òºñòýé õóâüñàõ øèíæ òýìäãýýð íü õýñýãëýí õóâààñíûã á¿ëýãëýëò ãýíý.
 4. 4. Судалгааны тухайн зорилгыг харгалзан бүлэглэлтийг үндсэн гурван хэлбэрт хувааж үздэг. Үүнд:  Юмс үзэгдлийг шинж чанарын ялгаагаар судлах шинж тэмдгийн бүлэглэлт  Нийдмийн дотоод бүтээгдэхүүнийг судлах бүтцийг бүлэглэлт  Хувьсах шинж тэмдгүүдийн хамаарлыг судлах шинжилгээний бүлэглэлт зэрэг болно.
 5. 5.  Шинж тэмдгийн бүлэглэлт: Судлагдаж байгаа юмс үзэгдлийн чанарын талыг шинжилгээнд үндэслэдэг. Хэд хэдэн шинж тэмдэгийг харуулсан бүлэглэлт хийвэл түүнийг нийлмэл бүлэглэлт гэж нэрлэдэг. Нийлмэл бүлэглэлтийг дотор нь хосолсон, олон хэмжээст гэж ангилна. Шинж тэмдгийн бүлэглэлтийг хэлбэрээр нь шинж тэмдгийн болон тооны гэж ангилна.
 6. 6.  Бүтцийн бүлэглэлт: Нийгмийн амьдралын үзэгдэл юмсыг танин мэдэхэд шинчлэгдэж байгаа шинж тэмдгийг ач холбогдолоор нь нэгэн төрлийн олонлогуудаар ангилан ялгаж, тухайн олонлогийн бүтцийг судлах, түүний өөрчлөгдөх зүй тогтолыг илрүүлэхэд оршино. Үүнийг бүтцийн бүлэглэлт гэнэ. Жишээ нь: 1821 насны эрчүүдийн хооронд өндрийн судалгаа хийж үзэхэд зарим нь хэтэрхий намхан, өндөр байж болно. Тиймээс өндрийг ангилах шаардлага гарна. Тэр нь бүтцийн бүлэглэлт болно.
 7. 7.  Шинжилгээний бүлэглэлт: Орон зай, цаг хугацааны зүй тогтолыг судална. Нэг төрлийн статистик мэдээлэлд үр дүнгийн үзүүлэлт ба шийдвэрлэгч хүчин зүйлийн харилцан уялдааг судлахад оршино. Жишээ нь: Тариалангийн талбайд цацсан бордооны хэмжээ ургацад хэрхэн нөлөөлөх, хөдөлмөрийн бүтээмжийн хэмжээ ашигт хэрхэн нөлөөлөх зэрэг байж болно.
 8. 8. Á¿ëýãëýëò õèéõ ¿íäñýí ä¿ðýì /èæèë èíòåðâàëòàé ¿åä/ 1. Á¿ëãèéí çîõèìæòîé òîîã òîäîðõîéëîõ. n = 1 + 3.322*Lg(N) n – Á¿ëãèéí çîõèìæòîé òîî N – Àæèãëàëòûí òîî /Àìåðèêèéí ýðäýìòýí Ñòåðæåññ òîäîðõîéëñîí/
 9. 9. 2. Èæèë èíòåðâàëûí óðòûã òîäîðõîéëíî. i = (Xmax – Xmin) / (n-1) Xmax – Àæèãëàëòûí õàìãèéí èõ óòãà Xmin – Àæèãëàëòûí õàìãèéí áàãà óòãà
 10. 10. 3. Èæèë èíòåðâàëòàé ¿åä ýõíèé á¿ëãèéí äýýä, äîîä õÿçãààðûã òîäîðõîéëíî. i = Xmin 1,2 i = Xmin - (i/2) i = Xmin + (i/2) (i/2) 1 /Äîîä õÿçãààð/ 2 /Äýýä õÿçãààð/
 11. 11. 4. Öààøèä ºìíºõ á¿ëãèéí ýöñèéí õÿçãààð äýýð èíòåðâàëûí óðòûã íýìýõ çàìààð äàðààãèéí á¿ëãèéí óòãà õîëáîãäëûã øàò äàðààëàí òîîöíî. 5. Âàðèàíòûí óòãóóäûí äàâòàëòûã á¿ëã¿¿äýä õàðãàëçóóëàí áè÷íý. õîëáîãäîõ
 12. 12. Стержессийн томъёогоор бодсон номограмм: N n 1-11 4 12-22 23-45 46-90 91-180 181-361 362-723 724-1447 1448-2895 2896-5791 5792-11582 11583-23165 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ...
 13. 13. Õî¸ðäîã÷ á¿ëýãëýëò ªìíº õèéãäñýí á¿ëýãëýëòèéí ìàòåðèàëûã ¿íäýñëýí äàõèí øèíý á¿ëã¿¿ä ãàðãàæ àâàõûã õî¸ðäîã÷ á¿ëýãëýëò ãýíý.

×