Successfully reported this slideshow.
Хичээлийн нэр:  Динамик вэб програмчлал Хичээлийн төрөл: Лекц /№5/ Багшийн нэр: Г.Өсөхжаргал Хичээлийн сэдэв: Массивтай а...
Хичээлийн агуулга <ul><li>Массивыг үүсгэх </li></ul><ul><li>Массивт хийгдэх бусад үйлдлүүд </li></ul>
Массив үүсгэх <ul><li>Олон утгыг нэг хувьсагчид хадгалж болдог нийлмэл хувьсагчийг массив гэнэ. </li></ul><ul><li>Массив...
array()  ашиглан массив үүсгэх <ul><li>Бичигдэх хэлбэр: </li></ul><ul><li>Массив _ нэр array( утга1 ,утга 2 ...,утга N )...
Индекс ашиглан массив үүсгэх <ul><li>Бичигдэх хэлбэр: </li></ul><ul><li>массив _ нэр []= утга ; </li></ul><ul><li>Жишээ1...
Утгын хязгаарыг урьдчилан тодорхойлон үүсгэх <ul><li>Энэ нь массивын дээд, доод хязгаарыг заан бүхэл тоон утгаар дүүргэсэ...
Массив мөн эсэхийг шалгах <ul><li>Бичигдэх хэлбэр: </li></ul><ul><ul><li>is_array(массивын нэр) </li></ul></ul><ul><li>Энэ...
Массивын элемэнтэд хандах <ul><li>Тодорхой утгад хандах </li></ul><ul><ul><li>Түлхүүрээр нь </li></ul></ul><ul><ul><li>$ca...
Массивын элемэнтийг хэвлэх <ul><li>Тодорхой утга хэвлэх </li></ul><ul><ul><li>Түлхүүрээр нь </li></ul></ul><ul><ul><li>ech...
Массивт элемэнт нэмэх <ul><li>Массивын эхэнд элемэнт нэмэх </li></ul><ul><li>Бичигдэх хэлбэр: </li></ul><ul><li>array_unsh...
Массивт элемэнт нэмэх <ul><li>2. Массивын төгсгөлд элемэнт нэмэх </li></ul><ul><li>Бичигдэх хэлбэр: </li></ul><ul><li>arr...
Массиваас элемэнт устгах <ul><li>Массивын эхнээс элемэнт устгах </li></ul><ul><li>Бичигдэх хэлбэр: </li></ul><ul><li>array...
Массиваас элемэнт устгах <ul><li>2. Массивын төгсгөлөөс элемэнт устгах </li></ul><ul><li>Бичигдэх хэлбэр: </li></ul><ul><...
Массивт хайлт явуулах <ul><li>Массиваас тодорхой утга хайх </li></ul><ul><li>Бичигдэх хэлбэр: </li></ul><ul><ul><li>in_arr...
Массивт хайлт явуулах <ul><li>2. Массивын түлхүүрээр утга хайх </li></ul><ul><li>Бичигдэх хэлбэр: </li></ul><ul><ul><li>a...
Массивт хайлт явуулах <ul><li>3. Массивын элемэнтийн утгаар хайх </li></ul><ul><li>Бичигдэх хэлбэр: </li></ul><ul><ul><li...
Массивт хайлт явуулах <ul><li>Массивын түлхүүрүүдийг тодорхойлох </li></ul><ul><li>Бичигдэх хэлбэр: </li></ul><ul><ul><li>...
Массивт хайлт явуулах <ul><li>Массивын утгуудыг тодорхойлох </li></ul><ul><li>Бичигдэх хэлбэр: </li></ul><ul><ul><li>array...
Массиваар гүйх <ul><li>Массивын заагчийг дараагийн байрлалруу зөөх </li></ul><ul><li>Бичигдэх хэлбэр: </li></ul><ul><ul><...
Массиваар гүйх <ul><li>3. Массивын заагчийг эхний байрлалруу зөөх </li></ul><ul><li>Бичигдэх хэлбэр: </li></ul><ul><ul><...
Массивын идэвхитэй түлхүүрийг тодорхойлох <ul><li>Бичигдэх хэлбэр: </li></ul><ul><ul><li>key (массивын нэр) </li></ul></u...
Массивын идэвхитэй утгыг тодорхойлох <ul><li>Бичигдэх хэлбэр: </li></ul><ul><ul><li>current (массивын нэр) </li></ul></ul...
Ма ссивын хэмжээг тодорхойлох <ul><li>Бичигдэх хэлбэр: </li></ul><ul><ul><li>count( массивын нэр [, горим ]) </li></ul></...
Массивын утгуудын давтамжийг тодорхойлох <ul><li>Бичигдэх хэлбэр: </li></ul><ul><ul><li>array_count_values( массивын нэр ...
Массивын давтагдсан утгуудыг устгаж үлдсэн  давтагдахгүй утгуудын тодорхойлох <ul><li>Бичигдэх хэлбэр: </li></ul><ul><u...
Массивын элемэнтүүдийн дарааллыг урвуулах <ul><li>Бичигдэх хэлбэр: </li></ul><ul><ul><li>array_reverse( массивын нэр ) </...
Массивын элемэнтүүдийг эрэмбэлэх <ul><li>Бичигдэх хэлбэр: </li></ul><ul><ul><li>sort( массивын нэр ) </li></ul></ul><ul><...
Массивын элемэнтүүдийг  буурахаар эрэмбэлэх <ul><li>Бичигдэх хэлбэр: </li></ul><ul><ul><li>rsort( массивын нэр ) </li></u...
Массивуудыг нэгтгэх <ul><li>Бичигдэх хэлбэр: </li></ul><ul><ul><li>array_merge( массив 1, массив2, ... ) </li></ul></ul><...
Массивыг таслах <ul><li>Бичигдэх хэлбэр: </li></ul><ul><ul><li>array_slice( массив , таслах байрлал , таслах элементийн ...
Массивын элементийг устгаж өөр массивтай нийлүүлэх <ul><li>Бичигдэх хэлбэр: </li></ul><ul><ul><li>array_splice( массив , ...
Массивын элемэнтүүдийг холих <ul><li>Бичигдэх хэлбэр: </li></ul><ul><ul><li>shuffle( массив ) </li></ul></ul><ul><li>Жишэ...
Массивын элемэнтүүдийн нийлбэрийг олох <ul><li>Бичигдэх хэлбэр: </li></ul><ul><ul><li>Array_sum( массив ) </li></ul></ul>...
Массивыг дэд хэсгүүдэд хуваах <ul><li>Бичигдэх хэлбэр: </li></ul><ul><ul><li>Array_chunk( массив , хэмжээ , preserve_key...
Хоёр хэмжээст массив  үүсгэх <ul><li>$families = array </li></ul><ul><li>( </li></ul><ul><li>&quot;Griffin&quot;=>array...
Хоёр хэмжээст массив /бүтэц/ <ul><li>Array </li></ul><ul><li>( </li></ul><ul><li>[Griffin] => Array </li></ul><ul><li>(...
Хоёр хэмжээст массивын элементэд хандах <ul><li>$productPrices[‘clothing’][‘shirt’] = 20.00; </li></ul><ul><li>$productP...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Dynamic web 5

1,837 views

Published on

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Dynamic web 5

 1. 1. Хичээлийн нэр: Динамик вэб програмчлал Хичээлийн төрөл: Лекц /№5/ Багшийн нэр: Г.Өсөхжаргал Хичээлийн сэдэв: Массивтай ажиллах
 2. 2. Хичээлийн агуулга <ul><li>Массивыг үүсгэх </li></ul><ul><li>Массивт хийгдэх бусад үйлдлүүд </li></ul>
 3. 3. Массив үүсгэх <ul><li>Олон утгыг нэг хувьсагчид хадгалж болдог нийлмэл хувьсагчийг массив гэнэ. </li></ul><ul><li>Массив үүсгэх аргууд: </li></ul><ul><li>array() ашиглан үүсгэх </li></ul><ul><li>индекс ашиглан үүсгэх </li></ul><ul><li>утгын хязгаарыг урьдчилан тодорхойлон үүсгэх </li></ul>
 4. 4. array() ашиглан массив үүсгэх <ul><li>Бичигдэх хэлбэр: </li></ul><ul><li>Массив _ нэр array( утга1 ,утга 2 ...,утга N ) </li></ul><ul><li>Жишээ1 : индекслэгдсэн массив үүсгэх </li></ul><ul><li>$languages = array(&quot;English&quot;, “ Russia &quot;, “ Mongolia” ); </li></ul><ul><li>// $languages[0] = &quot;English&quot;, $languages[1] = “ Russia &quot;, $languages[2] = “ Mongolia &quot; </li></ul><ul><li>Жишээ2 : түлхүүр үг ашигласан массив үүсгэх </li></ul><ul><li>$languages = array(&quot;Spain&quot; => &quot;Spanish&quot;,” UB &quot; => “ Mongolia &quot;, &quot;United States&quot; => &quot;English&quot;); </li></ul><ul><li>// $languages[&quot;Spain&quot;] = &quot;Spanish“, $languages[“ UB” ] = “ Mongolia “, $languages[&quot;United States&quot;] = &quot;English &quot; </li></ul>
 5. 5. Индекс ашиглан массив үүсгэх <ul><li>Бичигдэх хэлбэр: </li></ul><ul><li>массив _ нэр []= утга ; </li></ul><ul><li>Жишээ1 : </li></ul><ul><ul><li>$pets[1] = “ dog ”; </li></ul></ul><ul><ul><li>$pets[2] = “ cat ”; </li></ul></ul><ul><ul><li>$pets[3] = “ bird ”; </li></ul></ul><ul><li>Жишээ2 : </li></ul><ul><ul><li>$capitals[‘ MN’ ] = “ Ulaanbaatar”; </li></ul></ul><ul><ul><li>$capitals[‘ RU ] = “ Moscow ”; </li></ul></ul><ul><ul><li>$capitals[‘ EN ’] = “ London ”; </li></ul></ul><ul><li>Жишээ3 : </li></ul><ul><ul><li>$pets[ ] = “ dog ”; </li></ul></ul><ul><ul><li>$pets[ ] = “ cat ”; </li></ul></ul><ul><ul><li>$pets[ ] = “ bird ”; </li></ul></ul>
 6. 6. Утгын хязгаарыг урьдчилан тодорхойлон үүсгэх <ul><li>Энэ нь массивын дээд, доод хязгаарыг заан бүхэл тоон утгаар дүүргэсэн массив үүсгэх арга. </li></ul><ul><li>Бичигдэх хэлбэр: </li></ul><ul><li>массив _ нэр range(int доод ,int дээд [,int алхам ]) </li></ul><ul><li>Жишээ1 : $die = range(0,6); </li></ul><ul><li>// $die = array(0,1,2,3,4,5,6) </li></ul><ul><li>Жишээ2 : $even = range(0,20,2); </li></ul><ul><li>// $even = array(0,2,4,6,8,10,12,14,16,18,20); </li></ul><ul><li>Жишээ3 : $letters = range(&quot;A&quot;,&quot;F&quot;); </li></ul><ul><li>// $letters = array(&quot;A,&quot;,&quot;B&quot;,&quot;C&quot;,&quot;D&quot;,&quot;E&quot;,&quot;F&quot;); </li></ul>
 7. 7. Массив мөн эсэхийг шалгах <ul><li>Бичигдэх хэлбэр: </li></ul><ul><ul><li>is_array(массивын нэр) </li></ul></ul><ul><li>Энэ функц нь boolean утга буцаана. </li></ul><ul><li>Жишээ : </li></ul><ul><li>$states = array(“ Mongolia &quot;); </li></ul><ul><li>$state = “ Russia &quot;; </li></ul><ul><li>printf(&quot;$states is an array: %s <br />&quot;, (is_array($states) ? &quot;TRUE&quot; : &quot;FALSE&quot;)); </li></ul><ul><li>print &quot;$state is an array: <br />&quot;. (is_array($state) ? &quot;TRUE&quot; : &quot;FALSE&quot;); </li></ul>
 8. 8. Массивын элемэнтэд хандах <ul><li>Тодорхой утгад хандах </li></ul><ul><ul><li>Түлхүүрээр нь </li></ul></ul><ul><ul><li>$capitals[‘ MN ’]; </li></ul></ul><ul><ul><li>Индексээр нь </li></ul></ul><ul><ul><li>$ pets [ 0 ]; </li></ul></ul><ul><li>foreach давталт ашиглах. </li></ul><ul><ul><li>$languages = array(&quot;English&quot;, “Russia&quot;, “Mongolia&quot;); </li></ul></ul><ul><ul><li>foreach($languages as $a) </li></ul></ul><ul><ul><li>{ echo $a; } </li></ul></ul>
 9. 9. Массивын элемэнтийг хэвлэх <ul><li>Тодорхой утга хэвлэх </li></ul><ul><ul><li>Түлхүүрээр нь </li></ul></ul><ul><ul><li>echo $capitals[‘ MN ’]; </li></ul></ul><ul><ul><li>Индексээр нь </li></ul></ul><ul><ul><li>echo $ pets [ 0 ]; </li></ul></ul><ul><li>Foreach давталт ашиглах </li></ul><ul><li>Массивыг бүтцээр нь хэвлэх </li></ul><ul><ul><li>$pets = array( “ dog ”, “ cat ”, “ bird ”,“ sheep ”, “ pig ” ); </li></ul></ul><ul><ul><li>print_r($pets); </li></ul></ul><ul><ul><li>// Array ( [0] => “dog” [1] => “cat” [2] => “bird” [3] => “sheep’ [4] => “pig” ) </li></ul></ul>
 10. 10. Массивт элемэнт нэмэх <ul><li>Массивын эхэнд элемэнт нэмэх </li></ul><ul><li>Бичигдэх хэлбэр: </li></ul><ul><li>array_unshift(массив _ нэр,утга[,утга...]) </li></ul><ul><li>Бүхэл тоон төрлийн утга буцаана. </li></ul><ul><li>Жишээ : </li></ul><ul><li>$states = array(“ London &quot;,&quot;New York&quot;); </li></ul><ul><li>array_unshift($states,&quot;California&quot;,&quot;Texas&quot;); </li></ul><ul><li>// $states = array(&quot;California&quot;,&quot;Texas&quot;,” London &quot;,&quot;NewYork&quot;); </li></ul>
 11. 11. Массивт элемэнт нэмэх <ul><li>2. Массивын төгсгөлд элемэнт нэмэх </li></ul><ul><li>Бичигдэх хэлбэр: </li></ul><ul><li>array_ push (массив _ нэр,утга[,утга...]) </li></ul><ul><li>Бүхэл тоон төрлийн утга буцаана. </li></ul><ul><li>Жишээ : </li></ul><ul><li>$states = array(“ London &quot;,&quot;New York&quot;); </li></ul><ul><li>array_push($states,&quot;California&quot;,&quot;Texas&quot;); </li></ul><ul><li>// $states = array(“ London &quot;,&quot;New York&quot;,&quot;California&quot;,&quot;Texas&quot;); </li></ul>
 12. 12. Массиваас элемэнт устгах <ul><li>Массивын эхнээс элемэнт устгах </li></ul><ul><li>Бичигдэх хэлбэр: </li></ul><ul><li>array_ shift (массив _ нэр) </li></ul><ul><li>Жишээ : </li></ul><ul><li>$states = array(“ London &quot;,&quot;New York&quot;,&quot;California&quot;,&quot;Texas&quot;); </li></ul><ul><li>$state = array_shift($states); </li></ul><ul><li>// $states = array(&quot;New York&quot;,&quot;California&quot;,&quot;Texas&quot;) </li></ul><ul><li>// $state = “ London &quot; </li></ul>
 13. 13. Массиваас элемэнт устгах <ul><li>2. Массивын төгсгөлөөс элемэнт устгах </li></ul><ul><li>Бичигдэх хэлбэр: </li></ul><ul><li>array_ pop (массив _ нэр) </li></ul><ul><li>Жишээ : </li></ul><ul><li>$states = array(&quot; London &quot;,&quot;New York&quot;,&quot;California&quot;,&quot;Texas&quot;); </li></ul><ul><li>$state = array_pop($states); </li></ul><ul><li>// $states = array(&quot; London &quot;, &quot;New York&quot;, &quot;California&quot; </li></ul><ul><li>// $state = &quot;Texas&quot; </li></ul>
 14. 14. Массивт хайлт явуулах <ul><li>Массиваас тодорхой утга хайх </li></ul><ul><li>Бичигдэх хэлбэр: </li></ul><ul><ul><li>in_array(хайх утга, массивын нэр) </li></ul></ul><ul><li>Энэ функц нь boolean утга буцаана. </li></ul><ul><li>Жишээ : </li></ul><ul><li>$state = &quot; London &quot;; </li></ul><ul><li>$states = array(&quot;California&quot;, &quot;Hawaii&quot;, &quot; London &quot;); </li></ul><ul><li>if(in_array($state, $states)) echo &quot;Not to worry, $state is free!&quot;; </li></ul>
 15. 15. Массивт хайлт явуулах <ul><li>2. Массивын түлхүүрээр утга хайх </li></ul><ul><li>Бичигдэх хэлбэр: </li></ul><ul><ul><li>array_key_exists(түлхүүр, массивын нэр) </li></ul></ul><ul><li>Энэ функц нь boolean утга буцаана. </li></ul><ul><li>Жишээ : </li></ul><ul><li>$state[“ Moscow &quot;] = &quot;December 7, 1787&quot;; </li></ul><ul><li>$state[“ New York &quot;] = &quot;December 12, 1787&quot;; </li></ul><ul><li>$state[&quot; London &quot;] = &quot;March 1, 1803&quot;; </li></ul><ul><li>if (array_key_exists(&quot; London &quot;, $state)) </li></ul><ul><li>printf(&quot; London joined the Union on %s&quot;, $state[&quot; London &quot;]); </li></ul><ul><li>// London joined the Union on March 1, 1803 </li></ul>
 16. 16. Массивт хайлт явуулах <ul><li>3. Массивын элемэнтийн утгаар хайх </li></ul><ul><li>Бичигдэх хэлбэр: </li></ul><ul><ul><li>array_ search (хайх утга, массивын нэр) </li></ul></ul><ul><li>Энэ функц нь boolean утга буцаана. </li></ul><ul><li>Жишээ : </li></ul><ul><li>$state[&quot; London &quot;] = &quot;March 1&quot;; </li></ul><ul><li>$state[&quot; Moscow &quot;] = &quot;December 7&quot;; </li></ul><ul><li>$state[&quot; New York &quot;] = &quot;December 12&quot;; </li></ul><ul><li>$founded = array_search(&quot;December 7&quot;, $state); </li></ul><ul><li>if ($founded) printf(&quot;%s was founded on %s.&quot;, $founded, $state[$founded]); </li></ul><ul><li>// Moscow was founded on December 7. </li></ul>
 17. 17. Массивт хайлт явуулах <ul><li>Массивын түлхүүрүүдийг тодорхойлох </li></ul><ul><li>Бичигдэх хэлбэр: </li></ul><ul><ul><li>array_ keys (массивын нэр) </li></ul></ul><ul><li>Энэ функц нь массив төрлийн утга буцаана. </li></ul><ul><li>Жишээ : </li></ul><ul><li>$state[&quot; Moscow &quot;] = &quot;December 7, 1787&quot;; </li></ul><ul><li>$state[&quot; New York &quot;] = &quot;December 12, 1787&quot;; </li></ul><ul><li>$state[&quot;New Jersey&quot;] = &quot;December 18, 1787&quot;; </li></ul><ul><li>$keys = array_keys($state); </li></ul><ul><li>print_r($keys); </li></ul><ul><li>// Array ( [0] => Moscow [1] => New York [2] => New Jersey ) </li></ul>
 18. 18. Массивт хайлт явуулах <ul><li>Массивын утгуудыг тодорхойлох </li></ul><ul><li>Бичигдэх хэлбэр: </li></ul><ul><ul><li>array_ values (массивын нэр) </li></ul></ul><ul><li>Энэ функц нь массив төрлийн утга буцаана. </li></ul><ul><li>Жишээ : </li></ul><ul><li>$population = array(&quot; London &quot; => &quot; 7,287,555 &quot;, </li></ul><ul><li>“ Paris &quot; => &quot; 2,103,674 &quot;); </li></ul><ul><li>print_r(array_values($population)); </li></ul><ul><li>// Array ( [0] => 11,421,267 [1] => 2,936,760 ) </li></ul>
 19. 19. Массиваар гүйх <ul><li>Массивын заагчийг дараагийн байрлалруу зөөх </li></ul><ul><li>Бичигдэх хэлбэр: </li></ul><ul><ul><li>next (массивын нэр) </li></ul></ul><ul><li>Жишээ : </li></ul><ul><li>$fruits = array(&quot;apple&quot;, &quot;orange&quot;, &quot;banana&quot;); </li></ul><ul><li>$fruit = next($fruits); // returns &quot;orange&quot; </li></ul><ul><li>$fruit = next($fruits); // returns &quot;banana“ </li></ul><ul><li>2. Массивын заагчийг өмнөх байрлалруу зөөх </li></ul><ul><li>Бичигдэх хэлбэр: </li></ul><ul><ul><li>prev (массивын нэр) </li></ul></ul>
 20. 20. Массиваар гүйх <ul><li>3. Массивын заагчийг эхний байрлалруу зөөх </li></ul><ul><li>Бичигдэх хэлбэр: </li></ul><ul><ul><li>reset (массивын нэр) </li></ul></ul><ul><li>Жишээ : </li></ul><ul><li>4. Массивын заагчийг сүүлчийн байрлалруу зөөх </li></ul><ul><li>Бичигдэх хэлбэр: </li></ul><ul><ul><li>end (массивын нэр) </li></ul></ul><ul><li>$fruits = array(&quot;apple&quot;, &quot;orange&quot;, &quot;banana&quot;); </li></ul><ul><li>$fruit = end($fruits); // returns &quot;banana“ </li></ul>
 21. 21. Массивын идэвхитэй түлхүүрийг тодорхойлох <ul><li>Бичигдэх хэлбэр: </li></ul><ul><ul><li>key (массивын нэр) </li></ul></ul><ul><li>Жишээ : </li></ul><ul><li>$capitals = array(&quot; London &quot; => “ England &quot;, </li></ul><ul><li> &quot; Paris &quot; => “ France &quot;); </li></ul><ul><li>echo &quot;<p>Can you name the capitals of these states?</p>&quot;; </li></ul><ul><li>$key = key($capitals) </li></ul><ul><li>printf(&quot;%s <br />&quot;, $key); </li></ul><ul><li>// Can You name the capitals of these states? </li></ul><ul><li>//London </li></ul>
 22. 22. Массивын идэвхитэй утгыг тодорхойлох <ul><li>Бичигдэх хэлбэр: </li></ul><ul><ul><li>current (массивын нэр) </li></ul></ul><ul><li>Жишээ : </li></ul><ul><li>$capitals = array(&quot; London &quot; => &quot; England &quot;, </li></ul><ul><li>&quot; Paris &quot; => &quot; France &quot;); </li></ul><ul><li>echo &quot;<p>Can you name the states belonging to these capitals?</p>&quot;; </li></ul><ul><li>$capital = current($capitals) </li></ul><ul><li>printf(&quot;%s <br />&quot;, $capital); </li></ul><ul><li>//Can you name the states belonging to these capitals? </li></ul><ul><li>//England </li></ul>
 23. 23. Ма ссивын хэмжээг тодорхойлох <ul><li>Бичигдэх хэлбэр: </li></ul><ul><ul><li>count( массивын нэр [, горим ]) </li></ul></ul><ul><li>Жишээ1 : </li></ul><ul><li>$garden = array(&quot;cabbage&quot;, &quot;peppers&quot;, &quot;turnips&quot;, &quot;carrots&quot;); </li></ul><ul><li>echo count($garden); //4 </li></ul>
 24. 24. Массивын утгуудын давтамжийг тодорхойлох <ul><li>Бичигдэх хэлбэр: </li></ul><ul><ul><li>array_count_values( массивын нэр ) </li></ul></ul><ul><li>Жишээ : </li></ul><ul><li>$states = array(&quot;London&quot;,&quot;Paris&quot;,&quot;Arizona&quot;,&quot;Paris&quot;,&quot;London&quot;); </li></ul><ul><li>$stateFrequency = array_count_values($states); </li></ul><ul><li>print_r($stateFrequency); </li></ul><ul><li>//Array ( [London] => 2 [Paris] => 2 [Arizona] => 1 ) </li></ul>
 25. 25. Массивын давтагдсан утгуудыг устгаж үлдсэн давтагдахгүй утгуудын тодорхойлох <ul><li>Бичигдэх хэлбэр: </li></ul><ul><ul><li>array_unique( массивын нэр ) </li></ul></ul><ul><li>Жишээ : </li></ul><ul><li>$states = array(&quot;London&quot;,&quot;Paris&quot;,&quot;Arizona&quot;,&quot;Paris&quot;,&quot;London&quot;); </li></ul><ul><li>$uniqueStates = array_unique($states); </li></ul><ul><li>print_r($uniqueStates); </li></ul><ul><li>//Array ( [0] => London [1] => Paris [2] => Arizona ) </li></ul>
 26. 26. Массивын элемэнтүүдийн дарааллыг урвуулах <ul><li>Бичигдэх хэлбэр: </li></ul><ul><ul><li>array_reverse( массивын нэр ) </li></ul></ul><ul><li>Жишээ : </li></ul><ul><li>$states = array(&quot;Moscow&quot;,&quot;New York&quot;,&quot;New Jersey&quot;); </li></ul><ul><li>print_r(array_reverse($states)); </li></ul><ul><li>// Array ( [0] => New Jersey [1] => New York [2] => Moscow ) </li></ul>
 27. 27. Массивын элемэнтүүдийг эрэмбэлэх <ul><li>Бичигдэх хэлбэр: </li></ul><ul><ul><li>sort( массивын нэр ) </li></ul></ul><ul><li>Жишээ : </li></ul><ul><li>$grades = array(42,98,100,100,43,12); </li></ul><ul><li>sort($grades); </li></ul><ul><li>print_r($grades); </li></ul><ul><li>// Array ( [0] => 12 [1] => 42 [2] => 43 [3] => 98 [4] => 100 [5] => 100 )) </li></ul>
 28. 28. Массивын элемэнтүүдийг буурахаар эрэмбэлэх <ul><li>Бичигдэх хэлбэр: </li></ul><ul><ul><li>rsort( массивын нэр ) </li></ul></ul><ul><li>Жишээ : </li></ul><ul><li>$states = array(&quot;London&quot;,&quot;Florida&quot;, &quot;Massachusetts&quot;,&quot;Montana&quot;); </li></ul><ul><li>rsort($states); </li></ul><ul><li>print_r($states); </li></ul><ul><li>// Array ( [0] =>Montana [1] => Massachusetts [2] => London [3] => Florida ) </li></ul>
 29. 29. Массивуудыг нэгтгэх <ul><li>Бичигдэх хэлбэр: </li></ul><ul><ul><li>array_merge( массив 1, массив2, ... ) </li></ul></ul><ul><li>Жишээ : </li></ul><ul><li>$face = array(&quot;J&quot;,&quot;Q&quot;,&quot;K&quot;,&quot;A&quot;); </li></ul><ul><li>$numbered = array(&quot;2&quot;,&quot;3&quot;,&quot;4&quot;,&quot;5&quot;,&quot;6&quot;,&quot;7&quot;,&quot;8&quot;,&quot;9&quot;); </li></ul><ul><li>$cards = array_merge($face, $numbered); </li></ul><ul><li>print_r($cards); </li></ul><ul><li>// Array ( [0] => J [1] => Q [2] => K [3] => A [4] => 2 [5] => 3 [6] => 4 [7] => 5 [8] => 6 [9] => 7 [10] => 8 [11] => 9 ) </li></ul>
 30. 30. Массивыг таслах <ul><li>Бичигдэх хэлбэр: </li></ul><ul><ul><li>array_slice( массив , таслах байрлал , таслах элементийн тоо, boolean) </li></ul></ul><ul><li>Жишээ : </li></ul><ul><li>$states = array(&quot;Alabama&quot;,&quot;Alaska&quot;,&quot;Arizona&quot;, &quot;Arkansas“,&quot;California&quot;, &quot;Connecticut&quot;); </li></ul><ul><li>$subset = array_slice($states, 4); </li></ul><ul><li>print_r($states); </li></ul><ul><li>print_r($subset); </li></ul><ul><li>// Array ( [0] => Alabama [1] => Alaska [2] => Arizona [3] => Arkansas [4] => California [5] => Connecticut ) </li></ul><ul><li>//Array ( [0] => California [1] => Connecticut ) ) </li></ul>
 31. 31. Массивын элементийг устгаж өөр массивтай нийлүүлэх <ul><li>Бичигдэх хэлбэр: </li></ul><ul><ul><li>array_splice( массив , устгах элементийн эхлэх байрлал, устгах элементийн тоо, нийлүүлэх массив ) </li></ul></ul><ul><li>Жишээ : </li></ul><ul><li>$a1=array(0=>&quot;Dog&quot;,1=>&quot;Cat&quot;,2=>&quot;Horse&quot;,3=>&quot;Bird&quot;); $a2=array(0=>&quot;Tiger&quot;,1=>&quot;Lion&quot;); array_splice($a1,0,2,$a2); print_r($a1); </li></ul><ul><li>// Array ( [0] => Tiger [1] => Lion [2] => Horse [3] => Bird ) </li></ul>
 32. 32. Массивын элемэнтүүдийг холих <ul><li>Бичигдэх хэлбэр: </li></ul><ul><ul><li>shuffle( массив ) </li></ul></ul><ul><li>Жишээ : </li></ul><ul><li>$my_array = array(&quot;a&quot; => &quot;Dog&quot;, &quot;b&quot; => &quot;Cat&quot;, &quot;c&quot; => &quot;Horse&quot;); shuffle($my_array); print_r($my_array); </li></ul><ul><li>// Array ( [0] => Cat [1] => Horse [2] => Dog ) </li></ul>
 33. 33. Массивын элемэнтүүдийн нийлбэрийг олох <ul><li>Бичигдэх хэлбэр: </li></ul><ul><ul><li>Array_sum( массив ) </li></ul></ul><ul><li>Жишээ : </li></ul><ul><li>$grades = array(42,&quot;hello&quot;,42); </li></ul><ul><li>$total = array_sum($grades); </li></ul><ul><li>print $total; </li></ul><ul><li>//84 </li></ul>
 34. 34. Массивыг дэд хэсгүүдэд хуваах <ul><li>Бичигдэх хэлбэр: </li></ul><ul><ul><li>Array_chunk( массив , хэмжээ , preserve_key boolean) </li></ul></ul><ul><li>Жишээ : </li></ul><ul><li>$c=array(&quot;a&quot;=>&quot;Cat&quot;,&quot;b&quot;=>&quot;Dog&quot;,&quot;c&quot;=>&quot;Horse&quot;,&quot;d&quot;=>&quot;Cow&quot;,&quot;e&quot;=>&quot;Sheep&quot;); </li></ul><ul><li>print_r(array_chunk($c,2)); </li></ul><ul><li>// Array ( [0] => Array ( [0] => Cat [1] => Dog ) </li></ul><ul><li> [1] => Array ( [0] => Horse [1] => Cow ) </li></ul><ul><li> [2] => Array ( [0] => Sheep ) ) </li></ul>
 35. 35. Хоёр хэмжээст массив үүсгэх <ul><li>$families = array </li></ul><ul><li>( </li></ul><ul><li>&quot;Griffin&quot;=>array </li></ul><ul><li>( &quot;Peter&quot;, &quot;Lois&quot;, &quot;Megan&quot; ), &quot;Quagmire&quot;=>array </li></ul><ul><li>( &quot;Glenn&quot; ), </li></ul><ul><li>&quot;Brown&quot;=>array </li></ul><ul><li>( &quot;Cleveland&quot;, &quot;Loretta&quot;, &quot;Junior&quot; ) </li></ul><ul><li>); </li></ul>
 36. 36. Хоёр хэмжээст массив /бүтэц/ <ul><li>Array </li></ul><ul><li>( </li></ul><ul><li>[Griffin] => Array </li></ul><ul><li>( [0] => Peter [1] => Lois [2] => Megan ) [Quagmire] => Array </li></ul><ul><li>( [0] => Glenn ) </li></ul><ul><li>[Brown] => Array </li></ul><ul><li>( [0] => Cleveland [1] => Loretta [2] => Junior ) </li></ul><ul><li>) </li></ul>
 37. 37. Хоёр хэмжээст массивын элементэд хандах <ul><li>$productPrices[‘clothing’][‘shirt’] = 20.00; </li></ul><ul><li>$productPrices[‘clothing’][‘pants’] = 22.50; </li></ul><ul><li>$productPrices[‘linens’][‘blanket’] = 25.00; </li></ul><ul><li>$productPrices[‘linens’][‘bedspread’] = 50.00; </li></ul><ul><li>$productPrices[‘furniture’][‘lamp’] = 44.00; </li></ul><ul><li>$productPrices[‘furniture’][‘rug’] = 75.00; </li></ul>

×