Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Oslo Green City Forum 2013: Idar Kreutzers presentasjon

706 views

Published on

Idar Kreutzer er adm. dir. i Finans Norge. Her er hans presentasjon fra konferansen Grønn byvekst 7. juni 2013.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Oslo Green City Forum 2013: Idar Kreutzers presentasjon

 1. 1. SAMSPILL PRIVAT OG OFFENTLIGFINANSIERING I NORSK BYUTVIKLINGIdar Kreutzer, Adm.dir.Finans Norge7. juni 2013Oslo
 2. 2. “Business as usual” er ikke et alternativToday and BAU: The world is on an unsustainable trackVision 2050: Around nine billion people live well, and within the limits of the planetSource: World Business Council for Sustainable Development, Vision 2050
 3. 3. Veien til visjon 2050
 4. 4. 17.06.2013 4Kilde: Mc Kinsey&Company, 2013
 5. 5. Betydelig investeringsbehovForventet investeringbehov for urbaninfrastruktur til 2030 (US$ 1000 milliarder)0 10 20 30Ports and airportsRoads and railwaysEnergyWaterSystemplanleggingInfrastruktorVann TeknologiBygninger FinansieringMange muligheter
 6. 6. Det bør skje…
 7. 7. Powerhouse - constructing Norway’s first energy positive building”If you want to succeed, you need restrictions thatmake things difficult. Limitations make you think.”
 8. 8. Alternativene til finansiering overstatsbudsjettet17.06.2013 8Egen post påstatsbudsjettetOffentlig privatsamarbeidLånefinansieringStatlig eideselskaperAvinor-modellenFondProsjekt-finansieringPensjonskapital
 9. 9. Finansiering av fornybarsamfunnet kan bli et attraktivtinvesteringsalternativ for norske pensjonsmidler17.06.2013 9Behov forregelverks-endringer Et udekket behov forinvesteringer i infrastruktur Energi: I kraftsektoren aleneanslår Energi Norge etsamlet investeringsbehov på150 – 200 mrd. kroner fremmot 2020 Vann og avløp: Frem til 2020er estimert behov forinvesteringer i vann ogavløpssektoren 490 mrd.kroner Norskelivsforsikringsselskaperforvalter mer enn 900 mrd.kroner i pensjonskapital Et økende behov for åinvestere i eiendeler som ertilpasset langsiktigeforpliktelser Pensjonskapitalen somforvaltes av norskelivsforsikringsselskaper kanbidra til å løse utfordringeneinnen infrastruktur
 10. 10. Konkret eksempel17.06.2013 10«Miljø t-bane» til Fornebu• Planer om å bygge t-banelinje fraMajorstuen via Skøyen til Fornebu• Private levrandører ønsker åbygge, finansiere og vedlikeholde t-banen over en 30-års periode• Private finansselskaper kan finansiereutbyggingenDagens situasjon• 14.000 jobber ved Fornebu• 50 busser i timen• 6.000 beboere ved ferdigstillelse• Store bedrifter: AkerSolutions, Telenor, Statoil, Kværner, OBOS, KLP Eiendom, Norwegian Property, IT-Fornebu, Aspelin-RammFelles finansiering og offentliginvolvering• 500 MNOK mangler• De største selskapene vil tjene på en t-banelinjetil Fornebu – kan de og ønsker de å gi noetilbake?• Bærum kommune kan tillate økt fortetning ogoverskuddet kan danne et infrastrukturfond
 11. 11. EU Increased politicaldynamics Solvency II Stress testing Rating requirement11Regulatorisk og politisk utviklingNorway Politically sensitive Domestic life insurance –regulatory hurdles Solvency II AdaptionObjective: Same risk – same rules – same capital requirements
 12. 12. 17.06.2013 12
 13. 13. Takk for oppmerksomheten!

×