Bo- og flyttemotiver i en økonomisk,
sosial og kulturell kontekst
Alternativ empirisk testing av tolkningsskjemaet

Marte ...
Utgangspunkt og problemstillinger
• Tar utgangspunkt i flyttemotivundersøkelsen
og modellerer hvilke faktorer som forklare...
Formål med studien
• Er det systematiske forskjeller mellom flyttere
og bofaste?
• Er det forskjeller på flytte- og bomoti...
Forklaringsmodell
Variabel

Definisjon

Kjønn

Kvinne

Mann

Fødselsår

1977

1970

1963

1956

1949

Sivilstand

Ugift

G...
Flyttehistorie kort oppsummert
Resultatene viser ingen store overraskelser:
• Kvinner er intern- og regionflyttere, mens m...
Tolkningsskjema
• Økonomisk dimensjon
Arbeid og bolig
Sted/miljø og familie

nærende
tærende

• Sosial dimensjon
Arbeid og...
Økonomisk dimensjon
• Motivkombinasjonene knyttet opp mot
økonomi
• Nærende i forstand sikre og styrke
basisbehov
• Arbeid...
Sosial dimensjon
• Individualistisk karriereorientering basert på
preferanse for arbeid og stedskvalitet
• Arbeid og sted/...
Kulturell dimensjon
• Arbeid og familie representerer tradisjonelle
verdier (arbeid og familie)
• Menn begrunner flytting ...
Metodisk tilnærming
• Kjetil ser på regionale kontraster fra
landsgjennomsnitt i form av prosentvise
avvik
• Vi vil i sted...
Metode
• De tre dimensjonene er ikke gjensidig
utelukkende
• Vi analyserer hver dimensjon separat
• Gir to mulige (og mots...
Bofast
Økonomisk

Sosial

Flytter
Kulturell

Økonomisk

Sosial

Kulturell

N:Arbeid+Bolig

I:Arbeid+Sted

T:Arbeid+Familie...
Hovedfunn
• Boende er mer tradisjonelle enn flyttere
• Boende er mer konsumorienterte
• Kvinner er mer konsumorienterte en...
Kontrasterende funn
• Næringseiendom bidrar til
– Inntektsorientert og kollektivistisk hvis boende
– Konsumorientert og in...
Sammenstilling med Kjetils funn
Økonomisk

Boende
Sosial

Kulturell

Økonomisk

Flytter
Sosial

Kulturell

N:Arbeid+Bolig ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Flyttemotiver og bostedsvalg 041213: Marte Bjørnsens presentasjon

493 views

Published on

Bo- og flyttemotiver i en økonomisk, sosial og kulturell kontekst – Alternativ empirisk testing av tolkningsskjemaet

Published in: Automotive
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Flyttemotiver og bostedsvalg 041213: Marte Bjørnsens presentasjon

 1. 1. Bo- og flyttemotiver i en økonomisk, sosial og kulturell kontekst Alternativ empirisk testing av tolkningsskjemaet Marte Bjørnsen og Bjørg Langset Flyttemotiver og bostedsvalg NIBR 4. desember 2013
 2. 2. Utgangspunkt og problemstillinger • Tar utgangspunkt i flyttemotivundersøkelsen og modellerer hvilke faktorer som forklarer hvilken – flyttehistorie respondentene har (multinomisk logit) og hvilke – flyttemotiver repondentene oppgir – Skiller mellom flyttere og bofaste (binomisk logit)
 3. 3. Formål med studien • Er det systematiske forskjeller mellom flyttere og bofaste? • Er det forskjeller på flytte- og bomotivene? • Identifisere individuelle kjennetegn ved å klassifisere motiver langs strukturelle dimensjoner • Testing av tolkningsskjemaet
 4. 4. Forklaringsmodell Variabel Definisjon Kjønn Kvinne Mann Fødselsår 1977 1970 1963 1956 1949 Sivilstand Ugift Gift/samboer Skilt Separert Enke/mann Ukjent Antall barn 0-7 Mindreårige barn Ja Nei Høy utdanning Ja Nei Husholdsinntekt i NOK 100 000 Arbeidsmarkedstilknytning Lønnsmottaker Selvstendig Annet Næringstilknytning Primær Sekundær Tertiær Offentlig Næringseiendom Ja Nei Bostedsregion Storby Omland SM by Periferi Flyttehistorie Bofast Internflytter Tilbakeflytter Regionflytter 1942 1935
 5. 5. Flyttehistorie kort oppsummert Resultatene viser ingen store overraskelser: • Kvinner er intern- og regionflyttere, mens menn er bofaste eller tilbakeflyttere • De 2 (3) yngste kohortene har mindre sannsynlighet for å være regionflyttere • Storbyboere har større sannsynlighet for å være regionflyttere • Skilsmisse/separasjon øker sannsynligheten for å være intern- eller tilbakeflytter • Høy utdanning øker sannsynligheten for å være regionflytter og reduserer sannsynligheten for å være bofast • Høy inntekt øker sannsynligheten for å flytte
 6. 6. Tolkningsskjema • Økonomisk dimensjon Arbeid og bolig Sted/miljø og familie nærende tærende • Sosial dimensjon Arbeid og sted/miljø Bolig og familie individualitet kollektivitet • Kulturell dimensjon Arbeid og familie Bolig og sted/miljø tradisjonalitet modernitet
 7. 7. Økonomisk dimensjon • Motivkombinasjonene knyttet opp mot økonomi • Nærende i forstand sikre og styrke basisbehov • Arbeid og bolig • Tærende i forstand konsumorientert, ivareta interesser gjennom forbruk • Sted/miljø og familie
 8. 8. Sosial dimensjon • Individualistisk karriereorientering basert på preferanse for arbeid og stedskvalitet • Arbeid og sted/miljø • Kollektivt orientert motivasjon med hensyntaken til familie og bolig • Bolig og familie
 9. 9. Kulturell dimensjon • Arbeid og familie representerer tradisjonelle verdier (arbeid og familie) • Menn begrunner flytting med arbeid • Kvinner begrunner i større grad med familie – Tilsvarende begrunnet å bli boende • Modernitet uttrykker ønske om det gode liv Representert ved fokus på bolig og sted/miljø – Bolig og sted/miljø
 10. 10. Metodisk tilnærming • Kjetil ser på regionale kontraster fra landsgjennomsnitt i form av prosentvise avvik • Vi vil i stedet se etter hva som særlig kjennetegner individer som oppgir (dominerende) motivpar som begrunnelse for flytte/bosatt-beslutningen. • Annen innfallsvinkel: resultatene ikke nødvendigvis samsvarende
 11. 11. Metode • De tre dimensjonene er ikke gjensidig utelukkende • Vi analyserer hver dimensjon separat • Gir to mulige (og motsatte) utfall innen hver dimensjon • Skiller mellom flyttere og bofaste • Binomisk logit – Prob(øk. nærende) = 1 hvis oppgir motivpar 1 – Prob(øk. tærende) = 1 hvis oppgir motivpar 2
 12. 12. Bofast Økonomisk Sosial Flytter Kulturell Økonomisk Sosial Kulturell N:Arbeid+Bolig I:Arbeid+Sted T:Arbeid+Familie N:Arbeid+Bolig I:Arbeid+Sted T:Arbeid+Familie T:Sted+Familie K:Bolig+Familie M:Bolig+Sted T:Sted+Familie K:Bolig+Familie M:Bolig+Sted Kvinne Tærende Kollektivistisk Tradisjonell Tærende Kollektivistisk Moderne Alder 28 Tærende Kollektivistisk Tradisjonell Nærende Kollektivistisk Tradisjonell Alder 35 Tærende Kollektivistisk Tradisjonell Nærende Kollektivistisk Moderne Alder 42 Tærende Individualistisk Tradisjonell Tærende Kollektivistisk Moderne Skilt/separert Tærende Kollektivistisk Tradisjonell Tærende Kollektivistisk Tradisjonell Barn 0-17 Tærende Kollektivistisk Tradisjonell Tærende Kollektivistisk Moderne Høy utdanning Nærende Individualistisk Tradisjonell Nærende Individualistisk Tradisjonell Hh inntekt Nærende Individualistisk Tradisjonell Nærende Individualistisk Moderne Lønnsmottaker Nærende Individualistisk Tradisjonell Nærende Individualistisk Tradisjonell Primærnæring Nærende Individualistisk Tradisjonell Nærende Individualistisk Tradisjonell Sekundærnæring Nærende Individualistisk Tradisjonell Nærende Individualistisk Moderne Næringseiendom Nærende Kollektivistisk Tradisjonell Tærende Individualistisk Tradisjonell Storby Tærende Individualistisk Moderne Nærende Individualistisk Tradisjonell Omland Tærende Kollektivistisk Moderne Nærende Kollektivistisk Moderne Periferi Nærende Kollektivistisk Tradisjonell Nærende Individualistisk Moderne Regionflytter Nærende Individualistisk Tradisjonell Nærende Individualistisk Tradisjonell
 13. 13. Hovedfunn • Boende er mer tradisjonelle enn flyttere • Boende er mer konsumorienterte • Kvinner er mer konsumorienterte enn menn, men også mer kollektivistiske og tradisjonelle • Yngre kohorter er mer kollektivistiske enn eldre • Unge boende er konsumorienterte og unge flyttere er moderne • Utdanning, husholdningsinntekt, lønnsarbeid og tilknytning til primær- og sekundærnæring er alle faktorer som bidrar til inntektsorientering, individualisme og tradisjonelle verdier
 14. 14. Kontrasterende funn • Næringseiendom bidrar til – Inntektsorientert og kollektivistisk hvis boende – Konsumorientert og individualistisk hvis flyttet • Storby – Konsumorientert og moderne hvis boende – Inntekstorientert og tradisjonell hvis flyttet • Periferi – Kollektivistisk og tradisjonell hvis boende – Individualistisk og moderne hvis flyttet
 15. 15. Sammenstilling med Kjetils funn Økonomisk Boende Sosial Kulturell Økonomisk Flytter Sosial Kulturell N:Arbeid+Bolig I:Arbeid+Sted T:Sted+Familie K:Bolig+Familie T:Arbeid+Familie N:Arbeid+Bolig I:Arbeid+Sted M:Bolig+Sted T:Sted+Familie K:Bolig+Familie T:Arbeid+Familie M:Bolig+Sted Storby Tærende Individualistisk Moderne Nærende Individualistisk Tradisjonell Omland Tærende Kollektivistisk Moderne Nærende Kollektivistisk Moderne Periferi Nærende Kollektivistisk Tradisjonell Nærende Individualistisk Moderne Regionflytter Nærende Individualistisk Tradisjonell Nærende Individualistisk Tradisjonell

×