Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Sted og miljø som bomotiv
Marit Aure
Vigdis Nygaard
Agnete Wiborg
Hva ligger inne i sted og
miljøfaktorer? (delmotiver)

•
•
•
•
•

Tilgjengelighet til varer og tjenester
Avstander og komm...
Sted og miljømotiver i tilflyttingsstrømmer
Hele
landet

Stor-byene Storbyomland

Små/mello Periferi
mstore
regioner
byreg...
Sted og miljømotiver hos boende
Hele
landet

Stor-byene Storbyomland

Små/mello Periferi
mstore
regioner
byregioner

I alt...
Sted og miljøfaktorer generelt
•

Sterkere begrunnelse for å bli BOENDE enn for å flytte
– 31 % bomotiv
– 21 % flyttemotiv...
Bo- og flytteforskning – nye fokus?
• Tradisjonelt hovedfokus på arbeidsmarkeder, bolig og familie
• Økt fokus på stedskva...
Andre teoretiske innfallsvinkler/fagdisipliner
– Environmental psycology
– Sence of place
– Place attachment
Ny datainnsamling
• Kvalitative intervjuer
• I tre byer/bydeler av ulik størrelse
– Bergen, Tromsø, Alta
• Intervjuer i gr...
Fokus
• Hvordan folk beskriver meningen med steder
–
–
–
–

tenker om det og erfarer stedet de bor på
Hvordan dette påvirk...
Narrating home as place attachment
En åpen tilnærming til bosted
– Ikke nødvendigvis hus eller nabolag
– Flerstedstilhørig...
Funn – hva er «hjem»?
• Kan ha tilhørighet til flere steder
– region som helhet
– Oppvekststed/byen jeg flyttet til
– Gjen...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Flyttemotiver og bostedsvalg 041213: Vigdis Nygaards presentasjon

476 views

Published on


Sted og miljø som bomotiv

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Flyttemotiver og bostedsvalg 041213: Vigdis Nygaards presentasjon

 1. 1. Sted og miljø som bomotiv Marit Aure Vigdis Nygaard Agnete Wiborg
 2. 2. Hva ligger inne i sted og miljøfaktorer? (delmotiver) • • • • • Tilgjengelighet til varer og tjenester Avstander og kommunikasjoner Egenskaper ved fysisk nærmiljø Egenskaper ved sosialt nærmiljø Stedstilhørighet
 3. 3. Sted og miljømotiver i tilflyttingsstrømmer Hele landet Stor-byene Storbyomland Små/mello Periferi mstore regioner byregioner I alt 21 15 23 22 21 Tilbake flyttere 25 20 29 29 17 Intern flyttere 20 - 26 17 21 Region flyttere 19 14 21 21 24
 4. 4. Sted og miljømotiver hos boende Hele landet Stor-byene Storbyomland Små/mello Periferi mstore regioner byregioner I alt 31 31 35 30 27 Bofaste 32 34 33 31 28 Tilbake flyttere 31 32 36 31 23 Intern flyttere Region flyttere 29 - 35 29 21 31 29 36 29 29
 5. 5. Sted og miljøfaktorer generelt • Sterkere begrunnelse for å bli BOENDE enn for å flytte – 31 % bomotiv – 21 % flyttemotiv • Det motivet som viser størst differanse mellom bo og flytt • Det bomotivet som nevnes oftest – Store endringer fra 1972 undersøkelsen • Viktig i alle aldre, men øker med alder • Motiverte oss til å gå dypere ned i BOMOTIVENE og hva som kan ligge bak tallene
 6. 6. Bo- og flytteforskning – nye fokus? • Tradisjonelt hovedfokus på arbeidsmarkeder, bolig og familie • Økt fokus på stedskvaliteter og attraktivitet • Sted og miljøbegrunnelser – – – – Men, hva legger respondentene i begrunnelsene? Måten respondentene svarer på Endringer/valg om å bli boende ført til noe positivt Tendens til etterrasjonalisering? • Stedstilhørighet et av temaene det har vært vanskeligst å få hull på – Vet for lite om effekten av identitet og tilhørighet – Hva legger egentlig respondentene i begrepene og sine begrunnelser? – Ønsket å bruke en kvalitativ tilnærming
 7. 7. Andre teoretiske innfallsvinkler/fagdisipliner – Environmental psycology – Sence of place – Place attachment
 8. 8. Ny datainnsamling • Kvalitative intervjuer • I tre byer/bydeler av ulik størrelse – Bergen, Tromsø, Alta • Intervjuer i grupper og enkeltpersoner • Dynamisk og interaktiv tilnærming
 9. 9. Fokus • Hvordan folk beskriver meningen med steder – – – – tenker om det og erfarer stedet de bor på Hvordan dette påvirker deres beslutninger om å flytte eller bo som en del av et biografisk prosjekt i interaksjon mellom steder Spørsmål om identitet – finne seg selv på stedet • Hvordan utvikles stedstilhørighet ? – gjennom engasjement i stedet, og hvordan dette endres over tid • Men, også interessant hvordan stedstilhørighet kan forstås gjennom måten folk SNAKKER om stedet
 10. 10. Narrating home as place attachment En åpen tilnærming til bosted – Ikke nødvendigvis hus eller nabolag – Flerstedstilhørighet/globalisering • Hvilke forhold ved stedet er det informantene snakker om og vektlegger når de beskriver sitt dagligliv? – – – – – – – Hvor en skal bo - forhandlinger mellom partnere, familie Familie- og arbeidsrelasjoner Nabolag Livsfaser som endrer seg Identitet knyttet til hvem jeg er og hvem jeg har blitt Best for barna Ingen tilknytting – er det mulig?
 11. 11. Funn – hva er «hjem»? • Kan ha tilhørighet til flere steder – region som helhet – Oppvekststed/byen jeg flyttet til – Gjennom fritidsbolig – blitt en del av et fellesskap • Mye handler om verdivalg – Hvilke verdier en vektlegger i ulike faser av livet – Familiens betydning • Sted og miljøfaktorer en samlebetegnelse?

×