Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2014 is101 lec8

1,967 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

2014 is101 lec8

 1. 1. 8.1 © 2006 by Prentice Hall ЛЕКЦ 10 Харилцаа холбоо, Сүлжээ ба Интернэт
 2. 2. 8.2 © 2006 by Prentice Hall ЗОРИЛГО • Байгууллагын өнөө үед ашиглаж буй сүлжээний дэд бүтэц, сүлжээний гол гол технологиудын онцлогийн талаар тайлбарлах • Өгөгдөл дамжуулах сонголт, сүлжээний төрөл, сүлжээний үйлчилгээний талаар үнэлэх • Байгууллагын мэдээллийн технологийн дэд бүтцэд нөлөөлөх Интернэт болон World Wide Web –н гүйцэтгэх үүргийг үнэлэх Харилцаа холбоо, Сүлжээ ба ИнтернэтХарилцаа холбоо, Сүлжээ ба Интернэт
 3. 3. 8.3 © 2006 by Prentice Hall ЗОРИЛГО (Үргэлжлэл) • Харилцаа холбоо болон электрон бизнест ашиглагдах хамгийн чухал хэрэгслийг тогтоох • Сүлжээ, Интернэт, удирдлагын шийдлээс гарах шаардлагыг тогтоох, тайлбарлах Харилцаа холбоо, Сүлжээ ба ИнтернэтХарилцаа холбоо, Сүлжээ ба Интернэт
 4. 4. 8.4 © 2006 by Prentice Hall • Шаардлага: Хуучирсан сүлжээний орчин, ажиллагааны өндөр зардал, 19-н сургуулийн 8000 сурагчдад үйлчлэх муу үйлчилгээ • Шийдэл: дуут болон өгөгдлийн урсгалыг зохицуулах TCP/IP сүлжээний орчинг суурилуулах, багш нарт зориулсан дотоод сүлжээг дэмжих • Ширээний компьютерүүдийн үйлдлийн систем, техник хангамжийг стандартжуулах • Бизнесийн болон үйлчилгээний зорилгодоо хүрэхийн тулд интернэт дээр суурилсан сүлжээний технологийг ашиглахын чухлыг харуулсан Харилцаа холбоо, Сүлжээ ба ИнтернэтХарилцаа холбоо, Сүлжээ ба Интернэт Okanagan-Skaha School District кэйс
 5. 5. 8.5 © 2006 by Prentice Hall ӨНӨӨГИЙН БИЗНЕСИЙН ОРЧИН ДАХЬ ХАРИЛЦАА ХОЛБОО, СҮЛЖЭЭ Харилцаа холбоо, Сүлжээ ба ИнтернэтХарилцаа холбоо, Сүлжээ ба Интернэт • Сүлжээ болон харилцаа холбооны хувьсал нь интернэт дээр суурилсан технологиос хамааралтай • Өдөрт 1 триллион зурвас мессэнжэрээр илгээгддэг • 4 триллион имэйл өдөрт илгээгддэг • 65 сая дууг татаж авдаг
 6. 6. 8.6 © 2006 by Prentice Hall ӨНӨӨГИЙН БИЗНЕСИЙН ОРЧИН ДАХЬ ХАРИЛЦАА ХОЛБОО, СҮЛЖЭЭ Харилцаа холбоо, Сүлжээ ба ИнтернэтХарилцаа холбоо, Сүлжээ ба Интернэт • Ойролцоогоор 3.9 триллион зураг интернэтээр дамжуулан илгээгддэг • Америкт $769 триллион долларыг харилцаа холбооны тоног төхөөрөмж үйлчилгээнд зарцуулсан • Өнөөдөр сүлжээ болон интернэт нь бизнес хийх гэдэг ойлголттой утга адил болж байна.
 7. 7. 8.7 © 2006 by Prentice Hall ӨНӨӨГИЙН БИЗНЕСИЙН ОРЧИН ДАХЬ ХАРИЛЦАА ХОЛБОО, СҮЛЖЭЭ Харилцаа холбоо, Сүлжээ ба ИнтернэтХарилцаа холбоо, Сүлжээ ба Интернэт • Харилцаа холбооны орчин нь текст, дуу, видео зургийг илгээх харилцааны сувагтай холбогдох боломжийг өгдөг. • Том хэмжээний компаний сүлжээний дэд бүтэц нь олон тооны өөр өөр төрлийн сүлжээнүүдээс тогтдог. • Эдгээр өөр төрлийн сүлжээнүүд нь Интернэт үйлчилгээ нийлүүлэгч байгууллагаар дамждаг. Бизнесийн Харилцаа Холбооны орчин
 8. 8. 8.8 © 2006 by Prentice Hall ӨНӨӨГИЙН БИЗНЕСИЙН ОРЧИН ДАХЬ ХАРИЛЦАА ХОЛБОО, СҮЛЖЭЭ Харилцаа холбоо, Сүлжээ ба ИнтернэтХарилцаа холбоо, Сүлжээ ба Интернэт Харилцаа холбооны үндсэн дараах 7-н хандлага байдаг: • Хурдацтай явж буй технологийн шинэчлэл нь шинэ техник хангамжийн төхөөрөмжтэй болох, бизнесийн харилцааны шинэ гарцтай болоход нөлөөлсөн. • Харилцаа холбооны энэхүү байдал өрсөлдөөнийг идэвхижүүлж олон сонголтыг бий болгосон. Сүлжээ, харилцаа холбооны хандлага
 9. 9. 8.9 © 2006 by Prentice Hall ӨНӨӨГИЙН БИЗНЕСИЙН ОРЧИН ДАХЬ ХАРИЛЦАА ХОЛБОО, СҮЛЖЭЭ Харилцаа холбоо, Сүлжээ ба ИнтернэтХарилцаа холбоо, Сүлжээ ба Интернэт • Телефон, кабелийн телевиз, интернэт, сансрын холбоо зэргийн хоорондох ялгаа нь арилж эхэлсэн. • Дуу, видео, өгөгдлийн харилцаа холбоонд Интернэт технологийн нөлөө өсөн нэмэгдэж байна • Өрх гэр, албан байгууллагуудын дунд өндөр хурдтай өргөн зурвасын холболт улам бүр өсөж байна Сүлжээ, харилцаа холбооны хандлага (Үргэлжлэл)
 10. 10. 8.10 © 2006 by Prentice Hall ӨНӨӨГИЙН БИЗНЕСИЙН ОРЧИН ДАХЬ ХАРИЛЦАА ХОЛБОО, СҮЛЖЭЭ Харилцаа холбоо, Сүлжээ ба ИнтернэтХарилцаа холбоо, Сүлжээ ба Интернэт • Утасгүй телефон, утасгүй компьютерийн сүлжээ, гар утасны интернэт төхөөрөмжийн хөгжлийн хурд улам өсөж байна • Харилцаа холбооны бараа үйлчилгээний хүрээ өсөж байна Сүлжээ, харилцаа холбооны хандлага (Үргэлжлэл)
 11. 11. 8.11 © 2006 by Prentice Hall ӨНӨӨГИЙН БИЗНЕСИЙН ОРЧИН ДАХЬ ХАРИЛЦАА ХОЛБОО, СҮЛЖЭЭ Харилцаа холбоо, Сүлжээ ба ИнтернэтХарилцаа холбоо, Сүлжээ ба Интернэт • Ажил хэрэг хөтлөх зардал багасдаг • Үйл ажиллагааны зардал багасдаг • Хурдан шуурхай ажиллах боломжтой болно Харилцаа холбоо, Интернэтийн бизнесийн ач холбогдол: Харилцаа холбоо, Интернэт ашигласаны бизнесийн ач холбогдол:
 12. 12. 8.12 © 2006 by Prentice Hall ӨНӨӨГИЙН БИЗНЕСИЙН ОРЧИН ДАХЬ ХАРИЛЦАА ХОЛБОО, СҮЛЖЭЭ Харилцаа холбоо, Сүлжээ ба ИнтернэтХарилцаа холбоо, Сүлжээ ба Интернэт • Удирдлагын шийдвэрийн чанар дээшилнэ • Газар нутгийн байршлаас хамаарсан саад багасна • Байгууллага интернэтэд холбогдсоноор бизнесийн сүлжээ, харилцаа холбоонд маш их хэрэгтэй. Харилцаа холбоо, Интернэтийн бизнесийн ач холбогдол (Үргэлжлэл):
 13. 13. 8.13 © 2006 by Prentice Hall ОРЧИН ҮЕИЙН СҮЛЖЭЭНИЙ ДЭД БҮТЭЦ Харилцаа холбоо, Сүлжээ ба ИнтернэтХарилцаа холбоо, Сүлжээ ба Интернэт • Сүлжээ нь 2 ба түүнээс дээш компьютерийн холболтоос бүрдэнэ. • Сүлжээн дэх компьютер бүр сүлжээний интерфэйс карт (NIC) гэдэг сүлжээний интерфэйс төхөөрөмжийг агуулдаг. • Гар утас, дотоод сүлжээ гэх мэт сүлжээний бүрэлдэхүүнүүдийг холбох сүлжээний арга хэрэгсэл нь телефоны утас, коаксаль кабель эсвэл радио дохио байж болно. Сүлжээ ба байгууллагын дэд бүтэц
 14. 14. 8.14 © 2006 by Prentice Hall ОРЧИН ҮЕИЙН СҮЛЖЭЭНИЙ ДЭД БҮТЭЦ Харилцаа холбоо, Сүлжээ ба ИнтернэтХарилцаа холбоо, Сүлжээ ба Интернэт • Сүлжээний үйлдлийн систем (NOS) нь сүлжээний эх үүсвэрийг хуваарилах, сүлжээгээр явж буй урсгалыг зохион байгуулж чиглүүлдэг. • Сүлжээ нь мөн switch эсвэл hub-аас тогтдог. Энэ нь компьютерүүдийг холбох холболтын цэг болдог. • Hubs нь сүлжээний бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг холбодог маш энгийн төхөөрөмж. Сүлжээ ба байгууллагын дэд бүтэц (Үргэлжлэл)
 15. 15. 8.15 © 2006 by Prentice Hall ОРЧИН ҮЕИЙН СҮЛЖЭЭНИЙ ДЭД БҮТЭЦ Харилцаа холбоо, Сүлжээ ба ИнтернэтХарилцаа холбоо, Сүлжээ ба Интернэт • Switch нь hub-аас илүү ухаалаг төхөөрөмж бөгөөд тодорхой зайд хүргэх өгөгдлийг шүүж илгээдэг. Switch-ийг тусдаа нэг сүлжээнд ашигладаг. • Router нь өөр өөр сүлжээгээр өгөгдлийг чиглүүлэх, илгээгдсэн зурвас зөв хаяг руугаа явж байгааг хянаж байдаг харилцаа холбооны онцгой процессор. Сүлжээ ба байгууллагын дэд бүтэц (Үргэлжлэл)
 16. 16. 8.16 © 2006 by Prentice Hall ОРЧИН ҮЕИЙН СҮЛЖЭЭНИЙ ДЭД БҮТЭЦ Харилцаа холбоо, Сүлжээ ба ИнтернэтХарилцаа холбоо, Сүлжээ ба Интернэт • Клиент/Сервер боловсруулалт • Packet Switching • TCP/IP ба холболт Цахим сүлжээний технологийн түлхүүр
 17. 17. 8.17 © 2006 by Prentice Hall ОРЧИН ҮЕИЙН СҮЛЖЭЭНИЙ ДЭД БҮТЭЦ Харилцаа холбоо, Сүлжээ ба ИнтернэтХарилцаа холбоо, Сүлжээ ба Интернэт • Клиент/Сервер боловсруулалт нь хуваарилагдсан боловсруулалтын загвар бөгөөд боловсруулалтын ихэнх хүч нь жижиг, үнэтэй биш клиент компьютер дотор байрлаж, хийгдэж байдаг. • Клиентүүд нь өөр хоорондоо сүлжээний сервер компьютерээр хянагддаг сүлжээгээр холбогдсон. • Сервер нь сүлжээ дамжуулах дүрмээр тохируулга хийж, клиент болгонд хаяглалтыг өгдөг. Энэхүү хаягаар нь бусад нь түүнийг сүлжээн дотроос олох боломжтой болдог. •Клиент/Сервер боловсруулалт :
 18. 18. 8.18 © 2006 by Prentice Hall ОРЧИН ҮЕИЙН СҮЛЖЭЭНИЙ ДЭД БҮТЭЦ Харилцаа холбоо, Сүлжээ ба ИнтернэтХарилцаа холбоо, Сүлжээ ба Интернэт • packet-switch сүлжээнд зурвасууд packet хэмээн нэрлэгддэг өгөгдлийн жижиг багцад задардаг. • Эдгээр packet нь өөр өөр холбооны замаар илгээгдэж хүрэх газраа очсоны дараа эргээд цуглуулагддаг. Packet Switching:
 19. 19. 8.19 © 2006 by Prentice Hall ОРЧИН ҮЕИЙН СҮЛЖЭЭНИЙ ДЭД БҮТЭЦ Харилцаа холбоо, Сүлжээ ба ИнтернэтХарилцаа холбоо, Сүлжээ ба Интернэт • Packet switch нь сүлжээний хүчин чадлыг илүү ашигтайгаар ашиглах боломжийг өгдөг. • Packets нь багцыг яг зөв хаяг руу нь чиглүүлэх, өгөгдлийн илгээгдэх явцад гарах алдааг шалгах зэрэг мэдээллийг агуулдаг. Packet Switching: (Үргэлжлэл)
 20. 20. 8.20 © 2006 by Prentice Hall ОРЧИН ҮЕИЙН СҮЛЖЭЭНИЙ ДЭД БҮТЭЦ Харилцаа холбоо, Сүлжээ ба ИнтернэтХарилцаа холбоо, Сүлжээ ба Интернэт • TCP/IP гэдэг нь Интернэт болон интернэтийн бүхий л төхөөрөмжүүдэд ашиглагддаг харилцаа холбооны протокол юм. • TCP/IP нь цахим зурвасыг packet (багц) болгон хуваах, тэдгээрийг зохих хаяг руу нь чиглүүлэх, тэгээд хоорондоо уялдаа холбоо бүхий зурвас болгон жагсаах зэрэг үйлдлүүдийг зохицуулдаг. • TCP/IP нь TCP болон IP гэсэн протоколуудыг ашигладаг. TCP/IP ба Холболт:
 21. 21. 8.21 © 2006 by Prentice Hall ОРЧИН ҮЕИЙН СҮЛЖЭЭНИЙ ДЭД БҮТЭЦ Харилцаа холбоо, Сүлжээ ба ИнтернэтХарилцаа холбоо, Сүлжээ ба Интернэт • Компьютерүүдын хооронд илгээгдэх өгөгдлийн хөдөлгөөнийг зохион байгуулдаг • Компьютерүүдын хооронд холболтыг үүсгэх, packet(багц)-ын дамжуулалтыг дараалалд оруулах, илгээгдсэн packet-г хүлээн авах зэрэг үйлдлүүдийг хийдэг Дамжуулалт Хянах Протокол (TCP):
 22. 22. 8.22 © 2006 by Prentice Hall ОРЧИН ҮЕИЙН СҮЛЖЭЭНИЙ ДЭД БҮТЭЦ Харилцаа холбоо, Сүлжээ ба ИнтернэтХарилцаа холбоо, Сүлжээ ба Интернэт • Packet-ийн дамжуулалтыг хариуцдаг • Packet-ийн илгээгдэх явцын угсралт болон задаргааг хамардаг Интернэт Протокол (IP):
 23. 23. 8.23 © 2006 by Prentice Hall ОРЧИН ҮЕИЙН СҮЛЖЭЭНИЙ ДЭД БҮТЭЦ Харилцаа холбоо, Сүлжээ ба ИнтернэтХарилцаа холбоо, Сүлжээ ба Интернэт • Мушгиа утас • Коаксаль кабель • Шилэн кабель • Утасгүй дамжуулалт Дамжуулалтын физик арга хэрэгсэл Сүлжээнд өөр өөр төрлийн дамжуулалтын физик хэрэгслүүдийг ашигладаг. Үүнд :
 24. 24. 8.24 © 2006 by Prentice Hall Харилцаа холбоо, Сүлжээ ба ИнтернэтХарилцаа холбоо, Сүлжээ ба Интернэт Сүлжээний төрөл ОРЧИН ҮЕИЙН СҮЛЖЭЭНИЙ ДЭД БҮТЭЦ Төрөл Хамрах хүрээ Дотоод сүлжээ (LAN) Дээд тал нь 500 метр; албан газар эсвэл байшингийн давхар Хотхоны бүсийн сүлжээ (CAN) Дээд тал нь 1000 метр; их сургууль, хотхон Хотын бүсийн сүлжээ (MAN) Хот, нийслэл Глобал сүлжээ (WAN) Тив дамнасан эсвэл дэлхий нийтийг хамарсан
 25. 25. 8.25 © 2006 by Prentice Hall Харилцаа холбоо, Сүлжээ ба ИнтернэтХарилцаа холбоо, Сүлжээ ба Интернэт Сүлжээний топологи ОРЧИН ҮЕИЙН СҮЛЖЭЭНИЙ ДЭД БҮТЭЦ Зураг 8-8
 26. 26. 8.26 © 2006 by Prentice Hall ОРЧИН ҮЕИЙН СҮЛЖЭЭНИЙ ДЭД БҮТЭЦ Харилцаа холбоо, Сүлжээ ба ИнтернэтХарилцаа холбоо, Сүлжээ ба Интернэт • Хүрээ нэвтрүүлэлт: Өгөгдлийг өндөр хурдтайгаар хүрээ рүү илгээдэг. Өргөн зурвасын Сүлжээний үйлчилгээ ба Технологи Өндөр хурдтайгаар интернэтэд холбогдох хэрэгцээтэй байгаа компаниудад хэд хэдэн сүлжээний үйлчилгээ, технологийг ашиглах боломж байгаа.
 27. 27. 8.27 © 2006 by Prentice Hall ОРЧИН ҮЕИЙН СҮЛЖЭЭНИЙ ДЭД БҮТЭЦ Харилцаа холбоо, Сүлжээ ба ИнтернэтХарилцаа холбоо, Сүлжээ ба Интернэт • Асинхрон дамжуулах арга (ATM): Өндөр хурдтай дамжуулалт хийхийн тулд өгөгдлийг 53 байтын үүрт багцлана; Ижил сүлжээнд өгөгдөл, дүрст, дуут мэдээллийг дамжуулах чадвартай • Тоон сүлжээнүүдийн иж бүрэн үйлчилгээнүүд (ISDN): Дуу авиа, өгөгдөл, дүрс бичлэгийн үйлчилгээг нэгтгэх боломжтой диал-ап сүлжээний холболтын стандарт Өргөн зурвасын Сүлжээний үйлчилгээ ба Технологи (Үргэлжлэл)
 28. 28. 8.28 © 2006 by Prentice Hall ОРЧИН ҮЕИЙН СҮЛЖЭЭНИЙ ДЭД БҮТЭЦ Харилцаа холбоо, Сүлжээ ба ИнтернэтХарилцаа холбоо, Сүлжээ ба Интернэт • Хэрэглэгчийн тоон шугам (DSL): Зэс утсаар өндөр багтаамж бүхий дамжуулалт хийх технологиуд • Кабель модем: Олон хэрэглэгч хамтран ашигладаг кабель TV шугамаар өндөр хурдтай дамжуулалт хийх үйлчилгээ • T шугамууд: Өгөгдлийн өндөр хурдтай, хамгаалагдсан дамжуулалт болон интернэт холболт хийх байнгын холболттой (dedicated line) шугам Өргөн зурвасын Сүлжээний үйлчилгээ ба Технологи (Үргэлжлэл)
 29. 29. 8.29 © 2006 by Prentice Hall ИНТЕРНЭТ Харилцаа холбоо, Сүлжээ ба ИнтернэтХарилцаа холбоо, Сүлжээ ба Интернэт • Интернэт протокол дээр суурилагдсан цорын ганц хаягаар компьютер болон бусад төхөөрөмжүүд хоорондоо холбогдсон сүлжээ юм. Техник талаасаа Интернэт гэдэг нь дэлхий нийтийн мэдээллийн систем бөгөөд дараах гурван онцгой шинжээр тодорхойлогдоно. Үүнд:
 30. 30. 8.30 © 2006 by Prentice Hall ИНТЕРНЭТ(Үргэлжлэл) Харилцаа холбоо, Сүлжээ ба ИнтернэтХарилцаа холбоо, Сүлжээ ба Интернэт • Сүлжээний төхөөрөмжүүд нь TCP/IP эсвэл бусад протоколыг ашиглан харилцаа холбоог дэмждэг сүлжээ • Харилцаа холбооны болон сүлжээний дэд бүтэц дээр түшиглэн өндөр түвшний үйлчилгээ үзүүлдэг сүлжээ
 31. 31. 8.31 © 2006 by Prentice Hall ИНТЕРНЭТ Харилцаа холбоо, Сүлжээ ба ИнтернэтХарилцаа холбоо, Сүлжээ ба Интернэт • Домэйн нэрсийн систем (DNS) нь IP хаягуудыг англи хэлээр үгэн домэйн нэр болгон хөрвүүлдэг. • Домэйн нэр гэдэг нь Интернэтэд холбогдсон компьютер бүрт зориулсан, 32 битын тоон IP хаягтай зохицсон нэр юм. Интернэт хаяглалт, Архитектур, Засаглал Интернэтэд холбогдсон төхөөрөмж болгон 32 битын тоон хаягтай байдаг. Домэйн нэрсийн систем:
 32. 32. 8.32 © 2006 by Prentice Hall ИНТЕРНЭТ Харилцаа холбоо, Сүлжээ ба ИнтернэтХарилцаа холбоо, Сүлжээ ба Интернэт • DNS серверүүд нь IP хаягууд болон тухайн тохирсон домэйн нэрсүүдтэй өгөгдлийн санг ажилëуулж, дэмждэг. • Компьютерээ интернэтэд холбохын тулд хэрэглэгчид өөрсдийн домэйн нэрийг тогтоосон байхад л болно. Интернэт хаяглалт, Архитектур, Засаглал (Үргэлжлэл) Домэйн нэрсийн систем:
 33. 33. 8.33 © 2006 by Prentice Hall Харилцаа холбоо, Сүлжээ ба ИнтернэтХарилцаа холбоо, Сүлжээ ба Интернэт Домэйн нэрсийн систем ИНТЕРНЭТ Зураг 8-9
 34. 34. 8.34 © 2006 by Prentice Hall ИНТЕРНЭТ Харилцаа холбоо, Сүлжээ ба ИнтернэтХарилцаа холбоо, Сүлжээ ба Интернэт • Интернэт Протокол хувилбар 4 (IPv4): 32 битын урттай тоонуудыг 0-255 хооронд орших тоо бүхий дөрвөн хэсэгт хуваан зохион байгуулдаг; Дээд тал нь 4 триллион хаягийг агуулдаг • Интернэт Протокол хувилбар 6 (IPv6): 128 битын хаягууд, нэг дэд багц нь 4 триллион гаруй хаягийг агуулдаг IP Хаяглалт дахь хязгаарлалт: IPv4 ба IPv6:
 35. 35. 8.35 © 2006 by Prentice Hall ИНТЕРНЭТ Харилцаа холбоо, Сүлжээ ба ИнтернэтХарилцаа холбоо, Сүлжээ ба Интернэт Интернэт архитектур: Интернэт сүлжээний архитектур Зураг 8-10
 36. 36. 8.36 © 2006 by Prentice Hall ИНТЕРНЭТ Харилцаа холбоо, Сүлжээ ба ИнтернэтХарилцаа холбоо, Сүлжээ ба Интернэт • Интернэт архитектурын зөвлөл (IAB) • Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) Интернэт засаглал: Хэн ч Интернэтийг эзэмшдэггүй боловч дэлхий нийтээр хэрэгжүүлдэг интернэтийн бодлогыг дараах байгууллагууд бий болгосон:
 37. 37. 8.37 © 2006 by Prentice Hall ИНТЕРНЭТ Харилцаа холбоо, Сүлжээ ба ИнтернэтХарилцаа холбоо, Сүлжээ ба Интернэт • Интернэт Сүлжээний Мэдээллийн Төв (InterNIC) • Интернэт инженерчлэлын холбоо (IESG) • Internet Engineering Task Force (IETF) • Интернэт нийгэмлэг (ISOC) • World Wide Web Консорциум (W3C) Интернэт засаглал : (Үргэлжлэл)
 38. 38. 8.38 © 2006 by Prentice Hall ИНТЕРНЭТ Харилцаа холбоо, Сүлжээ ба ИнтернэтХарилцаа холбоо, Сүлжээ ба Интернэт • И-мэйл: Хүнээс хүнд зурвас илгээх, баримт бичиг хамтðан эзэмших • Usenet мэдээллийн групп: Электрон мэдээний самбарын хэлэлцүүлгийн групп • LISTSERVs: И-мэйл сервэр ашиглàсан хэлэлцүүлгийн групп • Чалчих, шууд зурвас илгээх: Харилцан яриа Интернэтийн үндсэн үйлчилгээнүүд Table 8-6
 39. 39. 8.39 © 2006 by Prentice Hall ИНТЕРНЭТ Харилцаа холбоо, Сүлжээ ба ИнтернэтХарилцаа холбоо, Сүлжээ ба Интернэт • Telnet: Өөрийн компьютерээс өөр нэг компьютер ðүү нэвтрэх эрхээр орж ажилëàх • FTP: Компьютерээс компьютер ðуу файл дамжуулах • World Wide Web: Hypertext холбоосыг ашиглан мэдээллийг татаж авах, харах, бүрдүүлэх (текст, дуут, график, дүрст гэх мэт) Интернэтийн үндсэн үйлчилгээнүүд (Үргэлжлэл) Table 8-6 (Үргэлжлэл)
 40. 40. 8.40 © 2006 by Prentice Hall ИНТЕРНЭТ Харилцаа холбоо, Сүлжээ ба ИнтернэтХарилцаа холбоо, Сүлжээ ба Интернэт Интернэт дэх клиент/сервэр тооцоололт Зураг 8-11
 41. 41. 8.41 © 2006 by Prentice Hall ИНТЕРНЭТ Харилцаа холбоо, Сүлжээ ба ИнтернэтХарилцаа холбоо, Сүлжээ ба Интернэт World Wide Web: • Hypertext • Вэб сервэр • Вэбээс мэдээлэл хайх Интернэт ба Бизнесийн үнэт зүйл
 42. 42. 8.42 © 2006 by Prentice Hall ИНТЕРНЭТ Харилцаа холбоо, Сүлжээ ба ИнтернэтХарилцаа холбоо, Сүлжээ ба Интернэт Гол вэб сервэр нийлүүлэгчид Зураг 8-12 Source: Based on data from Netcraft Web Server Survey, July 2004, www.serverwatch.internet.com/netcraft.
 43. 43. 8.43 © 2006 by Prentice Hall ИНТЕРНЭТ Харилцаа холбоо, Сүлжээ ба ИнтернэтХарилцаа холбоо, Сүлжээ ба Интернэт • Интернэт нь хайлтын зардлыг багасгадаг • Хайлтын сайт • Intelligent agents • Радио нэвтрүүлэлт ба push технологи • Семантик вэб Интернэтээс мэдээлэл хайж, олж авах нь
 44. 44. 8.44 © 2006 by Prentice Hall ИНТЕРНЭТ Харилцаа холбоо, Сүлжээ ба ИнтернэтХарилцаа холбоо, Сүлжээ ба Интернэт Интранэт: • Интранэт гэдэг нь байгууллагын дотоод сүлжээ бөгөөд компани дотор урсаж буй мэдээлэлд хандах боломжтой. Экстранэт: • Эрх бүхий нийлүүлэгч болон хэрэглэгчдийг хязгаарлагдмал хандалттайгаар дотоод интранэтэд хандахыг зөвшөөрдөг Интранэт ба Экстранэт
 45. 45. 8.45 © 2006 by Prentice Hall Э-БИЗНЕС ХИЙХ ТЕХНОЛОГИ БА ХЭРЭГСЭЛ Харилцаа холбоо, Сүлжээ ба ИнтернэтХарилцаа холбоо, Сүлжээ ба Интернэт • И-Мэйл • Чалчих, шууд зурвас илгээх • Электрон хэлэлцүүлэг
 46. 46. 8.46 © 2006 by Prentice Hall Э-БИЗНЕС ХИЙХ ТЕХНОЛОГИ БА ХЭРЭГСЭЛ Харилцаа холбоо, Сүлжээ ба ИнтернэтХарилцаа холбоо, Сүлжээ ба Интернэт • Groupware: Хамтын ажиллагааны өргөн хүрээг хамарсан харилцаа холбоогоор хангадаг • Teamware: Компаниудад хамтын ажлаа вэб ашиглан хялбархан нэвтрүүлэх боломж өгдөг Groupware, Teamware, ба Электрон хуралдаан
 47. 47. 8.47 © 2006 by Prentice Hall Э-БИЗНЕС ХИЙХ ТЕХНОЛОГИ БА ХЭРЭГСЭЛ Харилцаа холбоо, Сүлжээ ба ИнтернэтХарилцаа холбоо, Сүлжээ ба Интернэт • Электрон хуралдааны хэрэгсэл: Виртуал ширээний хурал бөгөөд оролцогчид бичиг баримтаа харах, засах, хамтран эзэмших, саналаа хэлэх, тусгах боломжтой Groupware, Teamware, ба Электрон хуралдаан (Үргэлжлэл)
 48. 48. 8.48 © 2006 by Prentice Hall Э-БИЗНЕС ХИЙХ ТЕХНОЛОГИ БА ХЭРЭГСЭЛ Харилцаа холбоо, Сүлжээ ба ИнтернэтХарилцаа холбоо, Сүлжээ ба Интернэт • Интернэт утас: Интернэт эсвэл хувийн сүлжээгээ ашиглан интернэтэн утсан холбоог компаниуд ашиглах боломжтой • Voice over IP (VoIP) технологи: Дуут мэдээллийг цахим хэлбэрт оруулж дамжуулахын тулд Интернэт протоколыг ашигладаг • Нэгдсэн зурвасын систем: Дуут зурвас, и-мэйл, факсыг нэгтгэсэн нэг системийг ашиглах боломжтой Интернэт утас
 49. 49. 8.49 © 2006 by Prentice Hall Харилцаа холбоо, Сүлжээ ба ИнтернэтХарилцаа холбоо, Сүлжээ ба Интернэт IP утас хэрхэн ажилладаг вэ Э-БИЗНЕС ХИЙХ ТЕХНОЛОГИ БА ХЭРЭГСЭЛ Зураг 8-13
 50. 50. 8.50 © 2006 by Prentice Hall Харилцаа холбоо, Сүлжээ ба ИнтернэтХарилцаа холбоо, Сүлжээ ба Интернэт Интернэт утасíы õýðýãëýýíèé өсөлт Э-БИЗНЕС ХИЙХ ТЕХНОЛОГИ БА ХЭРЭГСЭЛ Зураг 8-14 Source: Infotech and authors.
 51. 51. 8.51 © 2006 by Prentice Hall Э-БИЗНЕС ХИЙХ ТЕХНОЛОГИ БА ХЭРЭГСЭЛ Харилцаа холбоо, Сүлжээ ба ИнтернэтХарилцаа холбоо, Сүлжээ ба Интернэт • Интернэт Протокол дээр суурилсан виртуалü хувийн сүлжээ нь Интернэтээр дамжуулан хоёр цэгийг холбох хамгаалагдсан холболт, нийтийн дэд бүтэц дотор хувийн харилцаа холбоог хамгаалттайгаар оролцох боломжийг олгодог Виртуаль Хувийн Сүлжээ
 52. 52. 8.52 © 2006 by Prentice Hall Харилцаа холбоо, Сүлжээ ба ИнтернэтХарилцаа холбоо, Сүлжээ ба Интернэт Интернэт ашигласан Виртуаль Хувийн Сүлжээ Э-БИЗНЕС ХИЙХ ТЕХНОЛОГИ БА ХЭРЭГСЭЛ Зураг 8-15
 53. 53. 8.53 © 2006 by Prentice Hall МЕНЕЖМЕНТИЙН БОЛОМЖ, ШААРДЛАГА, ШИЙДЭЛ Харилцаа холбоо, Сүлжээ ба ИнтернэтХарилцаа холбоо, Сүлжээ ба Интернэт • Компаниуд ажиллагсад, нийлүүлэгчид, хэрэглэгчтэйгээ харилцах харилцааны зардлаа үндсээр нь бууруулах боломжтой. Шинээр бий болж буй харилцаа холбооны технологи дээр үндýслэн цоо шинэ бизнес загвар үүсгэх олон боломж байна. Менежментийн боломж:
 54. 54. 8.54 © 2006 by Prentice Hall МЕНЕЖМЕНТИЙН БОЛОМЖ, ШААРДЛАГА, ШИЙДЭЛ Харилцаа холбоо, Сүлжээ ба ИнтернэтХарилцаа холбоо, Сүлжээ ба Интернэт • Удирдлагын хяналт сул • Байгууллагын бүтцэд өөрчлөлт оруулах шаардлагатай • Өргөн хүрээг хамарсан, найдвартай, мөн аюулгүй байх хэрэгтэй Менежментийн шаардлага:
 55. 55. 8.55 © 2006 by Prentice Hall МЕНЕЖМЕНТИЙН БОЛОМЖ, ШААРДЛАГА, ШИЙДЭЛ Харилцаа холбоо, Сүлжээ ба ИнтернэтХарилцаа холбоо, Сүлжээ ба Интернэт • Сүлжээний стратегийн төлөвлөгөө бий болгох • Өөрчлөлтийг удирдан зохион байгуулах Шийдэл:

×